מסלול: קלינית ילד – אוניברסיטת תל אביב

אופי המגמה: דינאמי-מערכתי

פרקטיקום: שנתיים באותה מסגרת

חומרים להגשה: 

  • טופס פרטים אישיים (מאתר המגמה)
  • גיליון ציונים + ספח מתא"ם
  • קו"ח נרטיביים 2-3 עמודים
  • המלצות (לפחות אחת אקדמית)

תהליך הקבלה: 

 • מרכז הערכה: הצגה עצמית, ניתוח מקרה ודיון, משחקי תפקידים, משובים + ראיון אישי קצר
 • מרכז הערכה שני (אפשרות)

ההכנה במכון נועם לקלינית מבוגר באוניברסיטת תל-אביב כוללת:


מסלול: קלינית במיקוד ילד – מכללה אקדמית תל אביב-יפו

פרקטיקום: מתחיל בסימסטר ב' של שנה א' עד סוף סימסטר א' של שנה שנייה כולל הקיץ

חומרים להגשה:

  • גיליון ציונים + ספח מתא"ם
  • טופס פרטי ממליץ (מאתר המגמה)
  • קו"ח נרטיביים + תיאור כוונות

תהליך הקבלה:

 • מרכז הערכה: הצגה עצמית, ניתוח מקרה ודיון משובים
 • אפשרות לזימון לראיון אישי לאחר מרכז ההערכה

ההכנה במכון נועם לקלינית במיקוד ילד במכללת תל אביב-יפו כוללת:


מסלול: קלינית ילד – אוניברסיטת בר-אילן

אופי המגמה: דינאמי-אינטגרטיבי + אופציה למסלול ישיר לדוקטורט

פרקטיקום: שנה ראשונה יום בקליניקה הטיפולית בבר-אילן + יום בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים, שנה שנייה במסגרת חיצונית

חומרים להגשה: 

  • טופס הרשמה
  • גיליון ציונים + ספח מתא"ם
  • המלצות (אקדמית + מעשית)
  • שאלון אישי למועמד למגמות טיפוליים (מאתר המגמה)
  • שאלון לסטודנט שביצע עבודת מחקר
  • שאלון ביצוע עבודת שדה טיפולית

תהליך הקבלה: שני ראיונות אישיים

ההכנה במכון נועם לקלינית ילד באוניברסיטת בר אילן כוללת:


מסלול: קלינית חינוכית – אוניברסיטת חיפה

אופי המגמה: קליני בגישה דינאמית התפתחותית + חינוכי בגישה מערכתית (התמחות כפולה – קלינית וחינוכית)

פרקטיקום: שנה א' במסגרת שפ"ח, שנה ב' מתווסף פרקטיקום קליני

חומרים להגשה:

  • אישור ציונים רשמי + ספח מתא"ם
  • שאלון אישי בשני עותקים
  • תיאור עצמי נרטיבי
  • המלצות (אקדמית + מעשית)

תהליך הקבלה: שני ראיונות (חלקם בקליניקה הפרטית של המראיינים)

ההכנה במכון נועם לקלינית חינוכית לאוניברסיטת חיפה כוללת:


מסלול: חינוכית וקלינית של הילד – אוניברסיטה העברית בירושלים

אופי המגמה: קליני-אינטגרטיבי evidenced-based + חינוכי (התמחות כפולה – קלינית וחינוכית)

פרקטיקום: שנה א' פרקטיקום חינוכי, שנה ב' קליני

חומרים להגשה: 

  • גיליון ציונים + ספח מתא"ם
  • טופס קו"ח נרטיביים בדגש מקצועי (מאתר המגמה)
  • הצהרת כוונות עד שני עמודים – נרטיבי
  • המלצות (אפשרות)

תהליך הקבלה: 

 • מרכז הערכה: הצגה עצמית, דיון קבוצתי, משחקי תפקידים
 • ראיון אישי במיקוד קליני ומחקרי (כולל הצגת עבודה מחקרית)

ההכנה במכון נועם לחינוכית וקלינית של הילד באוניברסיטה העברית בירושלים כוללת:


מסלול: חינוכית – אוניברסיטת בן-גוריון

אופי המגמה: שני מסלולים

 1. מחקרי
 2. יישומי-חינוכי

פרקטיקום: במסלול היישומי: בבי"ס/שפ"ח במשך שנתיים

חומרים להגשה:

 • גיליון ציונים + ספח מתא"ם
 • קו"ח נרטיביים – עד שני עמודים
 • הצהרת כוונות – עד חצי עמוד
 • המלצות (לפחות אחת אקדמית)

תהליך הקבלה: 

 • ראיון אישי

ההכנה במכון נועם לקלינית חינוכית באוניברסיטת בן-גוריון כוללת:

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.