שאלות לדוגמא

מבחן מימד הוא מבחן ממוחשב המורכב מ-8 פרקים בעברית, באנגלית ובמתמטיקה. בכל נושא 4-2 פרקים בבחינה. המבחן הוא "אמריקאי" ועליכם לבחור את התשובה הנכונה מבין 4 תשובות אפשריות.

מתמטיקה

בפרקי המתמטיקה במבחן מימד תפגשו שאלות מנושאים שונים: אלגברה, גאומטריה, הסקה מתרשים או טבלה ובעיות מילוליות מסוגים שונים.

להלן שאלות ובעיות באלגברה, בגאומטריה והסקה מתרשים. לכל שאלה מוצעות 4 תשובות אפשריות, ועליכם לבחור את התשובה הנכונה.

בעיות תנועה

שעה לאחר שיעל החלה ללכת מנקודה X לנקודה Y, מרחק של 45 ק"מ, קרן החלה ללכת באותה דרך בדיוק מנקודה Y לנקודה X. אם המהירות של יעל היא 3 קמ"ש והמהירות של קרן היתה 4 קמ"ש, כמה ק"מ הלכה קרן עד שהן נפגשו?

 1. 24 ק"מ
 2. 23 ק"מ
 3. 22 ק"מ
 4. 7 ק"מ 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

בשאלה זו יוצאות יעל וקרן משתי נקודות אחת לקראת השנייה (על אותו ציר תנועה). בנקודה מסויימת תיפגשנה השתיים, ואז חיבור הדרך שעשתה כל אחת מהן עד לנקודת הפגישה, יהווה בעצם את המרחק הכולל (45 ק"מ). כמו כן ידוע כי קרן החלה ללכת שעה אחרי יעל ולכן זמן תנועתה יהיה קטן בשעה אחת.

נציב את הנתונים בטבלה (המבוססת על הנוסחה: מהירות X זמן = דרך):

  מהירות זמן דרך

יעל

3 קמ"ש

X

3X
קרן 4 קמ"ש X-1 4 (1-X) 

כיוון שהדרך המשותפת של קרן ויעל עד לפגישתן תהווה סה"כ 45 ק"מ, נציב זאת במשוואה:

3X + 4(X-1) = 45

7X = 49

X=7

השאלה שנשאלה היא לגבי הדרך אותה הלכה קרן – 4 (X-1). נציב את X:

4 (7-1)= 24 

לכן הדרך אותה הלכה קרן היא 24 ק"מ.


גאומטריה (זוויות)


זויות

 1. 40°
 2. 45°
 3. 60°
 4. 75°

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

זוויות צמודות סכומן 180 מעלות ולכן:

זוויות

כעת נציב במשוואה הנתונה ונקבל:

זוויות


אלגברה (משוואות)

 הממוצע של 15  ו 25 - שווה ל:

 1. מינוס עשירית, אחד ממסיחי שאלת אלגברה מתוך מבחן לדוגמא של מימד
 2. מינוס 1 חלקי 15, אחד מהמסיחים בשאלת אלגברה מתוך מבחן מימד לדוגמא
 3. מינוס חמישית, אחד מהמסיחים בשאלת אלגברה מתוך מבחן מימד לדוגמא
 4. שלוש עשיריות, אחד מהמסיחים בשאלת אלגברה מתוך מבחן לדוגמא של מימד

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

על-מנת למצוא ממוצע של 2 מספרים נחבר ביניהם ונחלק ב-2:

חלק 1 מהסבר שאלת אלגברה מתוך מבחן לדוגמא של מימד

בפעולת חילוק המערבת שבר נכפול בהופכי של המכנה:

חלק 2 מהסבר שאלת אלגברה מתוך מבחן לדוגמא של מימד

מצאנו שהממוצע שווה ל110 -  ולכן התשובה הנכונה היא תשובה 1.


הסקה מתרשים

בתוכנית טלוויזיה משתתפים בתחרות אפייה 4 מתמודדים: רונן, אפרת, גלעד וריקי.
במהלך התוכנית כל מתמודד מכין עוגה אחת שנשפטת על פי מאפיינים של נראות, מרקם, טעם ויצירתיות.
בתחרות יש 4 שופטים (שופט א', שופט ב', שופט ג' ושופט ד') כך שכל שופט מנקד כל מאפיין בטווח של 0-10 נקודות.
הציון הסופי של כל מאפיין מורכב מסכום ציוני השופטים למאפיין זה.
במהלך חישוב התוצאות בסוף התוכנית קרתה תקלה טכנית כך שהציונים עבור מאפיין היצירתיות נמחקו.

לדוגמה: שופט א נתן לרונן 6 נקודות על הנראות ו-4 נקודות על המרקם והטעם. הציון הסופי של העוגה של רונן במאפיין הטעם הוא 24 נקודות.

תרשים של שאלת הסקה מתרשים מתוך מבחן לדוגמא של מימד

כמה מהמתמודדים קיבלו ציון של 20 נקודות בדיוק עבור לפחות אחד מהמאפיינים?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

נחשב עבור כל אחד מהמתמודדים את הציון בכל אחד מהמאפיינים עד אשר נמצא ציון של 20 נקודות בדיוק.

החישובים מתוארים באיור הבא:

חישובים בתרשים מתוך הסבר לשאלת הסקה מתרשים כחלק ממבחן לדוגמא של מימד

הערה: ברגע שמצאנו אצל אחד המתמודדים סכום של 20 נקודות אין צורך להמשיך לחשב את הסכום עבור שאר המאפיינים שלו.

אפשר לראות שאפרת קיבלה ציון של 20 נקודות בדיוק עבור הנראות, וריקי קיבלה ציון של 20 נקודות בדיוק עבור המרקם. מכאן ששניים מהמתמודדים קיבלו ציון של 20 נקודות בדיוק עבור לפחות אחד מהמאפיינים ולכן התשובה הנכונה היא (2).

 

עברית

פרקי העברית במבחן מימד כוללים שאלות מסוג השלמת משפטים, שאלות אוצר מילים ושאלות הבנת הנקרא.

לפניכם 3 שאלות לדוגמא, קראו כל שאלה בעיון ובחרו בתשובה הנכונה מבין ארבעת התשובות המוצגות.

אוצר מילים (הפכים)

ההיפך מן המילה במזיד הוא –

 1. בעקיפין
 2. בשוגג
 3. בלב שלם
 4. בכוונה תחילה 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

פירוש המילה "במזיד" הוא בזדון או בכוונה תחילה. ההיפך ממילה זו הוא בשוגג (כלומר בטעות), ולכן התשובה הנכונה היא 2. תשובה 4 ("בכוונה תחילה") עלולה לבלבל מאחר שהיא מילה נרדפת למילה "במזיד".


אוצר מילים (פירוש)

דיוטה היא –

 1. מצקת
 2. טיפשות
 3. טיוטה
 4. קומה בבניין

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

משמעות המילה "דיוטה" הינה קומה בבניין מגורים.

 • תשובה (1) אינה נכונה: מצקת או תרווד היא כף להגשת נזיד (תבשיל).
 • תשובה (2) אינה נכונה: היא עלולה לבלבל, שכן היא מגיעה מעולם התוכן של המילה "הדיוט" (אדם שאינו מתמצא בנושא מסוים) או "אידיוט", שתי מילים הדומות צורנית למילה "דיוטה", אך אין ביניהן לבינה קשר של משמעות.
 • תשובה (3) אינה נכונה: המילה "טיוטה" דומה צורנית למילה "דיוטה", אך אין ביניהן קשר של משמעות.

השלמת משפטים

בשאלה הבאה מופיע משפט שחסרות בו מספר מילים. עליכם להשלים את המשפט באמצעות קבוצת המילים המתאימה ביותר מתוך ארבע קבוצות המילים המוצעות.

מספר _______ של אורחים הגיע למסיבת יום ההולדת של הפוליטיקאי הפופולרי, אם כי גם מספר ה_______ אינו _______.

 1. רב / מוזמנים שלא הגיעו / גדול
 2. זעום / מוזמנים שהגיעו / קטן
 3. רב / מוזמנים שלא הגיעו / קטן
 4. זעום / מוזמנים שהגיעו / גדול

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

בין שני חלקי המשפט (החלק הראשון נמשך עד הפסיק, והחלק השני הוא כל מה שאחריו) מתקיים קשר של ניגוד, כפי שמראות המילים "אם כי". לכן, חייב להתקיים קשר כזה בין המילה החסרה הראשונה לבין המילה החסרה השנייה.

ניתן לפסול ראשית את תשובות 2 ו-4, מכיוון שאין בהן קשר של ניגוד. בשתי תשובות אלה, שתי המילים החסרות הראשונות מתייחסות למספר האנשים שהגיעו למסיבה, במקום שאחת תתייחס למספר זה והשנייה למספר האנשים שלא הגיעו למסיבה.

נותרנו עם תשובות 1 ו-3. כעת נבדוק מה צריכה להיות המילה החסרה השלישית. המילה "גם" המופיעה לאחר מילות הניגוד "אם כי" בחלקו השני של המשפט מעידה על קשר של הוספה. 

כלומר, גם מספר האורחים שהגיעו למסיבה וגם מספר הנעדרים ממנה הוא אותו מספר (בין אם מספר זה גדול או קטן). לכן, המילה החסרה הראשונה והצירוף "אינו ____" בסוף המשפט צריכים להיות דומים זה לזה במשמעותם.

תשובה 1 אינה נכונה מכיוון שמספר רב ומספר שאינו גדול הם הפכים בעוד שעליהם להיות דומים זה לזה. בתשובה 3, מספר רב ומספר שאינו קטן הם מספרים דומים, ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 

אנגלית

פרקי האנגלית במבחן מימד כוללים שאלות מסוג השלמת משפטים (sentence completion) וכן ושאלות הבנת הנקרא (reading comprehension). 

לפניכם שאלות לדוגמא, לכל שאלה מוצעות 4 תשובות, בחרו בתשובה הנכונה ביותר.

  Sentence completion

The average _____ of an adult giant panda is 100 to 115 kilograms

 1. stage
 2. taste
 3. tax
 4. weight

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

תרגום המשפט: "ה____ הממוצע של פנדה ענק בוגר הוא 100 עד 115 קילוגרמים". 

קילוגרמים הם יחידות משקל, ולכן תשובה 4, weight ("משקל"), היא התשובה הנכונה.


Reading comprehension

לפניכם טקסט קצר ושתי שאלות המתייחסות אליו. בכל אחת מהשאלות, בחרו בתשובה המתאימה ביותר. 

:Read the following text and answer the questions

Antarctica, where the South Pole is located, is the coldest place in the world. The average temperature in Antarctica is below zero. About 98% of Antarctica is covered by thick ice. Antarctica is also the driest place on earth. In fact, it is considered a desert because it only gets 200 millimeters of rainfall (or snow) per year.

Antarctica is very big: its area is 14 million square kilometers. It is bigger than Europe, and it is almost twice the size of Australia! However, while millions of people live in Australia, there are no permanent human residents in Antarctica. The first people arrived at Antarctica in the 19th century. Nowadays, 1000 to 5000 people spend time in Antarctica every year, living and working at research stations.

While there are hardly any humans in Antarctica, there are various animals living there, including several species of penguins, seals and whales. There are also a few plants, mainly ice algae. Geological studies indicate that millions of years ago, Antarctica's climate was a lot warmer, and it was home to large forests as well as many different animals, such as dinosaurs.

–The main purpose of the text is

 1. describe the history of Antarctica
 2. present some facts about Antarctica
 3. discuss Antarctica's climate
 4. compare Antarctica to other continents

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

תרגום:

מטרתו העיקרית של הקטע היא –

 1. לתאר את ההיסטוריה של אנטרקטיקה.
 2. להציג כמה עובדות על אנטרקטיקה.
 3. לדון באקלים של אנטרקטיקה.
 4. להשוות את אנטרקטיקה ליבשות אחרות.

הסבר: 

שאלות ששואלות במה עוסקת פסקה כלשהי או במה עוסק הקטע כולו נקראות שאלות כלליות.

התשובה על שאלות אלה דורשת יכולת הכללה, והתשובה הנכונה עשויה שלא להופיע בקטע כלשונה. כך הוא הדבר במקרה זה.

תשובה 1 נפסלת מאחר שההיסטוריה של אנטרקטיקה מוזכרת בשני משפטים בקטע בלבד: במשפט האחרון בקטע ובמשפט אחד בפסקה השנייה. שני משפטים אינם מספיקים על מנת להיות מטרתו העיקרית של הקטע.

גם אקלימה של אנטרקטיקה (תשובה 3) אמנם נדון בהרחבה בפסקה הראשונה ומוזכר שוב בסוף הפסקה האחרונה, אך הוא אינו הרעיון המרכזי של הקטע. הפסקה השנייה, למשל, אינה דנה באקלים של אנטרקטיקה כלל.

תשובה 4 נפסלת מאחר שבעוד שאנטרקטיקה מושווית לשתי יבשות אחרות – אירופה ואוסטרליה – מבחינת שטח ומספר תושבים, הרי שהשוואה זו אינה מהווה את עיקר הקטע אלא רק את עיקרה של הפסקה השנייה.

לאחר שפסלנו שלוש תשובות ספציפיות מדי, שעסקו בחלקים מסוימים מהקטע בלבד במקום בקטע כולו, נותרנו עם התשובה הנכונה, תשובה 2. מטרת הקטע – כל הקטע לכל אורכו – היא להציג עובדות על אנטרקטיקה. עובדות על ההיסטוריה שלה, האקלים שלה, גודלה, אוכלוסיית האנשים והחיות אשר מתגוררים בה וכן הלאה.

–It" (last paragraph) refers to"

 1.  land
 2. home
 3. climate
 4. Antarctica

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

תרגום:

המילה "היא" בפסקה האחרונה מתייחסת ל-

 1. אדמה
 2. בית
 3. אקלים
 4. אנטרקטיקה

הסבר: 

המילה it היא כינוי גוף. כינוי גוף מתייחס לשם עצם שהופיע קודם לכן במשפט. למשל, במשפט "דני אוהב את ההורים שלו", כינוי הגוף "שלו" מתייחס לדני.

לכן, נוכל לפסול אוטומטית את תשובות 1 ו-2, אשר מופיעות אחרי כינוי הגוף ולא לפניו. נותרנו עם תשובות 3 (אקלים) ו-4 (אנטרקטיקה).

נשאל את עצמנו מי משניהם יכול להחליף את המילה it במשפט: מי היה או היתה ביתם של יערות ודינוזאורים? התשובה היא אנטרקטיקה.

 

מבחן לדוגמא ושאלות לדוגמא של המרכז הארצי

← מבחן מימד לדוגמא של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

← שאלות לדוגמא במתמטיקה (PDF)

← שאלות לדוגמא בעברית (PDF)

← שאלות לדוגמא באנגלית (PDF)

 

שפרו את סיכוייכם להצליח במבחן מימד.

אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.