קנו והתחילו להתכונן!

מה כוללת ההכנה?

 • אוצר מילים של מעל 1,500 מילים, ניבים וביטויים המותאם במיוחד למבחן.
 • 16 סימולציות מלאות של מבחני אמיר"ם.*
 • יחידות תרגול נושאיות ממוקדות של כל אחד מחלקי הבחינה - ניסוח מחדש, הבנת הנקרא והשלמת משפטים.
 • תרגול להטמעת אוצר המילים.
 • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
 • טכניקות וכלים ייחודיים לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
 • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.
 • תרגול במגבלת זמן המדמה את המבחן האמיתי.
*הסימולציות שבערכה זהות מבחינת סוגי
  השאלות לאלו שבערכת אמי"ר, והותאמו לפורמט
  ההיבחנות באמיר"ם.
**חיילים משוחררים? רכשו את הערכה בעזרת כספי הפיקדון הצבאי

מה כוללת ההכנה?

  • אוצר מילים של מעל 1,500 מילים, ניבים וביטויים המותאם במיוחד למבחן.
  • 16 סימולציות מלאות של מבחני אמיר"ם.*
  • יחידות תרגול נושאיות ממוקדות של כל אחד מחלקי הבחינה - ניסוח מחדש, הבנת הנקרא והשלמת משפטים.
  • תרגול להטמעת אוצר המילים.
  • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
  • טכניקות וכלים ייחודיים לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
  • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.
  • תרגול במגבלת זמן המדמה את המבחן האמיתי.

*הסימולציות שבערכה זהות מבחינת סוגי
  השאלות לאלו שבערכת אמי"ר, והותאמו לפורמט
  ההיבחנות באמיר"ם.

**חיילים משוחררים? רכשו את הערכה בעזרת כספי הפיקדון הצבאי

מה כוללת ההכנה?

  • אוצר מילים של מעל 1,500 מילים, ניבים וביטויים המותאם במיוחד למבחן.
  • 16 סימולציות מלאות של מבחני אמיר"ם.*
  • יחידות תרגול נושאיות ממוקדות של כל אחד מחלקי הבחינה - ניסוח מחדש, הבנת הנקרא והשלמת משפטים.
  • תרגול להטמעת אוצר המילים.
  • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
  • טכניקות וכלים ייחודיים לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
  • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.
  • תרגול במגבלת זמן המדמה את המבחן האמיתי.

*הסימולציות שבערכה זהות מבחינת סוגי
  השאלות לאלו שבערכת אמי"ר, והותאמו לפורמט
  ההיבחנות באמיר"ם.

**חיילים משוחררים? רכשו את הערכה בעזרת כספי הפיקדון הצבאי

מה כוללת ההכנה?

 • אוצר מילים של מעל 1,500 מילים, ניבים וביטויים המותאם במיוחד למבחן.
 • 16 סימולציות מלאות של מבחני אמיר"ם לתרגול.*
 • יחידות תרגול נושאיות ממוקדות של כל אחד מחלקי הבחינה - ניסוח מחדש, הבנת הנקרא והשלמת משפטים.
 • 26 יחידות תרגול להטמעת אוצר המילים.
 • קובצי הדרכה ויחידות תרגול לרענון הזיכרון ולחיזוק יסודות השפה האנגלית.
 • טכניקות וכלים ייחודיים לפתרון אפקטיבי של כל אחד מחלקי הבחינה.
 • דו"חות חכמים לתחקור ולניתוח.
 • אפשרות לתרגול במגבלת זמן המדמה את המבחן האמיתי ולתרגול מודרך בליווי הסברים וטיפים לפתרון.

*הסימולציות שבערכת אמיר"ם זהות בתוכנן לאלו שבערכת אמי"ר, והותאמו לפורמט ההיבחנות באמיר"ם.