מבחני המחוננים לתלמידי כיתות ו'-ט'

מועדים, הרשמה והיערכות למבחן

מבחני המחוננים לתלמידי כיתות ו'-ט' נערכים בבתי ספר אזוריים או במכון קרני עצמו. משך המבחנים הוא כשעה, ויש להגיע אליהם מצוידים בעיפרון, מחק, בקבוק שתייה ומספר ת"ז.

ניתן להירשם למבחן באמצעות הגשת טופס מקוון באתר של מכון קרני. ההרשמה כרוכה בתשלום של 200 שקלים, והתשלום יתבצע ביום הבחינה.
על סמך תוצאות המבחן, יזומנו המועמדים לראיון קבלה אישי עם מנהל בית הספר והצוות הפדגוגי.

במה שונים מבחני המחוננים ממבחנים בבית הספר? 

מבחני המחוננים אינם דומים למבחנים שתלמידים בבית הספר היסודי והתיכון מורגלים בהם: הם ארוכים יותר, דורשים זריזות רבה ובוחנים כישורים פסיכוטכניים (יכולות אנליטיות גבוהות, כישורים מתמטיים וחשיבה יצירתית), ולא ידיעות או תחומים הנלמדים בבית הספר (לדוגמא: מבחנים צורניים ומרחביים). בנוסף, אחד האתגרים הגדולים במבחן הוא מגבלת הזמן - בממוצע כדקה לכל שאלה. כמו כן,  במבחנים אלו יש צורך בריכוז גבוה לפרק זמן ממושך.
מסיבות אלו ואחרות הצטיינות בבית הספר אינה ערובה להצלחה בהם. 
היכרות מוקדמת עם חומרי הבחינה בצד פיתוח הכישורים הנדרשים בבחינה יכולים לשפר את סיכויי ההצלחה.

הדוגמאות שלהלן יאפשרו לכם להתנסות בעצמכם. 


דוגמאות לשאלות ממבחן המחוננים לתלמידי כיתה ו'

החלק המילולי

בחלק זה יופיעו מבחנים מילוליים מסוגים שונים, כגון: כושר מילולי, השלמת משפטים, אנלוגיות מילוליות ויוצא דופן. חלק זה נועד לבחון את כישורי השפה של הנבחנים, ובהם אוצר מילים ויכולת הבנת הנקרא.

 

שאלה 1

בחרו את הרכב המילים המתאים להשלמת המשפט. 

זמן קצר לאחר ההמראה, ________ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב ______ בדלק.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

יש לבחון את כל האפשרויות, לפסול תשובות שאינן נכונות מבחינה תחבירית והגיונית ולבחור את התשובה הנכונה ביותר:

תשובה (1) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה העדיף המטוס לנחות חזרה בשדה עקב חוסר בצורך בדלק. 
המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט לא הגיוני. 'חוסר בצורך בדלק' לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. כמו כן, נאמר שהטייס העדיף להנחית את המטוס ולא ש"המטוס העדיף".  

תשובה (2) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה נדרש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב עודף בדלק.
המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט לא הגיוני.  'עודף בדלק' לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. תשובה זו נפסלת.   

תשובה (3) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה התבקש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב רצון בדלק.
המשפט כתוב אומנם נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט חסר משמעות הגיונית בגלל הביטוי 'רצון בדלק'. בנוסף אין קשר הגיוני בין 'רצון בדלק' ובין הבקשה להנחית את המטוס בחזרה. גם תשובה זו נפסלת.

תשובה (4) נכונה: זמן קצר לאחר ההמראה אולץ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב מחסור בדלק.
המשפט נכון מבחינה תחבירית והגיונית. ליתר ביטחון, נבדוק גם את התשובה שנותרה. 

תשובה (5) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה שב המטוס לנחות חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק.
המשפט בעייתי מבחינה תחבירית בגלל הביטוי 'שינוי חמור בדלק'. גם תשובה נפסלת.

מצאנו כי מבין כל האפשרויות תשובה 4 משלימה את המשפט באופן הטוב ביותר ולכן היא התשובה הנכונה.

 

שאלה 2

מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים בשאלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את צמד המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם.

פרדס : תפוז

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

על מנת למצוא את התשובה הנכונה, ננסח משפט המגדיר את היחס בין שתי המילים בשאלה. לאחר מכן, נשתמש במשפט זה כדי להבין איזו תשובה מציעה צמד מילים עם יחס דומה ביניהן.

תפוזים גדלים בפרדס, וכך גם אבטיחים גדלים במקשה.

כעת נציב את המילים שמוצעות בתשובות. נשיב לב כי יש להציב את המילה הימנית במקום המילה פרדס ואילו את המילה השמאלית במקום המילה תפוז.

  • תשובה (1) שגויה: חיידקים לא גדלים באופן טבעי במעבדה. אפשר לגדל חיידקים במעבדה.
  • תשובה (2)שגויה: בבית מרזח (פאב) מוכרים שיכר (משקה אלכוהולי), שיכר לא גדל בבית מרזח.
  • תשובה (3) שגויה:בית בד הוא המקום שבו מכינים שמן, שמן לא גדל בבית בד.
  • תשובה (4): במקשה מגדלים אבטיח. משפט זה נכון. 

 

שאלה 3 

בחרו בתשובה אשר הינה בעלת משמעות דומה למילה המופיעה בשאלה:

למזג

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה
  • תשובה (2): התשובה מסתמכת על הדמיון הצורני בין המילים "למזג" ו"למזוג". 
  • תשובה (3): התשובה נשענת על משמעות שונה של המילה "למזג", זו שלקוחה מאותו תחום כמו מזגן אוויר. תשובה זו אינה נכונה כי מזגן לאו דווקא מקרר. הוא יכול גם לחמם, ומכאן שלמזג אינו דווקא לקרר. 
  • תשובה (4): אין כל קשר של משמעות בין תשובה זו ("להוסיף") לבין המילה "למזג". 

הגיעו מוכנים לכל סוגי השאלות במבחן. 


החלק הכמותי 

חלק זה כולל בעיות מילוליות, תרגילים מספריים, מבחני סדרות ומבחני הצבת נעלמים. שלא כמו מבחנים בבית הספר הבוחנים ידע בלבד, חלק זה בוחן את הכישורים המתמטיים של הנבחנים, לרבות חשיבה יצירתית בפתרון בעיות מתמטיות.

שאלה 1

סמנו את התשובה הנכונה ביותר:

?=168:12

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

דרך אחת הינה לפתור את התרגיל באמצעות חילוק ארוך:

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שני, מבחן מחוננים מכון קרני, חילוק ארוך

דרך נוספת לפתרון הינה להפוך את תרגיל החילוק לתרגיל כפל ולחפש איזה מספר מבין התשובות, כאשר הוא מוכפל ב-12, ייתן 168.

פתרון שאלה לדוגמא, מבחן מחוננים מכון קרני, דרך נוספת לכפל ארוך צורות בשורה

המספר החסר יכול  להיות שווה ל-4 או ל-9 (2x4=8, 2x9=18). נחפש אחר תשובה שספרת האחדות שלה הינה אחת מ-2 אפשרויות אלו. התשובה היחידה שמתאימה הינה 14, תשובה 3.

 

שאלה 2

בחרו בתשובה המתאימה להשלמת הסדרה:
מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא עם פתרונות

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

מדובר בשתי סדרות השזורות זו בזו. סדרה אחת מורכבת מהאיברים הנמצאים במקומות הזוגיים, סדרה שניה מורכבת מהאיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים.

היות שהאיבר החסר נמצא במקום זוגי, נבחן את הסדרה של 25,50,100. נחפש את החוקיות בסדרה ונראה כי כל פעם מחלקים את האיבר הבא ב-2. האיבר החסר יהיה תוצאה של התרגיל 25:2, ולכן התשובה הנכונה היא 12.5.

בנוסף, ניתן לחפש את החוקיות של הסדרה השניה המורכבת מהאיברים שנמצאים במקומות האי-זוגיים (למרות שאינה רלוונטית לתרגיל). נראה כי כל פעם מכפילים את האיבר הבא ב-2.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שני, מבחן מחוננים מכון קרני, סדרות

 

תנו לילדכם את כל הכלים להצלחה. 


החלק הצורני 

חלק זה כולל מבחנים צורניים משני סוגים: מטריצות וצורות בשורה. לצורך המענה על שאלות אלו על התלמידים למצוא ולנסח את החוקיות שמתקיימת בין הצורות שבמבחן. חלק זה אינו מבוסס על חומרי הלימוד בבית הספר.

 

שאלה 1

מצאו את החלק החסר בציור:

מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא

 

תשובות שאלה לדוגמה צורות עולים לז'
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

המשטח מורכב מארבע קבוצות של קווים, כך שהקווים בכל קבוצה מתכנסים לנקודה משותפת משלהם. הנקודות המשותפות של שתיים מהקבוצות נמצאות בחלק העליון של המשטח, ושל השתיים האחרות נמצאות בחלק השמאלי של המשטח.

מעצם התכנסות הקווים, הם מאוד צפופים בנקודת ההתכנסות, ומתרחבים ככל שהם מתרחקים ממנה. אם כן, על החלק החסר להכיל ציור של חיתוך שתי קבוצות קווים כשהמרחקים בין הקווים לא זהה לאורכם (כלומר הקווים לא מקבילים).

 

 

שאלה 2

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא
מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא

 

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

מטריצה זו הינה מסוג חיבור- במידה ונשים את הצורות שבמסגרות שבטור השמאלי והאמצעי, זו על גבי זו, תתקבלנה הצורות שמסגרת שבטור הימני. לדוגמא, בשורה הראשונה, מחיבור של טרפז אפור ועיגול לבן בעל במסגרת בעלת פסים, מתקבלת מסגרת עם פסים, טרפז אפור ועיגול לבן.

עם זאת, ניתן לראות כי הצורות שבטור הימני נעות 90 מעלות, עם כיוון השעון. לדוגמא, בשורה השנייה בטור הימני, הן המשושה והן המשולש, נעו 90 מעלות עם כיוון השעון.

נתבונן בשורה השלישית. בטור השמאלי ישנה מסגרת עם אלכסונים וריבוע עם חלק ימני עליון קטוע. אנו יודעים כי בטור הימני ריבוע זה ינוע 90 מעלות בכיוון השעון. כלומר, החלק הקטוע של הריבוע, יהיה מצד ימין למטה. נפסול את תשובות 1 ו-4. 

בטור האמצעי שבשורה השלישית, מופיע עיגול בעל נקודות שחלקו הימני חסר. אנו יודעים כי בטור הימני עיגול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וכי חלקו החסר יופיע כעת מטה. על כן, נפסול את תשובה 3.

נתבונן בשעון החול שבטור האמצעי בשורה השלישית. אנו יודעים כי בטור הימני שעון חול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וימוקם אופקית. על כן, נפסול את תשובה 5. תשובה 2 הינה התשובה הנכונה.

 

 

שאלה 3

בדוגמה הבאה חסר חלק, איזו מהצורות המופיעות מתחת לדוגמה מתאימה לחלק החסר?

מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא

 

מכון קרני מבחן מחוננים הכנה למבחן

 

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

כדי למצוא את הצורה שמשלימה את הסדרה באופן המתאים, מומלץ לבחון את הצורות משמאל לימין, לחפש שינויים ולהסיק חוקיות.

אפשר לראות כי במעבר מהאיבר הראשון לאיבר השני המחוג הימני זז ב-45 מעלות עם כיוון השעון, ואילו המחוג השמאלי זז ב-45 מעלות נגד כיוון השעון.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שני, מבחן מחוננים מכון קרני, סדרות

אם כן, אפשר להסיק כי בין איבר לזה אחריו המחוגים זזים 45 מעלות עם ונגד כיוון השעון בהתאמה. 

לפיכך, מבחינת האיבר השני נוכל לצפות איך יראה האיבר החסר.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שני, מבחן מחוננים מכון קרני, שאל סדרות

על מנת לבדוק אם החוקיות המשוערת אכן חלה על הסדרה, נבדוק אם היא מתאימה למעבר בין האיבר החסר לזה שאחריו.

תזוזה נוספת של 45 מעלות של שני המחוגים תוביל לכך ששניהם יצביעו מטה.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שלישי, מבחן מחוננים מכון קרני, סדרות

לפיכך, החוקיות שמצאנו מתקיימת גם בין האיבר חסר המשוער לזה שאחריו ולכן היא מתאימה.

 

עזרו לילדכם לקבל כרטיס כניסה לתכניות החינוך היוקרתיות ביותר.


תוצאות

הציונים של מבחני המחוננים במכון קרני הם יחסיים. כלומר, ציון הסף אינו נקבע מראש אלא מושווה לציוני הנבחנים האחרים. מהנתונים עולה כי 3%-1% מהתלמידים שניגשים לבחינה יוגדרו כמחוננים על ידי מכון קרני. 

התשובות למבחן יתקבלו בדוא"ל בחודשים מאי-יולי. מכתב התשובה יכלול מידע על התאמה או על אי-התאמה של הילד לתוכנית המחוננים, ולא יכלול מידע לגבי הציון. 


ערעורים 

ניתן לערער על תוצאות המבחן ולהגיש בקשה לבחינה חוזרת. הזכאות לבחינה חוזרת תלויה בקרבה לסף הקבלה ובנסיבות אישיות שיכלו להשפיע על תוצאות המבחן.

שימו לב: לא ניתן להיבחן פעמיים באותה שנה - בחינה חוזרת תתאפשר רק בחלוף שנה אחת לפחות ממועד ביצוע המבחן הראשון.


 

שפרו את סיכויי ההצלחה של ילדיכם.


 

מבחן בשפות זרות

מכון קרני מאפשר לילדים אשר דוברים שפות זרות (שאינן עברית או ערבית) להיבחן במבחני המחוננים בשפה מותאמת. המבחנים מתקיימים בשפות אנגלית, רוסית וצרפתית. 

זכאות למבחן בשפה מותאמת ניתנת כאשר התלמיד משתייך לאחת הקבוצות הבאות:

  • עולים חדשים: תלמידים שלא נולדו בישראל, ועלו ארצה בכיתה ג' או מאוחר יותר.
  • תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל 4 שנים רצופות ומעלה.
  • תלמידים שלמדו במסגרת חינוכית שבה שפת הלימוד אינה עברית או ערבית במהלך אחת מהשנתיים האחרונות.


על מנת להגיש בקשה לבחינה מותאמת שפה, יש למלא טופס מקוון באתר של האגף למחוננים ומצטיינים עד ה-31.12. הבקשה צריכה לכלול מסמכים רשמיים המעידים על מועד העלייה או מועד החזרה לארץ, וכן אישור לימודים מהמוסד החינוכי שבו התלמיד למד.


יצירת קשר עם מכון קרני

שעות פעילות המכון הן 14:00-8:00 בימים א'-ה'.
כתובת: רחוב טשרניחובסקי 24, קומה ג' חדר 311, כפר סבא.
תוכלו ליצור קשר עם המכון בטלפון: 09-7486049 ובמייל: info@karni.co.il.

 

עזרו לילדכם לממש את הפוטנציאל הטמון בו.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.