מבחני המחוננים לתלמידי כיתות ו'-ט'

מועדים, הרשמה והיערכות למבחן

בשנת 2024 ייערכו מבחני המחוננים לתלמידי כיתות ו'-ט' בחודשים פברואר-מרץ. המבחנים יתקיימו במרכזי בחינה ברחבי הארץ. ניתן להירשם למבחנים באמצעות הגשת טופס מקוון בפורטל ההורים של משרד החינוך, בתשלום של 60 שקלים.

בדרך כלל המבחן אורך כשעה וחצי, אך בעקבות המלחמה החליט משרד החינוך להעניק לכל התלמידים שניגשים למבחן השנה תוספת זמן של 15 דקות.

הרשמה למבחן מותאם: הבחירה במבחן מותאם נעשית בפתיחת הבקשה עצמה בפורטל ההורים, שם גם צריך להוסיף את המסמכים הנדרשים.

על סמך תוצאות המבחן, יזומנו המועמדים לראיון קבלה אישי עם מנהל או מנהלת בית הספר ועם הצוות הפדגוגי.

 

התנסו במבחן ממוחשב לדוגמא בהגבלת זמן או הדפיסו קובץ PDF לתרגול חופשי

במה שונים מבחני המחוננים ממבחנים בבית הספר? 

הניסיון שצברנו בהכנה למבחני המחוננים מלמד שיש כמה הבדלים עיקריים ביניהם לבין המבחנים שתלמידים בבית הספר היסודי והתיכון מורגלים בהם: מבחני המחוננים לרוב ארוכים יותר, ודורשים זריזות ויכולות ריכוז גבוהות במיוחד. אלו מבחנים שבוחנים כישורים פסיכוטכניים (יכולות אנליטיות גבוהות, כישורים מתמטיים וחשיבה יצירתית), ולא ידיעות או תחומים הנלמדים בבית הספר (למשל מבחנים צורניים ומרחביים). נוסף על כך, אחד האתגרים הגדולים במבחן הוא הגבלת הזמן - לרוב מדובר בחצי דקה בממוצע לכל שאלה.

כך הכנה למבחן המחוננים תתרום לילדיכם

הסיבות שמנינו למעשה מראות שהצטיינות במקצועות בית הספר אינה ערובה להצלחה במבחני המחוננים. בנוסף, צריך לזכור שהיום תלמידים רבים מתכוננים למבחן המחוננים - ומאחר שמדובר במבחן יחסי, זה הופך את ההצלחה בו למשימה עוד יותר מאתגרת (לא מספיק לקבל ציון טוב, צריך לקבל ציון מעולה).

היכרות מוקדמת עם חומרי הבחינה לצד פיתוח הכישורים הנדרשים בה בהחלט ישפרו את סיכויי ההצלחה של ילדיכם. באמצעות ערכת האונליין שלנו, ילדיכם יוכלו לתרגל את כל נושאי המבחן, לפתור סימולציות מלאות ולהתנסות במענה בהגבלת זמן התואמת לזו של המבחן. דוח התוצאות שיקבלו בסיום כל פרק תרגול יאפשר להם להבין באילו נושאים הם כבר שולטים ובאילו נושאים דרוש להם תרגול נוסף, כך הם יוכלו להמשיך ולשפר את ביצועיהם עד למועד המבחן.

ודבר אחרון בהקשר זה - כבר בהכנה עצמה הילדים עוברים תהליך שמפתח את החשיבה ומשפר את יכולות הריכוז שלהם. כך שיש תועלת וערך גם בדרך, ולא רק בהגעה ליעד :)


כאן מתחילים:


דוגמאות לשאלות ממבחן המחוננים לתלמידי כיתה ו'

החלק המילולי

בחלק זה יופיעו מבחנים מילוליים מסוגים שונים, כגון מילות תפל, השלמת משפטים, הקשר מילולי, היגיון ואנלוגיות מילוליות. חלק זה נועד לבחון את כישורי השפה של הנבחנים, ובהם אוצר מילים ויכולת הבנת הנקרא.

שאלה 1

בחרו את הרכב המילים המתאים להשלמת המשפט. 

זמן קצר לאחר ההמראה, ________ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב ______ בדלק.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה


יש לבחון את כל האפשרויות, לפסול תשובות שאינן נכונות מבחינה תחבירית והגיונית ולבחור את התשובה הנכונה ביותר:

תשובה (1) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה העדיף המטוס לנחות חזרה בשדה עקב חוסר בצורך בדלק. 
המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט לא הגיוני. "חוסר בצורך בדלק" לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. כמו כן, נאמר שהטייס העדיף להנחית את המטוס ולא ש"המטוס העדיף".  

תשובה (2) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה נדרש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב עודף בדלק.
המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט לא הגיוני.  "עודף בדלק" לא מהווה סיבה הגיונית לנחיתה בחזרה. תשובה זו נפסלת.   

תשובה (3) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה התבקש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב רצון בדלק.
המשפט אומנם כתוב נכון מבחינה תחבירית, אך המשפט חסר משמעות הגיונית בגלל הביטוי "רצון בדלק". בנוסף אין קשר הגיוני בין "רצון בדלק" ובין הבקשה להנחית את המטוס בחזרה. גם תשובה זו נפסלת.

תשובה (4) נכונה: זמן קצר לאחר ההמראה אולץ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב מחסור בדלק.
המשפט נכון מבחינה תחבירית והגיונית. ליתר ביטחון, נבדוק גם את התשובה שנותרה. 

תשובה (5) שגויה: זמן קצר לאחר ההמראה שב המטוס לנחות חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק.
המשפט בעייתי מבחינה תחבירית בגלל הביטוי "שינוי חמור בדלק". גם תשובה זו נפסלת.

מצאנו כי מבין כל האפשרויות תשובה (4) משלימה את המשפט באופן הטוב ביותר ולכן היא התשובה הנכונה.

 

שאלה 2

מצאו את הקשר בין שתי המילים בשאלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את צמד המילים שהקשר ביניהן הוא הדומה ביותר לקשר שמצאתם.

פרדס : תפוז

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

על מנת למצוא את התשובה הנכונה, ננסח משפט המגדיר את היחס בין שתי המילים בשאלה. לאחר מכן, נשתמש במשפט זה כדי להבין איזו תשובה מציעה צמד מילים עם יחס דומה ביניהן.

תפוזים גדלים בפרדס, וכך גם אבטיחים גדלים במקשה.

כעת נציב את המילים שמוצעות בתשובות. נשיב לב כי יש להציב את המילה הימנית במקום המילה פרדס ואילו את המילה השמאלית במקום המילה תפוז.

  • תשובה (1) שגויה: חיידקים לא גדלים באופן טבעי במעבדה. אפשר לגדל חיידקים במעבדה.
  • תשובה (2)שגויה: בבית מרזח (פאב) מוכרים שיכר (משקה אלכוהולי). שיכר לא גדל בבית מרזח.
  • תשובה (3) שגויה: בית בד הוא המקום שבו מכינים שמן, שמן לא גדל בבית בד.
  • תשובה (4): במקשה מגדלים אבטיח. משפט זה נכון. 

 

שאלה 3 

בחרו בתשובה הנכונה:

נתון:
א. כל המטוסים שאינם נוחתים בשדה זה הם מטוסי תובלה.
ב. המטוס הירוק לא נחת בשדה זה.

איזו מההיגדים הבאים נכון בהכרח?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

לפנינו שתי טענות. טענה (א) מנוסחת ככלל, משום שהיא מדברת על כל הפריטים של קבוצה מסוימת:

א. כל המטוסים שאינם נוחתים בשדה זה הם מטוסי תובלה.

יש כאן קבוצה (המטוסים שאינם נוחתים בשדה זה) שחל עליהם כלל (הם מטוסי תובלה). כלומר, כל פריט ששייך לקבוצה, חל עליו הכלל שאומר שהוא מטוס תובלה.

בטענה (ב) מצוין פריט ששייך לקבוצה המוזכרת בטענה (א): "המטוס הירוק" שייך לקבוצת המטוסים שאינם נוחתים בשדה זה.

כלומר, "המטוס הירוק" הוא פריט שהכלל שבטענה (א) חל עליו: המטוס הירוק הוא מטוס תובלה, ולכן תשובה (3) היא התשובה הנכונה.


הגיעו מוכנים לכל סוגי השאלות במבחן


החלק הכמותי 

חלק זה כולל בעיות מילוליות, סדרות, פעולות מומצאות ותיבת קסם. שלא כמו מבחנים בבית הספר הבוחנים ידע בלבד, חלק זה בוחן את הכישורים המתמטיים של הנבחנים, לרבות חשיבה יצירתית בפתרון בעיות מתמטיות.

שאלה 1

איזה מספר יתקבל אם נכניס את המספר 15 לתיבה?

3 ← 10

4 ← 13

8 ← 25

11 ← 34

15 ← ?

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

הפעולה המבוצעת על ידי תיבת הקסם היא הכפלה ב-3 והוספה של 1:

10 = 1 + 9 = 1 + 3 * 3

13 = 1 + 12 = 1 + 3 * 4

וכן הלאה.

לכן, כאשר נכניס את המספר 15 לתיבה נקבל:

46 = 1 + 45 = 1 + 3 * 15

 

שאלה 2

בחרו בתשובה המתאימה להשלמת הסדרה:
מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא עם פתרונות

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

מדובר בשתי סדרות השזורות זו בזו. סדרה אחת מורכבת מהאיברים הנמצאים במקומות הזוגיים, וסדרה שנייה מורכבת מהאיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים.

היות שהאיבר החסר נמצא במקום זוגי, נבחן את הסדרה של 25, 50, 100. נחפש את החוקיות בסדרה ונראה כי כל פעם מחלקים את האיבר הבא ב-2. האיבר החסר יהיה תוצאה של התרגיל 25:2, ולכן התשובה הנכונה היא 12.5.

לשם ההעשרה נבחן גם את החוקיות של הסדרה השנייה, שמורכבת מהאיברים שנמצאים במקומות האי-זוגיים. אפשר לראות שהחוקיות בסדרה זו היא הכפלה של האיבר הבא ב-2.

פתרון שאלה לדוגמא, חלק שני, מבחן מחוננים מכון קרני, סדרות

 


תנו לילדיכם את כל הכלים להצלחה

החלק הצורני 

חלק זה כולל מבחני מטריצות וצורות בשורה. לצורך המענה על שאלות אלו על התלמידים למצוא ולנסח את החוקיות שמתקיימת בין הצורות שבמבחן. חלק זה אינו מבוסס על חומרי הלימוד בבית הספר.

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא
מכון קרני מבחן מחוננים לדוגמא

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

בשאלה זו יש לנו מטריצה מסוג חיבור: אם נשים את הצורות שבטור השמאלי והאמצעי זו על גבי זו, יתקבלו הצורות שבטור הימני. לדוגמה, בשורה הראשונה, מחיבור של טרפז אפור ועיגול לבן בתוך מסגרת מפוספסת, מתקבלת מסגרת עם פסים, טרפז אפור ועיגול לבן.

נוסף על כך, ניתן לראות כי הצורות שבטור הימני נעות ב-90 מעלות בכיוון השעון. לדוגמה, בשורה השנייה בטור הימני, הן המשושה והן המשולש נעו ב-90 מעלות בכיוון השעון.

נתבונן בשורה השלישית. בטור השמאלי יש מסגרת עם אלכסונים וריבוע עם חלק ימני עליון קטוע. אנו יודעים כי בטור הימני ריבוע זה ינוע ב-90 מעלות בכיוון השעון. כלומר, החלק הקטוע של הריבוע, יהיה מצד ימין למטה. נפסול את תשובות 1 ו-4. 

בטור האמצעי שבשורה השלישית, מופיע עיגול מנוקד שחלקו הימני חסר. אנו יודעים כי בטור הימני עיגול זה ינוע ב-90 מעלות בכיוון השעון וכי חלקו החסר יופיע כעת מטה. על כן, נפסול את תשובה 3.

נתבונן בשעון החול שבטור האמצעי בשורה השלישית. אנו יודעים כי בטור הימני שעון חול זה ינוע ב-90 מעלות בכיוון השעון וימוקם אופקית. על כן, נפסול את תשובה 5. תשובה 2 היא התשובה הנכונה.


מוזמנים להמשיך לתרגל איתנו


תוצאות

הציונים של מבחני המחוננים הם יחסיים. כלומר, ציון הסף אינו נקבע מראש אלא מושווה לציוני הנבחנים האחרים. מנתונים של שנים קודמות עולה כי 1%-3% מהתלמידים שניגשים לבחינה יוגדרו כמחוננים. 

התשובות למבחן יתקבלו במייל בחודשים מרץ-מאי. מכתב התשובה יכלול מידע על התאמה או על אי-התאמה של הילד או הילדה לתוכנית המחוננים, ולא יכלול מידע לגבי הציון שקיבלו. 


ערעורים 

אפשר לערער על תוצאות המבחן ולהגיש בקשה לבחינה חוזרת. הזכאות לבחינה חוזרת תלויה בקרבה לסף הקבלה ובנסיבות אישיות שיכלו להשפיע על תוצאות המבחן.

שימו לב: אי אפשר להיבחן פעמיים באותה שנת לימודים. בחינה חוזרת תתאפשר רק בחלוף שנה אחת לפחות ממועד ביצוע המבחן הראשון - כלומר, בשנת הלימודים הבאה. לנבחנים שנבחנו בשנה שעברה המועד האחרון להגשת הערעור הוא 31.12.23.

את הבקשה מגישים בפורטל ההורים פעם אחת בלבד.


מבחן בשפות זרות

לילדים שדוברים שפות זרות (שאינן עברית או ערבית) יש אפשרות להיבחן במבחני המחוננים בשפה מותאמת. המבחנים מתקיימים בשפות אנגלית, רוסית וצרפתית. 

זכאות למבחן בשפה מותאמת ניתנת כאשר התלמיד או התלמידה משתייכים לאחת הקבוצות הבאות:

  • עולים חדשים: תלמידים שלא נולדו בישראל, ועלו ארצה בכיתה ג' או מאוחר יותר.
  • תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל 4 שנים רצופות ומעלה.
  • תלמידים שלמדו במסגרת חינוכית שבה שפת הלימוד אינה עברית או ערבית במהלך אחת מהשנתיים האחרונות.


כדי להגיש בקשה לבחינה בשפה מותאמת יש לסמן אפשרות זו בהרשמה למבחן בפורטל ההורים. הבקשה צריכה לכלול מסמכים רשמיים המעידים על מועד העלייה או מועד החזרה לארץ, וכן אישור לימודים מהמוסד החינוכי שבו התלמיד או התלמידה למדו.


יצירת קשר עם אגף מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך

אפשר ליצור קשר עם מוקד המידע של משרד החינוך בטלפון 6552* או 073-3983960 בשלוחה 3 או באמצעות פורטל ההורים של משרד החינוך.

שעות המענה במוקד הן 17:00-07:30 בימים א'-ה'.


עזרו לילדיכם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.