שלבי המיון לצוערי שהם

 שלב א' - קורות חיים וריאיון ראשוני

הדרך לקורס צוערי שהם מתחילה בבדיקת קורות החיים שלכם. אם תימצאו מתאימים (מידע על כתיבת קורות חיים - כאן), תזומנו לריאיון היכרות ראשוני אצל מפקדי התוכנית, שבו תיבדק מידת ההתאמה שלכם.  

 שלב ב' - יום מיון

יום המיון מתקיים בלשכת הגיוס של משטרת ישראל, וצפויות לכם בו 3 תחנות מיון שונות:

1. מבחנים - בתחנה זו צפויים לכם שני מבחנים, שיבחנו את הכישורים הקוגניטיביים ואת כישורי השפה שלכם:

מבחן כשרים - סדרת מבחנים אמריקאיים הבוחנים חשיבה כמותית, צורנית ומילולית (בהמשך העמוד מחכות לכם שאלות לדוגמא).

מבחן עברית - בחינת אוצר המילים שלכם, הכתיב והבנת הנקרא (ניחשתם נכון, שאלות לדוגמא בהמשך).

 לא לשכוח - אם אובחנו לכם לקויות למידה, שלחו אותו לפני המיונים בפקס (03-5555483) או במייל לכתובת miyun@police.gov.il.

2. ריאיון התרשמות - ריאיון זה נועד לבחון את הכישורים האישיותיים שלכם. הריאיון יתקיים בנוכחות מאבחן או מאבחנת מקצועיים, והשאלות שתישאלו במהלכו יבדקו את מידת ההתאמה האישיותית שלכם לתוכנית, לשירות במשטרה בכלל ולתפקיד הספציפי שאליו אתם מתמיינים בפרט.

לא לשכוח תעודת זהות בצירוף ספח, תעודת שחרור או פטור משירות בצה"ל, תעודת השכלה עדכנית, 4 תמונות פספורט, טופסי ויתור סודיות חתומים ואישורי העסקה (אם אתם עובדים כרגע).

3. בדיקה רפואית - בדיקה שנועדה לקבוע אם מידת הכשירות שלכם לביצוע התפקיד שאליו אתם מיועדים ומבחן הכושר הגופני שצפוי לכם בשלב הבא במיון.   

לא לשכוח - תוצאות של הבדיקות הרפואיות שהתבקשתם לבצע טרם המיונים, וכן הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא או רופאת משפחה. 

המיונים מתקיימים אחת לשנה - כדאי שתגיעו מוכנים

 שלב ג' - מרכז הערכה 

מרכז ההערכה (המוכר גם כגיבושון) אורך יומיים ונערך בתנאי פנימייה במכללה הלאומית לשוטרים או במתקן "נעורים". במהלך ימים אלה תחולקו לקבוצות שבכל אחת מהן 14-12 משתתפים ומשתתפות שנבחנים לתפקידים שונים במשטרה.

במרכז ההערכה מצפים לכם שלושה מבחנים:

 1. דינמיקה קבוצתית – משימה קבוצתית שנועדה לבחון את התפקוד שלכם בקבוצה בתנאי משרד (Indoor) ובמשימות בשטח (Outdoor). הדגש במשימה זו מושם על היכולות החברתיות והיחסים הבין-אישיים שלכם, שיש להם חשיבות רבה בתפקידי ניהול ופיקוד במשטרה.  
 2. משימות לעבודה עצמית (מבחני אישיות) - מבחני האישיות מבקשים לגלות אם הפרופיל האישיותי שלכם מתאים לצרכים של המשטרה. כדי לעשות זאת, תישאלו שורה ארוכה של שאלות, שיבקשו לגלות באיזו מידה אתם מסוגלים לקבל סמכות, לשתף פעולה, להתמודד עם לחץ ועוד. בדרך כלל השאלות יופיעו בצורה של היגדים, ואתם תתבקשו לציין את מידת ההסכמה שלכם איתם. 
 3. מבחן כושר גופני (בר אור) – מבחן שנועד לקבוע אם אתם עומדים בדרישות הכושר הגופני של התפקיד שאליו אתם מתמיינים. המבחן יכלול משימות ריצה, תרגילי ידיים ובטן.

 שלב ד' - בדיקת התאמה ביטחונית

הבדיקה הביטחונית שתצטרכו לעבור תהיה מותאמת לתפקיד שאליו אתם מתמיינים ולרמת הסיווג הנדרשת בו. הבדיקה מורכבת משני שלבים:*

 1. מבדק אמינות - מבחן ממוחשב שמטרתו לבחון תכונות שונות כגוו אמינות, עקביות וכנות. המבחן בוחן את התוכנות הללו באמצעות בחינת העמדות שלכם בנוגע להתנסויות שונות ונושאים רגישים, כמו הרגלי שתייה, עישון, הימורים וכו'. במהלך המבדק אתם עשויים להתמודד עם התראות מלחיצות שיופיעו על צג המחשב ועם ניסוחי שאלות מבלבלים - כולם נועדו לערער את הביטחון שלכם ולחשוף את תכונות שעלולות להיות בעייתיות במילוי תפקידכם. 
 2. שיחה עם קב"ט - שיחה באורך של שלוש שעות לצורכי סיווג ביטחוני. עליכם להביא איתכם תעודה מזהה ושאלון התאמה תעסוקתית שמילאתם מראש. אם אתם מתמיינים לתפקידים הדורשים סיווג ביטחוני גבוה, ייתכן שתתבקשו לעבור תחקיר ביטחוני נוסף. 

 שלב ה' - השבעה וגיוס

או במילים אחרות, ברכות על גיוסכם למשטרה 


מבחן כשרים - שאלות לדוגמה

אנלוגיות מילוליות

מהו צמד המילים המקיים את הקשר הקיים בשאלה?

מצוף : טביעה

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

כדי להבין את הקשר בין צמד המילים הנתון בשאלה נבנה משפט: מצוף נועד למנוע טביעה כפי שמעקה נועד למנוע נפילה.

 • תשובה (1) שגויה: מצנח הוא אמצעי שנמצא בדרך כלל במטוסים ומשמש לחילוץ במקרה של התרסקות.
 • תשובה (2) שגויה: אספלנית נועדה לעצור דימום ולא למנוע דימום.
 • תשובה (3) שגויה: מזלף נועד לצורך השקייה ולא כדי למנוע השקייה.

דרך והספק

צינור א' ממלא בריכת מים ב-5 שעות. צינור ב' ממלא את אותה בריכה ב-3 שעות.

אם משתמשים בשני הצינורות באותו זמן, כמה זמן ייקח למלא 2/3 מהבריכה?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

נציב בטבלה את הנתונים:

  הספק זמן עבודה
צינור א' 1/5 5 שעות 1 בריכה
צינור ב' 1/3 3 שעות 1 בריכה

כדי למצוא את ההספק המשותף של שני הצינורות העובדים בעת ובעונה אחת, נחבר את הספקיהם:

 • צינור א'- 1/5 בריכה בשעה
 • צינור ב'- 1/3 בריכה בשעה

 1/5 + 1/3 = 3/15 + 5/15 = 8/15 בריכה בשעה.

אנו נשאלים בכמה זמן ימלאו 2 הצינורות 2/3 מהבריכה, ולכן נציב: 

  הספק זמן עבודה
צינור א'+ב' 8/5 ? 2/3

נציב את הנתונים בנוסחת ההספק (עבודה חלקי הספק שווה זמן):

8/15 : 2/3 = 

2/3X15/8 =

30/24 =

5/4

שני הצינורות יחד ימלאו 2/3 בריכה ב-5/4 שעות.

סדרות חשבוניות

מצאו את האיבר החסר בסדרה:

סדרה חשבונית לדוגמא מתוך פרק כמותי במבחן צוערי שהם

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

ההפרשים בין המונים של השבר, גדלים ב-2+ בכל צעד:

הדגמת גדילה ב2 בכל צעד מתוך שאלת סדרות לדוגמא במבחן צוערי שהם

לכן התשובה הנכונה היא 16/2.


מבחן עברית - שאלות לדוגמה

השלמת משפטים

בחרו את הרכב המילים המשלים את המשפט הבא בצורה הטובה ביותר:

עקב _______ באוכלוסייה, _______ מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

יש לבחון את כל האפשרויות, ולבחור מבניהן את התשובה ההגיונית ביותר והנכונה מבחינה תחבירית:

תשובה 1: עקב הגידול העצום באוכלוסייה, הצטמצם מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

המשפט כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך הוא לא הגיוני כיוון שאין קשר מתאים בין שני חלקי המשפט - לא סביר שבעקבות הגידול באוכלוסייה דווקא יצטמצם קצב הבנייה. 

תשובה 2: עקב הגידולבאוכלוסייה, גדל מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

המשפט נכון מבחינה תחבירית והגיונית, וזו התשובה הנכונה.

תשובה 3: עקב הצמצוםבאוכלוסייה, הגדילו מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

המשפט כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך הוא לא הגיוני כיוון שאין קשר מתאים בין שני חלקי המשפט - לא סביר שבעקבות הצמצום באוכלוסייה דווקא יגדל קצב הבנייה.  

תשובה 4: עקב ההפחתה שחלהבאוכלוסייה, התעצם מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

המשפט בעייתי מבחינה תחבירית משום ש'הפחתה' היא פעולה מכוונת ולא נוכל להשתמש בה כדי לתאר צמצום המתרחש באופן טבעי ולא במכוון. בנוסף,  המשפט לא הגיוני כיוון שאין קשר מתאים בין שני חלקי המשפט - לא סביר שקצב הבנייה יתעצם בשל האוכלוסייה שפחתה והצטמצמה. 

תשובה 5: עקב העצבותבאוכלוסייה, הוגבר מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

המשפט כתוב נכון מבחינה תחבירית אך אינו נכון מבחינה הגיונית משום שאין קשר בין שני חלקי המשפט. 

מבין כל האפשרויות תשובה 2 משלימה את המשפט באופן הטוב ביותר. 

ניסוח מחדש

בחרו מתוך ארבע התשובות המוצעות את התשובה שתוכנה הוא הדומה ביותר למשפט הבא:

בדו"ח נקבע כי יש צורך בצעדים מרחיקי לכת כדי לשקם את המפעל. 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

"צעדים מרחיקי לכת" = "שינויים קיצוניים".

"לשקם את המפעל" = "להבריא את המפעל". 

אוצר מילים

משמעות המילה בדיעבד היא:

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

דיעבד זה לאחר מעשה, כלומר משהו שמתרחש רק לאחר שכבר קרה משהו. 

למשל "רק אחרי שסיימתי את המבחן, הבנתי בדיעבד שהתבלבלתי בשאלה הראשונה". 

כל הטריקים הקלים לשאלות הקשות


תוכנית צוערי שוהם - למי היא מיועדת ואילו הטבות היא מעניקה?

התוכנית היוקרתית מיועדת למצטייני שנה א' באקדמיה, בעלי כושר מנהיגות ומוטיבציה גבוהה לשרת כקצינים וכקצינות במשטרת ישראל.

הקבלה לתוכנית מותנית בעמידה בתהליך מיון קפדני, הכולל מבחנים פסיכוטכניים, ריאיון אישי, גיבושון, דינמיקה קבוצתית ומבחן אישיות. בסופו, רק 30 מועמדים יזכו להצטרף לתוכנית היוקרתית. 

הצוערים המשתתפים בתוכנית צוערי שהם זכאים להטבות רבות:

 • מימון מלא של שכר הלימוד במשך שנתיים.
 • השתתפות בשכר הדירה ב-4 השנים הראשונות לשירות.
 • מחשב נייד.
 • שכר משרה מלאה בעבור שתי משמרות בשבוע בלבד ועוד.

צוערי שהם - שאלות נפוצות 

מהם תנאי הקבלה לתוכנית צוערי שהם?

כדי להתקבל לתוכנית צוערי שהם יש לעמוד בכל תנאי הסף לקבלה לגיוס למשטרה כולל אזרחות ישראלית, כשירות רפואית ו-12 שנות לימוד.

כמו כן, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • סטודנטים לתואר ראשון הלומדים במוסד מוכר על ידי המל"ג, בעלי יתרת לימודים של שנה לפחות
 • ממוצע 85 ומעלה בתואר (סטודנטים בשנה א' יוכלו להתקבל על סמך ציוניהם בסמסטר א')
 • רקע פיקודי או ניהולי
 • רקע של מעורבות חברתית, שירות לקהילה והתנדבות
 • אוריינטציה לתפקידי שטח
 • רישיון נהיגה תקף
אילו תנאים מותאמים קיימים במבחן הכשרים ובמבחן העברית?

בין ההקלות שתוכלו לקבל: הארכת זמן, שימוש במחשבון ופטור מחלקים מסוימים במבחנים. מידע נוסף - כאן.

כמה זמן אורכת ההכשרה בתוכנית צוערי שהם?

תקופת ההתחייבות למשטרה עומדת על 8.5 שנים, מהן 3.5 שנים לצורך השלמת התוכנית. בשנה השנייה ובשנה השלישית ללימודים עוברים הצוערים הכשרה והסמכה מקצועית, וכן התנסות בעבודה בתחנות המשטרה.

עם סיום התואר ימשיך הצוער בתוכנית למשך שנה וחצי נוספות של הכשרה, פיתוח אישי ומקצועי ועבודה בתחנות המשטרה. לאחר מכן בפרק זמן של 5 שנים יבצע הצוער שני תפקידי קצונה זוטרים בתחנות המשטרה או במרחבים אופרטיביים.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.