מסלול ארבע-שנתי 

המסלול הארבע-שנתי ללימודי רפואה מתקיים אך ורק באוניברסיטאות תל אביב, בר-אילן, בן-גוריון ואריאל, ומיועד לבוגרי תואר ראשון או שני ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל המעוניינים בהסבה לרפואה.

בגדול, כדי להתקבל למסלול תצטרכו לעמוד בכל תנאי ההרשמה, להוציא ציון קוגניטיבי גבוה (מורכב ממבחן ידע וממבחן חשיבה אנליטית) ולקבל ציון מעולה גם במבחני המיון האישותיים (ההרכב שלהם מעט משתנה בין האוניברסיטאות השונות).

ועכשיו לפרטים הקטנים:

 הרשמה

נשמע פשוט, נכון? אבל יש כאן כמה אותיות קטנות שחשוב מאוד לשים לב אליהן. תוכלו להירשם למסלול הארבע-שנתי רק אם:

• סיימתם תואר ראשון בציון ממוצע של 85 לפחות בבן-גוריון, או בציון 80 לפחות ביתר המוסדות (בתל אביב ובאריאל - גם אם סיימתם תואר שני בציון ממוצע של 90 ותואר ראשון בציון 78).

• השלמתם את קורסי הליבה הבאים בציון 75 ומעלה: ביוכימיה, סטטיסטיקה, גנטיקה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה ופיזיולוגיה.

• השגתם רמת פטור באנגלית או בעברית (למועמדים ששפת האם שלהם היא לא עברית).

סימנתם ✓ על הכול? מרשים! נמשיך לצעדים הבאים...

 מבחן ידע 

מבחן המורכב מ-120 שאלות אמריקאיות בנושאים: ביוכימיה, פיזיולוגיה, ביולוגיה מולקולרית וביולוגיה של התא. המבחן נערך באוניברסיטת תל אביב בשני מועדים מדי שנה, ואורך שלוש שעות.

← אפשר לראות כאן שאלות לדוגמה ממבחן הידע (הקובץ לקוח מאתרי האוניברסיטאות תל אביב, בר אילן ואריאל).

 מערכת מר"ב

מערכת מר"ב (מערכת מיון ללימודי רפואה לבוגרי תואר ראשון) נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה וכוללת ארבעה חלקים: מבחן חשיבה אנליטית, שאלון אישי-ביוגרפי, מרכז הערכה ושאלון שאו"ל (של"ו). לא בכל האוניברסיטאות נבחנים בכל חלקי המערכת - קצת מבלבל, אבל ננסה לעשות לכם סדר:

• מבחן חשיבה אנליטית

מבחן זה נועד לבחון את היכולת שלכם לעבד ולנתח מידע. המבחן מורכב משלושה פרקים, שבכל אחד מהם 20 שאלות אמריקאיות המתחלקות לשלושה סוגים: הסקה כמותית, הבנת הנקרא ולוגיקה. המבחן נערך בכל האוניברסיטאות שבהן מתקיים המסלול, וכדי להשלים אותו תוקצב לכם שעה ורבע.

שאלה לדוגמה - לוגיקה 

במשפחת השקרנים כולם משקרים תמיד, למעט אורן שלפעמים אומר אמת.

איזה משפט מהמשפטים הבאים אחד מבני המשפחה האחרים יכול לומר?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

נשאלנו איזה מהמשפטים בתשובות יכול לומר מישהו ממשפחת השקרנים שמשקר תמיד, ולכן התשובה הנכונה צריכה להיות משפט ששקרן יכול לומר ועדיין לשקר. נפסול את התשובות שאינן מקיימות תנאי זה:

"אני לא אורן" – אם מישהו מבני המשפחה שאינו אורן אומר משפט כזה - הוא דובר אמת. ידוע שבני משפחת השקרנים משקרים תמיד ולכן הדבר אינו אפשרי. התשובה זו נפסלת.

"אני תמיד משקר" - אם מישהו מבני המשפחה שתמיד משקר אומר משפט כזה - הוא דובר אמת. ידוע שבני משפחת השקרנים משקרים תמיד ולכן הדבר אינו אפשרי. תשובה זו נפסלת.

תשובה 3: "שקרן מי שאומר שאני אורן" - אם משפט זה נאמר על ידי מישהו מבני המשפחה שאינו אורן - הוא דובר אמת, שכן מי שיגיד על בן משפחה אחר שהוא אורן באמת ישקר. ידוע שבני משפחת השקרנים משקרים תמיד ולכן הדבר אינו אפשרי.

תשובה 4: "אני לעיתים דובר אמת" - נתון בשאלה שאורן הוא היחיד שלפעמים אומר אמת, ולכן כל בן משפחה אחר שיאמר משפט זה ישקר. אנו יודעים שבני משפחת השקרנים משקרים תמיד, ולכן זו התשובה הנכונה.

שאלה לדוגמה - הסקה כמותית

לפניכם תרשים המייצג את מידת שביעות הרצון הממוצעת של גברים ונשים בגילים שונים לפי סוגי תחביב (ראו מקרא), כפי שעלה בסקר שהועבר למשתתפים. מידת שביעות הרצון מצוינת בריבוע בתוך כל טור ומיוצגת בסולם של 5-1 (5 מייצג את מידת שביעות הרצון הגבוהה ביותר). בכל טור יש מספר שווה של גברים ונשים.

לדוגמה: מידת שביעות הרצון של נשים העוסקות בספורט בגילי 45-30 היא 2.

ליוסי ולסיגל יש תחביב משותף, אבל מידת שביעות הרצון של יוסי ממנו גבוהה פי 2 מזו של סיגל. אם ידוע שמידת שביעות הרצון הממוצעת של יוסי וסיגל מתחביב זה שווה למידת שביעות הרצון הממוצעת של כל משתתפי הסקר מתחביב זה, בני כמה יכולים להיות יוסי וסיגל?

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

אם מידת שביעות הרצון של יוסי היא פי 2 גבוהה יותר משל סיגל, יש 2 אפשרויות: או שמידת שביעות הרצון שלו היא 4 ושל סיגל 2, או שמידת שביעות הרצון שלו היא 5 ושל סיגל 2.5 (אין בגרף 1 ולכן נפסלת אפשרות של מידת שביעות רצון 2 ליוסי ו-1 לסיגל). נבדוק באילו מהתחביבים נקבל את אחת האפשרויות.

תשובה 1: בתחום האומנות קיימת מידת שביעות רצון 5 בקרב נשים בגילי 60-45 ו-2.5 בקרב גברים בגילי 30-18, אולם בשאלה נתון שמידת שביעות הרצון של יוסי גבוהה פי 2 משל סיגל ולא להפך.

תשובות 4+2: בגילים הנתונים לא קיים תחום שבו המידה הממוצעת של שביעות הרצון של יוסי היא פי 2 משל סיגל.

תשובה 3: בתחום הקריאה מידת שביעות הרצון בקרב גברים בגילי 45-30 היא 5, ובקרב נשים בגילי 30-18 מידת שביעות הרצון היא 2.5. לכן זו התשובה הנכונה.

 הציון שתקבלו במבחן החשיבה האנליטית ישוקלל עם הציון שקיבלתם במבחן הידע - כך יורכב "הציון הקוגניטיבי" שלכם, שלפיו יוחלט אם אתם ממשיכים בתהליך או לא. השלב הזה מאפיין את כל האוניברסיטאות שמציעות תוכנית ארבע-שנתית ללימודי רפואה.

 

עדכון חשוב!

בוטלה הבחינה האנליטית במסלולים הארבע-שנתיים ללימודי רפואה באוניברסיטאות בר אילן, תל אביב, אריאל ובאר שבע לשנה זאת.

 

רוצים להקפיץ את הציון הקוגניטיבי שלכם?

• שאלון אישי-ביוגרפי

שאלון אישיות הכולל 15-10 שאלות על חוויות ואירועים משמעותיים מהעבר שלכם. בהתבסס על תשובותיכם, יבחנו המעריכים אם יש לכם התכונות שחשוב שיהיו לאנשים שעוסקים ברפואה, כמו אחריות, יוזמה, יחסים בין-אישיים ברמה גבוהה, מודעות עצמית, יכולת להתמודד עם לחץ ועוד. השאלון נערך באוניברסיטאות תל אביב, בר-אילן ואריאל  (בבן-גוריון התהליך מעט שונה), אורכו שעתיים וחצי ומופיעות בו שאלות משני סוגים: שאלות תפקיד ושאלות קונפליקט.

שאלות תפקיד

שאלות העוסקות בתפקידים שמילאתם במסגרות שונות בחייכם. בשאלות אלו תתבקשו לתת פרטים על התפקיד, לתאר אותו ב-10-9 שורות ולבסוף לפרט מהם הקשיים שהציב בפניכם ב-7 שורות. 

שאלה לדוגמה

תארו תפקיד משמעותי שמילאתם לאחר תקופת התיכון (למשל בצבא / בשירות לאומי / בעבודה):

· ספרו על התפקיד: באיזו מסגרת בוצע התפקיד, מי היה הממונה, מתי התחלתם את התפקיד ומתי סיימתם?
· תארו את התפקיד - מה הוא כלל? האם העבודה התבצעה לבד או בצוות? האם קיבלתם שכר או שהתפקיד היה התנדבותי?
· תארו קשיים שנתקלתם בהם בתפקיד וכיצד התמודדתם איתם.

 שאלות קונפליקט

שאלות הנוגעות לחוויות ולמקרים מהעבר שלכם, שהיו כרוכים בקונפליקט. לשאלות אלו יש בדרך כלל 5-4 תתי-שאלות, שלכל אחת מהן הגבלת שורות של 5-3 שורות.

שאלה לדוגמה

תארו מקרה שבו התנהגתם בצורה לא בוגרת:

· כללו את תיאור המקרה
· למה התנהגתם בצורה כזו?
· איך הייתם מתנהגים היום במקרה דומה?
· מה למדתם מהמקרה?

• מרכז הערכה

מרכז ההערכה רלוונטי לאוניברסיטאות תל אביב ואריאל (בבר-אילן ובבן-גוריון זה מתנהל אחרת), והוא נועד לבחון באופן יותר מעשי את תכונות האישיות ואת דפוסי ההתנהגות שלכם שרלוונטיים למקצוע. במהלך היום תעברו בין שש תחנות משלושה סוגים - כל תחנה אורכת בערך 10 דקות, ובין לבין יהיו לכם בערך שתי דקות להתכונן לתחנה הבאה. מרכז ההערכה מתקיים במסר - המרכז לסימולציה רפואית (תל השומר), ואלו התחנות שצפויות לכם בו: 

 תחנת הריאיון האישי 

בדומה לשאלון האישי-ביוגרפי, גם כאן תישאלו על חוויות ואירועים מהעבר שלכם, אך בשונה ממנו, במקרה הזה תענו על השאלות פנים אל פנים עם הבוחן שיתשאל אתכם.

שאלה לדוגמה

· תארו מקרה שבו איבדתם את העשתונות.
· תארו מקרה שבו חשבתם שהממונים עליכם לא ביצעו את תפקידם כראוי.
· תארו מקרה שבו התייחסתם לזולת בזלזול ובחוסר רגישות.

תחנת הדילמות מעולם הרפואה

בתחנות אלו המעריך או המעריכה יציגו לכם תרחישים תיאורטיים שקשורים למקצוע הרפואה ויבקשו מכם להסביר איך הייתם מתמודדים איתם. 

שאלות לדוגמה 

· כיצד הייתם נוהגים אם הייתם רופאים, ומטופלים שלכם היו שולחים לכם בקשות חברות בפייסבוק?
· כיצד הייתם נוהגים אם הייתם רופאים, ומטופלת שלכם הייתה מורישה לך את כל כספה מבלי להותיר דבר למשפחה שלה?
· כיצד הייתם נוהגים אם הייתם רופאים, ומטופלת שלכם, שהתגלה אצלה אלצהיימר, הייתה מבקשת לסיים את חייה?

תרחישים לדוגמה - תחנת הסימולציות 

בתחנות אלו תשתתפו, לצד שחקן או שחקנית מקצועיים, בסימולציות של תרחישים המכילים איזשהו קונפליקט. לאחר מכן המעריך או המעריכה יתחקרו את הביצועים שלכם בסימולציה.

תרחישים לדוגמה

· אתם מורים בתיכון, ואתם משוחחים עם תלמיד שכנראה חולה באנורקסיה.
· אתם מנהלי מחלקה בבית חולים, ועליכם לפטר רופאה טובה בעקבות קיצוצים.
· אתם משוחחים עם חבר שלכם, לאחר שדרס הולך רגל והחליט שלא לדווח על כך למשטרה.

שאלון שאו"ל (שלֵו)

בשנים האחרונות נוסף למערכת מר"ב גם שאלון שאו"ל (שאלון אישיות למיון, בעבר נקרא של"ו), שנבחנים בו בכל האוניברסיטאות למעט בן-גוריון. השאלון מתקיים גם הוא במרכז ההערכה, והוא נועד להעריך חמישה ממדי אישיות חשובים: מצפוניות, מוחצנות, נועם הליכות, פתיחות מחשבתית ויציבות רגשית. בסך הכול כולל השאלון 120 זוגות משפטים, ובכל פעם שיוצג לפניכם זוג משפטים, יהיה עליכם לסמן את המשפט שאתם מתחברים אליו יותר (גם אם אתם מתחברים לשניהם או לאף אחד מהם - תצטרכו לבחור). לצורך השלמת השאלון תוקצב לכם שעה, אבל לרוב מסיימים אותו בתוך 20-15 דקות.

שאלות לדוגמה - שאלון שאו"ל

בחרו את המשפט שמתאר אתכם בצורה הטובה יותר:

1. בכל מה שאני עושה, אני מכוון/ת לתוצאה מושלמת.
2. אני אוהב/ת מפגשים חברתיים עם הרבה אנשים.

1. באופן כללי לא קל לי לקבל החלטות.
2. כשאני אוכל/ת את המנות האהובות עליי, קשה לי לעצור גם כשאני שבע/ה.

 הציונים בשאלון הביוגרפי, במרכז ההערכה ובשאלון שאו"ל (שלֵו) ישוקללו וירכיבו את הציון האישיותי שלכם, לפי החלוקה הבאה: שאלון ביוגרפי - 30%, מרכז הערכה - 55%, שאלון שאו"ל (שלֵו) - 15%.

בהתבסס על הציון האישיותי ועל הציון הקוגניטיבי שלכם יוחלט אם אתם מתקבלים ללימודים. 

 

הדרך הכי טובה להוריד את הלחץ לקראת המבחנים

 הערות חשובות לגבי תהליך המיון בבר-אילן ובבן-גוריון:

בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן לא דורשת היבחנות במרכז ההערכה, ובמקום זה היא עורכת ראיונות אישיים למועמדים. שאר תהליך המיון מתנהל בצורה זהה - כולל שאלון שאו"ל (שלֵו), רק שבמקרה זה הוא נערך באוניברסיטת בר-אילן ולא במרכז ההערכה (אלא אם אתם ניגשים להיבחן במרכז ההערכה מטעם אוניברסיטה אחרת).

בן-גוריון

בבן-גוריון כאמור דורשים להיבחן במבחן הידע, ולאחר מכן במבחן החשיבה האנליטית של מערכת מר"ב. המועמדים בעלי הציון הקוגניטיבי הגבוה ביותר יזומנו למבחן ממוחשב שנערך על ידי מכון תימה. אלו שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר במבחן הממוחשב, יזומנו לשלב האחרון בתהליך המיון - ריאיון אישי באוניברסיטה.

   מועדי מבחני המיון הקרובים למסלול הארבע-שנתי:

• מבחן ידע - 15.3.24, 10.5.24, 7.6.24

• מבחן חשיבה אנליטית - הבחינה בוטלה ע"י הפקולטות לרפואה 

• מבחן ממוחשב - בן-גוריון - 9.7.24, 11.7.24

• שאלון אישי-ביוגרפי - 19.7.24

• מרכז הערכה - 14-29.7.24

• מרכז הערכה מס"ר תל השומר - 21-25.7.24

• ראיונות אישיים - בן-גוריון - 6-14.8.24


מסלול תלת-שנתי 

המסלול התלת-שנתי ללימודי רפואה הוא תוכנית מיוחדת שהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בצפת מציעה לסטודנטים שלומדים רפואה במסלול שש-שנתי במוסד אקדמי מוכר בחו"ל, וסיימו בהצלחה את שנת הלימודים השלישית שלהם. אפשר להירשם לתוכנית בסוף הסמסטר החמישי של הלימודים בחו"ל. כך בנוי תהליך המיון של המועמדים:

 תנאי קבלה קוגניטיביים

• תעודת בגרות מלאה - ממוצע גבוה מ-100

• ציון פסיכומטרי - יותר מ-600 (אם נבחנתם בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית או שלמדתם בבית ספר שלא לימדו בו בעברית, תצטרכו להיבחן גם במבחן יע"ל ולקבל ציון של 105 לפחות*)

• ציון עובר בכל הקורסים שהשתתפתם בהם במהלך שלוש השנים שלמדתם בחו"ל. 

* אם קיבלתם במבחן 104-84 תוכלו להשלים קורסי קיץ מרוכזים בעברית, ובסופם לגשת שוב למבחן יע"ל כדי להוציא 105 ומעלה. 

 מבחן ידע

מבחן במקצועות ביוכימיה, אנטומיה ופיזיולוגיה. המבחן מורכב מ-60 שאלות אמריקאיות (לכל אחת ארבע אפשרויות תשובה) ואורך שעה וחצי. כדי להתקדם לשלב הבא במיונים, תצטרכו להוציא במבחן 60 לפחות. 

 הערכה אישיותית (לא קוגניטיבית)

שלב זה נועד לבחון אם אתם מתאימים ללימודי הרפואה ברמה האישית. כלומר, האם יש לכם המאפיינים והתכונות שהאוניברסיטה מחפשת אצל סטודנטים לרפואה. כחלק משלב זה תתבקשו לעבור שני סוגי מבחנים:

שאלון שאו"ל (שלֵו) - אפשר לקרוא עליו כאן. שימו לב, השנה (2023) ימלאו המועמדים לבר-אילן את השאלון הביוגרפי במקום שאלון שאו"ל (שלֵו). 

• ראיונות אישיים – כל מועמד ומועמדת יעברו שני ראיונות:

  · ריאיון אישי-ביוגרפי – עוסק באירועים משמעותיים מהעבר שלכם ובסיבות שלכם ללמוד רפואה.

  · ראיון מצב – בריאיון זה תדונו בתרחישים תיאורטיים מורכבים, ותתבקשו להסביר איך הייתם מתמודדים איתם.

 אם תעברו את השלב השלישי במיונים, תקבלו אישור קבלה על תנאי ללימודים. כשתסיימו את הסמסטר השישי שלכם בחו"ל, תצטרכו להציג לאוניברסיטה דו"ח ציונים מלא ואישור מעבר לשנה הרביעית. רק לאחר מכן, ובהתאם להשלמות הנדרשות, תתקבלו סופית לתוכנית.

   מועדי מבחני המיון הקרובים למסלול התלת-שנתי:

• מבחן ידע -4.8.24

• ראיונות אישיים ומבחן שאו"ל - 6-8.8.24


 תוכניות מיוחדות

לצד המסלולים שכבר פירטנו עליהם, יש עוד כמה תוכניות מיוחדות שיכולות להיות רלוונטיות עבורכם:

  • תוכנית ניקוסיה - תוכנית משולבת של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת סנט ג'ורג' שבניקוסיה, קפריסין. התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי רקע אקדמי, ובמהלכה הם ילמדו שנתיים קדם-קליניות בניקוסיה, ולאחר מכן יגיעו לשנתיים קלינית בארץ, בביה"ח תל השומר.
  • תוכנית טורו - תואר כפול ברפואה ובהנדסת חומרים בטכניון, המיועד לסטודנטים שעונים על תנאי הקבלה של שתי הפקולטות. משך הלימודים בתוכנית זו הוא חמש שנים (לא כולל החטיבה הקלינית והסטאז'. אפשר להמשיך לאחר מכן לשלוש שנים בחטיבה הקלינית ולשנת סטאז').
  • תוכנית ניו יורק - תוכנית משולבת של אוניברסיטת ניו יורק ושל אוניברסיטת תל אביב, המיועדת לבוגרי תוכנית הקדם-רפואה של אוניברסיטת ניו יורק. משך הלימודים בארץ הוא ארבע שנים. 
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.