חשבון

בכל מבחן פסיכוטכני, יש התייחסות לחלק הכמותי. לצורך מענה על החלק הכמותי שבמבחן הפסיכוטכני, עלינו להכיר היטב ולדעת להשתמש בכל 4 פעולות החשבון: חיבור, חיסור, כפל וחילוק. כמו כן, עלינו לדעת לפתור הן תרגילים חישוביים והן בעיות מילוליות.

במבחנים, לרוב ישנן 40 שאלות בנושא זה וחמש אפשרויות לתשובה הנכונה. במרבית המקרים, התשובה האחרונה המוצעת הינה "אף תשובה נכונה". כתבנו עבורכם דוגמאות לשאלות בנושאים הבאים: 4 פעולות חשבון, הצבת נעלמים, סדרות, שברים ואחוזים, בעיות דרך והספק.

4 פעולות חשבון

בחרנו בחלק זה לתרגל שאלת חילוק מעט פחות שגרתית, שדרך הפיתרון שלה מלמדת אותנו דבר מה מאוד חשוב אודות מבחנים פסיכוטכניים ושיטות לפתרונם.

= 29 : 261

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 11

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

אנו מסתכלים על השאלה ומזהים שזוהי שאלה חישובית, מסוג חילוק. עם זאת, המספרים עצמם מעט קשים עבורנו, אין אנו יודעים לומר באמצעות חישוב קל בראש האם 261 הוא כפולה של המספר 29.

ניתן לפתור שאלה זו בכמה דרכים:

 • חילוק ארוך
 • להשתמש בתשובות האפשריות ולכפול כל תשובה ב-29.

סביר להניח שבאמצעות שימוש בשיטות אלו אנו נגיע לתשובה הנכונה. אולם, הן ארוכות ועלולות לגזול לנו זמן רב בבחינה. לכן נסתכל על התרגיל מנקודת מבט אחרת.

נהפוך את תרגיל החילוק לתרגיל כפל, נשאל איזה מספר כפול 9 יתן לי סיפרת אחדות 1.

מכון קרני הכנה למבחן

נסביר באמצעות שימוש בתשובות:

מכון קרני הכנה למבחן שאלות לדוגמא

ניתן לראות כי רק בתשובה ג', ספרת האחדות שלנו הינה אחת, ועל כן נסמן אותה. ניתן לפתור את התרגיל עד תומו, על מנת להיות בטוחים כי זו היא התשובה הנכונה.

הכנה למבחן במכון קרני

לכן התשובה הנכונה היא 9.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • ניתן "לשנות" את התרגיל, לכזה שקל לנו יותר להתמודד איתו. לדוגמא, להפוך תרגיל חילוק לתרגיל כפל.
 • שימוש בתשובות מסייע לנו לפסול תשובות ועוזר לנו להגיע לתשובה הנכונה ללא חישובים רבים ובזמן מועט.
 • על מנת לוודא כי ניתן לפסול גם את תשובה ה' – "אף תשובה נכונה", ניתן לפתור עד הסוף את התשובה בה בחרנו (במקרה זה, תשובה ג').

הצבת נעלמים

סוג נוסף של שאלות הקיים במבחנים פסיכוטכניים הינו מבחן הצבת נעלמים. בשאלות אלו, במקום לרשום לנו מספר מסוים, רושמים לנו אות. עלינו לחפש את המספר שיכול להחליף את האות, על מנת שיתקבל ביטוי מתמטי נכון.

שאלות מסוג זה, מחדדות את ההבנה אודות מבחנים פסיכוטכניים: באמצעות שימוש בתשובות ובטכניקות פסיכוטכניות, ניתן להגיע לתשובה הנכונה בזריזות ובקלות.

שאלה לדוגמא:

אילו ספרות יכולות להחליף את האותיות H ו-J בביטוי הבא?

HJ x JJ = 2H7J

 1. H=2, J=4
 2. H=4, J=0
 3. H=4, J=5
 4. H=1, J=3

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

ראשית, ננסח את השאלה במילים שלנו. אנו מזהים כי יש כאן כפל של מספר דו-ספרתי עם מספר דו-ספרתי, שספרותיו זהות. הביטוי הזה שווה למספר בגודל של אלפיים ומשהו.

נבחן את התשובות:

תחילה, נפנה לתשובות "חשודות" (תשובות שמופיעות בהן הספרות אחת ואפס).

נתבונן בתשובה 2. אנו יודעים שכל מספר כפול אפס הוא אפס, לכן ניתן לפסול תשובה זו.

נפנה לטכניקה פסיכוטכנית נוספת, שעשינו בה שימוש בשאלה הקודמת. כפל של אחדות. אנו רואים שכפל של האות J, בעצמה, נותן לנו את האות J. 

HJ x JJ = 2H7J

כעת, נחפש ביתר התשובות תשובות ספרה שיכולה לענות על תנאי זה. 

 • תשובה 1: 4x4=16. לכן, ניתן לפסול תשובה זו.
 • תשובה 3: 5x5=25. תשובה אפשרית. נמשיך וננסה לפסול את שאר התשובות.
 • תשובה 4: 3x3=9. ניתן לפסול את התשובה.

כלומר, רק תשובה 3 אפשרית, לכן נסמן אותה.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • בשאלות מסוג הצבה, שימוש בתשובות הינו חלק בלתי נפרד מפתרון השאלה.
 • כשאנו מנסים לפסול תשובות, נתבונן תחילה בתשובות חשודות. לרוב, אלו תשובות שיש בהן את הספרות אפס ואחת.

סדרות

במבחן זה מופיעים מספרים בשורה, אשר מקיימים ביניהם חוקיות מסוימת. עלינו לזהות את החוקיות שהם מקיימים וליישם אותה על ידי מציאת האיבר הבא בסדרה.

מבחן זה אינו נלמד בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. עם זאת, המבחן מבוסס על מספר עקרונות פסיכוטכניים הניתנים ללמידה. לאחר תרגול ממושך ושימוש בטכניקות, פתרון השאלות הופך אינטואיטיבי יותר.

ישנם מספר סוגים של סדרות. נתבונן כעת ב"סדרה חשבונית מורכבת".

מכון קרני שאלות הכנה
 1. 0.625 ,1.625
 2. 0.8125 ,1.625
 3. 0.625 ,2.25
 4. 1.25 ,2.25

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

אנו רואים כי יש לנו סדרה חשבונית, שמופיעים בה שברים עשרוניים.

נלך צעד צעד וננסה לזהות את החוקיות שקיימת במעבר בין איבר לאיבר. נרשום את פעולות החשבון שניתן לבצע במעבר מאיבר לאיבר באופן הבא: פעולות חשבון מסוג חיבור וחיסור נרשום למעלה ופעולות חשבון מסוג כפל וחילוק נרשום למטה. 

מכון קרני תשובות למבחן

ניתן לראות, כי במעבר מהאיבר השני לשלישי, ישנן שתי אפשרויות: 

 1. הפחתה מהאיבר השני 4.25.
 2. חילוק האיבר השני ב-2.

כעת, עלינו לחשוב אילו מהאפשרויות נראית לנו הגיונית יותר.

סביר יותר, כי בסדרה זו פעם נחסר ב-1 ופעם נחלק ב-2, מאשר שנחסר ב-4.25 (באמצעות תרגול ממושך, ה"תחושה" הזאת לגבי מה סביר ומה פחות סביר מתחזקת). 

בנוסף, במידה ונחסיר 4.25 מ -3.25, נקבל מספר שלילי (מספר קטן מאפס), בעוד אין אפשרות שכזו בתשובות.

ניתן לראות, שהחוקיות בנויה למעשה משתי פעולות חשבוניות שונות. פעם אנו מחסירים ב-1 ופעם אנו מחלקים ב-2.

 

מכון קרני הכנה למבחן

ננסה להשלים את האיבר החסר הראשון.

במעבר מהאיבר השלישי לרביעי חיסרנו ב-1. על כן, כעת עלינו לחלק ב-2. כלומר, 2 : 3.25 .

ניתן לחשב, אך ניתן גם להיעזר בתשובות. מהתבוננות בתשובות, האפשרויות המוצעות לאיבר החמישי הינן 2.25 או 1.625.
אנו יודעים כי 1.5 = 2 : 3. 

לכן, התשובה הנכונה הינה אחת משתי התשובות הראשונות (1.625) וניתן לפסול את תשובות 3 ו-4.

בנוסף, ניתן לפסול את תשובות 3 ו-4 על ידי הפיכה של תרגיל החילוק לתרגיל כפל. כלומר, לחשב 2.25x2 = 4.5 ולא 3.5, כפי שמתבקש.

מכון קרני שאלות ותשובות

כעת, נפנה להשלים את האיבר השישי. 

אנו יודעים כי עלינו להחסיר מהאיבר החמישי 1. החישוב שעלינו לערוך הינו 1.625 – 1 = 0.625. התשובה שמתקבלת הינה 1.

מכון קרני מבחנים לדוגמא

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • יש לפתור שאלות אלו משמאל לימין.
 • לעתים יש להשלים בסדרה איבר אחד, ולעתים יש להשלים שניים.
 • לאחר תרגול, נכיר סוגים רבים יותר של סדרות והמענה עליהן יהפוך קל יותר. שימוש בשיטת העבודה שהוצגה בדוגמא זו, הופך את פתרון השאלה לטכני ופחות דורש חשיבה מעמיקה.
 • ניתן להשתמש באומדן על מנת לפסול תשובות.

שברים פשוטים, שברים עשרוניים ואחוזים

בחלק הכמותי במבחן הקבלה, יהיה עליכם לדעת לעשות שימוש במגוון פעולות החשבון בנושאים: מספרים שלמים, שברים פשוטים, שברים עשרוניים ואחוזים.

כמו כן, יתכנו שאלות המשלבות המרה של שברים לשברים עשרוניים, שברים לאחוזים ואחוזים לשברים עשרוניים. בנוסף, בחלק מהמבחנים ישנן בעיות מילוליות ולא רק תרגילים חישוביים. 

בחלק זה, נפתור יחד בעיה מילולית, הדורשת המרה של שברים, שברים עשרוניים ואחוזים - "לאותה שפה". להרחבה, ניתן להיעזר בתיקיית "הסרת חלודה" שבערכת ההכנה שלנו, בקובצי: שברים, שברים עשרוניים ואחוזים.

שאלה לדוגמא:

למיכל, נוגה, אריאל ואורי אוסף מדבקות ובו 200 מדבקות. הם התווכחו ביניהם בשאלה מי תרם הכי הרבה מדבקות לאוסף?

מיכל תרמה 10% מתוך האוסף, נוגה 3/5 מתוך האוסף, אריאל 0.1 מתוך האוסף, ואורי תרם 40 מדבקות. מי תרם את החלק הגדול ביותר?

 1. מיכל
 2. נוגה
 3. אריאל
 4. אורי

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

עלינו לזהות בשאלה זו מי תרם את החלק הגדול ביותר של המדבקות.

שימו לב, על מנת לזהות את החלקים עצמם ולהשוות בין גדליהם, עלינו לזהות תחילה "מי הוא השלם?" שעליו אנו מדברים וממנו אנו "גוזרים" את החלקים השונים. השלם בשאלה זו הינו אוסף הכולל 200 מדבקות.

כעת, ננסה לזהות את ה"חלקים" עצמם. ניתן לראות, שהחלקים בשאלה זו מופיעים במספר אופנים.

כאמור, כשאנו מזהים שאלות המשלבות ביניהן שימוש בשברים פשוטים, אחוזים ושברים עשרוניים, נבחר ב"איזו שפה" אנו מעוניינים לדבר: שברים פשוטים, אחוזים, שברים עשרוניים או מספרים. נמיר את כל המספרים ל"אותה השפה" ונשווה ביניהם. 

בפתרון זה, נציג את כל ההמרות שניתן לעשות. בחרו לנוחיותכם איזו המרה אתם מעוניינים לבצע. אין צורך לבצע את כל ההמרות האפשריות בעת פתרון המבחן.

מכון קרני שאלות הכנה

אנו רואים כי החלק של נוגה הינו הגדול ביותר, על כן נבחר בה.

שימו לב: אף טרם לביצוע כל ההמרות האפשריות, ניתן "לחשוד" בנוגה. שכן, החלק שלה מאוסף המדבקות, הינו גדול מחצי. לכן, הוא בוודאות החלק הגדול ביותר.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • בשאלות בהן מדברים איתנו ב"שפות שונות", יש להמיר את כל המספרים לאותה השפה, בהתאם למה שנוח לנו.
 • בשאלות כאלו, הכרה של שברים פשוטים, שברים עשרוניים ואחוזים מוכרים, עשויה לעזור לנו "לקצר תהליכים".
 • בבעיות מילוליות, מומלץ לשים דגש ולהבין את המתרחש בשאלה. לדוגמא, בשאלה זו היה עלינו לזהות מיהו השלם (אוסף המדבקות) ומהם החלקים (כמות המדבקות שיש לכל ילד).

בעיות דרך והספק

בנושא זה ישנם שלושה סוגים של שאלות: דרך, הספק ויחסים, כאשר לכל סוג שאלה יש נוסחה: דרך, הספק, ערך משולש. מרבית התרגילים בנושא זה, הינם מילוליים ולא חישוביים בלבד. באמצעות תרגול של נושא זה, ניתן לבסס את יכולתנו בפתרון בעיות מילוליות ובשימוש בנוסחת הערך משולש, שהינה שימושית ביותר בעת מענה על ביות מילוליות.

הסברים נוספים בנושא זה, מצויים בקובץ "דרך והספק" שבתיקיית הסרת חלודה בערכת ההכנה שלנו.

שאלה לדוגמא:

דני קורא ספר בן 60 עמודים בשלושה ימים. כמה זמן ייקח לו לקרוא שלושה ספרים בני 40 עמודים כל אחד?

 1. יומיים
 2. 6 ימים
 3. 3 ימים
 4. 4 ימים

הסבר ופתרון:

התשובה הנכונה היא (2).

שאלה זו הינה מסוג "הספק". בשאלות שכאלו, עלינו לנסות לצמצם ליחידה ההספק הקטנה ביותר (בהתאם לשאלה) ולהיעזר בנוסחה הבאה: 

מכון קרני שאלות לדוגמא

אותה נוסחה בשינוי קל:

שאלות מתוך מכון קרני

כלומר, הספק הינו כמות העבודה שאני עושה בפרק זמן מסוים, זהו קצב העבודה שלי. לדוגמא קוראת 3 ספרים ביום, רצה 10 ק"מ בשעתיים וכו'.

נחזור לשאלה וננסה לחשב את ההספק של דני. ההספק של דני הינו מספר העמודים שמספיק דני לקרוא ביום אחד. באופן כללי, הספק תמיד נמדד עבור יחידת זמן אחת.

מנתוני השאלה, אנו יודעים כי:

 • כמות העבודה של דני הינה 60 עמודים.
 • זמן העבודה של דני הינו 3 ימים.

על כן, נחלק את העבודה בזמן על מנת למצוא את ההספק:

מכון קרני פתרונות מבחנים

זהו ההספק של דני. כלומר, דני קורא 20 עמודים ביום.

ההספק של דני אינו משתנה במהלך השאלה ועל כן נשתמש בו לחישובים הבאים.

ננסה להבין את החלק השני של השאלה. בחלק הזה שואלים אותנו על כמות הזמן שתיקח לדני לקרוא שלושה ספרים בני 40 עמודים. 

על כן, נותר לנו לחשב את כמות העבודה של דני. 

שימו לב: כיוון שדני קורא 3 ספרים, כמות העבודה שלו היא 120 עמודים, ולא 40 (120=3X40).

נציב בנוסחה את הנתונים שמצאנו:

מכון קרני סימולציית מבחן

לכן, ייקחו לדני שישה ימים על מנת לקרוא את שלושת הספרים שלכל אחד מהם 40 עמודים.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • כשאנו קוראים את השאלה ננסה לזהות מאיזה סוג היא: דרך, הספק או יחס.
 • נרשום לפנינו את הנוסחה בהתאם לסוג השאלה.
 • נציין בפנינו אילו נתונים בידינו ואילו נתונים עלינו להמשיך ולחפש.
 • חשוב לזכור להמיר לאותן יחידות מדידה (דקות, שעות, ימים, מטרים, קילומטרים וכו').
 • נזכור שהספק של אדם / מכונה וכו', אינו משתנה - כל עוד השאלה לא מצביעה אחרת.
 • יש לזכור שהספק נמדד עבור יחידת זמן אחת בלבד. בשאלה זו- "יום".
 • לעתים כמות העבודה משתנה: אנו קוראים שלושה ספרים ולא ספר אחד, אנו משתמשים בשלוש מכונות ולא רק במכונה אחת. יש לשים לב לשינויים אלו ולחשב בהתאם.

מילולי

כפי ששמם מרמז, מבחנים מילוליים באים לבחון יכולת מילולית. עם זאת, באמצעות היכרות ושימוש בטכניקות פסיכוטכניות, ניתן לענות בקלות יתרה על חלק מהשאלות שבמבחן. בחלק זה, נציג בפניכם מספר סוגים של שאלות פסיכוטכניות לדוגמא, המופיעות בחלק המילולי. לכל סוג שאלה, ישנה טכניקה שונה העוזרת לפתור במענה על השאלה.

השלמת משפטים

בשאלות "השלמת משפטים" יוצגו בפנינו משפטים ובהם מילים חסרות. עלינו לחשוב בהיגיון, מהן המילים המתאימות ביותר להשלמת המשפט. 

בשאלות מסוג זה, נשתמש בתשובות לפתרון השאלה. כלומר, נקרא את המשפט וכל פעם נשלים אותו על ידי שימוש בתשובה אחרת. 

שאלה לדוגמא:

זמן קצר לאחר ההמראה, _______ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב _______ בדלק.

 1. העדיף, חוסר צורך
 2. נדרש, עודף
 3. התבקש, רצון
 4. אולץ, מחסור
 5. שב, שינוי חמור

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

יש לבחון את כל האפשרויות, לפסול תשובות שאינן נכונות מבחינה תחבירית והגיונית ולבחור את התשובה הנכונה ביותר: 

 • תשובה (1) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה העדיף המטוס לנחות חזרה בשדה עקב חוסר בצורך בדלק. המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט לא הגיוני. 'חוסר בצורך בדלק' לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. כמו כן, נאמר שהטייס העדיף להנחית את המטוס ולא ש"המטוס העדיף".  
 • תשובה (2) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה נדרש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב עודף בדלק. המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט לא הגיוני.  'עודף בדלק' לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. תשובה זו נפסלת.   
 • תשובה (3) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה התבקש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב רצון בדלק. המשפט כתוב אומנם נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט חסר משמעות הגיונית בגלל הביטוי 'רצון בדלק'. בנוסף אין קשר הגיוני בין 'רצון בדלק' ובין הבקשה להנחית את המטוס בחזרה. גם תשובה זו נפסלת.
 • תשובה (4) נכונה: זמן קצר לאחר ההמראה אולץ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב מחסור בדלק. המשפט נכון מבחינה תחבירית והגיונית. ליתר ביטחון, נבדוק גם את התשובה שנותרה. 
 • תשובה (5) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה שב המטוס לנחות חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק. המשפט בעייתי מבחינה תחבירית בגלל הביטוי 'שינוי חמור בדלק'. גם תשובה נפסלת.

מצאנו כי מבין כל האפשרויות תשובה 4 משלימה את המשפט באופן הטוב ביותר ולכן היא התשובה הנכונה.

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:

 • נקרא את השאלה יחד עם התשובות.
 • נפסול תשובות כאשר אנו בטוחים שאינן הגיוניות. כאשר אין לנו וודאות גבוהה, נסמן את התשובה כ"חשודה" ונמשיך בבדיקתנו.
 • ניתן לפסול תשובה כאשר:
  • היא לא נשמעת הגיונית מבחינת תוכן.
  • היא לא נשמעת הגיונית מבחינה תחבירית.
 • נעזר בכל רמז אפשרי שניתן לנו. נחפש ונשתמש במילות קישור, זכר ונקבה, יחיד רבים ועוד.

יוצא דופן

בשאלות מסוג זה, מופיעות בפנינו 6 מילים. עלינו לזהות איזו מילה יוצאת דופן. תחילה, נקרא את כל המילים וננסה למצוא להן מכנה משותף. במידה ואין הדבר "קופץ" לנו, נבחן מילה מילה וניתן לה פרשנות במילים שלנו. 

שאלה לדוגמא:

איזו מילה יוצאת דופן?

 1. היורה
 2. ינואר
 3. תשרי
 4. בכור
 5. מאסף
 6. חלוץ

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (5).

נקרא את האפשרויות השונות וננסה למצוא מכנה משותף ביניהן, ננסה לחשוב על המשמעות של המילים. לדוגמא: היורה הוא הגשם הראשון של החורף, ינואר הוא החודש הראשון מבין החודשים הלועזים, תשרי הוא החודש הראשון מבין החודשים העבריים, בכור הוא הילד הראשון שנולד.

נראה שהמכנה משותף למילים אלו קשור לראשוניות.

נמשיך לקרוא ונראה כי המילה מאסף אינה מתייחסת למשהו ראשוני כמו יתר המילים, אלא דווקא מציינת איזשהוא גורם שהוא אחרון, מישהו שהולך בסוף הקבוצה.

נבדוק האם גם המילה חלוץ מייצגת משהו ראשוני, ואכן חלוץ הינו מישהו מוביל, ראשון בתחומו וכו'. על כן, נבחר במילה מאסף כיוצאת דופן.

יש לשים לב, שהקשר שיצרנו בין המילים מבוסס על המשמעות שלהן, הן מייצגות משהו ראשוני, שנמצא בהתחלה.

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:

 • שימו לב, כי בשאלות יוצא דופן, אנו עובדים עם התשובות בלבד.
 • יש לקרוא את התשובות ולנסות לפרש את המילים השונות שמופיעות, להעלות תכנים הקשורים להן ועוד. לאחר מכן, יש לבדוק האם המילה שנותרת יוצאת דופן הינה אחת. במידה ויש יותר ממילה אחת שאינה קשורה למכנה המשותף שנמצא, יש לנסות ולחפש מכנה משותף שונה.
 • תרגול של נושא זה, עוזר לנו למצוא בקלות יתרה מכנה משותף למילים המופיעות בשאלה.

אנלוגיות

בחלק זה, מוצגות שתי המילים המקיימות ביניהן קשר מסוים. עלינו למצוא זוג מילים נוסף המקיימות ביניהן את אותו הקשר.

שאלה לדוגמא:

בלמים : מכונית

 1. דיאטה : שומן
 2. סכר : נהר
 3. אביב : פריחה
 4. רמזור : משאית

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

הבלמים עוצרים את נסיעת המכונית כפי שהסכר עוצר את זרימת הנהר. 

 • תשובה (1) שגויה: דיאטה אינה עוצרת שומן, אלא יכולה לעצור או להפוך את תהליך ההשמנה. 
 • תשובה (3) שגויה: אביב אינו עוצר את תהליך הפריחה. 
 • תשובה (4) שגויה: רמזור אינו עוצר פיזית את המשאית, אלא מסמן לנהג כי עליו לעצור או לנסוע.  

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:

ניתן לערוך חלוקה גסה של הקשרים לשני סוגים. הסוג הראשון הינו צורני במהותו והקשרים הנפוצים בו הינם: קשר של חרוז, קשר של שינוי באותיות, פועל והשם של הפעולה וכו'. הסוג השני הינו קשר של משמעות ועל מנת למצוא קשר זה, עלינו ליצור משפט המשלב את שתי המילים, ומבסס את התפקיד של המילים והקשר שלהן אחת לשנייה.

יש לשמור על המיקום של המילים בשאלה ובתשובות. כלומר, מילה בצד ימין בשאלה נשמרת בצד ימין גם בתשובה.

כאשר אנו בונים משפט, עלינו לנסות לבסס בו את תפקידן של המילים.


צורות

החלק הצורני במבחני הקבלה אינו מוכר לתלמידים בגילאי בית ספר ולכן רבים מתקשים בו. עם זאת, בעת המענה על החלק הצורני במבחן, ניתן לעשות שימוש במספר טכניקות, ההופכות את פתרון השאלות לקל יותר. כמו כן, תרגול של שאלות בנושא זה, משפר את הביצועים זה. נציג בפניכם טכניקות שיסייעו לכם לפתור שאלות צורניות.

שטיחים

ישנם מספר סוגים של שאלות בחלק הצורני, אחד מהם נקרא שטיחים. בשאלות מסוג זה, יש לנו מעין שטיח, ציור, אשר חלק ממנו חסר. 

בהתאם למבחנים פסיכוטכניים, גם בשאלות מסוג שטיחים, ישנה חוקיות, שאותה אנו צריכים למצוא. החוקיות הזו מתבטאת בדפוס שעלינו לזהות בציור עצמו. 

שאלה לדוגמא:

שאלות מתוך מבחן מכון קרני

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

נתבונן בחלק החסר. אנו רואים כי קיימים בו שני מרכיבים: קווים שחורים וקווים מקווקוים.

לאחר שזיהינו את שני המרכיבים הללו, נבדוק כל אחד מהם באופן מסודר.

נתחיל בקווים השחורים: אנו רואים כי יש שני קווים כאלו. 

הפרטים המיוחדים שקשורים לקווים אלו הם: אנו רואים כי צורתם עגולה והם הולכים ומתקרבים זה לזה, בדומה לקווים השחורים המצויים בציור מעליהם. ההתקרבות נעשית משמאל לימין.

נחפש בתשובות שני קווים שחורים, בעלי צורה עגולה, שמתקרבים זה לזה, משמאל לימין. נפסול תשובות לא מתאימות:

מכון קרני מבחן אמיתי

עתה נסתכל על הקווים המקווקווים: 

אנו רואים כי גם כאן יש שני קווים כאלו. הפרטים המיוחדים שקשורים לקווים אלו הם: 

 1. בדומה לקווים השחורים, גם הקווים המקווקווים מתקרבים זה לזה (בדומה לקווים המקווקווים שמשמאלם), מלמעלה למטה.
 2. גם הם בעלי צורה עגולה.

קיימת רק אפשרות אחת אשר עונה גם על חוקיות זו: תשובה 3.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • נתבונן בציור וננסה מ"מבט על" להבין מה יש בו.
 • נתבונן בחלק החסר ונבין מה אמור להיות בו (בגדול).
 • נבדוק פרט פרט: כמה פרטים כאלו יש, האם ניתן לזהות את הפרטים האלו במקום אחר בציור, מה קורה לפרטים וכו'.
 • לאחר שבחנו פרט מסוים, נפסול תשובות שאינן מתאימות.
 • נמשיך לפרט הבא ונבדוק גם אותו.
 • ניגש בשנית אל התשובות וננסה לפסול תשובות נוספות.
 • במידה ונותרנו עם שתי תשובות, עלינו לזהות מה ההבדל ביניהן. כנראה שקיים פרט שלא בחנו אותו עדיין. נתבונן שוב בציור ונעמיק את ההתבוננות שלנו.
 • נחזור לתשובות ונפתור.

מטריצות

שאלות מסוג זה, כוללות צורות, המסודרות במספר טורים ושורות, המקיימות ביניהן חוקיות מסוימת.

בשאלה מופיעות שמונה צורות ובפינה השמאלית – תחתונה, חסרה צורה תשיעית. עלינו להשלים את הצורה התשיעית, על ידי זיהוי הדפוס הצורני המתקיים בשאלה.

ישנם עקרונות החוזרים על עצמם בנושא המטריצות. ככל שמתרגלים מספר רב יותר של שאלות, ניתן לזהות בקלות רבה יותר את החוקיות הקיימת בשאלה.

שאלה לדוגמא:

מכון קרני שאלות מטריציה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

בדוגמא זו, נשתמש בטכניקת עבודה שעוזרת בפתרון מרבית המטריצות: טכניקת הפרדת אלמנטים.

בטכניקה זו, תחילה אנו מזהים את האלמנטים הקיימים במטריצה. לאחר מכן, אנו בוחנים מה קורה לכל אלמנט בנפרד ומכך מסיקים מהי הצורה החסרה.

נתבונן במטריצה, אנו רואים כי יש לנו שמונה צורות, בעלות מבנה של +, אשר צבועות בצבעים שונים: שחור, לבן ואפור.
ניתן לראות כי הטור האמצעי מכיל + בצבעים אחידים: שחור, לבן או אפור.

לעומת זאת, בשני הטורים הצידיים, ה + "מעורבבים", הקווים האנכיים והאופקיים מופיעים בצבעים שונים. על כן, נסתכל על כל אלמנט בנפרד- מה קורה לקווים האנכיים ומה קורה לקווים האופקיים.

נתחיל בקווים האנכיים:

נתבונן בשורה הראשונה, ניתן לראות שכל אחד מהצבעים מופיע רק פעם אחת בתור קו אנכי. ניתן לראות שחוקיות זו מתקיימת גם בשורה השנייה. על כן, כנראה שגם בשורה השלישית כל אחד מהצבעים יופיע רק פעם אחת בתור קו אנכי. אנו רואים כי הצבע החסר לקווים האנכיים הוא שחור. כעת, נפסול תשובות שאינן מתיישבים עם מסקנה זו:

הכנה למבחן מכון קרני

למעשה, כבר כעת ניתן לפסול את תשובה 4, שכן אנו רואים שבטור הימני ביותר במטריצה, צבע הקווים האופקיים והאנכיים בכל צורה הינו שונה, דבר שאינו מתרחש בתשובה הזו.

נמשיך בכל זאת בפתרון השאלה. נפעל באותו האופן בקווים האופקיים:

נסתכל כי בכל שורה, כל צבע של קו אופקי, מופיע רק פעם אחת. על כן, בשורה השלישית נשלים את הצבע שחסר, שהינו אפור. 

לכן, נסמן את תשובה 1.

תהליך העבודה בשאלות מסוג זה:

 • במבחנים צורניים, כדאי לעשות שימוש בטכניקת הפרדת אלמנטים.
 • בטכניקה זו, ראשית ננסה לזהות את האלמנטים הקיים במטריצה. לאחר מכן, נתמקד בכל אלמנט בנפרד וננסה להבין מה קורה.
 • ניתן לבחון מה קורה לאלמנטים- הן בשורה והן בטור.
 • בתהליך זה למעשה, אנו מנסים למצוא חוקיות בשתי השורות הראשונות וליישם אותה בשורה השלישית.
 • לאחר שזיהינו את החוקיות המתאימה לאלמנט וניסחנו אותה, ניתן לפנות לתשובות ולפסול כאלו שאינן רלוונטיות.

צורות בשורה

בחלק זה, מופיעות 4 או 5 צורות בשורה. עלינו למצוא את הצורה החסרה, המתאימה להשלמת הסדרה. נזהה את הצורה החסרה בהתאם לחוקיות אשר ננסח לעצמנו באמצעות שאר הצורות שמוצגות לנו בשאלה. גם בחלק זה, נעשה שימוש בטכניקת הפרדת האלמנטים, נפריד בין הגורמים השונים ונבחן כל אחד מהם בנפרד.

שאלה לדוגמא:

הכנה למבחן מכון קרני

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

במרבית שאלות צורות בשורה, עלינו להשלים את הצורה החמישית, מצד ימין. על כן, נסתכל על השאלה משמאל לימין. בצורה השמאלית ביותר אנו רואים שני איברים, עיגול בצבע לבן וריבוע בצבע שחור. נפריד בין הגורמים ונתבונן בכל אחד מהם בנפרד. 

נתחיל בריבוע השחור: ניתן לראות כי הוא זז במעבר מצורה לצורה, בכל פעם צעד אחד בלבד, וכיוון תזוזתו הוא נגד כיוון השעון.

נעבור להתבונן בעיגול הלבן: אנו רואים כי הוא מופיע באיבר הראשון, השלישי והרביעי. כלומר, אנחנו לא רואים אותו כלל באיבר השני. 

חוק חשוב התקף לכל מבחני הצורות הוא: כאשר אנו לא רואים אלמנט מסוים, הוא לא בהכרח "נעלם", יתכן שהוא מוסתר על ידי אלמנט אחר. אם נשתמש בחוק זה בפתרון השאלה, נוכל לשער כי הריבוע השחור "מכסה" את העיגול הלבן, ולכן איננו רואים אותו באיבר השני בסדרה. 

כעת נשאל: בכמה האלמנט זזה? 

אם נתבונן באיבר הראשון והשלישי, נראה כי העיגול הלבן כביכול עושה הקפה מלאה, ובשני מעברים הוא זז ארבעה צעדים. לכן, ניתן לשער כי במעבר בין איבר לאיבר, הריבוע זז שני צעדים. 

באיזה כיוון? גם העיגול הלבן זז נגד כיוון השעון.

לאחר שהבנו את החוקיות של תנועת הגורמים לאורך השורה, ננסה להשלים את הצורה החסרה. באמצעות שימוש בשני החוקים שמצאנו נראה כי כעת על הריבוע השחור להיות בפינה השמאלית התחתונה ועל העיגול הלבן להיות בפינה השמאלית העליונה.

על כן, התשובה הנכונה היא 1.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • יש להסתכל על השאלה משמאל לימין. עלינו להשלים את הצורה האחרונה, מצד ימין.
 • מומלץ להפריד בין הגורמים ולבחון מה קורה לכל אחת מהצורות המופיעות בשאלה באופן נפרד.
 • בתרגילים בהם צורות "נעלמות", כדאי להתחיל בצורות שלא נעלמות, לראות מה קורה להן ורק אז להמשיך ולהתמודד עם הצורות ש"נעלמות".
 • כשצורה זזה, עלינו לשאול: בכמה היא זזה? ( צעד אחד, שני צעדים וכו') ובאיזה כיוון היא זזה? (יש לזכור שצורה יכולה לנוע עם או נגד כיוון השעון).
 • ניתן להיעזר בפסילת תשובות כאשר אנו מגלים חוקיות של אובייקט מסוים.
 • שימו לב: התשובה הנכונה זהה לאיבר הראשון בסדרת הצורות. במקרה בו יש לנו סדרת צורות בשורה והאיבר הראשון והאחרון זהים, ככל הנראה התשובה הנכונה זהה לאיבר השני.

אודות מכון קרני

מכון קרני נוסד ב-1966 על ידי אליעזר קרני, והוא עוסק במגוון תחומים: אבחון פסיכודידקטי, אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי, אבחון הפרעות קשב וריכוז, מבחני הכוון ועוד. בנוסף, מכון קרני הוסמך על ידי משרד החינוך לערוך מבחני קבלה בעבור מוסדות שונים, ולכן מכון קרני הוא הגוף העיקרי שעורך מבחני קבלה לתלמידי כיתות ז'-י', ובהם מבחני קבלה לבתי ספר יחודיים, כיתות מדעים ועוד. במרבית המקרים הצלחה במבחנים היא תנאי קבלה לתוכנית, לכיתה או לבית הספר.

מבחני מכון קרני

 • המבחנים מתקיימים במכון קרני שבכפר סבא או בבתי ספר שונים ברחבי הארץ. 
 • הבחינה מחולקת למספר פרקים, הכוללים שאלות בנושאים שונים כגון: מבחנים כמותיים ומילוליים, מבחנים צורניים, מבחני זריזות ודיוק ומבחני אנגלית. לכל פרק מוקצב זמן מסוים, ולא ניתן לעבור בין הפרקים במהלך הבחינה.
 • המבחן מורכב משאלות רבות-ברירה, כך שבכל שאלה יש לבחור תשובה אחת מבין מספר מסיחים אפשריים.
 • המבחן נמשך כשעתיים.
 • המבחנים מועברים במספר שפות, ובהן ערבית, רוסית, אנגלית וספרדית.
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.