קנו והתחילו להתכונן!

מה כוללת ההכנה?

 • אוצר מילים מותאם למבחן, שבו מעל 1500 מילים, ניבים וביטויים.
 • 26 יחידות תרגול להטמעת אוצר המילים.
 • תרגול ממוקד של כל חלקי הבחינה - השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
 • 5 סימולציות מלאות של מבחן אמי"ר לתרגול.
 • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
 • אסטרטגיות ושיטות עבודה ייחודיות לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
 • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.

מה כוללת ההכנה?

 • אוצר מילים מותאם למבחן, שבו מעל 1500 מילים, ניבים וביטויים.
 • 26 יחידות תרגול להטמעת אוצר המילים.
 • תרגול ממוקד של כל חלקי הבחינה - השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
 • 5 סימולציות מלאות של מבחן אמי"ר לתרגול.
 • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
 • אסטרטגיות ושיטות עבודה ייחודיות לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
 • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.

מה כוללת ההכנה?

 • אוצר מילים מותאם למבחן, שבו מעל 1500 מילים, ניבים וביטויים.
 • 26 יחידות תרגול להטמעת אוצר המילים.
 • תרגול ממוקד של כל חלקי הבחינה - השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
 • 5 סימולציות מלאות של מבחן אמי"ר לתרגול.
 • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
 • אסטרטגיות ושיטות עבודה ייחודיות לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
 • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.

מה כוללת ההכנה?

מה כוללת ההכנה?

 • אוצר מילים מותאם למבחן, שבו מעל 1500 מילים, ניבים וביטויים.
 • 26 יחידות תרגול להטמעת אוצר המילים.
 • תרגול ממוקד של כל חלקי הבחינה - השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
 • 5 סימולציות מלאות של מבחן אמי"ר לתרגול.
 • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
 • אסטרטגיות ושיטות עבודה ייחודיות לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
 • דו"חות חכמים לתחקור וניתוח של כל יחידת תרגול.