מיונים לנציבות

המיונים לנציבות מהווים אבחון מקצועי למידת התאמת המועמדים להשתלבות בתפקיד, בחברה, ביישוב או במוסד לימודים. בדרך כלל נמשכים המיונים יום שלם, שלאורכו יש כמה הפסקות קבועות.

המבחנים שתעברו ומשכם יהיו תלויים בדרגת המשרה שאליה אתם מועמדים ובארגון. מבחני המיון כוללים שני שלבים:

שלב א' - אבחון קוגניטיבי:

 • מבחנים פסיכוטכניים - מבחנים אלו נערכים מול מחשב וכוללים שאלות בנושאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית, מבחני צורות, הסקת מסקנות, הוראות, וזריזות ודיוק. כמו כן, ייתכן שהמבחנים יכללו נושאים המותאמים לתפקיד שאליו אתם מועמדים כגון מבחנים באנגלית, מבחנים טכניים וחשיבה מרחבית. לבסוף, למבחנים בנציבות שתי רמות קושי, רמה בסיסית ורמה גבוהה, ואם תעברו את המבחנים ברמה הבסיסית, ייתכן שתתבקשו להיבחן גם במבחנים שרמתם גבוהה. 
 • מבחן מקצועי - מופיע בחלק מהמבחנים, בעיקר עבור משרדים ממשלתיים. המבחן יבדוק אם מידת היכרותכם עם התפקיד ואת מידת בקיאותכם בתחומי הפעילות של המשרד ובחוקיו. מומלץ לעיין באתר האינטרנט של המשרד הממשלתי ולקרוא על המשרד ועל התפקיד.
 • מבחן ידיעת שפה - אם התפקיד שאליו אתם מועמדים מחייב שליטה בשפה זרה, תתבקשו להיבחן גם במבחן זה.
מבחן נציבות שירות המדינה לדוגמא

 

שלב ב' - אבחון אישיותי-התנהגותי (לעיתים יבוצע כשלב א')

 • מבחני אישיות ואמינות - במהלך יום המיונים תעברו מבחני אישיות ואמינות, שעשויים לכלול: כתיבת סיפורים, ציור ציורים, השלמת משפטים, מענה על שאלון אישיות ועוד.
 • דינמיקה קבוצתית - בחלק זה של המיונים ייבחנו הכישורים החברתיים שלכם והיכולת שלכם לשתף פעולה עם מועמדים אחרים. כדי לעשות זאת תתבקשו להתמודד שורה של משימות, שיהיה עליכם לבצע כקבוצה. במקרים שבהם לא יתאפשר קיומה של דינמיקה קבוצתית מלאה, יתקיים תרגיל מצומצם עם הריאיון האישי.
 • ריאיון אישי - ריאיון זה נערך עם פסיכולוג ומטרתו היא לבחון את מידת התאמתכם לתפקיד ולארגון שאליהם אתם מועמדים וכן לנבא את סיכויי ההצלחה שלכם בתפקיד. במהלך הריאיון תשאלו על קורות חייכם, חוויות מקצועיות וחוויות אישיות.
 • מבחן דואר נכנס - מבחן זה מיועד למועמדים לתפקידי ניהול. במהלך המבחן תעברו סימולציה של יום עבודה בחברה, במהלכו תקבלו הודעות בדוא"ל ותצטרכו לטפל בהם בהתאם. לעיתים המבחן יכלול גם שחקנים מצוות מכון המיון שידמו עובדים בחברה אותה אתם מנהלים, על מנת לבחון את אופן התמודדותכם עם מצבים שונים.


"עבודתכם ראויה לשבח ותורמת מאוד לתחושת ההכנה וההצלחה גם יחד. אמליץ בחום".

 

מועמד למבחני נציבות באדם מילא - אוגוסט 2018


קו חתך - איזה ציון אצטרך כדי לעבור?

במבחנים לנציבות שירות המדינה קו החתך הוא זה שיקבע האם תעברו לשלב הבא. הציונים בקו החתך נעים בסקאלה של 9-1 (9 הוא הציון המקסימלי). הציון הוא יחסי לאוכלוסייה הנבחנת באותו מכרז ועשוי להשתנות ממכרז למכרז. 

דוגמה לקו חתך בנציבות שירות המדינה:

מבחן נציבות שירות המדינה שאלות לדוגמא

 

שאלות לדוגמא עם הסברים מלאים

מבחנים מילוליים

שאלה 1 לדוגמא

ידוע כי:

א. כל התותים הם אדומים

ב. דברים אדומים לא יכולים להיות עגולים

מסקנה: תותים הם לא עגולים

מסקנה זו:

 1. נובעת מטענה א' בלבד
 2. נובעת מטענה ב' בלבד
 3. נובעת מצירוף טענות א' ו-ב'
 4. אף תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

תחילה נייצג את הטענות באמצעות מעגלים:

א. כל התותים הם אדומים. מדובר ביחסי הכלה - ה"תותים" מוכלים בתוך ה"אדומים".

הכנה למבחן נציבות שירות המדינה

אפשר לראות כי טענה זו בלבד אינה מאפשרת להסיק שתותים אינם עגולים, כיוון שאין כלל התייחסות ל"עגולים" בטענה זו. לכאורה ניתן היה לחשוב שיש תותים שהם גם אדומים וגם עגולים.

ב. דברים אדומים לא יכולים להיות עגולים. מדובר ביחסי זרות בין קבוצת "אדומים" לקבוצת "עגולים".

מבחן נציבות שירות המדינה דוגמאות ממבחנים קודמים

אפשר לראות כי טענה זו בלבד אינה מאפשרת להסיק כי תותים אינם עגולים, כיוון שאין כלל התייחסות לתותים בטענה זו.

בצירוף שתי הטענות יחד מתקבל הסרטוט הבא:

סימולציה למבחן נציבות שירות המדינה

נוכל לראות שרק צירוף של שתי הטענות יחדיו מאפשר לנו להסיק כי תותים אינם עגולים.

שאלה 2 לדוגמא

בעבודה בגיאוגרפיה גילה דני את העובדות הבאות:

30% מתושבי ג'ורג'יה הם אינדיאנים, 50% מתושבי המקום הם חוטבי עצים ו-20% הם שואבי מים. כמו כן, ידוע כי 60% מתושבי ג'ורג'יה שותים קוקה-קולה.

איזו מסקנה נכונה בוודאות?

 1. מחצית מתושבי ג'ורג'יה ששותים קוקה-קולה הם אינדיאנים
 2. שליש מתושבי ג'ורג'יה ששותים קוקה-קולה הם שואבי מים
 3. מספר האינדיאנים שחוטבים עצים בג'ורג'יה גדול ממספר האינדיאנים ששואבים מים בעיר
 4. חלק מתושבי ג'ורג'יה הם חוטבי עצים ששותים קוקה-קולה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

אנו נשאלים איזו מבין המסקנות נכונה בוודאות!

נבחן את התשובות המוצעות ונדון במסקנות:

תשובה (1): אומנם מחצית מתושבי ג'ורג'יה ששותים קוקה-קולה מהווים 30% (חצי מ-60%), אך אין כל ודאות שמדובר באותם 30% שהם אינדיאנים.

תשובה (2): בדיוק כמו באפשרות הקודמת - שליש מתושבי ג'ורג'יה ששותים קוקה-קולה אכן מהווים 20%, אך אין כל ודאות שמדובר באותם 20% שהם שואבי מים.

תשובה (3): אין כל דרך לדעת זאת. מספר חוטבי העצים בג'ורג'יה בכלל גדול ממספר שואבי המים (50% לעומת 20%), אך אין כל דרך לדעת כיצד מתפלגים חוטבי העצים ושואבי המים בתוך קבוצת האינדיאנים, שמהווה בסה"כ 30% מאוכלוסיית ג'ורג'יה.

תשובה (4): חוטבי העצים מהווים מחצית (50%) מתושבי ג'ורג'יה, ואילו מספר שותי קוקה-קולה בג'ורג'יה גבוה יותר (60%). נתונים אלו מעידים על חפיפה מסוימת בין הקבוצות: לפחות 10% מאוכלוסיית ג'ורג'יה הם חוטבי עצים ששותים קוקה-קולה.

110% = 60% + 50%

לכן המסקנה שחלק מתושבי ג'ורג'יה הם חוטבי עצים ששותים קוקה-קולה בוודאות נכונה.

שאלה 3 לדוגמא

מצאו את צמד המילים המקיים אותו הקשר הקיים בשאלה.

כלי רכב : אופנוע

 1. פרח : עץ
 2. כיסא : ארון
 3. בגד : חולצה
 1. בית : גן

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

אופנוע הוא סוג של כלי רכב, כפי שחולצה היא סוג של בגד.

תשובה (1): התשובה אינה נכונה. עץ אינו סוג של פרח.

תשובה (2): התשובה אינה נכונה. ארון אינו סוג של כיסא. ארון וכיסא הם שני רהיטים.

תשובה (4): התשובה אינה נכונה. גן אינו סוג של בית.

מבחנים כמותיים

שאלה 1 לדוגמא

מצאו את המספר או המספרים החסרים בסדרה:

 ?  |  3-  |  17  |  2  |  12  |  7

 1. 22
 2. 14-
 3. 13
 4. 25

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

זוהי סדרת הפרשים.

מבחן נציבות שירות המדינה לדוגמא

חישוב ההפרשים בין כל זוג מספרים יראה כי ההפרש עולה בכל פעם ב-5 (בערך מוחלט), ואילו המקדם מתחלף, פעם (+) ופעם (-).

אם נוסיף 25 לאיבר האחרון (3-), נקבל את המספר 22.

לכן התשובה הנכונה היא (1).

שאלה 2 לדוגמא

בחרו את התשובה הנכונה.

בערוגה יש 10 כרובים המסודרים בשורה. בין כל כרוב לכרוב החליט הגנן לשתול גזר. כמה גזרים ישתול?

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

מספר הרווחים תמיד יהיה קטן ב-1 ממספר האיברים. לדוגמה, בין 5 אצבעות יש 4 רווחים. מכאן שבין 10 כרובים יהיו 9 גזרים.

לצורך ההמחשה, ניצור תרשים המתאר את הערוגה:

מבחן נציבות שירות המדינה טיפים

יש לשים לב: מצידו השמאלי של כרוב 10 אין רווח כיוון שהוא תוחם את שורת הכרובים מצד שמאל כשם שכרוב אחד תוחם מצד ימין.

שאלה 3 לדוגמא

פועל מסיים עבודה ב-4 שעות.

מהו פרק הזמן שיידרש ל-4 פועלים לסיים את העבודה אם לכל אחד מהם קצב עבודה זהה לזה של הפועל?

 1. שעה
 2. שעתיים
 3. 4 שעות
 4. 16 שעות

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

נתון כי קצב עבודת הפועלים זהה.

לפיכך, 4 פועלים מבצעים את העבודה בזמן הקצר פי 4 מזה שנדרש לפועל אחד לבצעה.

כלומר:

משוואה לזמן ביצוע עבודת הפועלים מתוך הסבר לשאלה במבחן לדוגמא נציבות שירות המדינה

מצאנו ש-4 הפועלים יסיימו את העבודה בשעה.

מבחן צורות

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מבחן נציבות שירות המדינה תרגילים
מבחן נציבות שירות המדינה פתרונות

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (5).

ננסה לזהות בשאלה את החוקיות שמתקיימת בטורים ובשורות.

שורות:

אפשר לראות כי בכל שורה, במעבר בין הטורים, יש אלמנט אחד שנע בכיוון השעון, בזווית של 90 מעלות.

בשורה הראשונה - הגליל.
בשורה השנייה - המשולש.
בשורה השלישית - החץ.

על כן, אפשר להבין כי על החץ המופיע בשורה השלישית בטור הימני לפנות שמאלה (בטור השמאלי החץ פונה ימינה ובטור האמצעי מטה). נפסול את תשובות (2) ו-(4).

טורים:

אפשר לראות שבכל אחד מהטורים צורה אחת בלבד משנה את צבעה.

בטור השמאלי - המשולש מופיע בשלושה צבעים: אפור, שחור ולבן.
בטור האמצעי - האלמנט בצורת "פאק מן" משנה את צבעו.
בטור הימני - החץ הוא האלמנט שמשנה את צבעו.

אפשר לראות שהחץ מופיע באפור ובלבן. לכן, על החץ בשורה השלישית להופיע בצבע שחור [נפסול את תשובה (3)].

לאחר שפסלנו 3 תשובות, נותרו תשובות (1) ו-(5), אפשר לראות שהתשובות זהות זו לזו, למעט צבע אלמנט ה"פאק מן" שמופיע בתשובה הראשונה בלבן. כיוון שאנו יודעים כי אלמנט אחד בלבד משנה את צבעו, על צבע אלמנט ה"פאק מן" להיות שחור.

לכן, נפסול את תשובה (1), ומכאן שתשובה (5) היא התשובה הנכונה.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.