XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

תנאי קבלה לרפואת שיניים - מכאן אתם מתחילים:

הקבלה ללימודי רפואת שיניים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב מותנית במעבר תהליך מיון הכולל כמה שלבים מסננים. תהליכי המיון של האוניברסיטאות שונים זה מזה, אך יש ביניהם גם כמה קווי דמיון. פירטנו לכם כאן על התהליך ועל תנאי הקבלה הנהוגים בשתי האוניברסיטאות: 

 האוניברסיטה העברית

השלב הראשון: ציונים קוגניטיביים

שלב הציונים הקוגניטיביים נערך במהלך תקופת ההרשמה ללימודים, כלומר במהלך החודשים ינואר עד אפריל. בשלב זה, האוניברסיטה מחשבת עבורכם ציון סכם המשוקלל מציונים שקיבלתם במבחנים קודמים, כגון בגרויות, פסיכומטרי, ממוצע לימודים אקדמיים קודמים ועוד. כדי לעבור לשלב הבא, תצטרכו לעמוד גם בציון הסכם (נקרא גם "ציון סף") שהאוניברסיטה קובעת, וגם בתנאי הקבלה שהיא מגדירה. המעבר לשלב הבא נערך בשני סבבים, ובכל סבב נקבע ציון סף שונה למעבר.

תנאי הקבלה הבסיסיים
 • רמת אנגלית: ציון 120 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם.
 • רמת עברית: מועמדים שסיימו את לימודיהם בתיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים לעבור את פרק החשיבה המילולית בפסיכומטרי או את מבחן יעלנט בציון 105 לפחות.
 • פסיכומטרי: ציון פסיכומטרי רב-תחומי 650 לפחות.
 • אזרחות ישראלית או תושבות קבע.
ציון הסכם

הקומבינציות האפשריות לחישוב הסכם באוניברסיטה העברית הן:

 • ציון פסיכומטרי וממוצע בגרויות מותאם: במקרה הזה ציון הפסיכומטרי יהיה 70% מהסכם, וממוצע הבגרויות המותאם יהיה 30%. שימו לב שכל אוניברסיטה משקללת את ממוצע הבגרויות המותאם באופן שונה. כאן תוכלו לראות מה הממוצע המותאם שלכם באוניברסיטה העברית.
 • ציון פסיכומטרי וציון מכינה במסלול מדעי הטבע באוניברסיטה העברית: בשילוב הזה, משקלו של ציון הפסיכומטרי יהיה 50% ומשקלו של ציון המכינה יהיה 50%.
 • ציון פסיכומטרי, ממוצע בגרויות מותאם ולימודים אקדמיים חלקיים: אפשרות שקלול זו קיימת, אך האוניברסיטה לא חושפת את המשקל שהיא נותנת לכל רכיב בשקלול. מומלץ לפנות למדור הרשמה באוניברסיטה כדי לברר פרטים נוספים על אפשרות זו.
השלב השני: שאלון ביוגרפי

השאלון הביוגרפי הוא שאלון שנועד למפות את הפרופיל הפסיכולוגי שלכם, ולבדוק אם יש לכם את התכונות הנדרשות לרופאי שיניים. הוא כולל כ-25 שאלות פתוחות משני סוגים: שאלות ביוגרפיות אישיות ושאלות העוסקות בקונפליקטיים אתיים.

← רוצים לדעת עוד על השאלון הביוגרפי? לחצו כאן.

השלב האחרון: ראיונות אישיים

בשלב זה תצטרכו לעבור שני ראיונות אישיים קצרים. הראיונות נערכים על ידי ארבעה מראיינים, שבמרבית המקרים הם פסיכולוגים ורופאי שיניים. מטרת הראיונות היא לסייע למראיינים להכיר היבטים שונים באישיות שלכם, ולהבין מה מניע אתכם לעסוק ברפואת שיניים. נוסף על כך, חלק מהשאלות יבדקו את היכולת שלכם להתמודד עם אתגרים שהמקצוע עשוי לזמן. שאלה אופיינית לדוגמה היא: "כיצד תתמודדו עם שחיקה?".

קבלה ללימודים

בתום שלב הראיונות, נקבע ציון קבלה שונה עבור כל אחד משני הסבבים. הציון שנקבע עבור סבב המיונים הראשון הוא לרוב גבוה יותר מהציון שנקבע לסבב השני, כך שאם נכנסתם לרשימת המתנה בסבב הראשון - יכול להיות שתתקבלו בסבב השני. 

 

 אוניברסיטת תל אביב

השלב הראשון: ציונים קוגניטיביים

בדומה לאוניברסיטה העברית, שלב הציונים הקוגניטיביים של אוניברסיטת תל אביב נערך במהלך תקופת ההרשמה ללימודים (עד סוף חודש אפריל). גם אוניברסיטת תל אביב תחשב עבורכם סכם קבלה, ותדרוש מכם לעמוד בציון סף ובתנאי קבלה בסיסיים כדי לעבור לשלב הבא. עם זאת, קיימים הבדלים קטנים בתנאי הקבלה הבסיסיים ובדרכי חישוב הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לבין האוניברסיטה העברית:

תנאי הקבלה הבסיסיים
 • רמת אנגלית: ציון 120 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם.
 • רמת עברית: מועמדים שסיימו את לימודיהם בתיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים לעבור את פרק החשיבה המילולית בפסיכומטרי או את מבחן יעלנט בציון 105 ומעלה.
 • פסיכומטרי: ציון פסיכומטרי רב-תחומי 640 לפחות.
 • מתמטיקה: ציון עובר בבגרות 4 יח"ל לפחות.
 • תעודת בגרות ישראלית או מכינה קדם אקדמית המוכרת על ידי האוניברסיטה או תעודת בגרות מחו"ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית.
 • אזרחות ישראלית או תושבות קבע.
ציון הסכם

הקומבינציות האפשריות לחישוב הסכם באוניברסיטת תל אביב הן:

 • ציון פסיכומטרי וממוצע בגרויות מותאם: בדומה לאוניברסיטה העברית, ציון הפסיכומטרי יהיה 70% מהסכם, וממוצע הבגרויות המותאם יהיה 30%. בדקו כאן מהו ממוצע הבגרויות המותאם שלכם באוניבסיטת ת"א.
 • ציון פסיכומטרי וציון מכינה במסלול מדעי הטבע באוניברסיטת ת"א: אפשרות זו רלוונטית רק אם הצלחתם להוציא ציון הגבוה מ-90 במכינה. אם זה המצב, משקלו של ציון הפסיכומטרי יהיה 50% ומשקלו של ציון המכינה יהיה 50%. אם לא, הסכם שלכם יחושב לפי האפשרות הראשונה.
 • ציון פסיכומטרי ולימודים אקדמיים חלקיים או מלאים: אפשרות זו רלוונטית רק אם ממוצע הציונים שלכם בלימודים האקדמיים גבוה מ-80. אם זה המקרה, משקלו של ציון הפסיכומטרי יהיה 50% ומשקלו של ממוצע הציונים יהיה 50%. אם לא, הסכם שלכם יחושב לפי האפשרות הראשונה.

השלב השני: מבחן ידע, מבחן ראייה מרחבית וחישוב ציון סכם שני

בשלב זה תגיעו ליום מיונים מרוכז בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. יום המיונים נמשך לרוב עד ארבע וחצי שעות, וכולל שני מבחנים: 

מבחן ראייה מרחבית - במבחן זה תישאלו שאלות הנוגעות לצילומי שיניים שתקבלו. בחלק מהשאלות תתבקשו לבחור, מתוך כמה תשובות אפשריות, איזה חלק חסר (למשל שן מסוימת) באחד הצילומים, ובאחרות תצטרכו לאתר איזה מקדח יצר את החור שמופיע בשן באחד מהצילומים. 

מבחן ידע - מבחן אמריקאי הכולל שני פרקים:

• פרק מתמטיקה בנושאים וברמה של בגרות 4 יח"ל במתמטיקה. הפרק כולל 20 שאלות, ואורך שעה. 

• פרק בכימיה ברמת 3 יח"ל או בפיזיקה ברמת 5 יח"ל, לבחירתכם. הפרק כולל 30 שאלות, ואורך שעה וחצי.

ציון סכם שני - כדי להחליט אילו מועמדים עוברים לשלב האחרון, מסננים קודם כול מועמדים שקיבלו ציונים בטווח 20% הנמוכים ביותר במבחן הראייה המרחבית. לאחר מכן מסננים מועמדים שקיבלו ציון הנמוך מ-60 במבחן הידע. המועמדים שנותרו מקבלים ציון סכם שני המשוקלל מ-60% ציון מבחן הידע ומ-40% ציון הסכם הראשוני. אלו עם הציונים הגבוהים ביותר יזומנו לשלב האחרון.

דפי נוסחאות, רשימה מלאה של החומר למבחן ושאלות לדוגמה

מתמטיקה

כימיה

פיזיקה

דף נוסחאות

דף נוסחאות

דף נוסחאות

חומר למבחן

חומר למבחן

חומר למבחן

שאלות לדוגמה

שאלות לדוגמה

שאלות לדוגמה

* כל הקבצים נכתבו ופורסמו על ידי אוניברסיטת תל אביב. 

שימו

מועמדים הנבחנים במסלול למצטיינים מחויבים להיבחן במבחן הראייה המרחבית בלבד. כלומר, מועמדים אלו פטורים מהיבחנות במבחן הידע. נוסף על כך, הדרישה היחידה למעבר לשלב הראיונות במסלול המצטיינים היא קבלת ציון בטווח 80% מהציונים הגבוהים ביותר במבחן הראייה המרחבית.

השלב האחרון: יום ראיונות אישיים

בשלב זה תגיעו ליום ראיונות הכולל שלוש תחנות: 

תחנת ריאיון - בתחנה זו תעברו ריאיון אישי-ביוגרפי. המראיינים שלכם יכולים להיות מרצים מביה"ס לרפואת שיניים, פסיכולוגים ורופאי שיניים. במהלך הריאיון הם יבחנו את המוטיבציה שלכם לעסוק ברפואת שיניים, ואת היכולת שלכם להתמודד עם האתגרים שהמקצוע מזמן.

תחנת אנימציה - בתחנה זו תצפו בהקרנה של סיטואציה המתרחשת בין רופא/ת שיניים לבין מטופלים או קולגות. לאחר מכן תתבקשו לנתח את הסיטואציה ולדון בה עם המראיינים.

שאלון שאו"ל (של"ו) - שאלון אישיות ממוחשב שיצר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. השאלות בשאלון מורכבות מזוגות היגדים, ובכל שאלה תתבקשו לסמן את ההיגד שאתם יותר מזדהים איתו. טווח הציונים בשאלון נע בין 250-150, והוא נמשך עד שעה.

קבלה ללימודים

לאחר יום הראיונות ישוקלל עבורכם ציון התאמה סופי שיורכב כך: משקל של 70% יינתן לציון שלכם בתחנת הריאיון, 15% לציונכם בתחנת האנימציה ו-15% לציונכם בשאלון שאו"ל (של"ו). המועמדים עם ציוני ההתאמה הסופיים הגבוהים ביותר יתקבלו ללימודי רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב.

 

← הידעתם? אפשר ללמוד רפואת שיניים במסלול העתודה האקדמית של צה"ל.

 

 מבחני המיון הקרובים

האוניברסיטה העברית

♦ שאלון ביוגרפי - 19.7.24 הראיונות יתקיימו ביולי/אוגוסט (טרם פורסם תאריך)

אוניברסיטת תל אביב

♦ מבחן ידע וראייה מרחבית - עדיין לא נקבעו תאריכים ♦ ראיונות אישיים - עדיין לא נקבעו תאריכים


הכנה ללימודי רפואת שיניים - כך אנחנו יכולים לעזור:

הכנה לשאלון הביוגרפי באוניברסיטה העברית

הכנה זו כוללת סימולציה של השאלון הביוגרפי + הדרכה אישית: הסימולציה כוללת את כל סוגי השאלות שמופיעים בשאלון האמיתי, ומותאמת אליו גם מבחינת מבנה ומשך זמן. ההדרכה האישית, שאורכת שעה וחצי, תיקבע לאחר שתשלימו את הסימולציה. במהלך ההדרכה מדריך או מדריכה מצוות המכון ישקפו לכם מה הפרופיל האישיותי שעולה מהתשובות שלכם, ויסייעו לכם לחדד אותן בהתאם למה שהאוניברסיטה מחפשת.

 

הכנה לראיון קבלה באוניברסיטת ת"א ובאוניברסיטה העברית

הכנה זו כוללת סימולציה של ריאיון + משוב על הביצועים שלכם: בסימולציה מדריך או מדריכה מצוות המכון ישאלו אתכם את השאלות שצפויות לכם במיונים, בהתאם לאוניברסיטה שאתם מתמיינים אליה. המשוב יעזור לכם להבין איזה רושם אתם יוצרים ומה אתם יכולים לעשות כדי לשפר את המענה שלכם. ההכנה אורכת שעה וחצי. לאחר מכן, אם תרגישו צורך, תוכלו לקבוע מפגש רענון נוסף של שעה ללא תוספת תשלום.  א

 


המלצות

4.8
כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.