מה כוללת ההכנה?

  • 25 מבחנים לתרגול באלגברה.
  • 19 מבחנים בנושא בעיות.
  • 25 מבחנים לתרגול בגיאומטריה.
  • 6 מבחנים בנושא גרפים.
  • הסברים מפורטים וטיפים.
  • תרגול מבחנים לא מוגבל.
  • תרגול מתוזמן המדמה את יום המבחן.
  • ניתן לתרגל 24/7 מכל סמארטפון, טאבלט או מחשב.

מידע כללי על הפרק הכמותי בפסיכומטרי

הפרק הכמותי מהווה כ-40% מציון הבחינה. בכל בחינה יש לפחות שני פרקי חשיבה כמותית, וייתכן שאף שלושה, שאז אחד הפרקים הוא פרק פיילוט. פרקי החשיבה הכמותית בוחנים את היכולת להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים כגון נעלמים כדי לפתור בעיות כמותיות מסוגים שונים, כמו גם יכולת לנתח נתונים המוצגים בצורות שונות, כגון טבלאות, גרפים ותרשימים מסוגים שונים. בניגוד לדעה הרווחת, אין כל צורך ביכולות חישוב יוצאות מגדר הרגיל. הבחינה באה לבדוק את רמת החשיבה הכמותית ולא את היכולת לחשב חישובים מורכבים. אלו פשוט אינם קיימים בבחינה הפסיכומטרית. החומר המתמטי שצריך לשלוט בו מוגבל לחומר הנלמד בכיתות ט'-י' ברוב בתי הספר בארץ.

הפרק הכמותי מכיל 20 שאלות. הפרק בנוי מהשאלות הבאות:

  • שאלות ובעיות: 16 שאלות. עוסקות במגוון נושאים מתחומי האלגברה והגיאומטריה. כמה מהשאלות מוצגות במונחים מתמטיים, ואחרות בצורה מילולית אשר יש לתרגם למונחים מתמטיים.
  • שאלות הסקה מתרשים או מטבלה: 4 שאלות הנוגעות למידע המוצג בתרשים או בטבלה. בתרשים מוצגים נתונים בצורה גרפית: בדיאגרמת מקלות, בגרף, בדיאגרמת פיזור או עוגה וכדומה. בטבלה מוצגים נתונים המופיעים בעמודות ובשורות.

את השאלות והבעיות ניתן לסווג לעשרות נושאים ותתי נושאים. המשותף לכולן הוא הידע הבסיסי הנדרש על מנת לפתור אותן, כמו גם דרך הפתרון הקצרה המאפיינת אותן (לרוב שניים או שלושה שלבים). יש לציין כי אם חישוב מסוים נראה לנו ארוך ומורכב, מומלץ לבדוק האם קיימת דרך קצרה מזו לפתרון.

כאמור, כל פרק כמותי כולל 20 שאלות, והזמן המוקצה לפתרונן הוא 20 דקות. כל השאלות בפרק הן שאלות רב-ברירה: לאחר כל שאלה מוצעות 4 תשובות, כאשר רק אחת מהן היא התשובה הנכונה. פרקי החשיבה הכמותית נחשבים בעיני רבים כפרקים הקשים ביותר בבחינה, אולם לאחר שפותרים בחינות אמת, מתפוגגים רוב החששות הנלווים לפרקים הכמותיים. כדאי גם לזכור כי מינונן של שאלות כמותיות בדרגת קושי גבוהה הינו נמוך.


הנושאים בפרק הכמותי

ברם, פרקי החשיבה הכמותית כוללים ארבעה נושאים מרכזיים, ובתוכם תתי נושאים רבים. אחד הנושאים הוא אלגברה ,הכולל בתוכו שאלות בנושאי שברים פשוטים או עשרוניים והפעולות החשבוניות הנלוות להם, סוגי והגדרות מספרים (שלמים, עוקבים, זוגי/אי-זוגי ועוד), פעולות חשבוניות במספרים זוגיים ואי זוגיים, סימני חלוקה של מספרים וגורמיהם השונים, ומושג השארית, כפולות מספרים, חזקות ושורשים, נוסחאות כפל מקוצר, משוואות וביטויים אלגבריים בנעלמים או במספרים, שאלות מילוליות הנשענות על משוואות וביטויים אלגבריים והצגת תרגיל אלגברי בעזרת אותיות.

הנושא השני המופיע בפרקים הכמותיים הוא בעיות כמותיות, והוא כולל בתוכו נושאים כדוגמת בעיות באחוזים, בעיות יחסים, בעיות ממוצע, בעיות קומבינטוריקה, בעיות הסתברות, בעיות דרך, מהירות וזמן ובעיות הספק. הנושא השלישי, שאלות הנכללות תחת שאלות גיאומטריה, כוללות נושאים כדוגמת ישרים, זוויות, סוגי משולשים, תכונותיהם, ודמיון בין משולשים, סוגי מרובעים ותכונותיהם, מצולעים משוכללים ומצולעים שונים, מעגלים ותכונותיהם, דמיון בין צורות, מערכת צירים קרטזית, צורות דו ממדיות וחישובי שטחים, צורות תלת ממדיות וחישובי נפחים, שטחי מעטפת ושטחי פנים.

ולבסוף שאלות הסקה מתרשים, הבודקות יכולת למצוא לעבד ולפרש נתונים, כמו גם חישוב באמצעות נתונים.

במסגרת שינוי מתכונת הבחינה בשנת 2012 הורדו שאלות השוואה כמותית אשר הופיעו בטבלה והפרק התקצר מ-25 שאלות ל-20 יחד עם זאת היכולת להשוות בין ביטויים מתמטיים מופיעה מפעם לפעם במסגרת השאלות במבחן.


כיצד לשפר את הפרק הכמותי

כפי שציינו הפרק בנוי ממקבצי שאלות הכוללים נושאים שונים כך שחשוב מאוד במהלך התרגול הכמותי בפסיכומטרי והתחקור של הסימולציות לשפר את היכולת לזהות לאבחן ולשייך את השאלה לתת הנושא אליו היא משתייכת. חשוב לזכור שרמת הקושי עולה בתוך כל מקבץ ובין המקבצים כך שיש לפתור את השאלות הקלות קודם לכן ולהשאיר את הקשות יותר לסוף.

בפרק הכמותי ישנם מקבצים הכוללים סוגים שונים של שאלות, ביניהם שאלות מסוג בנושאי ערך מוחלט, שאלות אחוזים, שאלות מצולעים, שאלות חזקות, כפל מקוצר, ישרים וזוויות, שאלות הסקה מתרשים ועוד, כאשר מספר השאלות בכל מקבץ משתנה.

בתוך כל מקבץ רמת הקושי עולה, אך גם בין מקבצים קיימת עלייה ברמת הקושי, כך שהשאלה הראשונה בכל מקבץ תהיה קצת יותר קלה מהשאלה האחרונה שהופיע במקבץ הקודם. יש לציין כי מיקומו של הגרף בפרק (שאלות הסקה מתרשים) מרמז גם הוא על רמת הקושי שלו.


שימוש בדף נוסחאות

בתחילת כל פרק כמותי בבחינה ניתן לכם " דף נוסחאות " ובו הוראות, הערות ונוסחאות שונות. אפשר להעזר בו המהלך הבחינה אך המלצתנו היא ללמוד אותו בעל פה על מנת לחסוך זמן יקר ולהימנע מטעויות הנובעות מקפיצה של העין בין דפי הבחינה.


הסרת חלודה לקראת הלימוד

ערכת ההכנה של מכון נועם כוללת פתרונות מלאים ומפורטים כך שהיא מאפשרת לכם לחזור על נושאים כמותים בסיסיים, ולתרגל הסרת חלודה במתמטיקה.

אלגברה

האלגברה בפסיכומטרי מתבססת על חומר הנלמד ברוב בתי הספר בארץ עד לכיתה י'. כמובן שלא כל מה שלמדתם בבתי הספר במשך עשור רלוונטי לבחינה. מכון נועם מיפה עבורכם את הנושאים הרלוונטים והערכה בנויה בהתאמה לכך. לידיעתכם, כל תרגילי האלגברה בערכה מתבססים על אופי השאלות האלגבריות שהופיעו עד היום בבחינה הפסיכומטרית, והם מקיפים את הנושאים הבאים: ערך מוחלט,חזקות ושורשים,משוואות ואי שוויונים ,שברים, מספרים שלמים, מספרים חיוביים ושליליים, שאלות חלוקה, ספרות ונוסחאות מומצאות.

בעיות מילוליות

יש מהניגשים לבחינה, אשר רואים בחלק זה, כחלק מייגע ומתסכל בשל ההתמודדות עם מגוון רחב של בעיות הנשאלות באופן מילולי. בנינו עבורכם את הערכה כך שגם בעיות האחוזים בפסיכומטרי ובעיות הקומבינטוריקה בפסיכומטרי יהיו מובנות לכם מכיוון שבמסגרת ההסברים תלמדו כיצד לפשט בעיות מסוג זה ולפתורן ביעילות ובמהירות.

גיאומטריה

בדומה לאלגברה, גם הגיאומטריה בפסיכומטרי מתבססת על הנושאים שנלמדים עד כיתה י'. בדומה לגיאומטריה גם כאן מיפינו עבורכם את כל הנושאים המופיעים בבחינה הפסיכומטרית, ויצרנו עבורכם שאלות תרגול רבות המקיפות את כל חוקי הגיאומטריה בפסיכומטרי ובייחוד בנושאים הבאים: משולשים, מעגלים, מרובעים, מצולעים, גופים, צלעות וזוויות.

הסקה מתרשים

חלק ההסקה מתרשים בפסיכומטרי, כולל מגוון של טבלאות, גרפים, תרשימים ודיאגרמות המאגדים בתוכם נושאים אלגבריים שונים. בערכת ההכנה של מכון נועם, פיתחנו עבורכם תרגול ממוקד אשר ממפה את אופי השאלות ומסביר כיצד יש לגשת לכל שאלה ושאלה וכיצד לבצע הסקות מדויקות בזמן קצר.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.