XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

מבחני המחוננים של מכון קרני   

מכון קרני הוא המכון הממונה על איתור ילדים מחוננים מטעם משרד החינוך. המכון עורך מבחנים לילדים מכיתה א' עד כיתה י' מתוך כוונה לאתר תלמידים בעלי תפיסה מהירה, סקרנות, כישורים מרחביים ופוטנציאל גבוה ולשלבם בבתי ספר למחוננים, בכיתות מחוננים, בחוגי העשרה, במסלולים מדעיים וכדומה. המבחנים הם מבחנים פסיכוטכניים, ונבדקות בהם יכולות בנושאים חשיבה כמותית ומילולית ותפיסה צורנית. 

ההרשמה למבחן נפתחת בנובמבר ונמשכת עד סוף דצמבר. ניתן להירשם למבחן באמצעות הגשת טופס מקוון באתר של מכון קרני. ההרשמה כרוכה בתשלום של 200 ש"ח שיימסרו ביום הבחינה במזומן או בשיק.

המבחנים נערכים בבתי ספר איזוריים או במכון קרני שבכפר סבא, ומתקיימים בכל שנה במהלך החודשים ינואר - מרץ. שימו לב: בשנה הנוכחית (2019) המבחנים יתקיימו עד סוף חודש ינואר

משך המבחן הוא כשעתיים, ופרק הזמן שאפשר להקדיש לכל שאלה קצר מן המקובל במבחנים רגילים. יש להביא למבחן את הדברים הבאים: עיפרון, מחק, בקבוק שתייה ומספר ת.ז.


תוצאות מבחן קרני

הציונים של מבחני המחוננים במכון קרני הם יחסיים. כלומר, ציון הסף אינו נקבע מראש אלא מושווה ביחס לציוני הנבחנים האחרים. מהנתונים עולה כי רק 3%-1% מהתלמידים שניגשים לבחינה יוגדרו כמחוננים על ידי מכון קרני. 

התשובות למבחן יתקבלו בחודשים מאי-יולי. מכתב התשובה יכלול מידע על התאמה או על אי-התאמה של הילד לתוכנית המחוננים, ולא יכלול מידע לגבי הציון. 

ניתן לערער על תוצאות המבחן ולהגיש בקשה לבחינה חוזרת. הזכאות לבחינה חוזרת תלויה בקרבה לסף הקבלה ובנסיבות אישיות שיכלו להשפיע על תוצאות המבחן. שימו לב: לא ניתן להיבחן פעמיים באותה שנה - בחינה חוזרת תתאפשר רק לאחר חלוף שנה אחת לפחות ממועד ביצוע המבחן הקודם.


"תודה רבה לצוות מכון נועם! התרגול באתר ובערכה עזרו לי מאוד להצליח במבחן."

 

תלמיד שנבחן בקרני לקבלה לכיתה ט', פברואר 2018

מה כוללים המבחנים?

מבחני המחוננים כוללים מבחנים בתחומים: כמותי, מילולי, צורני ומרחבי. חלק מהמבחנים אינו מבוסס על חומרי הלימוד בבית הספר, וכדי להצליח בהם יש צורך בריכוז גבוה לפרק זמן ממושך. המבחנים מאופיינים ברמת שאלות גבוהה ובמגבלת זמן קצרה - לכל היותר דקה, לכל שאלה.

התחומים שבבחינה:

תחום פירוט
מילולי בחלק זה יופיעו מבחנים מילוליים מסוגים שונים, כגון: כושר מילולי, השלמת משפטים, אנלוגיות מילוליות ויוצא דופן. חלק זה נועד לבחון את כישורי השפה של הנבחנים, ובהם אוצר מילים ויכולת הבנת הנקרא.
כמותי חלק זה כולל בעיות מילוליות, תרגילים מספריים, מבחני סדרות ומבחני הצבת נעלמים. שלא כמו מבחנים בבית הספר הבוחנים ידע בלבד, חלק זה בוחן את הכישורים המתמטיים של הנבחנים, לרבות חשיבה יצירתית בפתרון בעיות מתמטיות.
צורני חלק זה כולל מבחנים צורניים משני סוגים: מטריצות וצורות בשורה. לצורך המענה על שאלות אלו על התלמידים למצוא ולנסח את החוקיות שמתקיימת בין הצורות שבמבחן. חלק זה אינו מבוסס על חומרי הלימוד בבית הספר.
מרחבי חלק זה נועד לבחון כישורים מרחביים ואנליטיים.


מדוע חשוב להתכונן למבחני המחוננים?

מבחני המחוננים אינם דומים למבחנים שתלמידים בבית הספר היסודי והתיכון מורגלים בהם ונבדלים מהם בהיבטים רבים. אורכם של המבחנים והזמן המועט המוקצב למענה על כל שאלה הם שניים מההבולטים שבהם. היבט חשוב נוסף נוגע לטיב המבחנים: בעוד רוב המבחנים בבית הספר בוחנים ידיעות, המבחנים הפסיכוטכניים מבוססים על יכולות אנליטיות גבוהות, כישורים מתמטיים מתקדמים וחשיבה יצירתית. מסיבות אלו ואחרות הצטיינות בבית הספר אינה ערובה להצלחה במבחני המחוננים.

היכרות מוקדמת עם חומרי הבחינה בצד פיתוח הכישורים הנדרשים בבחינה יכולים לשפר את סיכויי ההצלחה. ערכת ההכנה אונליין שלנו פותחה על בסיס משובים שנאספו מתלמידים ומהורים, והיא מדמה את המבחן בתוכן, במבנה ובלוח הזמנים. בערכה שאלות בכל הרמות ובכל התחומים המופיעים במבחן לאיתור מחוננים של מכון קרני: צורות בשורה, אנלוגיות, כושר מילולי, תרגילי חשבון, בעיות חשבון, חשיבה מרחבית, זריזות ודיוק ועוד. הערכה פותחה על ידי צוות פסיכולוגים, אנשי חינוך ואנשי פיתוח ומחשבים שלהם ניסיון של שנים רבות בפיתוח מבחנים פסיכוטכניים.


מבחן איתור המחוננים בשפות זרות

מכון קרני מאפשר לילדים אשר דוברים שפות זרות (שאינן עברית או ערבית) להיבחן במבחני המחוננים בשפה מותאמת. המבחנים מתקיימים בשפות אנגלית, רוסית וצרפתית. 

זכאות למבחן בשפה מותאמת ניתנת כאשר התלמיד משתייך לאחת מהקבוצות הבאות:

  • עולים חדשים: תלמידים שלא נולדו בישראל, ועלו ארצה בכיתה ג' או מאוחר יותר.
  • תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל 4 שנים רצופות ומעלה.
  • תלמידים שלמדו במסגרת חינוכית שבה שפת הלימוד אינה עברית או ערבית במהלך אחת מהשנתיים האחרונות.


על מנת להגיש בקשה לבחינה מותאמת שפה, יש למלא טופס מקוון באתר של האגף למחוננים ומצטיינים עד ה-31.12. הבקשה צריכה לכלול מסמכים רשמיים המעידים על מועד העליה / מועד החזרה לארץ / אישור לימודים מהמוסד החינוכי שבו התלמיד למד.


מבחן מותאם לבעלי צרכים מיוחדים

תלמידים הנמנים עם האוכלוסיות המיוחדות יכולים להיבחן בבחינה מותאמת. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מוגדרים כתלמידים שאובחנו באחד מהדברים הבאים: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד. 

ניתן להגיש את הבקשה לבחינה מותאמת באמצעות טופס מקוון באתר האגף למחוננים ומצטיינים עד ה-31.12. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: מכתב בקשה, חוות דעת של המחנך או יועץ בית הספר, דו"ח אבחון עדכני המתייחס לתפקוד הלימודי של התלמיד מטעם איש מקצוע (פסיכולוג חינוכי מומחה/ רופא מומחה בתחום/ מאבחן דידקטי) וטופס ויתור סודיות.  

ועדת ההתאמות של אגף המחוננים והמצטיינים תדון בבקשה ותחליט האם לאפשר לתלמיד מבחן בתנאים מותאמים, ואילו התאמות יש לתת לתלמיד. 


תוכניות מיוחדות למחוננים ולמצטיינים

כיום פועלות עשרות תוכניות מיוחדות למחוננים ולמצטיינים מטעם משרד החינוך. תוכניות אלו מספקות העשרה לתלמידים ומאפשרות להם לפתח את היכולות ואת הכישורים הייחודיים להם. הקבלה לתוכניות מותנית בעמידה בהצלחה במבחני קבלה, ובהם מבחן לאיתור מחוננים, ובמקרים מסוימים גם במעבר ריאיון אישי עם התלמיד. למכון נועם ערכות תרגול אונליין עדכניות, המותאמות למבחני הקבלה לכל התוכניות.

← לערכות תרגול ולמידע נוסף על תוכניות מיוחדות


צפו בסרטי ההכנה שלנו

סרט הכנה למבחני הקבלה לחטיבת הביניים

איך מסמנים תשובות בדף תשובות?

 

 


המלצות

4.9
כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.