שלבי המיון לנציבות שירות המדינה 

תהליך המיון לנציבות מורכב מ-3 שלבים מסננים: שלב האבחון הקוגניטיבי, שלב האבחון ההתנהגותי ולבסוף ועדת הבוחנים. הרכבו של תהליך המיון ודרישותיו עשויים להשתנות בהתאם לדירוג המשרה לפי התקשי"ר באתר הנציבות.

שימו לב - נוכח משבר הקורונה, נערכים המיונים לנציבות שירות המדינה באופן מקוון בלבד

שלב א' - שלב האבחון הקוגניטיבי

בשלב הראשון בתהליך המיון תעברו סדרה של מבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים. על פי רוב נערכים המבחנים הממוחשבים במכוני המיון השונים, אולם השנה, כאמור, יתבצע האבחון באופן מקוון.

מטרת המבחנים הפסיכוטכניים היא לבחון את כישורי החשיבה שלכם בתחומים שונים. המבחנים נערכים במגבלת זמן, ועל כן יחייבו אתכם לעבוד באופן זריז ויעיל. על פי רוב, יכללו המבחנים שאלות אמריקאיות (ברירה) שיציגו בפניכם כמה תשובות אפשריות שונות. 

המבחנים הפסיכוטכניים הכלולים בשלב זה:

  • מבחנים מילוליים, כגון אנלוגיות וצירופי מילים
  • מבחנים כמותיים, כגון סדרות ובעיות בחשבון
  • מבחנים צורניים, כגון מטריצות
  • מבחנים לוגיים, כגון מבחני לוגיקה
  • מבחני הבנת הוראות, כגון מבחן הוראות
  • מבחני זריזות ודיוק, כגון השוואת מספרים ושמות

 שאלה לדוגמא

כדי להמחיש את דרישות המבחנים הפסיכוטכניים הממוחשבים, צירפנו כאן שאלה לדוגמא האופיינית לפרק החשיבה הכמותית. חשוב לזכור שהמבחנים נערכים במגבלת זמן, ועל כן השתדלו לפתור אותה מהר ככל האפשר. בלחיצה על התשובה הנכונה יוצג לפניכם הפתרון המלא, וכן הסבר מפורט על דרך החישוב הנדרשת.


שעה לאחר שמאיה החלה ללכת מנקודה X לנקודה Y, מרחק של 45 ק"מ, קרן החלה ללכת באותה דרך בדיוק מנקודה Y לנקודה X. אם המהירות של מאיה היא 3 קמ"ש והמהירות של קרן היא 4 קמ"ש, כמה ק"מ הלכה קרן עד שהן נפגשו?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (1). 

בשאלה זו יוצאות מאיה וקרן משתי נקודות זו לעבר זו (על אותו ציר תנועה). בנקודה מסוימת תיפגשנה השתיים, ואז חיבור הדרכים שעשו השתיים עד נקודת הפגישה יהיה המרחק הכולל (45 ק"מ). כמו כן ידוע כי קרן החלה ללכת שעה אחרי מאיה, ולכן זמן תנועתה יהיה קטן בשעה אחת.

נציב את הנתונים בטבלה: (המבוססת על הנוסחה: מהירות X זמן = דרך):

  מהירות זמן  דרך 
מאיה  3 קמ"ש 3X
קרן  4 קמ"ש  X-1

4(X-1)

מכיוון שהדרך המשותפת של קרן ומאיה עד לפגישתן היא בסך הכול 45 ק"מ, נציב זאת במשוואה:

3X + 4(X-1) = 45

7X = 49

X=7

השאלה שנשאלה היא לגבי הדרך שהלכה קרן (1-X)4 נציב את X:

4*(7-1)=24

הדרך שהלכה קרן היא 24 ק"מ.

דרך נוספת לפתור את השאלה:

נבחן את הנתונים בשאלה: נתון שהמרחק הוא 45 ק"מ. המהירות של מאיה היא 3 קמ"ש. כלומר, כשרק מאיה הלכה, לפני שקרן יצאה, היא עברה מרחק של 3 ק"מ. המרחק בין מאיה וקרן עכשיו הוא 42 ק"מ.

המהירות של מאיה וקרן יחד היא 7 קמ"ש (מאיה 3 קמ"ש + קרן 4 קמ"ש). נחשב כמה זמן הלכה כל אחת את 42 הקילומטרים: זמן= דרך/ מהירות

42/7= 6

כלומר, כל אחת מהן הלכה 6 שעות.

כדי להבין כמה ק"מ מתוך 42 הקילומטרים הלכה קרן, נציב שוב בנוסחה את המהירות של קרן - 4 קמ"ש - ואת הזמן שהלכה - 6 שעות:

4×6= 24

קרן הלכה מרחק של 24 ק"מ.

 

בהמשך העמוד תוכלו להתנסות בשאלות לדוגמא בתחומים נוספים.

שלב ב' - שלב האבחון ההתנהגותי 

שלב האבחון ההתנהגותי כולל שאלון אישיות ממוחשב, שאלון ביוגרפי, משימות כתיבה וריאיון אישי עם פסיכולוג מטעם מכון המיון. גם שלב זה, בדומה לשלב א', יתבצע באופן מקוון נוכח הגבלות הקורונה. במקרים מסוימים, יפוצל שלב זה לשני מועדים שונים - מועד ראשון יכלול את שאלון האישיות, השאלון הביוגרפי ומטלת הכתיבה, והמועד השני יכלול את הריאיון האישי. כמו כן, לעיתים יבוצע שלב זה, שלב האבחון ההתנהגותי, כשלב ראשון לפני שלב האבחון הקוגניטיבי. 

שאלון האישיות הממוחשב כולל סוגים שונים של מבחני אישיות שנועדו לסייע לבוחנים לגבש דעה בנוגע למבנה אישיותכם ולתפיסת עולמכם. כך למשל, שאלון האישיות עשוי להציג בפניכם משימות כגון סיווג היגדים לפי מידת ההסכמה שלכם עימם והשלמת משפטים. 

 שאלה לדוגמא 

מבחן השלמת המשפטים הוא מבחן אישיות שכיח שמטרתו לסייע לבוחנים ללמוד על עולמכם הפנימי ועל האופן שבו אתם תופסים את עצמכם ואת סביבתכם. במבחן הזה יוצגו בפניכם חצאי משפטים, שאותם תצטרכו להשלים לפי ראות עיניכם בלבד.

השלימו את המשפט הבא:

הילד שמח משום שהוא ________. 

הסבר מלא ותשובות אפשריות

במבחן מסוג זה אין תשובות נכונות או שגויות. כל נבחן עשוי לענות תשובה אחרת לפי ראות עיניו, וזוהי אכן מטרת המבחן - להצביע על הגישות השונות של הנבחנים. עם זאת, תשובות מסוימות עלולות לחשוף בפני הבוחנים גישות בעייתיות או השקפת עולם המרמזת על תכונות אישיותיות שאינן בהכרח מתאימות לתפקיד שאליו מתמיינים. 

ניעזר בכמה אפשרויות שונות למענה עבור המשפט שלעיל: 

 1. הילד שמח משום שאמו שיבחה אותו.
 2. הילד שמח משום שהוא קיבל שוקולד. 
 3. הילד שמח משום שהוא פגש את חבריו.
 4. הילד שמח משום שהוא הצטיין במבחן. 

כעת נבחן את אפשרויות המענה השונות - שתי האפשרויות הראשונות מציגות מצבים שבהם הילד פסיבי ואולי אף זקוק לאישור חיצוני. במבחן זה מתייחסים הבוחנים לתשובות  המועמדים כאל האופן שבו הם מתייחסים לעצמם ולאחרים. על אף שמדובר במצבים חיוביים, מועמדים שיבחרו במענה מסוג זה עלולים להיתפס כפסיביים ותלותיים בעצמם.

שתי האפשרויות האחרונות מציגות את הילד כחברותי וכהישגי בלימודים, ואת המועמדים שענו באופן זה מסווגים הבוחנים כמועמדים בעלי תכונות, כגון הערכה עצמית גבוהה ויחסים בין-אישיים טובים. 

השאלון הביוגרפי הוא שאלון אישי תעסוקתי שכולל שאלות בנושאים כגון הניסיון התעסוקתי שלכם, תכונותיכם ומהלך הקריירה שלכם.

משימת הכתיבה תתרכז בתיאור סיטואציות שונות שחוויתם בעבודתכם בעבר - יחסים עם קולגות, התמודדות עם משברים, הישגים בולטים ועוד.  

הריאיון אישי יתקיים בזום וייערך על ידי פסיכולוג תעסוקתי מטעם מכון המיון. הריאיון יתבסס על הנתונים שנאספו בשאלון האישיות, בשאלון הביוגרפי ובמטלת הכתיבה, ותישאלו בו על מהלך הקריירה שלכם ועל תכונותיכם השונות. במיונים עבור תפקידים מסוימים יכלול שלב זה גם ריאיון סימולטורי - ריאיון שהוא סימולציה אישית בהנחיית הפסיכולוג המראיין. הסימולציות יתמקדו במצבים שונים מעולם התעסוקה, ומטרתן תהיה לבחון את האופן שבו אתם מקבלים החלטות וגם את הדרך שבה אתם מתמודדים עימן. 

ישנה אפשרות שבמקרים מסויימים תערך דינמיקה קבוצתית מקוונת או שתוזמנו למפגש פיזי במרכז הערכה בהתאם להוראות התו הסגול.

שלב ג' - ועדת הבוחנים 

ועדת הבוחנים היא השלב האחרון בתהליך המיון. בפועל מדובר במעין ראיון עבודה המתקיים בפני שורה של מראיינים מתחומי מומחיות שונים. המראיינים יציגו בפניכם שאלות אישיות וכן שאלות מקצועיות הנוגעות לתפקיד שאליו אתם מועמדים. אם תצליחו לעבור שלב זה, תתקבלו לתפקיד. 

 


"עבודתכם ראויה לשבח ותורמת מאוד לתחושת ההכנה וההצלחה גם יחד. אמליץ בחום".

 

מועמד למבחני נציבות באדם מילא - אוגוסט 2020


 מיונים בימי קורונה

נציבות שירות המדינה ממשיכה לקיים את תהליכי המיון לקורס הצוערים כסדרם בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כך שנכון להיום ועד הודעה חדשה יתקיימו המיונים באמצעים מקוונים.

מה צריך לדעת לקראת המבחנים הממוחשבים?

 ימים ספורים לפני מועד המבחן יישלח אליכם קישור למערכת המבחנים. אם לא קיבלתם אותו, זכרו לבדוק גם את תיקיית הספאם.

 תוקפו של הקישור יפוג בתום הזמן המוקצב. הקפידו להתחבר במועד שאליו זומנתם.

 יש להיכנס לקישור המבחן באמצעות דפדפן גוגל כרום או פיירפוקס, במחשב או במחשב הנייד (אין אפשרות להיבחן בטלפון הנייד). ודאו מראש שיש ברשותכם תעודת זהות או רישיון ובהם תמונה עדכנית, ושמצלמת הרשת שלכם פועלת ומכוונת אל פניכם. אם אינכם יכולים להיבחן בשל בעיה טכנית, פנו אל מרכז השירות של אגף בחינות ומכרזים בטלפון 9276*.

 אף שמבחן המיון יתקיים בסביבה הביתית שלכם, יש להתייחס אליו כאל כל מבחן מיון אחר - קבלת סיוע מחברים וכן שימוש במחשבון, במילון ובמידע מהאינטרנט אסורים בהחלט, ועלולים להוביל לפסילת מועמדותכם.

 במקרה של תקלה טכנית בזמן ביצוע הבחינה פנו אל המכון שבו נערכים לכם המיונים (קינן שפי במייל nasham@keinan-sheffy.co.il ; אדם מילא בטלפון 03-6450072). אם לא התקבל מענה בתוך 30 דקות, יש לפנות למרכז השירות.

איך להיערך לריאיון בזום? 

 הריאיון עם הפסיכולוג יתבצע באמצעות תוכנת זום. הכינו מראש את סביבת הריאיון כך שתהיה נעימה, מוארת ושקטה.

 זכרו שאתם מצולמים, ולכן מומלץ שתקפידו על הופעתכם החיצונית.  


קו חתך - על פי מה קובעים מי יעבור לשלב המיון הבא?

במבחנים לנציבות שירות המדינה קו החתך הוא שיקבע אם תעברו לשלב הבא. הציונים בקו החתך נעים בסקאלה של 9-1 (9 הוא הציון המקסימלי). הציון הוא יחסי לאוכלוסייה הנבחנת באותו מכרז ועשוי להשתנות ממכרז למכרז. 

רוצים לדעת מה הדרגה שלכם בשירות המדינה? היכנסו לטבלת קשרים - דרגה/ דירוג מעודכנת לפי התקשי"ר באתר הנציבות

מבחן נציבות שירות המדינה שאלות לדוגמא

שאלות לדוגמא והסברים מלאים

מבחני חשיבה מילולית

 שאלה 1 לדוגמא

ידוע כי:

א. כל התותים הם אדומים

ב. דברים אדומים לא יכולים להיות עגולים

מסקנה: תותים הם לא עגולים

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

תחילה נייצג את הטענות באמצעות מעגלים:

א. כל התותים הם אדומים. מדובר ביחסי הכלה - ה"תותים" מוכלים בתוך ה"אדומים".

פתרון שאלת לוגיקה, חשיבה מילולית, מבחן לדוגמא נציבות שירות המדינה

אפשר לראות כי טענה זו בלבד אינה מאפשרת להסיק שתותים אינם עגולים, כיוון שאין כלל התייחסות ל"עגולים" בטענה זו. לכאורה ניתן היה לחשוב שיש תותים שהם גם אדומים וגם עגולים.

ב. דברים אדומים לא יכולים להיות עגולים. מדובר ביחסי זרות בין קבוצת "אדומים" לקבוצת "עגולים".

פתרון שאלה לדוגמא, מיונים לנציבות, חשיבה מילולית, לוגיקה

אפשר לראות כי טענה זו בלבד אינה מאפשרת להסיק כי תותים אינם עגולים, כיוון שאין כלל התייחסות לתותים בטענה זו.

בצירוף שתי הטענות יחד מתקבל הסרטוט הבא:

פתרון שאלה לדוגמא, מיונים לנציבות, חשיבה מילולית, לוגיקה

 

נוכל לראות שרק צירוף של שתי הטענות יחדיו מאפשר לנו להסיק כי תותים אינם עגולים.

 


 שאלה 2 לדוגמא

בעבודה בגיאוגרפיה גילה דני את העובדות הבאות:

30% מתושבי ג'ורג'יה הם אינדיאנים, 50% מתושבי המקום הם חוטבי עצים ו-20% הם שואבי מים. כמו כן, ידוע כי 60% מתושבי ג'ורג'יה שותים קוקה-קולה.

איזו מסקנה נכונה בוודאות?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

אנו נשאלים איזו מבין המסקנות נכונה בוודאות!

נבחן את התשובות המוצעות ונדון במסקנות:

תשובה (1): אומנם מחצית מתושבי ג'ורג'יה ששותים קוקה-קולה מהווים 30% (חצי מ-60%), אך אין כל ודאות שמדובר באותם 30% שהם אינדיאנים.

תשובה (2): בדיוק כמו באפשרות הקודמת - שליש מתושבי ג'ורג'יה ששותים קוקה-קולה אכן מהווים 20%, אך אין כל ודאות שמדובר באותם 20% שהם שואבי מים.

תשובה (3): אין כל דרך לדעת זאת. מספר חוטבי העצים בג'ורג'יה בכלל גדול ממספר שואבי המים (50% לעומת 20%), אך אין כל דרך לדעת כיצד מתפלגים חוטבי העצים ושואבי המים בתוך קבוצת האינדיאנים, שמהווה בסה"כ 30% מאוכלוסיית ג'ורג'יה.

תשובה (4): חוטבי העצים מהווים מחצית (50%) מתושבי ג'ורג'יה, ואילו מספר שותי קוקה-קולה בג'ורג'יה גבוה יותר (60%). נתונים אלו מעידים על חפיפה מסוימת בין הקבוצות: לפחות 10% מאוכלוסיית ג'ורג'יה הם חוטבי עצים ששותים קוקה-קולה.

110% = 60% + 50%

לכן המסקנה שחלק מתושבי ג'ורג'יה הם חוטבי עצים ששותים קוקה-קולה בוודאות נכונה.

 


 שאלה 3 לדוגמא

מצאו את צמד המילים המקיים אותו הקשר הקיים בשאלה.

כלי רכב : אופנוע

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

אופנוע הוא סוג של כלי רכב, כפי שחולצה היא סוג של בגד.

תשובה (1): התשובה אינה נכונה. עץ אינו סוג של פרח.

תשובה (2): התשובה אינה נכונה. ארון אינו סוג של כיסא. ארון וכיסא הם שני רהיטים.

תשובה (4): התשובה אינה נכונה. גן אינו סוג של בית.

מבחני חשיבה כמותית

 שאלה 1 לדוגמא

מצאו את המספר או המספרים החסרים בסדרה:

 ?  |  3-  |  17  |  2  |  12  |  7

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

זוהי סדרת הפרשים.

פתרון לשאלת סדרות, מבחן נציבות שירות המדינה לדוגמא

חישוב ההפרשים בין כל זוג מספרים יראה כי ההפרש עולה בכל פעם ב-5 (בערך מוחלט), ואילו המקדם מתחלף, פעם (+) ופעם (-).

אם נוסיף 25 לאיבר האחרון (3-), נקבל את המספר 22.

לכן התשובה הנכונה היא (1).

 


 שאלה 2 לדוגמא

בחרו את התשובה הנכונה.

בערוגה יש 10 כרובים המסודרים בשורה. בין כל כרוב לכרוב החליט הגנן לשתול גזר. כמה גזרים ישתול?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

מספר הרווחים תמיד יהיה קטן ב-1 ממספר האיברים. לדוגמה, בין 5 אצבעות יש 4 רווחים. מכאן שבין 10 כרובים יהיו 9 גזרים.

לצורך ההמחשה, ניצור תרשים המתאר את הערוגה:

פתרון שאלה לדוגמא, בעיות מילוליות במתמטיקה, מבחן נציבות שירות המדינה לדוגמא

יש לשים לב: מצידו השמאלי של כרוב 10 אין רווח כיוון שהוא תוחם את שורת הכרובים מצד שמאל כשם שכרוב אחד תוחם מצד ימין.

מבחני חשיבה צורנית

 שאלת צורות לדוגמא

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מבחן נציבות שירות המדינה תרגילים
מבחן נציבות שירות המדינה פתרונות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (5).

ננסה לזהות בשאלה את החוקיות שמתקיימת בטורים ובשורות.

שורות:

אפשר לראות כי בכל שורה, במעבר בין הטורים, יש אלמנט אחד שנע בכיוון השעון, בזווית של 90 מעלות.

בשורה הראשונה - הגליל.
בשורה השנייה - המשולש.
בשורה השלישית - החץ.

על כן, אפשר להבין כי על החץ המופיע בשורה השלישית בטור הימני לפנות שמאלה (בטור השמאלי החץ פונה ימינה ובטור האמצעי מטה). נפסול את תשובות (2) ו-(4).

טורים:

אפשר לראות שבכל אחד מהטורים צורה אחת בלבד משנה את צבעה.

בטור השמאלי - המשולש מופיע בשלושה צבעים: אפור, שחור ולבן.
בטור האמצעי - האלמנט בצורת "פאק מן" משנה את צבעו.
בטור הימני - החץ הוא האלמנט שמשנה את צבעו.

אפשר לראות שהחץ מופיע באפור ובלבן. לכן, על החץ בשורה השלישית להופיע בצבע שחור [נפסול את תשובה (3)].

לאחר שפסלנו 3 תשובות, נותרו תשובות (1) ו-(5), אפשר לראות שהתשובות זהות זו לזו, למעט צבע אלמנט ה"פאק מן" שמופיע בתשובה הראשונה בלבן. כיוון שאנו יודעים כי אלמנט אחד בלבד משנה את צבעו, על צבע אלמנט ה"פאק מן" להיות שחור.

לכן, נפסול את תשובה (1), ומכאן שתשובה (5) היא התשובה הנכונה.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.