XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

שימו לב: בשל משבר הקורונה השנה (2021) המיונים לאבני ראשה לא יכללו מרכז הערכה, אלא ריאיון אישי בלבד.  

ההכנות במכון נועם 

הכנה לשאלון התנסויות חינוכיות

הכנה הכוללת סימולציה ומשוב מפורט. לאחר מילוי השאלון תקבלו משוב ממדריך מקצועי מתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית וההון האנושי. המדריך ינתח את תשובותיכם, יסביר לכם מה משתקף מהן וינחה אתכם כיצד לשפר את המענה במקומות שבהם נדרש שיפור. 

הכנה למרכז הערכה

הכנה הכוללת הכנות לראיון עבודה ולדינמיקה הקבוצתית:

 • הכנה לראיון עבודה - הכנה אישית בת שעה במהלכה תעברו סימולציה של ראיון עבודה ותקבלו משוב על תפקודכם בסימולציה. הסימולציה מותאמת לראיונות העבודה הנערכים במכון אבני ראשה ונערכת על ידי מדריך מנוסה ומקצועי. בתום הסימולציה יעניק לכם המדריך משוב מפורט על אודות התנהגותכם, תשובותיכם והתנהלותכם בסימולציה, ובתוך כך יצביע על נקודות לשיפור ולשימור. ההכנה תספק לכם היכרות מוקדמת עם תוכני הראיונות, תאפשר לכם להתנסות בריאיון שמתכונתו דומה למה שצפוי לכם ותסייע לכם ללטש את תשובותיכם, כך שתוכלו להציג את עצמכם בצורה המיטבית ולהותיר את הרושם המבוקש. 
 • הכנה לדינמיקה קבוצתית - הכנה הכוללת השתתפות בסימולציה של דינמיקה קבוצתית. בדינמיקה ישתתפו 9-6 משתתפים, ובמהלכה תבצעו משימות קבוצתיות הנפוצות במכון אבני ראשה ותתנסו בסיטואציות קיצון המאפיינות את מבחן הדינמיקה. לאחר הסימולציה תקבלו משוב אישי מפורט מהמדריך שערך את הסימולציה וצפה בכם. מתן המשובים האישיים בפורום הקבוצתי יאפשר לכם ללמוד גם מטעויותיהם של חבריכם להכנה.

"ההכנה תרמה להבנה העמוקה של יכולת ביטחון עצמי, ניהול אינטראקציות, כתיבת ביוגרפיה ועוד. יצאתי עם המון תובנות והבנה לחיים ועם ביטחון למבחנים"

 

נבחנה לתפקיד ניהולי במכון אבני ראשה – יוני 2018

תהליך המיון לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר 

תהליך המיון לתוכנית להכשרת מנהלי בתי ספר כולל כמה שלבים:

 • הגשת מועמדות - תהליך המיון מתחיל בהגשת מועמדות באמצעות טופס הרשמה מקוון. לאחר הגשת הטופס, משרד החינוך בוחן את מועמדותכם ובהינתן שאתם עומדים בתנאיי הסף, מעביר את פרטיכם למכון אבני ראשה בו תהליך המיון ממשיך.
 • שלב א' במכון אבני ראשה - שלב מסנן בו תדרשו למלא שאלון התנסויות חינוכיות ולהשתתף במרכז הערכה.
 • שלב ב' במכון אבני ראשה - שלב מסנן נוסף שנבדקים בו רכיבים שאין ביכולתכם להשפיע עליהם.

הגשת מועמדות 

הגשת מועמדות היא כרטיס הכניסה לתהליך המיון לתוכנית והיא נעשית באופן מקוון בפורטל עובדי ההוראה. במסגרת הגשת המועמדות יהיה עליכם לציין פרטים אישיים שונים כגון: פרטי התקשרות, נתוני השכלה, היסטוריית תעסוקה וכדומה. באפשרותכם להגיש את מועמדותכם מיום שלישי, 15 בדצמבר 2020 ועד ליום שלישי, 5 בינואר 2021, אם אתם עומדים בתנאי הסף הבאים:

 • עובדי הוראה שבעת הגשת המועמדות לתוכנית מועסקים בבתי ספר יסודיים או על-יסודיים (המפוקחים על ידי משרד החינוך) בשליש משרה לפחות.
 • בעלי ניסיון של 4 שנים לפחות בהוראה בבתי ספר יסודיים או על יסודיים; או בעלי ניסיון של שנתיים בהוראה בהינתן שעסקתם בניהול במערכת החינוך או בניהול צוות המונה לפחות 30 עובדים, במשך 5 שנים לפחות.
 • בעלי תואר שני אקדמי - תואר אקדמי ממוסד מוער להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל (על מועמדים בעלי תארים מחו"ל לקבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל).
 • בעלי השכלה פדגוגית - בעלי תעודת מורה מוסמך, מוסמך בכיר או בעלי הסמכה על סמך בחינות מילואים או בעלי רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית.

 

**מועמדים לניהול בית ספר לחינוך מיוחד ומתי"א - תעודות התאמה/רישיון קבוע להוראה יוכרו לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומטפלים באומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה). תעודות התמחות למורי מורים אינן עונות על הדרישות.

תנאי ההרשמה ודגשים נוספים

 • התוכניות אינה מיועדת למנהלי בית ספר שלהם ותק ניהולי בן שלוש שנים או יותר. 
 • על עובדי ההוראה שיתקבלו לתוכנית להכשרת מנהלים להוציא אישור בכתב ליציאה ללימודים ממנהל המוסד החינוכי שבו הם עובדים. מנהלים מכהנים יפנו למפקח המוסד לצורך אישור היציאה. 
 • מועמדים שנמצאים בחל"ת מעבודתם בבית הספר בעת הרישום לתוכנית ההכשרה ימציאו אישור על היציאה לחל"ת, וכן אישור המוכיח כי ילמדו בבית הספר בשנת הלימודים הבאה, תשפ"ב, בהיקף של שליש משרה לפחות.
 • מועמדים שישהו בחל"ת בזמן הלימודים בתוכנית יהיו חייבים להמציא אישור על היציאה לחל"ת עם תחילת הלימודים. מועמדים ששנת הלימודים תשפ"ב תהיה שנת החל"ת השנייה שלהם לא יוכלו להירשם לתוכנית. 
 • עובדי ההוראה שיסיימו את ההכשרה יהיו חייבם להמשיך את עבודתם במערכת החינוך למשך 3 שנים לפחות מתום תקופת ההכשרה. 

לאחר הגשת המועמדות נתוניכם ייבחנו על ידי משרד החינוך. מועמדים שעומדים בכל תנאי הסף המוזכרים לעיל ימשיכו את תהליך המיון במכון אבני ראשה.


שלב א' במכון אבני ראשה 

שלב זה כולל את הרכיבים האלה:

חוות דעת של מנהל בית הספר (מהווה 15% מהציון של השלב הראשון) - על פי רוב מדובר בחוות דעת של המנהל הנוכחי, אולם במקרים שבהם מנהל בית הספר חדש בתפקידו, יתבקש גם המנהל הקודם להעביר את חוות דעתו.  

שאלון התנסויות חינוכיות (מהווה 25% מהציון של השלב הראשון) - שאלון המבקש לעמוד על דרכי ההתמודדות עם דילמות ועם אירועים שאופייניים לעובדי הוראה. השאלות בשאלון הן שאלות פתוחות, ומילויו מתבצע ידנית. 

מרכז הערכה (מהווה 60% מהציון של השלב הראשון) - שלב זה נועד לבחון יכולות וכישורים הנחוצים למי שממלאים תפקיד ניהולי. מרכזי ההערכה כוללים 3 ראיונות אישיים באורך של 15 דקות כל אחד ו-2 משימות קבוצתיות (דינמיקה קבוצתית), אשר אורכות 30 דקות כל אחת. בכל משימה קבוצתית ישתתפו ארבעה מועמדים, כדי לבחון את יכולות ההתנהלות של המועמדים בקבוצה, וכל מועמד יוערך באופן אישי. מרכזי ההערכה יתקיימו בשפה העברית ובפריסה ארצית. מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף לתוכנית יקבלו הודעה על המועד והמיקום הספציפיים. 

שלב המיון הראשון הוא שלב מיון מסנן. מועמדים שציונם בשלב זה לא יעמוד ברף הנדרש, יקבלו הודעה על דחיית מועמדותם. מי שיעברו בהצלחה שלב זה, יעברו לשלב המיון השני.


שלב ב' במכון אבני ראשה 

בדומה לשלב הראשון, גם שלב זה הוא שלב מסנן. היות שמדובר בשלב פרוצדורלי, אין למועמדים השפעה בו. בסופו, מי שיעמדו בציון הנדרש, יתקבלו לתוכנית.  

הרכיבים שעל פיהם נקבע הציון בשלב זה הם: 

 1. ציון כולל של השלב הראשון (35% מהציון)
 2. חוות דעת של המפקח הכולל (25% מהציון)
 3. מילוי תפקיד ריכוזי או מערכתי (15% מהציון)
 4. צרכים ושיקול דעת (25% מהציון).

תוצאות

תשובות סופיות בנוגע לקבלה לתוכנית יתקבלו במהלך חודש יוני. חשוב לדעת כי הציון שתקבלו בשלב המיון הראשון יהיה תקף בשנה העוקבת בלבד (תשפ"ב). 

מועדים חשובים:

הגשת מועמדות: מ-15.12.20 ועד ל-5.1.21

מילוי חוות הדעת על ידי מנהל בית הספר: עד 31.12.20

מרכזי הערכה: בחודשים ינואר-אפריל 2021

תשובות סופיות: יוני 2021


על אודות מכון אבני ראשה 

אבני ראשה הוא מכון העוסק בפיתוח, בהכשרה ובקידום מנהלים במערכת החינוך. המכון שואף לקדם את מערכת החינוך בישראל ולשפר את הישגיה בעזרת מנהלי בתי ספר המהווים קהילה מקצועית מובילה בתחום. המכון ממונה, בין היתר, על תהליך המיון לתוכניות להכשרת מנהלי בתי ספר. התוכניות מתקיימות במוסדות אקדמיים שונים, אך מכון אבני ראשה הוא שקובע מי יורשה להיכנס לתוכניות מבוקשות אלה.

תוכנית נוספת הנערכת במכון אבני ראשה היא תוכנית צמרות. תוכנית זו מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק ניהולי של 4 שנים לפחות, אשר שואפים להתפתח בתחום המקצועי והאישי ולהעשיר את הידע התיאורטי והמעשי שלהם בתחום הניהול. תוכנית צמרות משלבת למידה קבוצתית, מפגשי ייעוץ אישיים, סיורים וסמינר בן יומיים, ומתפרשת על פני שנת לימודים אחת. 

ניתן ליצור קשר עם מכון אבני ראשה בטלפון 02-6333200.

 


המלצות

5
כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.