XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ההכנות במכון נועם 

הכנה לשאלון אישיותי מקוון 

הכנה הכוללת סימולציה של מבחן אישיות. לאחר מילוי השאלון תקבלו משוב ממדריך מקצועי. המדריך ינתח את תשובותיכם, יסביר לכם מה משתקף מהן וינחה אתכם כיצד לשפר את המענה במקומות שבהם נדרש שיפור. 

הכנה למרכז הערכה

הכנה לראיונות האישיים - הכנה אישית בת שעה, שבמהלכה תעברו סימולציה של ראיון אישי, ומיד אחר כך תקבלו משוב על תפקודכם בסימולציה. הסימולציה מותאמת לראיונות האישיים הנערכים במכון אבני ראשה ונערכת על ידי מדריך מנוסה ומקצועי. בתום הסימולציה יעניק לכם המדריך משוב מפורט על אודות התנהגותכם, תשובותיכם והתנהלותכם בסימולציה, ובתוך כך יצביע על נקודות לשיפור ולשימור. ההכנה תאפשר לכם להתנסות בריאיון שמתכונתו דומה למה שצפוי לכם ותסייע לכם ללטש את התשובות שלכם כדי שתוכלו להציג את עצמכם בצורה המיטבית. 


תהליך המיון לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר 

תהליך המיון לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר כולל כמה שלבים:

 • הגשת מועמדות - תהליך המיון מתחיל בהגשת מועמדות באמצעות טופס הרשמה מקוון. לאחר הגשת הטופס, משרד החינוך בוחן את מועמדותכם ובהינתן שאתם עומדים בתנאיי הסף, מעביר את פרטיכם למכון אבני ראשה בו תהליך המיון ממשיך.
 • שלב א' במכון אבני ראשה - שלב מסנן, שבו מובאים בחשבון הרכיבים הבאים: חוות דעת של מנהל בית הספר, מרכז הערכה ושאלון אישיותי מקוון. 
 • שלב ב' במכון אבני ראשה - שלב מסנן נוסף שנבדקים בו רכיבים שאין ביכולתכם להשפיע עליהם.

הגשת מועמדות 

הגשת מועמדות היא כרטיס הכניסה לתהליך המיון לתוכנית והיא נעשית באופן מקוון בפורטל עובדי ההוראה. במסגרת הגשת המועמדות יהיה עליכם לציין פרטים אישיים שונים כגון: פרטי התקשרות, נתוני השכלה, היסטוריית תעסוקה וכדומה. על מנת להגיש מועמדות, יש לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף הבאים:

 • עובדי הוראה שבעת הגשת המועמדות לתוכנית מועסקים בבתי ספר יסודיים או על-יסודיים (המפוקחים על ידי משרד החינוך) בשליש משרה לפחות.
 • בעלי ניסיון של 4 שנים לפחות בהוראה בבתי ספר יסודיים או על יסודיים; או בעלי ניסיון של שנתיים בהוראה בהינתן שעסקתם בניהול במערכת החינוך או בניהול צוות המונה לפחות 30 עובדים, במשך 5 שנים לפחות.
 • בעלי תואר שני אקדמי - תואר אקדמי ממוסד מוער להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל (על מועמדים בעלי תארים מחו"ל לקבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל).
 • בעלי השכלה פדגוגית - בעלי תעודת מורה מוסמך, מוסמך בכיר או בעלי הסמכה על סמך בחינות מילואים או בעלי רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית.

 

**מועמדים לניהול בית ספר לחינוך מיוחד ומתי"א - תעודות התאמה/רישיון קבוע להוראה יוכרו לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומטפלים באומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה). תעודות התמחות למורי מורים אינן עונות על הדרישות.

תנאי ההרשמה ודגשים נוספים

 • התוכניות אינה מיועדת למנהלי בית ספר שלהם ותק ניהולי בן שלוש שנים או יותר. 
 • על עובדי ההוראה שיתקבלו לתוכנית להכשרת מנהלים להוציא אישור בכתב ליציאה ללימודים ממנהל המוסד החינוכי שבו הם עובדים. מנהלים מכהנים יפנו למפקח המוסד לצורך אישור היציאה. 
 • מועמדים שנמצאים בחל"ת מעבודתם בבית הספר בעת הרישום לתוכנית ההכשרה ימציאו אישור על היציאה לחל"ת, וכן אישור המוכיח כי ילמדו בבית הספר בשנת הלימודים הבאה, בהיקף של שליש משרה לפחות.
 • מועמדים שישהו בחל"ת בזמן הלימודים בתוכנית יהיו חייבים להמציא אישור על היציאה לחל"ת עם תחילת הלימודים.
 • עובדי ההוראה שיסיימו את ההכשרה יהיו חייבם להמשיך את עבודתם במערכת החינוך למשך 3 שנים לפחות מתום תקופת ההכשרה. 

לאחר הגשת המועמדות נתוניכם ייבחנו על ידי משרד החינוך. מועמדים שעומדים בכל תנאי הסף המוזכרים לעיל ימשיכו את תהליך המיון במכון אבני ראשה.


שלב א' במכון אבני ראשה 

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

חוות דעת של מנהל בית הספר (מהווה 15% מהציון של השלב הראשון) - על פי רוב מדובר בחוות דעת של המנהל הנוכחי, אולם במקרים שבהם מנהל בית הספר חדש בתפקידו, יתבקש גם המנהל הקודם להעביר את חוות דעתו.  

שאלון אישיותי מקוון (מהווה 25% מהציון של השלב הראשון) - שאלון המרוכב משאלון אישיותי התנהגותי. השאלון עוסק בדרכי התמודדות עם דילמות ואירועים ובוחן נטיות אישיותיות באמצעות דירוג היגדים על מידת התאמתם אליכם.  

מרכז הערכה (מהווה 60% מהציון של השלב הראשון) - שלב זה נועד לבחון יכולות וכישורים הנחוצים למי שממלאים תפקיד ניהולי. מרכזי ההערכה כוללים 4 ראיונות אישיים, שבהם יהיה עליכם להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים ניהוליים. מרכזי ההערכה יתקיימו בשפה העברית בלבד, בפריסה ארצית. מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף לתוכנית יקבלו הודעה על המועד הספציפי. 

שלב המיון הראשון הוא שלב מיון מסנן. מועמדים שציונם בשלב זה לא יעמוד ברף הנדרש, יקבלו הודעה על דחיית מועמדותם. מי שיעברו בהצלחה שלב זה, יעברו לשלב המיון השני.


שלב ב' במכון אבני ראשה 

בדומה לשלב הראשון, גם שלב זה הוא שלב מסנן. היות שמדובר בשלב פרוצדורלי, אין למועמדים השפעה בו. בסופו, מי שיעמדו בציון הנדרש, יתקבלו לתוכנית.  

הרכיבים שעל פיהם נקבע הציון בשלב זה הם: 

 1. ציון כולל של השלב הראשון (35% מהציון)
 2. חוות דעת של המפקח הכולל (25% מהציון)
 3. מילוי תפקיד ריכוזי או מערכתי (15% מהציון)
 4. צרכים ושיקול דעת (25% מהציון).

תוצאות

תשובות סופיות בנוגע לקבלה לתוכנית יתקבלו במהלך חודש יוני. חשוב לדעת כי הציון שתקבלו בשלב המיון הראשון יהיה תקף בשנה העוקבת בלבד. 


על אודות מכון אבני ראשה 

אבני ראשה הוא מכון העוסק בפיתוח, בהכשרה ובקידום מנהלים במערכת החינוך. המכון שואף לקדם את מערכת החינוך בישראל ולשפר את הישגיה בעזרת מנהלי בתי ספר המהווים קהילה מקצועית מובילה בתחום. המכון ממונה, בין היתר, על תהליך המיון לתוכניות להכשרת מנהלי בתי ספר. התוכניות מתקיימות במוסדות אקדמיים שונים, אך מכון אבני ראשה הוא שקובע מי יורשה להיכנס לתוכניות מבוקשות אלה.

תוכנית נוספת הנערכת במכון אבני ראשה היא תוכנית צמרות. תוכנית זו מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק ניהולי של 4 שנים לפחות, אשר שואפים להתפתח בתחום המקצועי והאישי ולהעשיר את הידע התיאורטי והמעשי שלהם בתחום הניהול. תוכנית צמרות משלבת למידה קבוצתית, מפגשי ייעוץ אישיים, סיורים וסמינר בן יומיים, ומתפרשת על פני שנת לימודים אחת. 

ניתן ליצור קשר עם מכון אבני ראשה בטלפון 02-6333200.

 


המלצות

5
כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.