מהם מבחנים טכניים?

במכוני המיון ישנה סוללת מבחנים ייחודית המיועדת למהנדסים, הנדסאים, ולמנהלים לתפקידים טכניים. אלו מבחנים הבודקים יכולות כגון: תפיסה מרחבית, הבנת תהליכים ורקע טכני. המבחנים דורשים הבנה של עקרונות פיזיים ומכניים ולעיתים נדרש ידע מוקדם של נוסחאות בסיסיות בתחומים שונים. 

מבחן טכני נפוץ במיוחד כאשר מתמודדים לתפקידים הדורשים יכולת אנליטית ופתרון בעיות. מבחן טכני הוא מבחן אחד מתוך מספר מבחנים פסיכוטכניים שיינתנו למועמדים לתפקידים של תכנות, טכנאים כגון סוורים, נתבים, כבאים ומהנדסים. 


דוגמאות לשאלות טכניות

מבחנים טכניים בסיסיים כוללים שאלות כמו גלגלי שיניים, גלגלות, ידע במים, ולחצים. המבחנים הטכניים לתפקידי ניהול והנדסה הן בעלי אוריינטציה פסיכוטכנית יותר ויכללו תרשימי זרימה, איתור תקלות, מבחן צבעים ועוד.

שאלה 1 לדוגמא

 

לפניכם תרשים זרימה:

שאלת תרשים זרימה מתוך מבחן טכני לדוגמא

בצידו השמאלי מוצגות שתי צורות: צורת המבחן המשמשת להשוואה והצורה ההתחלתית אשר תיכנס לתרשים ותעבור שינויים. המשימה היא לעקוב אחר הצורה ההתחלתית ולשנותה בהתאם להוראה המופיעה בתבניות השינויים העגולות. כאשר מגיעים ליציאה מהתרשים, הצורה האחרונה שהתקבלה עד נקודה זו היא התשובה שיש לסמן.

כל תבנית בתרשים נחלקת ל-3 שכבות: השכבה העליונה נוגעת לסוג הצורה (משולש או מעוין), השכבה האמצעית נוגעת לגודל הצורה (גדול או קטן) והשכבה התחתונה נוגעת לצבע הצורה (אדום או ירוק).

כאשר מופיעה תבנית שינויים, יש לשנות את הצורה ההתחלתית לפי ההוראות. כאשר בשכבה מסוימת של התבנית מופיע סימן X, יש לשנות את האלמנט הרלוונטי בצורה.

כאשר אנו נתקלים בתרשים בתבנית שאלה, יש להשוות את הצורה הקיימת כעת בתרשים לצורת המבחן. אם האלמנט שלגביו נשאלנו זהה בשתי הצורות, נמשיך במסלול Y. אם האלמנט שלגביו נשאלנו שונה בשתי הצורות, נמשיך במסלול N.

יש לסמן את הצורה המתקבלת בסיום תרשים הזרימה.

תשובות לשאלת תרשים זרימה מתוך מבחן טכני לדוגמא

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (8).

מפתח תשובה:

מפתח לתשובה מתוך שאלת תרשים זרימה במבחן טכני לדוגמא

 

המשולש האדום הקטן (הצורה ההתחלתית) עובר דרך תבנית השינויים (העיגול), ולכן חלים בו שני שינויים: צורה וצבע. הצורה כרגע היא מעוין ירוק קטן. כעת הצורה עוברת לתבנית השאלה (ריבוע), והשאלה הנשאלת נוגעת לצורה – נשווה את הצורה שהתקבלה עד עתה לצורת המבחן אשר בצד התרשים (מעוין ירוק קטן). אלמנט הצורה זהה בין הצורות, ולכן התשובה לשאלה תהיה חיובית, ואנו נבחר במסלול Y אל היציאה מהתרשים. הצורה הסופית היא מעוין ירוק קטן.

שפרו את סיכויי הקבלה.

שאלה 2 לדוגמא

נתונה מטרה, אשר מחוברת לפס שיניים המוזז באמצעות הנעת גלגל שיניים (המסתובב בכיוון השעון).

לאן צריך לכוון הצלף על מנת לפגוע במרכז המטרה?

תרשים משאלת גלגל שיניים מתוך מבחן טכני לדוגמא

 1. ימינה ממרכז המטרה שבתמונה 
 2. שמאלה ממרכז המטרה שבתמונה
 3. בדיוק במרכז המטרה שבתמונה
 4. מתחת למרכז המטרה שבתמונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

כאשר גלגל השיניים נע הוא מניע את פס השיניים מכיוון שהתנועה הסיבובית שלו הופכת לתנועה קווית (כפי שאפשר לראות באיור למטה).

פס השיניים ינוע בכיוון של הכוח המופעל עליו. במקרה שלנו הוא ינוע שמאלה מכיוון שסיבוב בכיוון השעון מפעיל כוח בכיוון שמאל בחלק התחתון של גלגל השיניים.

מכאן נובע שבעת שהצלף מכוון למטרה, היא נעה שמאלה. לפיכך, על הצלף לירות לשמאלה של המטרה המופיעה בתמונה (אם הצלף יירה למרכז, כשהחץ יגיע למטרה היא תהיה משמאלו, ועוד יותר מזה אם יירה לימינה).

כיוון הכוח הפועל ביחס לסיבוב גלגל השיניים:

קשר בין מהירות סיבובית למהירות קווית - תלוי מיקום

תמונה מתוך תשובה לשאלת גלגל שיניים מתוך מבחן טכני לדוגמא

שאלה 3 לדוגמא

נתון נגד באורך L, שטח החתך הוא A. התנגדות הנגד היא R.

מה הפרש ההתנגדויות כאשר מכפילים את אורך הנגד?

שני גלילים בשאלת חשמל לדוגמא

 

תשובות אפשריות:

1. 0.5R

2. R

3. 2R

4. 4R

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3). 

כאשר נתון לנו שאורכו של הנגד גדל, ניתן להתייחס לשאלה כאילו היו נתונים לנו 2 נגדים באורך L המחוברים בטור:

פתרון לשאלת חשמל לדוגמא

 

נחשב את ערכו של הנגד החדש, לפי חיבור נגדים בטור:

ערך הנגד החדש מתוך הסבר לשאלת חשמלערך הנגד החדש מתוך פתרון לשאלת חשמל

 

במקרה שלנו:

ערך הנגד החדש מתוך שאלת חשמל


מבחנים כמותיים

סדרות

מצאו את המספר החסר בסדרה:

  ?  |  28  |  7  |  4  |  2  |  1

 1. 32
 2. 33
 3. 35
 4. 84

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

זוהי סדרה משולבת. בסדרה זו יש לבצע פעולות חיבור וכפל לסירוגין. בכל מעבר המספר הכופל או המחבר גדל ב-1.

תרשים מהסבר לשאלה בסדרות מתוך מבחן טכני לדוגמא

הסבר מתשובה לשאלה בסדרות מתוך מבחן טכני לדוגמא

לכן, התשובה הנכונה היא (2).


מבחנים מילוליים

מצאו את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הקיים בשאלה.

ניחוח : ריח

 1. מתוק : טעם
 2. מלמול : דיבור
 3. עונג : תחושה
 4. צוף : פרח

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

ניחוח הוא ריח טוב, ועונג הוא תחושה טובה.

תשובה (1): התשובה אינה נכונה. מתוק הוא סוג של טעם, ולא בהכרח טעם טוב.

תשובה (2): התשובה אינה נכונה. מלמול הוא דיבור לא ברור, ולא דיבור טוב.

תשובה (4): התשובה אינה נכונה. צוף הוא הפרשה של הפרח, ולא פרח טוב.

מבחני צורות

מטריצות

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

שאלה במטריצות מתוך מבחן טכני לדוגמא

 

תשובות לשאלה במטריצות מתוך מבחן טכני לדוגמא

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

ננסה לזהות בשאלה את החוקיות שמתקיימת בטורים ובשורות.

בכל שורה מופיעים חמישה משולשים בכל אחת מהמסגרות.

במעבר בין הטורים, המשולשים נעים בכיוון השעון, בזווית של 90 מעלות. נוסף על כך, נשים לב לכך שתבנית המשולשים עצמה נשמרת, כלומר המשולשים נעים יחד כמעין "צורה אחת".

שורה ראשונה - בטור השמאלי כל המשולשים פונים כלפי מעלה. במעבר בין הטור השמאלי לאמצעי בשורה זו אפשר לראות כי כל המשולשים נעים יחד בכיוון השעון בזווית של 90 מעלות, כך שחמשת המשולשים פונים כלפי מטה. במעבר בין הטור האמצעי לימני כל המשולשים נעים בכיוון השעון בזווית של 90 מעלות כך שחמשת המשולשים פונים שמאלה.

שורה שנייה - בטור השמאלי מופיעים ארבעה משולשים הפונים כלפי מטה, בעוד המשולש האמצעי פונה כלפי מעלה. במעבר בין הטור השמאלי לאמצעי בשורה זו אפשר לראות כי המשולשים נעים בכיוון השעון, בזווית של 90 מעלות, כך שארבעה מהם פונים שמאלה, בעוד המשולש האמצעי פונה ימינה. במעבר בין הטור האמצעי לימני אפשר לראות שהמשולשים נעים בכיוון השעון ותבניתם נשמרת – גם כעת המשולש האמצעי פונה לכיוון הפוך מהכיוון שאליו פונים יתר המשולשים.

שורה שלישית - אפשר לראות כי ארבעה מהמשולשים שבטור השמאלי פונים שמאלה. בטור האמצעי ארבעת המשולשים נעו בכיוון השעון, בזווית של 90 מעלות, וכעת הם פונים כלפי מעלה. אם כן, במעבר בטור הימני על המשולשים לפנות ימינה. לכן, ניתן לפסול את תשובה (2). נוסף על כך, ניתן לפסול את תשובה (4), כיוון שאנו יודעים שרק ארבעה מהמשולשים יפנו לאותו הכיוון.

כעת, נברר באיזה מיקום יופיע המשולש הפונה לכיוון ההפוך.
בטור השמאלי - המשולש הפונה לכיוון ההפוך הוא הרביעי מלמעלה (או השני מלמטה).
בטור האמצעי - המשולש הפונה לכיוון ההפוך הוא הרביעי מימין (או השני משמאל).
על כן, בטור הימני - על המשולש הפונה לכיוון ההפוך להיות הרביעי מלמטה (או השני מלמעלה).

לכן, אפשר לפסול את תשובות (3) ו-(5), ומכאן שתשובה (1) היא התשובה הנכונה.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.