My Page

ת ישן - חשבון: 4 פעולות (כיתה ו') – רמה 2

לפניך תרגילי חשבון בנושא ארבע פעולות החשבון: כפל, חילוק, חיבור, חיסור.

המבחן נועד להעריך את יכולת הנבחן לפתור שאלות הדורשות מיומנות בכל ארבע פעולות חשבון.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.
במבחן זה 20 שאלות.

השימוש במחשבון אסור!
מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה.

שימו לב!
במבחן, בחלק השמאלי העליון של המסך יש לשונית "טיפים לפתרון" המכילה הסברים על 4 פעולות חשבון. מומלץ להיעזר בה בעת הצורך, היא מספקת מידע שימושי ושיטות לפתרון.
לנוחיותכם יצרנו גם קובץ PDF להדפסה. להורדת הקובץ "4 פעולות חשבון - מושגים בסיסיים" יש ללחוץ כאן.

בהצלחה,
צוות מכון נועם!
מבחן מודרך מבחן מוגבל בזמן (15:00 דק')
מה זה?
מבחן מודרך

מבחן ללא הגבלת זמן,
כולל הסברים מפורטים על כל שאלה.
מה זה?
מבחן מוגבל בזמן

מבחן המדמה את המבחנים שתעברו.
המבחן מוגבל בזמן, כולל שעון הסופר לאחור
ללא הסברים מפורטים על כל תשובה.