XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

תנאי הקבלה לרפואה בבן-גוריון

המועמדים שמתקבלים ללימודי רפואה בבן-גוריון הם המועמדים בעלי ההערכות הגבוהות ביותר. ההערכה נקבעת על פי המבחן הממוחשב וריאיון הקבלה.

כדי לקבל זימון למבחנים יש לעמוד בדרישות הסף הבאות:

 1. סכם בציון 735 לפחות
 2. פסיכומטרי בציון 680 ומעלה.

ניתן להגיש מועמדות ללימודי רפואה בעדיפות ראשונה בלבד.


תהליך המיון לאוניברסיטת בן-גוריון

תהליך המיון לפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון מנוהל ישירות על ידי האוניברסיטה וכלול בדמי ההרשמה. ניתן לגשת למיונים פעמיים בלבד. 

תהליך המיון כולל שני שלבים: בחינה ממוחשבת וריאיון קבלה אישי. 

שלב א': בחינה ממוחשבת - משכה כ-3 שעות והיא כוללת את ארבעת החלקים הבאים: 

1. יצירת פרופיל אישיותי - המבחן נועד לבדוק התאמה בין הפרופיל האישיותי של המועמד ובין הפרופיל המבוקש אצל רופא. חלק זה כולל כ-600 היגדים, ובנוגע לכל אחד מהם עליכם לציין את מידת ההסכמה שלכם (בסקאלה מ-1 עד 4). ההיגדים מנוסחים בגוף ראשון, ומייצגים היבטים שונים באישיות, לרבות תכונות, עמדות ויכולות. אתגר מרכזי במבחן הוא המתח בין החשיבות של מענה אותנטי וכן, המשקף את הגוון האישיותי האישי של כל מועמד, לבין הצורך לענות על הקריטריונים של הפרופיל האישיותי הרצוי של מועמדים לרפואה. אתגר נוסף קשור בצורך להשיב במהירות על שאלות מורכבות, שמצריכות עמדות מגובשות במידת מה. למשל, מהו סגנון קבלת ההחלטות שלנו? מהי סביבת עבודה האופטימלית מבחינתנו?

לסיכום: במבחן יצירת פרופיל אישיותי תיבדק מידת ההתאמה של הפרופיל האישיותי שלכם לזה של רופא. לשם כך יהיה עליכם לציין את מידת הזדהותכם עם 600 היגדים אישיותיים.


2. ניתוח טקסטים מדעיים באנגלית - במבחן תתבקשו לקרוא שני טקסטים מדעיים באנגלית, ולאחריהם תישאלו 8 שאלות על כל אחד מהם. המבחן בודק הן ידע בשפה האנגלית והן יכולות קוגניטיביות, בדגש על זיכרון, הבנה והסקה. אחד הקשיים המרכזיים במבחן הוא שהמענה על השאלות מתבצע רק לאחר קריאת שני הטקסטים ברצף, ללא אפשרות לעיין בטקסטים. דבר זה מחייב לעבד את הטקסטים כבר בשלב הקריאה ברמה שתאפשר לנו הן להבין קשרים מורכבים בין הרעיונות המוצגים בהם והן להצליח להסיק מסקנות מהדברים הכתובים במפורש.
רוב הטקסטים הם מעולם הרפואה המחקרית והיישומית. מקצתם הוא מתחומי הביולוגיה, הפסיכולוגיה ובנושאים כלליים, כגון היסטוריה ותרבות. הטקסטים כתובים בסגנון של מאמרים מדעיים ברמות קושי שונות.

לסיכום: לאחר קריאת שני טקסטים מדעיים באנגלית יהיה עליכם לענות על 16 שאלות (לכל טקסט 8 שאלות) מבלי לעיין שוב בטקסטים.


3. דירוג תגובות לתרחישים מעולם הרפואה - מבחן זה בודק אף הוא היבטים אישיותיים, והפעם דרך התמודדות עם מצבים מעולם הרפואה. המבחן כולל 15 תרחישים מנקודת מבט של מתמחים, סטודנטים, אחים וסטאז'רים לרפואה. לכל אחד מן התרחישים מוצעות 5 דרכי תגובה, ועל הנבחנים לדרגן לפי רמת הסבירות שינקטו כל אחת מהן - במקום הראשון תדורג דרך התגובה שהסבירות שינקטו אותה היא הגבוהה ביותר ובמקום האחרון תדורג דרך התגובה שהסבירות שינקטו אותה היא הנמוכה ביותר.

כדי לדרג את דרכי התגובה יש להבין את העיקרון העומד מאחורי כל תרחיש ולזהות את הערכים המרכזיים שביניהם מתקיים מתח. בשלב הבא יש לתעדף את הערכים או לנסות לפתור את המתח בדרך אחרת. דבר זה יש לעשות מתוך התחשבות בנקודת המבט שממנה מתואר התרחיש. כך למשל, אפשר לצפות שדירוג התגובות בתרחיש שמתואר מנקודת המבט של אח במחלקה יהיה שונה מדירוגן בתרחיש זהה המתואר מנקודת המבט של מנהל המחלקה.

אף שבכל אחד מן התרחישים יש תשובה נכונה, כלומר דירוג אופטימלי שמשקף את הפתרון הטוב ביותר, אין ציפייה שכל המועמדים יענו באופן זהה - שונות מסוימת מתקבלת, שכן זו מציגה את הייחוד האישיותי של כל מועמד. מה שנדרש אפוא מן המועמדים הוא למצוא את האיזון שבין הרצון לבטא עמדה אישית בנוגע לדילמה ובין הצורך "לפצח" את הבעיה המתוארת בתרחיש.

לסיכום: מבחן דירוג תגובות לתרחישים מעולם הרפואה הוא מבחן אישיות, המעמת אתכם עם דילמות משגרת יומם של העוסקים במקצועות הרפואה. כדי לדרג בהצלחה את התגובות יהיה עליכם לזהות את הערכים שמתקיים ביניהם מתח ולהכריע ביניהם.


4. מבחן שאלות ודילמות פתוחות - מבחן זה כולל ארבע דילמות, שתיים ביוגרפיות ושתיים כלליות. השאלות הן שאלות פתוחות, והמענה עליהן מוגבל ל-660 תווים. השאלות במבחן מזכירות את אלו שמופיעות בשאלון קורות החיים שנדרשים למלא מי שמוזמנים לריאיון. אולם בעוד שאלון קורות החיים נשלח אליכם בדוא"ל למילוי בזמנכם החופשי, במבחן זה הכתיבה מתבצעת בזמן אמת ומוגבלת בזמן.
במבחן תידרשו לתאר בקצרה דילמות ומצבים שהתמודדתם איתם. בתיאורכם יהיה עליכם לכלול ניתוח של הבעיה שעמדה לפניכם ושל אופן ההתמודדות איתה. לבסוף תידרשו להציג את מסקנותיכם מההתמודדות ולהסביר כיצד השפיעה עליכם וכיצד תפעלו בעתיד במקרים דומים.

כדי להצליח במבחן זה יהיה עליכם לבחור אירועים מתאימים, כלומר כאלו שיש בהם מספיק תוכן לנתח אותם בצורה מספקת ולהציג אותם באופן שממחיש את הלקח שנלמד מהם ואת ההבנה שצמחה בעקבותיהם. כמובן, כל זאת עליהם לעשות לאחר תכנון מראש ובסגנון רהוט וקולח.

לסיכום: מבחן שאלות ודילמות פתוחות דומה לשאלון קורות החיים, אלא שהמענה על השאלות נעשה בזמן אמת ובמגבלת זמן. נוסף על תיאור הדילמות תידרשו להציג ניתוח שלהן וכן להסביר אילו לקחים הפקתם.

מועמדים שיעברו בהצלחה שלב זה, יעברו לשלב הבא.

שלב ב': ריאיון קבלה אישי - שלב זה מיועד למי שעבר את המבחן הממוחשב.

יש להגיע לריאיון עם שאלון קורות חיים ממולא בכתב יד. השאלון יישלח אליכם בדוא"ל.  


"לפני שנרשמתי למכון ביררתי את כל האופציות להכנה למבחן. ללא ספק במכון נועם מכירים הכי טוב את הפורמט של המבחן. ההכנה נתנה לי ביטחון ואת הכיוון הנכון."

 

הכנה לרפואה בבן-גוריון, מאי 2018

מועדים חשובים ללימודי רפואה בבן-גוריון 2019

 • ההרשמה ללימודי רפואה פתוחה בתאריכים: 20.1.2019-15.3.2019
 • מועד אחרון להגשת המסמכים הנדרשים לקבלה: 22.3.2019
 • מבחני המיון הממוחשבים יתקיימו בין התאריכים 24-31.5.2019 
 • הראיונות האישיים יתקיימו בין התאריכים 23.6-19.7.2019

הכנה למבחני קבלה לרפואה במכון נועם

איך עונים על שאלון קורות החיים? 

שאלון קורות החיים יגיע אליכם בדוא"ל. בשאלון ארבע שאלות, ויש להשיב עליהן בכתב ובהקלדה. את העותק המוקלד יש לשלוח לדוא"ל המצוין על גבי הטופס, ואת העותק שמולא בכתב יד יש להביא לריאיון.

בצד הצגת פרטים ביוגרפיים כגון השכלה, שירות צבאי ורקע משפחתי, תתבקשו לתאר אירוע מחייכם שהשאיר בכם חותם עמוק, להציג דילמה מוסרית שהתמודדתם איתה ולציין הישג גדול. המענה על השאלות מוגבל במקום, ולכל תשובה מוקצות עשר שורות בלבד. מלבד רהיטות, תמציתיות ויכולת להבחין בין עיקר לטפל הנדרשות בשל מגבלת המקום, יהיה עליכם לבחור אירוע מתאים מתוך שלל חוויות, רגעים ואירועים שחוויתם בחייכם ולהצליח לנסח אותו באופן שיבליט את התכונות החיוביות שלכם ויציג אתכם בצורה מיטבית. 

מכון נועם מציע פגישה אישית בת שעה עם מדריך מקצועי ומנוסה, שיסייע לכם לענות על השאלון בצורה הטובה ביותר.  

← הדרכה למילוי שאלון קורות החיים

 

הכנה למבחנים הממוחשבים

כדי להתקבל ללימודים בבן-גוריון תידרשו לעבור מבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים מטעם חברת תיל אינטרנשינל.

בשנים קודמות המבחנים כללו מבחן ניתוח טקסטים מדעיים באנגלית, אשר בוחן גם זיכרון, ומבחני אישיות המורכבים משאלונים פתוחים. הרכב המבחנים עשוי להשתנות משנה לשנה ואין להתבסס על מידע זה באופן מלא.

שימו לב! הצלחה במבחנים הממוחשבים היא תנאי לזימון לשלב הבא – ריאיון הקבלה.

ההכנה למבחנים הממוחשבים כוללת:

  • מבחנים פסיכוטכניים באנגלית, המלווים בטיפים ובהסברים לכל שאלה. 
  • מבחני אישיות (אפשרות למשוב מפורט בדוא"ל ממדריך מקצועי).
  • מבחן דירוג תגובות לתרחישים מעולם הרפואה.
  • הכנה לריאיון הקבלה.


הכנה למבחנים הממוחשבים בבן-גוריון ללא משוב ממדריך

← הכנה למבחנים הממוחשבים בבן-גוריון עם משוב ממדריך


"אני מאוד מרוצה מהערכה, ההסברים היו מעולים. מבחן דירוג התגובות לתרחישים היה 'אחד לאחד' כמו במבחן – המקרים היו מאוד דומים, וכמה מהתרחישים שהופיעו בערכה הופיעו גם במבחן האמיתי".

 

הכנה למבחן הממוחשב של בן-גוריון, אפריל 2018


הכנה לריאיון קבלה אישי

לריאיון האישי יזומנו המועמדים שעברו בהצלחה את המבחנים הממוחשבים. מכון נועם מציע פגישת הכנה עם מדריך מקצועי, אשר יכין אתכם לשאלות הרווחות בראיונות קבלה ללימודי רפואה, ובתוך כך יציג לכם את כללי ההתנהגות בריאיון, כיצד יש להשיב על שאלות וכדומה.

ההכנה כוללת:

  • סימולציה של ריאיון הקבלה.
  • הצגת שאלות נפוצות בראיונות קבלה לרפואה.
  • משוב אישי ומקיף על התנהלותכם בריאיון, וכן דגשים וטיפים ליום הראיונות.

משך הפגישה - שעה וחצי. 

הכנה לריאיון קבלה לרפואה

אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.