My Page

ת ישן - חשבון: אחוזים (כיתה ו') – רמה 1

לפניך תרגילי חשבון בנושא אחוזים.

המבחן נועד להעריך את יכולת הנבחן לפתור שאלות הדורשות מיומנות בכל הקשור למושג האחוז.

לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד.
במבחן זה 20 שאלות.

השימוש במחשבון אסור!
מומלץ להשתמש בדף טיוטה וכלי כתיבה.

שימו לב!
במבחן, בחלק השמאלי העליון של המסך יש לשונית "טיפים לפתרון" המכילה הסברים על אחוזים. מומלץ להיעזר בה בעת הצורך, היא מספקת מידע שימושי ושיטות לפתרון.
לנוחיותכם יצרנו גם קובץ PDF להדפסה. להורדת הקובץ "אחוזים - מושגים בסיסיים" יש ללחוץ כאן.

בהצלחה,
צוות מכון נועם!
מבחן מודרך מבחן מוגבל בזמן (10:00 דק')
מה זה?
מבחן מודרך

מבחן ללא הגבלת זמן,
כולל הסברים מפורטים על כל שאלה.
מה זה?
מבחן מוגבל בזמן

מבחן המדמה את המבחנים שתעברו.
המבחן מוגבל בזמן, כולל שעון הסופר לאחור
ללא הסברים מפורטים על כל תשובה.