על מכון קרני

מכון קרני הוקם ב-1966, והוא מהמכונים הוותיקים בארץ העוסק בהערכה, באבחון, בבדיקות התאמה ובאיתור מחוננים בקרב תלמידים בכל רחבי הארץ. המכון עובד בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, ואחראי מטעמו לקיומם של מבחני המחוננים בשפה הערבית.

נוסף על כך, המכון עורך מבחני מחוננים בשפה העברית לילדים מכיתה א' עד כיתה י', והתלמידים שעוברים אותם בהצלחה יכולים להשתלב בתוכניות הטיפוח וההעשרה של האגף למצטיינים ולמחוננים במשרד החינוך. המכון נמצא ברחוב טשרניחובסקי 24, כפר סבא.


אילו תחומים כלולים במבחנים?

התחומים הנבדקים במבחני המחוננים של מכון קרני הם: כמותי, מילולי, צורני ומרחבי. חלק מהמבחנים אינו מבוסס על חומרי הלימוד בבית הספר, וכדי להצליח בהם יש צורך בריכוז גבוה לפרק זמן ממושך. המבחנים מאופיינים ברמת שאלות גבוהה ובמגבלת זמן קצרה - לכל היותר דקה, לכל שאלה.


דוגמאות לשאלות בחלק המילולי

בחלק זה יופיעו מבחנים מילוליים מסוגים שונים, כגון: כושר מילולי, השלמת משפטים, אנלוגיות מילוליות ויוצא דופן. חלק זה נועד לבחון את כישורי השפה של הנבחנים, ובהם אוצר מילים ויכולת הבנת הנקרא.

שאלה 1

בחרו את הרכב המילים המתאים להשלמת המשפט. 

זמן קצר לאחר ההמראה, ________ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב ______ בדלק.

 1. העדיף ; חוסר צורך 
 2. נדרש ; עודף
 3. התבקש ; שינוי
 4. נאלץ ; מחסור
 5. שב ; שינוי חמור

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4). 

יש לבחון את האפשרויות, לפסול תשובות שאינן נכונות מבחינה תחבירית או הגיונית ולבחור את התשובה המתאימה ביותר.

 • תשובה (1): זמן קצר לאחר ההמראה, העדיף הטייס להנחית את המטוס חזרה בשדה עקב חוסר צורך בדלק.
  המשפט לא נכון. חוסר בצורך בדלק לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. תשובה זו נפסלת.
 • תשובה (2): זמן קצר לאחר ההמראה, נדרש הטייס להנחית את המטוס חזרה בשדה עקב עודף בדלק.
  המשפט לא נכון. עודף בדלק לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. תשובה זו נפסלת. 
 • תשובה (3): זמן קצר לאחר ההמראה, התבקש הטייס להנחית את המטוס חזרה בשדה עקב שינוי בדלק.
  המשפט לא נכון. לא ברור מהו שינוי בדלק (התקלקל, גדל בכמות, קטן בכמות ועוד), ולכן לא ברור מדוע שינוי בו יוביל לכך הטייס יתבקש להנחית את המטוס.
 • תשובה (4): זמן קצר לאחר ההמראה, נאלץ הטייס להנחית את המטוס חזרה בשדה עקב מחסור בדלק.
  המשפט הגיוני ונכון מבחינה תחבירית.

לשם שלמות ההסבר, נבדוק את התשובה האחרונה:

 • תשובה (5): זמן קצר לאחר ההמראה, שב הטייס להנחית את המטוס חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק.
  המשפט לא נכון. הצירוף "שב הטייס להנחית" הוא לא ברור. בנוסף, לא ברורה הכוונה בשינוי חמור בדלק.

מצאנו כי מבין כל האפשרויות תשובה (4) משלימה את המשפט באופן הטוב ביותר ולכן היא התשובה הנכונה.

שאלה 2

מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים בשאלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את צמד המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם.

פרדס : תפוז

 1. כרם : יין
 2. דקל : סילאן
 3. חממה : עגבניה
 4. מקשה : לימון

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3). 

על מנת למצוא את התשובה הנכונה, ננסח משפט המגדיר את היחס בין שתי המילים בשאלה. לאחר מכן, נשתמש במשפט זה כדי להבין איזו תשובה מציעה צמד מילים עם יחס דומה ביניהן.

בפרדס מגדלים דברים שתפוז הוא אחד מהם.

כעת נציב את המילים שמוצעות בתשובות. נשיב לב כי יש להציב את המילה הימנית במקום המילה פרדס ואילו את המילה השמאלית במקום המילה תפוז.

 • תשובה (1): בכרם מגדלים דברים שיין הוא אחד מהם. משפט זה לא נכון. בכרם מגדלים ענבים, זיתים או שקדים. מענבים אפשר לייצר יין, אך לא מגדלים יין בכרם.
 • תשובה (2): בדקל מגדלים דברים שסילאן הוא אחד מהם. משפט זה לא נכון. על הדקל גדלים תמרים ומהם מייצרים סילאן. 
 • תשובה (3): בחממה מגדלים דברים שעגבניה היא אחת מהם. משפט זה נכון. בחממה מגדלים מספר סוגי ירקות, ועגבניה היא אחת מהירקות האלו.
 • תשובה (4): במקשה מגדלים דברים שלימון הוא אחד מהם. משפט זה לא נכון. מקשה הוא שדה לגידול דלועיים כגון קישוא, אבטיח, דלעת ועוד. לימון הוא פרי הדר שמגדלים בפרדס.

הגיעו מוכנים לכל סוגי השאלות במבחן. 

 

שאלה 3 

בחרו בתשובה אשר הינה בעלת משמעות דומה למילה המופיעה בשאלה:

למזג

 1. לשלב
 2. ליצוק
 3. לקרר
 4. להוסיף

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

 • תשובה (2): התשובה מסתמכת על הדמיון הצורני בין המילים "למזג" ו"למזוג". 
 • תשובה (3): התשובה נשענת על משמעות שונה של המילה "למזג", זו שלקוחה מאותו תחום כמו מזגן אוויר. תשובה זו אינה נכונה כי מזגן לאו דווקא מקרר. הוא יכול גם לחמם, ומכאן שלמזג אינו דווקא לקרר. 
 • תשובה (4): אין כל קשר של משמעות בין תשובה זו ("להוסיף") לבין המילה "למזג". 

דוגמאות לשאלות בחלק הכמותי 

חלק זה כולל בעיות מילוליות, תרגילים מספריים, מבחני סדרות ומבחני הצבת נעלמים. שלא כמו מבחנים בבית הספר הבוחנים ידע בלבד, חלק זה בוחן את הכישורים המתמטיים של הנבחנים, לרבות חשיבה יצירתית בפתרון בעיות מתמטיות.

שאלה 1

סמנו את התשובה הנכונה ביותר:

?=168:12

 1. 11
 2. 23
 3. 14
 4. 1

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

דרך אחת הינה לפתור את התרגיל באמצעות חילוק ארוך:

שאלת חילוק ארוך מתוך מבחן לדוגמא של מחוננים במכון קרני

דרך נוספת לפתרון הינה להפוך את תרגיל החילוק לתרגיל כפל ולחפש איזה מספר מבין התשובות, כאשר הוא מוכפל ב-12, ייתן 168.

דרך נוספת של כפל ארוך לפתרון שאלת חילוק ארוך במבחן לדוגמא למחוננים של מכון קרני

המספר החסר יכול  להיות שווה ל-4 או ל-9 (2x4=8, 2x9=18). נחפש אחר תשובה שספרת האחדות שלה הינה אחת מ-2 אפשרויות אלו. התשובה היחידה שמתאימה הינה 14, תשובה 3.

שאלה 2

בחרו בתשובה המתאימה להשלמת הסדרה:

שאלת סדרות מתוך מבחן לדוגמא של מכון קרני למחוננים

 1. 64
 2. 12.5
 3. 50
 4. 60

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

מדובר בשתי סדרות השזורות זו בזו. סדרה אחת מורכבת מהאיברים הנמצאים במקומות הזוגיים, סדרה שניה מורכבת מהאיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים.

היות שהאיבר החסר נמצא במקום זוגי, נבחן את הסדרה של 25,50,100. נחפש את החוקיות בסדרה ונראה כי כל פעם מחלקים את האיבר הבא ב-2. האיבר החסר יהיה תוצאה של התרגיל 25:2, ולכן התשובה הנכונה היא 12.5.

בנוסף, ניתן לחפש את החוקיות של הסדרה השניה המורכבת מהאיברים שנמצאים במקומות האי-זוגיים (למרות שאינה רלוונטית לתרגיל). נראה כי כל פעם מכפילים את האיבר הבא ב-2.

קפיצות של כפול 2 חלקי 2 בשאלת סדרות מתוך מבחן לדוגמא למחוננים של מכון קרני

 

תנו לילדכם את כל הכלים להצלחה. 


דוגמאות לשאלות בחלק הצורני 

חלק זה כולל מבחנים צורניים משני סוגים: מטריצות וצורות בשורה. לצורך המענה על שאלות אלו על התלמידים למצוא ולנסח את החוקיות שמתקיימת בין הצורות שבמבחן. חלק זה אינו מבוסס על חומרי הלימוד בבית הספר.

שאלה 1

מצאו את החלק החסר בציור:

שאלת שטיחים לדוגמא מתוך פרק צורות במבחן קרני לדוגמא למחוננים במכון קרני

תשובות אפשריות לשאלת שטיחים בפרק צורות מתוך מבחן למחוננים לדוגמא של מכון קרני

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

על מנת לזהות את החלק החסר- נחפש אלמנטים בולטים בשטיח, שחשוב לנו שיופיעו בתשובה הנכונה.

במקרה הזה, ניתן להסיק שחייב להיות קו אלכסוני מהחלק השמאלי העליון ועד לחלק הימני התחתון של החלק החסר.

בנוסף, ברור לנו ששני קווים מעוגלים צריכים להיות בפינה השמאלית העליונה של החלק החסר. 

לכן התשובה המתאימה היא תשובה מספר 1.

שאלה 2

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

שאלה 9 בפרק צורות מתוך מבחן לדוגמא של מכון קרני למחוננים

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלה מתוך מבחני סדרות

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

מטריצה זו הינה מסוג חיבור- במידה ונשים את הצורות שבמסגרות שבטור השמאלי והאמצעי, זו על גבי זו, תתקבלנה הצורות שמסגרת שבטור הימני. לדוגמא, בשורה הראשונה, מחיבור של טרפז אפור ועיגול לבן בעל במסגרת בעלת פסים, מתקבלת מסגרת עם פסים, טרפז אפור ועיגול לבן.

עם זאת, ניתן לראות כי הצורות שבטור הימני נעות 90 מעלות, עם כיוון השעון. לדוגמא, בשורה השנייה בטור הימני, הן המשושה והן המשולש, נעו 90 מעלות עם כיוון השעון.

נתבונן בשורה השלישית. בטור השמאלי ישנה מסגרת עם אלכסונים וריבוע עם חלק ימני עליון קטוע. אנו יודעים כי בטור הימני ריבוע זה ינוע 90 מעלות בכיוון השעון. כלומר, החלק הקטוע של הריבוע, יהיה מצד ימין למטה. נפסול את תשובות 1 ו-4. 

בטור האמצעי שבשורה השלישית, מופיע עיגול בעל נקודות שחלקו הימני חסר. אנו יודעים כי בטור הימני עיגול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וכי חלקו החסר יופיע כעת מטה. על כן, נפסול את תשובה 3.

נתבונן בשעון החול שבטור האמצעי בשורה השלישית. אנו יודעים כי בטור הימני שעון חול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וימוקם אופקית. על כן, נפסול את תשובה 5. תשובה 2 הינה התשובה הנכונה.

שאלה 3

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מבחני צורות למחוננים שאלה 9 דוגמא

 

תשובות אפשריות לשאלת סדרות בצורות מתוך מבחן לדוגמא למחוננים של מכון קרני

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

כדי למצוא את הצורה שמשלימה את הסדרה באופן המתאים, מומלץ לבחון את הצורות משמאל לימין, לחפש שינויים ולהסיק חוקיות.

אפשר לראות כי במעבר מהאיבר הראשון לאיבר השני המחוג הימני זז ב-45 מעלות עם כיוון השעון, ואילו המחוג השמאלי זז ב-45 מעלות נגד כיוון השעון.

חלק 1 מהסבר לשאלת סדרות מתוך פרק צורות במבחן לדוגמא למחוננים במכון קרני

אם כן, אפשר להסיק כי בין איבר לזה אחריו המחוגים זזים 45 מעלות עם ונגד כיוון השעון בהתאמה. 

לפיכך, מבחינת האיבר השני נוכל לצפות איך יראה האיבר החסר.

חלק 2 מהסבר לשאלת סדרות מתוך פרק צורות במבחן לדוגמא למחוננים במכון קרני

על מנת לבדוק אם החוקיות המשוערת אכן חלה על הסדרה, נבדוק אם היא מתאימה למעבר בין האיבר החסר לזה שאחריו.

תזוזה נוספת של 45 מעלות של שני המחוגים תוביל לכך ששניהם יצביעו מטה.

חלק 3 מהסבר לשאלת סדרות צורניות במבחן לדוגמא למחוננים של מכון קרני

לפיכך, החוקיות שמצאנו מתקיימת גם בין האיבר חסר המשוער לזה שאחריו ולכן היא מתאימה.


הרשמה

ההרשמה למבחן נפתחת בנובמבר ונמשכת עד סוף דצמבר. ניתן להירשם למבחן באמצעות הגשת טופס מקוון באתר של מכון קרני. ההרשמה כרוכה בתשלום של 200 שקלים. התשלום יתבצע ביום הבחינה. 


מתי מתקיימים המבחנים, היכן ומה צריך להביא? 

המבחנים נערכים בחודשים ינואר-מרץ בבתי ספר אזוריים או במכון קרני שבכפר סבא.

משך המבחן הוא כשעתיים, ויש להגיע מצוידים בעיפרון, מחק, בקבוק שתייה ומספר ת"ז.


תוצאות

הציונים של מבחני המחוננים במכון קרני הם יחסיים. כלומר, ציון הסף אינו נקבע מראש אלא מושווה לציוני הנבחנים האחרים. מהנתונים עולה כי 3%-1% מהתלמידים שניגשים לבחינה יוגדרו כמחוננים על ידי מכון קרני. 

התשובות למבחן יתקבלו בדוא"ל בחודשים מאי-יולי. מכתב התשובה יכלול מידע על התאמה או על אי-התאמה של הילד לתוכנית המחוננים, ולא יכלול מידע לגבי הציון. 


ערעורים 

ניתן לערער על תוצאות המבחן ולהגיש בקשה לבחינה חוזרת. הזכאות לבחינה חוזרת תלויה בקרבה לסף הקבלה ובנסיבות אישיות שיכלו להשפיע על תוצאות המבחן. שימו לב: לא ניתן להיבחן פעמיים באותה שנה - בחינה חוזרת תתאפשר רק בחלוף שנה אחת לפחות ממועד ביצוע המבחן הראשון.


האם כדאי להתכונן למבחני המחוננים?

מבחני המחוננים אינם דומים למבחנים שתלמידים בבית הספר היסודי והתיכון מורגלים בהם: המבחנים ארוכים יותר, לכל שאלה מוקצה זמן קצר למענה והמבחנים בוחנים כישורים פסיכוטכניים (יכולות אנליטיות גבוהות, כישורים מתמטיים וחשיבה יצירתית) במקום ידיעות. מסיבות אלו ואחרות הצטיינות בבית הספר אינה ערובה להצלחה במבחני המחוננים.

היכרות מוקדמת עם חומרי הבחינה בצד פיתוח הכישורים הנדרשים בבחינה יכולים לשפר את סיכויי ההצלחה. ערכת ההכנה אונליין שלנו פותחה על בסיס משובים שנאספו מתלמידים ומהורים, והיא מדמה את המבחן בתוכן, במבנה ובלוח הזמנים.

בערכה שאלות בכל הרמות ובכל התחומים המופיעים במבחן לאיתור מחוננים של מכון קרני: צורות בשורה, אנלוגיות, כושר מילולי, תרגילי חשבון, בעיות חשבון, חשיבה מרחבית, זריזות ודיוק ועוד. הערכה פותחה על ידי צוות פסיכולוגים, אנשי חינוך ואנשי פיתוח ומחשבים שלהם ניסיון של שנים רבות בפיתוח מבחנים פסיכוטכניים.


"תודה רבה לצוות מכון נועם! התרגול באתר ובערכה עזרו לי מאוד להצליח במבחן."

 

תלמיד שנבחן בקרני לקבלה לכיתה ט', פברואר 2018

שפרו את סיכויי ההצלחה של ילדיכם.


מבחן בשפות זרות

מכון קרני מאפשר לילדים אשר דוברים שפות זרות (שאינן עברית או ערבית) להיבחן במבחני המחוננים בשפה מותאמת. המבחנים מתקיימים בשפות אנגלית, רוסית וצרפתית. 

זכאות למבחן בשפה מותאמת ניתנת כאשר התלמיד משתייך לאחת הקבוצות הבאות:

 • עולים חדשים: תלמידים שלא נולדו בישראל, ועלו ארצה בכיתה ג' או מאוחר יותר.
 • תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל 4 שנים רצופות ומעלה.
 • תלמידים שלמדו במסגרת חינוכית שבה שפת הלימוד אינה עברית או ערבית במהלך אחת מהשנתיים האחרונות.


על מנת להגיש בקשה לבחינה מותאמת שפה, יש למלא טופס מקוון באתר של האגף למחוננים ומצטיינים עד ה-31.12. הבקשה צריכה לכלול מסמכים רשמיים המעידים על מועד העלייה או מועד החזרה לארץ, וכן אישור לימודים מהמוסד החינוכי שבו התלמיד למד.

 

אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.