מה צפוי לכם בבחינת הבגרות?

בחינת הבגרות במתמטיקה 5 יח"ל מורכבת משני שאלונים: נבחנים בתיכון ייגשו לשאלון אחד בכיתה י"א ולשאלון אחד בכיתה י"ב, ואילו נבחנים אקסטרניים יוכלו להיבחן במועדים שונים באותה השנה (במועד חורף ובמועד קיץ). 

הנושאים הנכללים בשאלון 806 (581)

שאלון זה נערך בכיתה י"א, הוא אורך שלוש שעות וחצי ויש לו משקל של 60% בציון הסופי. במבחן זה תתבקשו לענות על חמש מתוך שמונה שאלות (ערכה של כל שאלה הוא 20 נקודות).

 • פרק א – שאלות מילוליות, סדרות והסתברות (בחירת 2 שאלות מתוך 3).
 • פרק ב – גיאומטריה במישור וטריגונומטריה במישור (בחירת שאלה 1 מתוך 2).
 • פרק ג – חדו"א של פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות טריגונומטריות ופונקציות רציונליות (בחירת 2 שאלות מתוך 3).

הנושאים הנכללים בשאלון 807 (582)

שאלון זה נערך בכיתה י"ב, הוא אורך שעתיים ורבע ויש לו משקל של 40% בציון הסופי. במבחן זה תתבקשו לענות על שלוש מתוך חמש שאלות (ערכה של כל שאלה הוא 33.3 נקודות). 

 • פרק א – הנדסה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב ומספרים מרוכבים (בחירת 2 שאלות מתוך 3).
 • פרק ב – בעיות גדילה ודעיכה, חדו"א של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות (בחירת שאלה 1 מתוך 2).

מתי נערכת הבגרות ב-5 יחידות לימוד מתמטיקה?

גם השנה תתקיים הבגרות בשלושה מועדים - חורף, קיץ ומועד ב' - אבל בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" עודכנו המועדים שלה. בנוסף יינתנו הקלות והתאמות לכלל התלמידים.

מועדי הבחינה רלוונטיים גם לתלמידי כיתות י"א וגם לתלמידי כיתות י"ב. על פי רוב, ייבחנו התלמידים במועד קיץ, ובמועד החורף ייבחנו מי שמעוניינים לשפר את ציוניהם וכן נבחנים אקסטרניים.

 

מועדי בחינות הבגרות במתמטיקה לשנת תשפ"ד (2024) הם:

 • מועד חורף: 13-14.3.24 
 • מועד קיץ: 29-30.5.24
 • מועד ב': 22.7.24

לאילו הקלות אתם זכאים?

 1. מיקוד חומר הבחינה והרחבת אפשרויות הבחירה במענה לשאלות הבחינה במועדי חורף וקיץ.
 2. תוספת זמן של 15% (תלמידים שזכאים להתאמות יקבלו תוספת זמן של 15% מעבר לתוספת שניתנה להם).

תלמידים אשר מתגוררים ביישובים שפונו וביישובים שבהם התקיימה לחימה, וכן תלמידים אשר חוו אובדן של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יהיו זכאים להקלה נוספת: ציון הבחינה יהיה 50% במקום 70% מהציון הסופי.


איך כדאי להתכונן לבגרות במתמטיקה 5 יחידות?

  • לפתור מבחנים משנים קודמות. תתחילו במבחן האחרון שפורסם, ותמשיכו למבחנים שקדמו לו. 
  • להתנסות בפתירת שניים-שלושה מבחנים בלי שום הגבלת זמן. לאחר שתרגישו מספיק בנוח עם פורמט המבחן - תעברו לפתור את המבחנים בהגבלת הזמן של מבחן האמיתי.
  • להתרגל לעבוד עם מחשבון ועם הנוסחאון של 5 יח"ל במתמטיקה. כדאי להימנע משימוש באמצעים אחרים שאסורים במבחן עצמו.
  • לתחקר את הפתרונות שלכם, ולא רק לבדוק באילו שאלות הצלחתם ובאילו לא. חשוב שתבינו איפה טעיתם ולמה, כדי שלא תיפלו באותם נושאים בהמשך.
הידעת? הכנה טובה מפחיתה חרדה (בדקנו)

המיקוד למועדי חורף תשפ"ד (2024)

שאלון 581 (806)

 

נושא

תתי-נושאים שמופיעים במיקוד

תתי-נושאים שירדו במיקוד

פרק א

שאלות מילוליות

  •  בעיות תנועה
 • בעיות תנועה כוללות אי שוויונות ושימוש בפרמטרים
 • בעיות הספק

הסתברות

  • חוקי הסתברות
  • מאורעות בלתי תלויים
  • מאורעות תלויים
  • הסתברות מותנית
  • טבלאות ועצי הסתברות
  • התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי

 

סדרות

  • סדרה חשבונית
  • סדרה הנדסית
 • סדרה כללית וכלל נסיגה של סדרה כללית

פרק ב

גיאומטריה במישור

  • משולשים ומרובעים
  • פרופורציה
  • דמיון (כולל יחס בין שטחים וגבהים במשולשים דומים)
  • משפט תאלס
  • ההרחבות של משפט תאלס
  • המשפט ההפוך למשפט תאלס
  • מצולעים
  • מעגל
 • משפט חוצה זווית פנימית במשולש
 • דמיון משולשים לפי משפט צז"צ
 • היחס בין היקפים, חוצי זוויות, תיכונים ורדיוסי מעגלים (חוסמים וחסומים) במשולשים דומים
 • היחס בין היקפים ושטחים במצולעים דומים
 •  קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית
 • קטעים פרופורציוניים במעגל

טריגונומטריה

  • הפונקציות הטריגונומטריות במעגל היחידה
  • זהויות
  • משפט הקוסינוסים
  • משפט הסינוסים
  • משוואות
 • הזהויות:

פרק ג

חדו"א

  • נגזרת
  • פולינום
  • פונקציות שורש
  • פונקציות רציונליות
  • פונקציה טריגונומטרית
  • אינטגרלים (כולל אינטגרלים של פונקציית נגזרת)
  • בעיות קיצון גיאומטריות וגרפיות
 • שילוב של פונקציות טריגונומטריות עם פונקציות שורש
 • בעיות קיצון הכוללות: גופים במרחב, תנועה, כלכלה, פונקציות שורש, נגזרות של פונקציות טריגונומטריות או אינטגרלים
 • חלוקת פולינומים
 • מציאת משוואת משיק מנקודה שמחוץ לגרף הפונקציה
 • נפח גוף סיבוב
 • אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות
 • אינטגרלים של פונקציות שורש
שאלון 582 (806)

 

נושא

תתי-נושאים שמופיעים במיקוד

תתי-נושאים שירדו במיקוד

פרק א

הנדסה אנליטית

  • קטעים
  • ישרים
  • מעגל
  • אליפסה
  • פרבולה
  • מקומות גיאומטריים

 

טריגונומטריה במרחב

  • גופים
  • זוויות במרחב

 

וקטורים

  • פעולות בווקטורים (חיבור, חיסור, הכפלה בקבוע ועוד)
  • קומבינציה ליניארית של ווקטורים
  • יחידות ההצגה
  • חלוקת קטע ביחס נתון
  • חישובים והוכחות במישור ובמרחב
  • המכפלה הסקאלרית
  • חישובי אורכים וזוויות
  • הצגה אלגברית של ווקטורים
  • משוואה של מישור
  • הצגה פרמטרית של ישר ומישור
  • מצבים הדדיים בין ישר למישור
  • חישובי מרחקים וזוויות 
 •   שילוב עם סדרות

מספרים מרוכבים

  • הגדרה
  • ארבעת פעולות החשבון
  • משוואות
  • ערך מוחלט
  • מספרים מצומדים
  • שורש שני
  • הצגה במישור גאוס
  • משפט דה-מואבר
  • שורשים

 

פרק ב

חדו"א

  • פונקציות מעריכיות
  • פונקציות לוגריתמיות
  • פונקציות חזקה
  • אינטגרלים של כלל הפונקציות המוזכרות
 • פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי
 • אינטגרלים של פונקציות שורש
 • שילוב של פונקציה מעריכית או לוגריתמית עם פונקציה טריגונומטרית
 • חלוקת פולינומים
 • נפח גוף סיבוב
 • בעיות קיצון עם אינטגרלים

בעיות גדילה ודעיכה

 

 


מבחנים משנים קודמות

שאלון 35581 (806) שאלון 35582 (807)
מועד חורף נבצרים תשפ"ב 2022 בקרוב יעלה פתרון מועד חורף נבצרים תשפ"ב 2022 בקרוב יעלה פתרון
מועד חורף תשפ"ב 2022 פתרונות מועד חורף תשפ"ב 2022 פתרונות
מועד ב' תשפ"א 2021 פתרונות מועד ב' תשפ"א 2021
פתרונות
מועד קיץ מיוחד תשפ"א 2021 בקרוב יעלה פתרון מועד קיץ מיוחד תשפ"א 2021 בקרוב יעלה פתרון
מועד קיץ תשפ"א 2021 פתרונות מועד קיץ תשפ"א 2021 פתרונות
מועד חורף נבצרים תשפ"א 2021 בקרוב יעלה פתרון מועד חורף נבצרים תשפ"א 2021 בקרוב יעלה פתרון
מועד חורף מאוחר תשפ"א 2021 פתרונות מועד חורף מאוחר תשפ"א 2021 פתרונות
מועד חורף תשפ"א 2021 פתרונות מועד חורף תשפ"א 2021 פתרונות
מועד ב' תש"ף 2020 פתרונות מועד ב' תש"ף 2020 פתרונות
מועד קיץ תש"ף 2020 פתרונות מועד קיץ תש"ף 2020 פתרונות
מועד חורף תש"ף 2020 פתרונות מועד חורף תש"ף 2020 פתרונות
מועד ב' תשע"ט 2019 פתרונות מועד ב' תשע"ט 2019 פתרונות
מועד קיץ תשע"ט 2019 פתרונות מועד קיץ תשע"ט 2019 פתרונות

תורידו פאניקה ותעלו את הציון:

שאלות נפוצות

איך נרשמים לבחינת הבגרות במתמטיקה 5 יחידות?
 • אם אתם תלמידי תיכון, אתם לא צריכים להירשם בעצמכם. התיכון שלכם ירשום אתכם למועד הרלוונטי.
 • אם אתם בוגרי תיכון או תלמידי תיכון שרוצים לשפר את הציון, תצטרכו לפנות לרכזת המתמטיקה בתיכון שלמדתם בו כדי שתרשום אתכם.
 • אם אתם נבחנים אקסטרניים, תצטרכו לפתוח תיק נבחן בשלוחת הבחינות האקסטרניות ולהירשם לבחינה באתר משרד החינוך.
מתי מקבלים את הציונים ואיפה אפשר לראות אותם??

הציונים מתפרסמים עד כשלושה חודשים ממועד הבגרות. ציוני מועד הקיץ מתפרסמים בחודש ספטמבר ברוב המקרים, וציוני מועד החורף מתפרסמים במהלך החודשים מרץ-אפריל.

תוכלו לצפות בציונכם באתר משרד החינוך.

האם אפשר לשפר את ציוני הבגרות או להשלים שאלונים?

אם אתם מעוניינים להשלים שאלונים או לשפר ציון, תוכלו להירשם לאחד מהמועדים (חורף, קיץ או מועד ב') ולהיבחן בו. בכל מועד תוכלו להיבחן רק בשאלון אחד מבין השניים, כך שאם אתם רוצים לשפר את הציון בשני השאלונים - תצטרכו להיבחן בשני מועדים שונים.

גם אם נבחנתם לפני הרבה שנים והשאלונים כבר השתנו מאז, תוכלו לשפר את הציון שקיבלתם באמצעות היבחנות בשאלון העדכני.

איך מחושב הבונוס עבור 5 יחידות מתמטיקה?

אם תשלימו חמש יחידות לימוד במתמטיקה, תקבלו בונוס של 35-30 נקודות לציון הסופי כשיחשבו את סכם הבגרויות המשוקלל שלכם לצורך קבלה לתואר ראשון (המספר המדויק משתנה ממוסד למוסד). 

מה המיקוד לבגרות 5 יחידות במתמטיקה חורף תשפ"ד (2024)?

החומר לשאלון 581 הוא: שאלות מילוליות, הסתברות, סדרות, גיאומטריה במישור, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

החומר לשאלון 582 הוא: הנדסה אנליטית, טריגונומטריה במרחב, וקטורים, מספרים מרוכבים, בעיות גדילה ודעיכה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

למיקוד המלא הכולל את כל הנושאים תתי-הנושאים לחצו כאן.

באיזו כיתה נבחנים בבגרות 5 יחידות במתמטיקה?

הבגרות ב-5 יח"ל מתמטיקה כוללת שני שאלונים: שאלון 581 ושאלון 582. שאלון 581 נערך בכיתה י"א, ושאלון 582 נערך בכיתה י"ב.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.