מה צפוי לכם בפרק האנגלית?

פרק האנגלית בפסיכומטרי מכיל 22 שאלות: 8 שאלות השלמת משפטים, 4 שאלות ניסוח מחדש ו-10 שאלות הבנת הנקרא. כל זה ב-20 דקות בלבד. אז רגע לפני שאתם ניגשים למבחן לדוגמה (שבנוי בדיוק כמו פרק אנגלית אמיתי בפסיכומטרי), אתם מוזמנים להתנסות בצורה נינוחה ורגועה בכמה מסוגי השאלות שמחכים לכם במבחן וללמוד מההסברים שצירפנו לכם כאן:

שאלות השלמת משפטים – Sentence Completions

בשאלות אלו יופיע לפניכם משפט שחסרה בו מילה אחת, ותתבקשו לבחור מתוך ארבע התשובות את התשובה עם המילה שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר.

שאלה לדוגמה:

.Highly effective in treating bipolar disorder, cognitive behavioral therapy ______ decreases depressive and mania episodes, but also boosts patients’ confidence

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר: 

קודם כול, אל תיבהלו מהמילים הקשות והלא מוכרות. שאלות השלמת משפטים אומנם בודקות אוצר מילים, אבל פעמים רבות אפשר לפתור אותן גם בלי להבין כל מילה במשפט. במקרה הזה, למשל, מספיק להבין את מבנה המשפט, וספציפית את תפקידן של המילים "but also" ("אלא גם"). כמו שאתם בטח יודעים, משתמשים במילים האלה אחרי המילים "לא רק", כדי ליצור קשר של הוספה בין שני דברים. למשל, "גיא הוא לא רק חכם אלא גם יפה".

מכאן שהתשובה הנכונה היא 2.

תרגום השאלה והמסיחים:

"טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אשר יעיל מאוד בטיפול בהפרעה דו-קוטבית, לא רק מפחית התקפים דיכאוניים ומאניים אלא גם עוזר להעלות את ביטחונם העצמי של החולים".

1. גם 2. לא רק 3. או 4. ואילו/בעוד

שאלות ניסוח מחדש – Restatements

בשאלות מסוג זה יופיע לפניכם לפניכם משפט, ותתבקשו לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את זו שהמשפט בה הכי דומה למשפט בשאלה מבחינת התוכן והמשמעות.

שאלה לדוגמה:

Improved technological methods have resulted in an increase in labor productivity.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

בשאלה זו יש מספר מילים וצירופים, למשל המונח labor productivity, ששיכול מאוד להיות שאתם לא מכירים. מציאת מבנה המשפט, או קשר בולט שיש בו, יאפשרו לנו לפתור את השאלה גם אם אנחנו לא מבינים כל מילה. במשפט זה המילים resulted in מציינות קשר של סיבה ותוצאה, ונוכל להיעזר בהן כדי למצוא את התשובה.
הסיבה מופיעה לפני המילים resulted in (שיטות טכנולוגיות משופרות) והתוצאה מופיעה אחריהן (עלייה בפריון העבודה). ניתן להדגים את המשפט כך: שיטות טכנולוגיות משופרות עלייה בפריון העבודה.

עכשיו נחפש באילו משפטים בתשובות יש קשר של סיבה ותוצאה: בתשובות 1, 2 ו-3 יש קשר כזה, ובתשובה 4 אין.

עכשיו ננסה לפסול שתיים מתוך שלוש התשובות שנותרו:

בתשובה 1 מופיעות המילים led to, שמציינות קשר של סיבה ותוצאה. מה שמופיע לפני מילים אלה הוא הסיבה, ומה שמופיע אחריהן הוא התוצאה. נפסול תשובה זו כי הסיבה המקורית הפכה לתוצאה, והתוצאה המקורית הפכה לסיבה.

בתשובה 2 הסיבה היא שיטות טכנולוגיות ולא שיטות טכנולוגיות משופרות. כמו כן, נוסף שם תיאור -  "inefficient" ("לא יעילות") שלא מקביל לשאלה.

נותרנו עם תשובה 3. תשובה זו כוללת את מבנה המשפט המקורי, ואין סיבה לפסול אותה. זו התשובה הנכונה.

 

תרגום השאלה והמסיחים:
שיטות טכנולוגיות משופרות גרמו לעלייה בפריון העבודה.
1. העלייה בפריון העבודה הובילה לשיטות טכנולוגיות משופרות.
2. שיטות טכנולוגיות מוכיחות עצמן כלא יעילות בהעלאת פריון העבודה.
3. פריון העבודה עלה הודות לשיפורים בשיטות טכנולוגיות.
4. יתרון אחד של ההתקדמות הטכנולוגית הוא שהעובדים נהיו יצרניים.

שאלות הבנת הנקרא – Reading Comprehension

בכל פרק אנגלית יהיו לכם שני קטעי קריאה באורך 400-180 מילה, ולאחריהם חמש שאלות העוסקות בו. השאלות מתחלקות לשני סוגים: כאלה העוסקות ברעיון המרכזי של הקטע או של פסקה כלשהי, וכאלה שעוסקות בפרט מידע ספציפי שמופיע בקטע.

שאלה לדוגמה - פסקה מתוך טקסט הבנת הנקרא:

Octopuses are eight-legged sea creatures that roam oceans all around the world. Their legs usually have suction cups and their bodies are almost entirely soft, bearing no internal skeleton or protective outer shell. The only hard part of their body is their beak, which lets them fit between narrow openings in rocks, something they do in order to avoid predators.

The main purpose of this paragraph is to:

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

כמו שהזכרנו, יש שני סוגי שאלות של הבנת הנקרא: כלליות וספציפיות. זוהי שאלה כללית, כפי שמעידה המילה main, שמתמקדת ברעיון המרכזי של פסקה מסוימת (ולא של הקטע כולו), כפי שמעידה המילה paragraph. 
התשובה הנכונה לשאלות אלה תופיע בדרך כלל במשפט הראשון של הפסקה, ולכן אפשר להסתפק בקריאה שלו בלבד:

Octopuses are eight-legged sea creatures that roam oceans all around the world.

נעבור על התשובות ונראה איזו מהן מתאימה:

תשובה 1 אינה נכונה כי לא נכתב במשפט שעלינו להתעניין בתמנונים.

תשובה 2 אינה נכונה כי לא דובר על כך שיש להיזהר מתמנונים. גם אם לא הבנתם את כל המשפט, סביר שאם מטרת הפסקה הייתה להזהיר, היו מופיעות מילים כמו danger או to warn.

תשובה 3 אינה נכונה כי המשפט רק מגדיר מהם תמנונים, ולא מפרט למה הם מסוגלים.

נותרנו עם תשובה 4 - תשובה זו מציגה את התמנונים ומדגישה את המאפיינים הגופניים שלהם - 8 זרועות. זו התשובה הנכונה.

 

תרגום השאלה והמסיחים:
מטרתה המרכזית של הפסקה הזאת היא:

1. להסביר מדוע עלינו להתעניין בתמנונים
2. להזהיר אנשים מפני הסכנות שבלבוא במגע עם תמנונים
3. להציג את התמנונים ולהדגיש את המאפיינים הגופניים שלהם
4. להסביר מה אנחנו יודעים כרגע על יכולותיהם של התמנונים

תרגול ממוקד ומדויק, עם כל ההסברים שאתם צריכים


ומה לגבי אוצר המילים לפסיכומטרי?

מכיוון שפרקי האנגלית בפסיכומטרי בודקים את רמת האנגלית האקדמית של הנבחנים, אוצר המילים בפרקים אלו לקוח בעיקר מתחומים אקדמיים ומעולם המדע והמחקר. לאחר שניתחנו ובדקנו ומישבנו, יצרנו עבורכם רשימות של המילים שיש הכי הרבה סיכויים שיופיעו בבחינה. הרשימות מחולקות לפי נושאים (מילות קישור, פעלים מורכבים, ניבים וביטויים ועוד) וכוללות יותר מ-1,500 מילים. הינה כמה דוגמאות למילים ולהגדרות שמחכות לכם בערכה שלנו:

  • findings - מִמְצָאים (כגון ממצאים של ניסוי מדעי) המילה מזכירה בתצורתה את המילה find שפירושה למצוא. חשוב להכיר מילה זו מאחר שהיא שימושית בכל תחום מדעי: נוכל להיתקל בה בשאלה או קטע קריאה במבחן אשר עוסקים בביולוגיה, בפסיכולוגיה, בגיאולוגיה וכו'. דוגמה לשימוש במילה: The findings of the experiment completely transformed scientific thinking.
  • argue - למילה זו שני פירושים נפוצים. המוכר יותר ביניהם הוא "להתווכח", לדוגמה: I think you are right, so I’m not going to argue with you. הפירוש השני הוא "לטעון", לדוגמה: The drunk driver is going to argue that the accident was not her fault.
  • in order to - על מנת, כדי. חשוב להבין שכדי להבין את משמעות הביטוי, לא מספיק לדעת את הפירוש של כל מילה שמרכיבה אותו בנפרד. כאן, למשל, אם נפרש כל מילה לחוד, נקבל את המילים - בתוך, הזמנה, ל.... עלינו להבין שכאשר רצף מילים אינו יוצר משפט הגיוני, חלק מהמילים הן ביטוי. דוגמה לשימוש בביטוי: In order to pass the test, you need to work hard.

 

איך לומדים ביעילות אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי?

אולי בעצם נתחיל מהדרך הכי פחות יעילה ללמוד מילים - לשנן אותן. זאת דרך לא מוצלחת כי היא משתמשת בזיכרון לטווח הקצר, וזה זיכרון שמוגבל מבחינת מספר הפריטים שהוא יכול לאחסן. ברגע שהזיכרון הזה מתמלא, מילים חדשות יתחילו לבוא על חשבון הישנות. גם הכרטיסיות, אגב, פועלות לפי אותו עיקרון (שיטת Fifo, מכירים?)

הדרך היעילה ללמוד מילים חדשות היא להפעיל את הזיכרון לטווח הארוך ואת הזיכרון הפעיל (שנקרא גם "זיכרון העבודה"). הקיבולת של סוגי הזיכרון האלה גדולה בהרבה מזו של הזיכרון לטווח הקצר, וכך המילים החדשות שנלמד לא יבואו על חשבון המילים שכבר רכשנו. כדי להפעיל את סוגי הזיכרון הללו בצורה מיטבית יהיה עליכם לקשר את המילה החדשה למשהו מוכר ולעבד אותה במספר אופנים, ובדרך זו היא תשאיר רושם חזק שלא יישכח גם כשתעברו למילה הבאה.

מבחינת זמנים - מומלץ להקדיש חצי שעה ביום ללמידת מילים. אם עושים את זה כמו שצריך, אפשר ללמוד 10 מילים חדשות ביום, 50 מילים בשבוע (כי יומיים בשבוע אנחנו נחים ולא לומדים מילים חדשות) ו-200 מילים בחודש.

אם כבר אתם עושים את זה, תעשו את זה כמו שצריך

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.