כל עבודה בהישג ידך
 

מכון קרני - מבחן מחוננים לדוגמא


רוצים להכיר את סגנון השאלות שבבחינת המחוננים של קרני?
יצרנו עבורכם מבחן חינם, שיעזור לכם להכיר את סגנון השאלות שבבחינה ולהתמודד עם מענה בזמן קצר. על מנת להתחיל לתרגל חינם ליחצו על הכפתור האדום "להתחלת המבחן". בהצלחה!

← לערכות תרגול אונליין לקרני מחוננים

 

תרגלו מבחן לדוגמא בחינם

מבחן מחוננים לדוגמא מכון קרני

המבחן שלפניכם מכיל שאלות מתוך ערכות ההכנה של מכון נועם למבחני מחוננים של מכון קרני.
תכנים:  10 שאלות בנושאים – בעיות מילוליות, תרגילים חשבוניים, אנלוגיות מילוליות, השלמת משפטים, מילים נרדפות, מטריצות, שטיחים וצורות בשורה.

דוגמאות לשאלות אופייניות במבחן עם הסברים מפורטים:

עברו לנושא:  חשבון |  מילולי | צורות


חשבון: 


שאלה 1:
אילו ספרות יכולות להחליף את A ו-B?

ABBAּּ+BBB=2106

תשובות:

א) A=5, B=2

ב) A=7, B=5

ג) A=2, B=6

ד) A=1, B=5

ה) אף תשובה אינה נכונה


שאלה 2:


תשובות:


א) 11


ב) 23


ג) 14


ד) 13
שאלה 3:
שלומית בונה סוכה במשך 6 ימים.
איזה חלק מהסוכה יהיה מוכן לאחר יום וחצי? 

תשובות:

א) 1/2

ב) 1/5

ג) 1/6

ד) 1/4שאלה 4:

בחרו בתשובה המתאימה להשלמת הסדרה:תשובות:

א) 64

ב) 12.5

ג) 50

ד) 60

מילולי:


שאלה 5:

בחרו את הרכב המילים המתאים להשלמת המשפט. 


זמן קצר לאחר ההמראה, ________ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב ______ בדלק.

תשובות:

א) העדיף ; חוסר צורך 


ב) נדרש ; עודף

ג) התבקש ; רצון

ד) אולץ ; מחסור

ה) שב ; שינוי חמור 


בשאלות מסוג של השלמת משפטים הדרך הנכונה ביותר לפתור את התרגיל הינה לבחון כל  תשובה בנפרד, ולפסול לפי הגיון ותחביר.

תשובה א':

זמן קצר לאחר ההמראה, העדיף המטוס לנחות חזרה בשדה עקב חוסר צורך בדלק.

במידה ולמטוס אין צורך בדלק, אין סיבה שיעדיף לנחות חזרה זמן קצר לאחר ההמראה. תשובה זו אינה הגיונית.

תשובה ב':

זמן קצר לאחר ההמראה, נדרש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב עודף בדלק.

במידה ולמטוס יש עודף דלק, אין סיבה שידרש לנחות חזרה זמן קצר לאחר ההמראה.

תשובה זו אינה הגיונית.

תשובה ג':

זמן קצר לאחר ההמראה, התבקש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב רצון בדלק.

למטוס לא יכול להיות רצון לדלק, כיוון שאינו אנושי. תשובה זו לא הגיונית.

תשובה ד':

זמן קצר לאחר ההמראה, אולץ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב מחסור בדלק.

תשובה זו הגיונית. זו התשובה הנכונה.

אין צורך להמשיך ולבדוק את ה'. נבדוק את תשובה זו רק לצורך הלמידה.

תשובה ה':

זמן קצר לאחר ההמראה, שב המטוס לנחות חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק.

מבחינה תחבירית המשפט אינו הגיוני. תשובה זו לא נכונה.


שאלה 6:

מצאו את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הקיים בשאלה: 


תיחום : גדר


תשובות:

א) עץ : פרי 


ב) אבן : מאובן


ג) זיהוי : טביעת אצבע

ד) גבבה : שטויות


בשאלות בהן מופיעות אנלוגיות אחת מהשיטות למציאת התשובה הינה ליצור משפט המגדיר קשר בין שתי המילים אשר מופיעות. לאחר מכן, לנסות ליישמו ולהציב את המילים שבתשובות.

לדוגמא, משפט לדוגמא שניתן ליצור בשאלה זו הוא:

באמצעות גדר ניתן להגיע למצב של תיחום.

כעת, נציב את התשובות במשפט ונבדוק האם מתקבל משפט הגיוני.

 

שימו לב! יש לשמור על סדר המילים. במקרה זה, במשפט שבנינו השתמשנו קודם במילה השמאלית (גדר), לכן, נציב קודם את המילה השמאלית בתשובות.

 

תשובה א':

באמצעות פרי ניתן להגיע למצב של עץ.

פרי אינו מביא למצב של עץ, ולכן זוהי לא התשובה הנכונה.

תשובה ב':

באמצעות מאובן ניתן להגיע למצב של אבן.

המאובן אינו יוצר את האבן, ולכן התשובה הזו אינה נכונה.

תשובה ג':

באמצעות טביעת אצבע ניתן להגיע למצב של זיהוי.

טביעת האצבע אכן מאפשרת זיהוי, ולכן זוהי התשובה הנכונה.

אין צורך להמשיך ולבדוק את תשובה ד'. נעשה זאת לצורך הלמידה.

תשובה ד':

באמצעות שטויות ניתן להגיע למצב של גבבה.

גבבה הינה מילה נרדפת לפסולת. שטויות אינן גורמות לפסולת, תשובה זו אינה נכונה.


שאלה 7:

בחרו בתשובה אשר הינה בעלת משמעות דומה למילה המופיעה בשאלה. 


למזג


תשובות:

א) לשלב


ב) ליצוק


ג) לקרר

ד) להוסיף


התשובה הנכונה היא א'.
תשובה ב' ("ליצוק") מסתמכת על הדמיון הצורני בין המילים "למזג" ו"למזוג".
תשובה ג' ("לקרר") נשענת על משמעות שונה של המילה "למזג", זו שלקוחה מאותו תחום כמו מזגן אוויר. תשובה זו אינה נכונה כי מזגן לאו דווקא מקרר. הוא יכול גם לחמם, ומכאן שלמזג אינו דווקא לקרר.
אין כל קשר של משמעות בין תשובה ד' ("להוסיף") לבין המילה "למזג".צורות:


שאלה 8:

מצאו את החלק החסר בציור. 


תשובות:

על מנת לזהות את החלק החסר- נחפש אלמנטים בולטים בשטיח, שחשוב לנו שיופיעו בתשובה הנכונה.

במקרה הזה, ניתן להסיק שחייב להיות קו אלכסוני מהחלק השמאלי העליון ועד לחלק הימני התחתון של החלק החסר.

בנוסף, ברור לנו ששני קווים מעוגלים צריכים להיות בפינה השמאלית העליונה של החלק החסר.

לכן, התשובה הנכונה היא:


שאלה 9:

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

 


תשובות:

מטריצה זו הינה מסוג חיבור- במידה ונשים את הצורות שבמסגרות שבטור השמאלי והאמצעי, זו על גבי זו, תתקבלנה הצורות שמסגרת שבטור הימני. לדוגמא, בשורה הראשונה, מחיבור של טרפז אפור ועיגול לבן בעל במסגרת בעלת פסים, מתקבלת מסגרת עם פסים, טרפז אפור ועיגול לבן.
עם זאת, ניתן לראות כי הצורות שבטור הימני נעות 90 מעלות, עם כיוון השעון. לדוגמא, בשורה השנייה בטור הימני, הן המשושה והן המשולש, נעו 90 מעלות עם כיוון השעון.
נתבונן בשורה השלישית. בטור השמאלי ישנה מסגרת עם אלכסונים וריבוע עם חלק ימני עליון קטוע. אנו יודעים כי בטור הימני ריבוע זה ינוע 90 מעלות בכיוון השעון. כלומר, החלק הקטוע של הריבוע, יהיה מצד ימין למטה. נפסול את תשובות 1 ו-4.
בטור האמצעי שבשורה השלישית, מופיע עיגול בעל נקודות שחלקו הימני חסר. אנו יודעים כי בטור הימני עיגול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וכי חלקו החסר יופיע כעת מטה. על כן, נפסול את תשובה 3.
נתבונן בשעון החול שבטור האמצעי בשורה השלישית. אנו יודעים כי בטור הימני שעון חול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וימוקם אופקית. על כן, נפסול את תשובה 5. תשובה 2 הינה התשובה הנכונה.שאלה 10:

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

 


תשובות:

נסתכל על סדרת הצורות משמאל לימין. המחוג הימני זז 45 מעלות עם כיוון השעון בכל צעד, בעוד שהמחוג השמאלי זז 45 מעלות נגד כיוון השעון בכל צעד. על כן, על מנת להשלים את הצורה השלישית בסדרה, נסיק כי החץ הימני יצביע לפינה הימנית התחתונה, בעוד החץ השמאלי יצביע לפינה השמאלית התחתונה. כיוון ששני המחוגים זהים בצורתם ובאורכם, בצורה הרביעית, כאשר על שני החיצים להצביע כלפי מטה הם נראים כחץ בודד, כיוון שהם מונחים האחד על גבי השני.


בסדרה זו הצורה החסרה הינה השלישית ברצף, דבר המקשה על זיהוי החוקיות. במקרים כאלו ניתן לבחון את התרגיל בצורה הפוכה, מימין לשמאל. דרך נוספת לפתרון היא להניח על חוקיות מסוימת, ולבדוק האם אחת מהתשובות משלימה את הרצף גם עבור הצורות המופיעות מלפניה וגם עבור הצורות אחריה.


לימדו עוד על:

מבחן המחוננים בקרני
מכון קרני 

03-53-77-361
*
קליק ונתקשר

קנו הכנה אונליין
הכנה למבחני קרני (מחוננים) 


מבחני דוגמא בחינם
פסיכוטכני חינם לבתי ספר

ממליצים
"בתי התקבלה לכיתת מחוננים. תודה רבה על הערכה הטובה."
הכנה למבחני קרני, מאי 2014 – עולה לכיתה ו'


מידע כללי
עזרה
מוצרים נבחרים
מבחנים בחינם
שותפויות ועסקי


 
Created by red-id