אודות מכון קרני

מכון קרני נוסד ב-1966 על ידי אליעזר קרני, והוא עוסק במגוון תחומים: אבחון פסיכודידקטי, אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי, אבחון הפרעות קשב וריכוז, מבחני הכוון ועוד. בנוסף, מכון קרני הוסמך על ידי משרד החינוך לערוך מבחני קבלה בעבור מוסדות שונים, ולכן מכון קרני הוא הגוף העיקרי שעורך מבחני קבלה לתלמידי כיתות ד'-י', ובהם מבחני קבלה לבתי ספר יחודיים, כיתות מופ"ת, כיתות מדעים ועוד. במרבית המקרים הצלחה במבחנים היא תנאי קבלה לתוכנית, לכיתה או לבית הספר.

מבחני מכון קרני

 • המבחנים מתקיימים במכון קרני שבכפר סבא או בבתי ספר שונים ברחבי הארץ. 
 • הבחינה מחולקת למספר פרקים, הכוללים שאלות בנושאים כמותיים, מילוליים וצורניים. לכל פרק מוקצב זמן מסוים, ולא ניתן לעבור בין הפרקים במהלך הבחינה.
 • המבחן מורכב משאלות רבות-ברירה, כך שבכל שאלה יש לבחור תשובה אחת מבין מספר מסיחים אפשריים.
 • המבחן נמשך כ-2-3 שעות.
 • המבחנים מועברים במספר שפות, ובהן ערבית, רוסית, אנגלית וספרדית.

שאלות ותשובות לדוגמא

לפניכם שאלות לדוגמא. לחצו על החלק המבוקש כדי לצפות בשאלות ובהסברים השייכים לו:


חשבון

בכל מבחן פסיכוטכני, יש התייחסות לחלק הכמותי. לצורך מענה על החלק הכמותי שבמבחן הפסיכוטכני, עלינו להכיר היטב ולדעת להשתמש בכל 4 פעולות החשבון: חיבור, חיסור, כפל וחילוק. כמו כן, עלינו לדעת לפתור הן תרגילים חישוביים והן בעיות מילוליות.

במבחנים, לרוב ישנן 40 שאלות בנושא זה וחמש אפשרויות לתשובה הנכונה. במרבית המקרים, התשובה האחרונה המוצעת הינה "אף תשובה נכונה". כתבנו עבורכם דוגמאות לשאלות בנושאים:

4 פעולות חשבון

בחרנו בחלק זה לתרגל שאלת חילוק מעט פחות שגרתית, שדרך הפיתרון שלה מלמדת אותנו דבר מה מאוד חשוב אודות מבחנים פסיכוטכניים ושיטות לפתרונם.

שאלה לדוגמא: 261:29 ותשובות אפשריות. 7,8,9,11-

 

דרך לפתרון:

אנו מסתכלים על השאלה ומזהים שזוהי שאלה חישובית, מסוג חילוק. עם זאת, המספרים עצמם מעט קשים עבורנו, אין אנו יודעים לומר באמצעות חישוב קל בראש האם 261 הוא כפולה של המספר 29.

ניתן לפתור שאלה זו בכמה דרכים:

 • חילוק ארוך
 • להשתמש בתשובות האפשריות ולכפול כל תשובה ב-29.

סביר להניח, שבאמצעות שימוש בשיטות אלו אנו נגיע לתשובה הנכונה. אולם, הן ארוכות ועלולות לגזול לנו זמן רב בבחינה. נסתכל על התרגיל מנקודת מבט אחרת.

נהפוך את תרגיל החילוק לתרגיל כפל, נשאל איזה מספר כפול 9 יתן לי סיפרת אחדות 1.

תרגיל כפל לאורך- 29 כפול נעלם שווה 261.

נסביר באמצעות שימוש בתשובות:

ארבעה תרגילי כפל ארוך: 29 כפול7, 29 כפול 9 . 29 כפול 8 ו29 כפול 11.

ניתן לראות כי רק בתשובה ג', ספרת האחדות שלנו הינה אחת, ועל כן נסמן אותה. ניתן לפתור את התרגיל עד תומו, על מנת להיות בטוחים כי זו היא התשובה הנכונה.

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • ניתן "לשנות" את התרגיל, לכזה שקל לנו יותר להתמודד איתו. לדוגמא, להפוך תרגיל חילוק לתרגיל כפל.
 • שימוש בתשובות מסייע לנו לפסול תשובות ועוזר לנו להגיע לתשובה הנכונה ללא חישובים רבים ובזמן מועט.
 • על מנת לוודא כי ניתן לפסול גם את תשובה ה' – "אף תשובה נכונה", ניתן לפתור עד הסוף את התשובה בה בחרנו (במקרה זה, תשובה ג').

הצבת נעלמים

סוג נוסף של שאלות הקיים במבחנים פסיכוטכניים הינו מבחן הצבת נעלמים. בשאלות אלו, במקום לרשום לנו מספר מסוים, רושמים לנו אות. עלינו לחפש את המספר שיכול להחליף את האות, על מנת שיתקבל ביטוי מתמטי נכון.

שאלות מסוג זה, מחדדות את ההבנה אודות מבחנים פסיכוטכניים: באמצעות שימוש בתשובות ובטכניקות פסיכוטכניות, ניתן להגיע לתשובה הנכונה בזריזות ובקלות.

אילו ספרות יכולות להחליף את האותיות H ו J H? HJ כפול JJ= 2H7J. מוצגות ארבע תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

ראשית, ננסח את השאלה במילים שלנו. אנו מזהים כי יש כאן כפל של מספר דו-ספרתי עם מספר דו-ספרתי, שספרותיו זהות. הביטוי הזה שווה למספר בגודל של אלפיים ומשהו.

נבחן את התשובות:

תחילה, נפנה לתשובות "חשודות" (תשובות שמופיעות בהן הספרות אחת ואפס).

נתבונן בתשובה ב'. אנו יודעים שכל מספר כפול אפס הוא אפס, לכן ניתן לפסול תשובה זו.

נפנה לטכניקה פסיכוטכנית נוספת, שעשינו בה שימוש בשאלה הקודמת. כפל של אחדות. אנו רואים שכפל של האות J, בעצמה, נותן לנו את האות J. 

HJ x JJ = 2H7J

כעת, נחפש בתשובות ספרה שיכולה לענות על תנאי זה. 

 

התשובות:

א. 4x4=16. לכן, ניתן לפסול תשובה זו.

ב. כבר פסלנו.

ג. 5x5=25. תשובה אפשרית. נמשיך וננסה לפסול את שאר התשובות.

ד. 3x3=9. ניתן לפסול את התשובה.

כלומר, רק תשובה ג' אפשרית, לכן נסמן אותה.

 

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

 • בשאלות מסוג הצבה, שימוש בתשובות הינו חלק בלתי נפרד מפתרון השאלה.
 • כשאנו מנסים לפסול תשובות, נתבונן תחילה בתשובות חשודות. לרוב, אלו תשובות שיש בהן את הספרות אפס ואחת.

סדרות

במבחן זה, מופיעים מספרים בשורה, אשר מקיימים ביניהם חוקיות מסוימת. עלינו לזהות את החוקיות שהם מקיימים וליישם אותה על ידי מציאת האיבר הבא בסדרה.

מבחן זה אינו נלמד בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. עם זאת, המבחן מבוסס על מספר עקרונות פסיכוטכניים הניתנים ללמידה. לאחר תרגול ממושך ושימוש בטכניקות, פתרון השאלות הופך אינטואיטיבי יותר.

ישנם מספר סוגים של סדרות. נתבונן כעת ב"סדרה חשבונית מורכבת".

סדרה חשבונית עם חוקיות. צריך לבחור את המספר העוקבים בסדרה מתוך ארבע תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

אנו רואים כי יש לנו סדרה חשבונית, שמופיעים בה שברים עשרוניים.

נלך צעד צעד וננסה לזהות את החוקיות שקיימת במעבר בין איבר לאיבר. נרשום את פעולות החשבון שניתן לבצע במעבר מאיבר לאיבר באופן הבא: פעולות חשבון מסוג חיבור וחיסור נרשום למעלה ופעולות חשבון מסוג כפל וחילוק נרשום למטה. 

פתרון סדרה חשבונית. מוצגת החוקיות בין המספרים בסדרה.

ניתן לראות, כי במעבר מהאיבר השני לשלישי, ישנן שתי אפשרויות: 

 1. הפחתה מהאיבר השני 4.25.
 2. חילוק האיבר השני ב-2.

כעת, עלינו לחשוב אילו מהאפשרויות נראית לנו הגיונית יותר.

סביר יותר, כי בסדרה זו פעם נחסר ב-1 ופעם נחלק ב-2, מאשר שנחסר ב-4.25 (באמצעות תרגול ממושך, ה"תחושה" הזאת לגבי מה סביר ומה פחות סביר מתחזקת). 

בנוסף, במידה ונחסיר 4.25 מ -3.25, נקבל מספר שלילי (מספר קטן מאפס), בעוד אין אפשרות שכזו בתשובות.

ניתן לראות, שהחוקיות בנויה למעשה משתי פעולות חשבוניות שונות. פעם אנו מחסירים ב-1 ופעם אנו מחלקים ב-2.

פתרון סדרה חשבונית. מוצגת חוקיות בין מספר למספר

ננסה להשלים את האיבר החסר הראשון.

במעבר מהאיבר השלישי לרביעי חיסרנו ב-1. על כן, כעת עלינו לחלק ב-2. כלומר, 2 : 3.25 .

ניתן לחשב, אך ניתן גם להיעזר בתשובות. מהתבוננות בתשובות, האפשרויות המוצעות לאיבר החמישי הינן 2.25 או 1.625.
אנו יודעים כי 1.5 = 2 : 3. 

לכן, התשובה הנכונה הינה אחת משתי התשובות הראשונות (1.625) וניתן לפסול את תשובות ג' ו-ד'.

בנוסף, ניתן לפסול את תשובות ג' ו-ד' על ידי הפיכה של תרגיל החילוק לתרגיל כפל. כלומר, לחשב 2.25x2 = 4.5 ולא 3.5, כפי שמתבקש.

פתרון סדרה חשבונית. מוצגת חוקיות בין מספר למספר והמספר העוקב שחסר לפי החוקיות.

כעת, נפנה להשלים את האיבר השישי. 

אנו יודעים כי עלינו להחסיר מהאיבר החמישי 1. החישוב שעלינו לערוך הינו 1.625 – 1 = 0.625. התשובה שמתקבלת הינה א'.

פתרון סדרה חשובנית. מוצגת החוקיות בין מספר למספר ושני המספרים העוקבים החסרים לפי החוקיות.

 

לקחים ומסקנות שניתן להפיק משאלה זו:

יש לפתור שאלות אלו משמאל לימין.

לעתים יש להשלים בסדרה איבר אחד, ולעתים יש להשלים שניים.

לאחר תרגול, נכיר סוגים רבים יותר של סדרות והמענה עליהן יהפוך קל יותר. שימוש בשיטת העבודה שהוצגה בדוגמא זו, הופך את פתרון השאלה לטכני ופחות דורש חשיבה מעמיקה.

ניתן להשתמש באומדן על מנת לפסול תשובות.


שברים פשוטים, שברים עשרוניים ואחוזים

בחלק הכמותי במבחן הקבלה, יהיה עליכם לדעת לעשות שימוש במגוון פעולות החשבון בנושאים: מספרים שלמים, שברים פשוטים, שברים עשרוניים ואחוזים.

כמו כן, יתכנו שאלות המשלבות המרה של שברים לשברים עשרוניים, שברים לאחוזים ואחוזים לשברים עשרוניים. בנוסף, בחלק מהמבחנים ישנן בעיות מילוליות ולא רק תרגילים חישוביים. 

בחלק זה, נפתור יחד בעיה מילולית, הדורשת המרה של שברים, שברים עשרוניים ואחוזים - "לאותה שפה". להרחבה, ניתן להיעזר בתיקיית "הסרת חלודה" שבערכת ההכנה שלנו, בקובצי: שברים, שברים עשרוניים ואחוזים.

שאלה מילולית של שברים פשוטים, עשרוניים ואחוזים לדוגמא. מוצגות ארבע תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

עלינו לזהות בשאלה זו מי תרם את החלק הגדול ביותר של המדבקות.

שימו לב, על מנת לזהות את החלקים עצמם ולהשוות בין גדליהם, עלינו לזהות תחילה "מי הוא השלם?" שעליו אנו מדברים וממנו אנו "גוזרים" את החלקים השונים. השלם בשאלה זו הינו אוסף הכולל 200 מדבקות.

כעת, ננסה לזהות את ה"חלקים" עצמם. ניתן לראות, שהחלקים בשאלה זו מופיעים במספר אופנים.

כאמור, כשאנו מזהים שאלות המשלבות ביניהן שימוש בשברים פשוטים, אחוזים ושברים עשרוניים, נבחר ב"איזו שפה" אנו מעוניינים לדבר: שברים פשוטים, אחוזים, שברים עשרוניים או מספרים. נמיר את כל המספרים ל"אותה השפה" ונשווה ביניהם. 

בפתרון זה, נציג את כל ההמרות שניתן לעשות. בחרו לנוחיותכם איזו המרה אתם מעוניינים לבצע. אין צורך לבצע את כל ההמרות האפשריות בעת פתרון המבחן.

טבלה המציגה שמות- מיכל, אריאל, נוגה ,אורי ולכל אחד מהם כמות מדבקות המוצגת כשבר פשוט, שבר עשרוני, שבר מורחב, אחוז וסך הכל כמות המדבקות במספר.

אנו רואים כי החלק של נוגה הינו הגדול ביותר, על כן נבחר בה.

שימו לב: אף טרם לביצוע כל ההמרות האפשריות, ניתן "לחשוד" בנוגה. שכן, החלק שלה מאוסף המדבקות, הינו גדול מחצי. לכן, הוא בוודאות החלק הגדול ביותר.

 

לקחים שניתן להפיק משאלה זו:

 • בשאלות בהן מדברים איתנו ב"שפות שונות", יש להמיר את כל המספרים לאותה השפה, בהתאם למה שנוח לנו.
 • בשאלות כאלו, הכרה של שברים פשוטים, שברים עשרוניים ואחוזים מוכרים, עשויה לעזור לנו "לקצר תהליכים".
 • בבעיות מילוליות, מומלץ לשים דגש ולהבין את המתרחש בשאלה. לדוגמא, בשאלה זו היה עלינו לזהות מיהו השלם (אוסף המדבקות) ומהם החלקים (כמות המדבקות שיש לכל ילד).

בעיות דרך והספק

בנושא זה ישנם שלושה סוגים של שאלות: דרך, הספק ויחסים, כאשר לכל סוג שאלה יש נוסחה: דרך, הספק, ערך משולש. מרבית התרגילים בנושא זה, הינם מילוליים ולא חישוביים בלבד. באמצעות תרגול של נושא זה, ניתן לבסס את יכולתנו בפתרון בעיות מילוליות ובשימוש בנוסחת הערך משולש, שהינה שימושית ביותר בעת מענה על ביות מילוליות.

הסברים נוספים בנושא זה, מצויים בקובץ "דרך והספק" שבתיקיית הסרת חלודה בערכת ההכנה שלנו.

דני קורא ספק בן 60 עמודים בשלושה ימים. כמב זמן ייקח לו לקרוא שלושה ספרים בני 40 עמודים כל אחד? ארבע תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

שאלה זו הינה מסוג "הספק". בשאלות שכאלו, עלינו לנסות לצמצם ליחידה ההספק הקטנה ביותר (בהתאם לשאלה) ולהיעזר בנוסחה הבאה: 

הספק כפול זמן- עבודה

אותה נוסחה בשינוי קל:

עבודה חלקי זמן= הספק.

כלומר, הספק הינו כמות העבודה שאני עושה בפרק זמן מסוים, זהו קצב העבודה שלי. לדוגמא קוראת 3 ספרים ביום, רצה 10 ק"מ בשעתיים וכו'.

נחזור לשאלה וננסה לחשב את ההספק של דני. ההספק של דני הינו מספר העמודים שמספיק דני לקרוא ביום אחד. באופן כללי, הספק תמיד נמדד עבור יחידת זמן אחת.

מנתוני השאלה, אנו יודעים כי:

כמות העבודה של דני הינה 60 עמודים.

זמן העבודה של דני הינו 3 ימים.

על כן, נחלק את העבודה בזמן על מנת למצוא את ההספק:

60 חלקי 3= 20

זהו ההספק של דני. כלומר, דני קורא 20 עמודים ביום.

ההספק של דני אינו משתנה במהלך השאלה ועל כן נשתמש בו לחישובים הבאים.

ננסה להבין את החלק השני של השאלה. בחלק הזה שואלים אותנו על כמות הזמן שתיקח לדני לקרוא שלושה ספרים בני 40 עמודים. 

על כן, נותר לנו לחשב את כמות העבודה של דני. 

שימו לב: כיוון שדני קורא 3 ספרים, כמות העבודה שלו היא 120 עמודים, ולא 40 (120=3X40).

נציב בנוסחה את הנתונים שמצאנו:

הספק כפול זמן= עבודה. 20 כפול זמן= 120. 120 חלקי 20 =6= זמן

לכן, ייקחו לדני שישה ימים על מנת לקרוא את שלושת הספרים שלכל אחד מהם 40 עמודים.

 

לקחים שניתן להפיק משאלה זו:

 • כשאנו קוראים את השאלה ננסה לזהות מאיזה סוג היא: דרך, הספק או יחס.
 • נרשום לפנינו את הנוסחה בהתאם לסוג השאלה.
 • נציין בפנינו אילו נתונים בידינו ואילו נתונים עלינו להמשיך ולחפש.
 • חשוב לזכור להמיר לאותן יחידות מדידה (דקות, שעות, ימים, מטרים, קילומטרים וכו').
 • נזכור שהספק של אדם / מכונה וכו', אינו משתנה - כל עוד השאלה לא מצביעה אחרת.
 • יש לזכור שהספק נמדד עבור יחידת זמן אחת בלבד. בשאלה זו- "יום".
 • לעתים כמות העבודה משתנה: אנו קוראים שלושה ספרים ולא ספר אחד, אנו משתמשים בשלוש מכונות ולא רק במכונה אחת. יש לשים לב לשינויים אלו ולחשב בהתאם.

מילולי

כפי ששמם מרמז, מבחנים מילוליים באים לבחון יכולת מילולית. עם זאת, באמצעות היכרות ושימוש בטכניקות פסיכוטכניות, ניתן לענות בקלות יתרה על חלק מהשאלות שבמבחן. בחלק זה, נציג בפניכם מספר סוגים של שאלות פסיכוטכניות לדוגמא, המופיעות בחלק המילולי. לכל סוג שאלה, ישנה טכניקה שונה העוזרת לפתור במענה על השאלה.

השלמת משפטים

בשאלות "השלמת משפטים" יוצגו בפנינו משפטים ובהם מילים חסרות. עלינו לחשוב בהיגיון, מהן המילים המתאימות ביותר להשלמת המשפט. 

בשאלות מסוג זה, נשתמש בתשובות לפתרון השאלה. כלומר, נקרא את המשפט וכל פעם נשלים אותו על ידי שימוש בתשובה אחרת. 

זמן קצר לאחר ההמראה, (מילה חסרה) המטוס לנחות חזרה בשדה עקב (מילה חסרה) בדלק. לבחור את המילים החסרות מתוך ארבע תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

נשים לב, שבשאלה זה קיימת מילת קישור: עקב. המילה הזו עוזרת לנו לצפות מה הולך לקרות בחלק האחרון של המשפט. כלומר, מהי הסיבה לכך שהמטוס נחת חזרה. ניתן להעלות בראשנו השערות לגבי הסיבות לכך שמטוס יחזור חזרה (נעזר במילה דלק).

נקרא את התשובות השונות יחד עם השאלה עצמה:
א. זמן קצר לאחר ההמראה, העדיף המטוס לנחות חזרה בשדה עקב חוסר צורך בדלק. ניתן לפסול משפט זה משני טעמים. ראשית, על פי החלק הראשון של המשפט. לא ניתן להתייחס למטוס כדבר מה שמעדיף משהו מסוים, זוהי האנשה של המטוס. שנית, החלק השני של המשפט אינו הגיוני מבחינת התוכן, מטוס לא נוחת מכיוון שהוא לא צריך דלק. אנו יודעים בוודאות כי מטוסים זקוקים לדלק על מנת לטוס.

ב. זמן קצר לאחר ההמראה, נדרש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב עודף בדלק. החלק הראשון במשפט זה נשמע לנו הגיוני. לעומת זאת, אין זה סביר כי יבקשו ממטוס לנחות בגלל שיש לו יותר מדי דלק. אולי יבקשו ממטוס לנחות משום שאין לו מספיק דלק.

ג. זמן קצר לאחר ההמראה, התבקש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב רצון בדלק. המשפט נשמע ברובו בסדר: החלק הראשון של המשפט תקין, אם כי לגבי החלק השני איננו כה בטוחים. המילה רצון, עושה האנשה למטוס - מטוס אינו יכול לרצות דלק.

ד. זמן קצר לאחר ההמראה, אולץ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב מחסור בדלק. המשפט נשמע תקין. נבדוק את התשובה האחרונה על מנת לוודא.

ה. זמן קצר לאחר ההמראה, שב המטוס לנחות חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק. גם בתשובה זו, החלק הראשון של המשפט נשמע לנו תקין, בעוד החלק השני נשמע לנו לא כל כך הגיוני. על כן, נבחר בתשובה שלגביה אין לנו כל ספק, כלומר תשובה ג'.

 

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:

 • נקרא את השאלה יחד עם התשובות.
 • נפסול תשובות כאשר אנו בטוחים שאינן הגיוניות. כאשר אין לנו וודאות גבוהה, נסמן את התשובה כ"חשודה" ונמשיך בבדיקתנו.
 • ניתן לפסול תשובה כאשר:
  • היא לא נשמעת הגיונית מבחינת תוכן
  • היא לא נשמעת הגיונית מבחינה תחבירית
 • נעזר בכל רמז אפשרי שניתן לנו. נחפש ונשתמש במילות קישור, זכר ונקבה, יחיד רבים ועוד.

יוצא דופן

בשאלות מסוג זה, מופיעות בפנינו 6 מילים. עלינו לזהות איזו מילה יוצאת דופן. תחילה, נקרא את כל המילים וננסה למצוא להן מכנה משותף. במידה ואין הדבר "קופץ" לנו, נבחן מילה מילה וניתן לה פרשנות במילים שלנו. 

איזו מילה יוצאת דופן? 6 תשובות אפשריות: היורה, ינואר, תשרי, בכור, מאסף, חלוץ.

 

דרך לפתרון:

נקרא את האפשרויות השונות וננסה למצוא מכנה משותף ביניהן, ננסה לחשוב על המשמעות של המילים. לדוגמא: היורה הוא הגשם הראשון של החורף, ינואר הוא החודש הראשון מבין החודשים הלועזים, תשרי הוא החודש הראשון מבין החודשים העבריים, בכור הוא הילד הראשון שנולד.

נראה שהמכנה משותף למילים אלו קשור לראשוניות.

נמשיך לקרוא ונראה כי המילה מאסף אינה מתייחסת למשהו ראשוני כמו יתר המילים, אלא דווקא מציינת איזשהוא גורם שהוא אחרון, מישהו שהולך בסוף הקבוצה.

נבדוק האם גם המילה חלוץ מייצגת משהו ראשוני, ואכן חלוץ הינו מישהו מוביל, ראשון בתחומו וכו'. על כן, נבחר במילה מאסף כיוצאת דופן.

יש לשים לב, שהקשר שיצרנו בין המילים מבוסס על המשמעות שלהן, הן מייצגות משהו ראשוני, שנמצא בהתחלה.

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:
 • שימו לב, כי בשאלות יוצא דופן, אנו עובדים עם התשובות בלבד.
 • יש לקרוא את התשובות ולנסות לפרש את המילים השונות שמופיעות, להעלות תכנים הקשורים להן ועוד. לאחר מכן, יש לבדוק האם המילה שנותרת יוצאת דופן הינה אחת. במידה ויש יותר ממילה אחת שאינה קשורה למכנה המשותף שנמצא, יש לנסות ולחפש מכנה משותף שונה.
 • תרגול של נושא זה, עוזר לנו למצוא בקלות יתרה מכנה משותף למילים המופיעות בשאלה.

אנלוגיות

בחלק זה, מוצגות שתי המילים המקיימות ביניהן קשר מסוים. עלינו למצוא זוג מילים נוסף המקיימות ביניהן את אותו הקשר.

צמד מילים בעל קשר לוגי- בלמים: מכונית. איזה מבין הבאים מקיים את אותו הקשר הלוגי? דיאטה:שומן, סכר:נהר, אביב:פריחה, רמזור:משאית.

 

דרך לפתרון:

נסתכל על זוג המילים המוצגות בפנינו בשאלה זו וננסה ליצור משפט המקשר ביניהן. למעשה, כאשר אנו בונים את המשפט, אנו מנסים להבין את התפקיד של המילים, האחת ביחס לשנייה. לדוגמא, בלמים הינם חלק מהמכונית שמטרתו הינה להאט או לעצור את המכונית. נמקד את המשפט שלנו: בלמים משמשים לעצירה או להאטה של מכונית. נשתמש במשפט הזה ונבחן האם ניתן לפסול את כל האפשרויות באמצעותו: 

א. דיאטה משמשת לעצירה או האטה של שומן. לא ניתן לומר כי דיאטה עוצרת שומן או מאיטה אותו, אלא מנסה למנוע תהליך של השמנה. על כן, ניתן לפסול את התשובה.

ב. סכר משמש לעצירה או האטה של נהר. אכן זהו תפקידו של סכר. נמשיך לבדוק את שאר התשובות.

ג. אביב משמש לעצור או להאט פריחה. משפט זה אינו נכון.

ד. רמזור משמש לעצור או להאט מכונית. משפט זה אינו נכון, רמזור מורה למכוניות האם עליהן להמשיך בנסיעה או לעצור.

על כן, ניתן לסמן את תשובה ב'.

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:

ניתן לערוך חלוקה גסה של הקשרים לשני סוגים. הסוג הראשון הינו צורני במהותו והקשרים הנפוצים בו הינם: קשר של חרוז, קשר של שינוי באותיות, פועל והשם של הפעולה וכו'. הסוג השני הינו קשר של משמעות ועל מנת למצוא קשר זה, עלינו ליצור משפט המשלב את שתי המילים, ומבסס את התפקיד של המילים והקשר שלהן אחת לשנייה.

יש לשמור על המיקום של המילים בשאלה ובתשובות. כלומר, מילה בצד ימין בשאלה נשמרת בצד ימין גם בתשובה.

כאשר אנו בונים משפט, עלינו לנסות לבסס בו את תפקידן של המילים.

צורות

החלק הצורני במבחני הקבלה אינו מוכר לתלמידים בגילאי בית ספר ולכן רבים מתקשים בו. עם זאת, בעת המענה על החלק הצורני במבחן, ניתן לעשות שימוש במספר טכניקות, ההופכות את פתרון השאלות לקל יותר. כמו כן, תרגול של שאלות בנושא זה, משפר את הביצועים זה. נציג בפניכם טכניקות שיסייעו לכם לפתור שאלות צורניות.

שטיחים

ישנם מספר סוגים של שאלות בחלק הצורני, אחד מהם נקרא שטיחים. בשאלות מסוג זה, יש לנו מעין שטיח, ציור, אשר חלק ממנו חסר. 

בהתאם למבחנים פסיכוטכניים, גם בשאלות מסוג שטיחים, ישנה חוקיות, שאותה אנו צריכים למצוא. החוקיות הזו מתבטאת בדפוס שעלינו לזהות בציור עצמו. 

מטריצת שטיח בה חסר חלק. מתוך ארבע תשובות אפשריות צריך לבחור בחלק החסר.

 

דרך לפתרון:

נתבונן בחלק החסר. אנו רואים כי קיימים בו שני מרכיבים: קווים שחורים וקווים מקווקוים.

לאחר שזיהינו את שני המרכיבים הללו, נבדוק כל אחד מהם באופן מסודר.

נתחיל בקווים השחורים: 

אנו רואים כי יש שני קווים כאלו. 

הפרטים המיוחדים שקשורים לקווים אלו הם: אנו רואים כי צורתם עגולה והם הולכים ומתקרבים זה לזה, בדומה לקווים השחורים המצויים בציור מעליהם. ההתקרבות נעשית משמאל לימין.

נחפש בתשובות שני קווים שחורים, בעלי צורה עגולה, שמתקרבים זה לזה, משמאל לימין. נפסול תשובות לא מתאימות:

פסילת תשובות לשאלת מטריצות. מתוך שמונה תשובות אפשריות נפסלות חמש.

עתה נסתכל על הקווים המקווקווים: 

אנו רואים כי גם כאן יש שני קווים כאלו. הפרטים המיוחדים שקשורים לקווים אלו הם: 

 1. בדומה לקווים השחורים, גם הקווים המקווקווים מתקרבים זה לזה (בדומה לקווים המקווקווים שמשמאלם), מלמעלה למטה.
 2. גם הם בעלי צורה עגולה.

קיימת רק אפשרות אחת אשר עונה גם על חוקיות זו:

תשובה נכונה בשאלת מטריצות. מתוך שמונה תשובות מוקפת התשובה הנכונה להשלמת המטריצה.

 

לקחים שניתן להפיק משאלה זו:

 • נתבונן בציור וננסה מ"מבט על" להבין מה יש בו.
 • נתבונן בחלק החסר ונבין מה אמור להיות בו (בגדול).
 • נבדוק פרט פרט: כמה פרטים כאלו יש, האם ניתן לזהות את הפרטים האלו במקום אחר בציור, מה קורה לפרטים וכו'.
 • לאחר שבחנו פרט מסוים, נפסול תשובות שאינן מתאימות.
 • נמשיך לפרט הבא ונבדוק גם אותו.
 • ניגש בשנית אל התשובות וננסה לפסול תשובות נוספות.
 • במידה ונותרנו עם שתי תשובות, עלינו לזהות מה ההבדל ביניהן. כנראה שקיים פרט שלא בחנו אותו עדיין. נתבונן שוב בציור ונעמיק את ההתבוננות שלנו.
 • נחזור לתשובות ונפתור.

מטריצות

שאלות מסוג זה, כוללות צורות, המסודרות במספר טורים ושורות, המקיימות ביניהן חוקיות מסוימת.

בשאלה מופיעות שמונה צורות ובפינה השמאלית – תחתונה, חסרה צורה תשיעית. עלינו להשלים את הצורה התשיעית, על ידי זיהוי הדפוס הצורני המתקיים בשאלה.

ישנם עקרונות החוזרים על עצמם בנושא המטריצות. ככל שמתרגלים מספר רב יותר של שאלות, ניתן לזהות בקלות רבה יותר את החוקיות הקיימת בשאלה.

שאלת מטריצות לדוגמא. תשע צורות מתוכן התשיעית חסרה. צריך למצוא מהי הצורה החסרה לפי החוקיות שמתקיימת במטריצה. מצורפות חמש תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

בדוגמא זו, נשתמש בטכניקת עבודה שעוזרת בפתרון מרבית המטריצות: טכניקת הפרדת אלמנטים.

בטכניקה זו, תחילה אנו מזהים את האלמנטים הקיימים במטריצה. לאחר מכן, אנו בוחנים מה קורה לכל אלמנט בנפרד ומכך מסיקים מהי הצורה החסרה.

נתבונן במטריצה, אנו רואים כי יש לנו שמונה צורות, בעלות מבנה של +, אשר צבועות בצבעים שונים: שחור, לבן ואפור.
ניתן לראות כי הטור האמצעי מכיל + בצבעים אחידים: שחור, לבן או אפור.

לעומת זאת, בשני הטורים הצידיים, ה + "מעורבבים", הקווים האנכיים והאופקיים מופיעים בצבעים שונים. על כן, נסתכל על כל אלמנט בנפרד- מה קורה לקווים האנכיים ומה קורה לקווים האופקיים.

נתחיל בקווים האנכיים:

נתבונן בשורה הראשונה, ניתן לראות שכל אחד מהצבעים מופיע רק פעם אחת בתור קו אנכי. ניתן לראות שחוקיות זו מתקיימת גם בשורה השנייה. על כן, כנראה שגם בשורה השלישית כל אחד מהצבעים יופיע רק פעם אחת בתור קו אנכי. אנו רואים כי הצבע החסר לקווים האנכיים הוא שחור. כעת, נפסול תשובות שאינן מתיישבים עם מסקנה זו:

פסילת תשובות לשאלת מטריצות. מתוך חמש אפשריות נספלות שלוש תשובות

למעשה, כבר כעת ניתן לפסול את תשובה 4, שכן אנו רואים שבטור הימני ביותר במטריצה, צבע הקווים האופקיים והאנכיים בכל צורה הינו שונה, דבר שאינו מתרחש בתשובה הזו.

נמשיך בכל זאת בפתרון השאלה. נפעל באותו האופן בקווים האופקיים:

נסתכל כי בכל שורה, כל צבע של קו אופקי, מופיע רק פעם אחת. על כן, בשורה השלישית נשלים את הצבע שחסר, שהינו אפור. 

לכן, נסמן את התשובה:

תשובה נכונה בשאלת מצריצות. קו רוחבי אפור ועליו קו אנכי שחר.

 

תהליך עבודה בשאלות מסוג זה:

 • במבחנים צורניים, כדאי לעשות שימוש בטכניקת הפרדת אלמנטים.
 • בטכניקה זו, ראשית ננסה לזהות את האלמנטים הקיים במטריצה. לאחר מכן, נתמקד בכל אלמנט בנפרד וננסה להבין מה קורה.
 • ניתן לבחון מה קורה לאלמנטים- הן בשורה והן בטור.
 • בתהליך זה למעשה, אנו מנסים למצוא חוקיות בשתי השורות הראשונות וליישם אותה בשורה השלישית.
 • לאחר שזיהינו את החוקיות המתאימה לאלמנט וניסחנו אותה, ניתן לפנות לתשובות ולפסול כאלו שאינן רלוונטיות.

צורות בשורה

בחלק זה, מופיעות 4 או 5 צורות בשורה. עלינו למצוא את הצורה החסרה, המתאימה להשלמת הסדרה. נזהה את הצורה החסרה בהתאם לחוקיות אשר ננסח לעצמנו באמצעות שאר הצורות שמוצגות לנו בשאלה. גם בחלק זה, נעשה שימוש בטכניקת הפרדת האלמנטים, נפריד בין הגורמים השונים ונבחן כל אחד מהם בנפרד.

דוגמא לשאלת שורות בצורה. מוצגות ארבע צורות בצורה כשהחמישית חסרה. צריך לבחור בצורה המצאימה לפי החוקיות המתקיימת מתוך חמש תשובות אפשריות.

 

דרך לפתרון:

במרבית שאלות צורות בשורה, עלינו להשלים את הצורה החמישית, מצד ימין. על כן, נסתכל על השאלה משמאל לימין. בצורה השמאלית ביותר אנו רואים שני איברים, עיגול בצבע לבן וריבוע בצבע שחור. נפריד בין הגורמים ונתבונן בכל אחד מהם בנפרד. 
נתחיל בריבוע השחור:

ניתן לראות כי הוא זז במעבר מצורה לצורה, בכל פעם צעד אחד בלבד, וכיוון תזוזתו הוא נגד כיוון השעון.

נעבור להתבונן בעיגול הלבן: 

אנו רואים כי הוא מופיע באיבר הראשון, השלישי והרביעי. כלומר, אנחנו לא רואים אותו כלל באיבר השני. 

חוק חשוב התקף לכל מבחני הצורות הוא: כאשר אנו לא רואים אלמנט מסוים, הוא לא בהכרח "נעלם", יתכן שהוא מוסתר על ידי אלמנט אחר. אם נשתמש בחוק זה בפתרון השאלה, נוכל לשער כי הריבוע השחור "מכסה" את העיגול הלבן, ולכן איננו רואים אותו באיבר השני בסדרה. 

כעת נשאל: בכמה האלמנט זזה? 

אם נתבונן באיבר הראשון והשלישי, נראה כי העיגול הלבן כביכול עושה הקפה מלאה, ובשני מעברים הוא זז ארבעה צעדים. לכן, ניתן לשער כי במעבר בין איבר לאיבר, הריבוע זז שני צעדים. 

באיזה כיוון? גם העיגול הלבן זז נגד כיוון השעון.

לאחר שהבנו את החוקיות של תנועת הגורמים לאורך השורה, ננסה להשלים את הצורה החסרה. באמצעות שימוש בשני החוקים שמצאנו נראה כי כעת על הריבוע השחור להיות בפינה השמאלית התחתונה ועל העיגול הלבן להיות בפינה השמאלית העליונה.
על כן, התשובה הנכונה היא:

תשובה נכונה לשאלת צורות בשורה. ריבוע ובתוכו עיגול לבן צד שמאל למעלה וריבוע שחור צד שמאל למטה.

 

נקודות חשובות:

 • יש להסתכל על השאלה משמאל לימין. עלינו להשלים את הצורה האחרונה, מצד ימין.
 • מומלץ להפריד בין הגורמים ולבחון מה קורה לכל אחת מהצורות המופיעות בשאלה באופן נפרד.
 • בתרגילים בהם צורות "נעלמות", כדאי להתחיל בצורות שלא נעלמות, לראות מה קורה להן ורק אז להמשיך ולהתמודד עם הצורות ש"נעלמות".
 • כשצורה זזה, עלינו לשאול: בכמה היא זזה? ( צעד אחד, שני צעדים וכו') ובאיזה כיוון היא זזה? (יש לזכור שצורה יכולה לנוע עם או נגד כיוון השעון).
 • ניתן להיעזר בפסילת תשובות כאשר אנו מגלים חוקיות של אובייקט מסוים.
 • שימו לב: התשובה הנכונה זהה לאיבר הראשון בסדרת הצורות. במקרה בו יש לנו סדרת צורות בשורה והאיבר הראשון והאחרון זהים, ככל הנראה התשובה הנכונה זהה לאיבר השני.
אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.