חינם

מכון קרני - מבחן מחוננים לדוגמא

ניגשים לבחינת מחוננים של קרני? רוצים להכיר את סגנון השאלות? יצרנו עבורכם מבחן חינם להתנסות!

 • במבחן 15 שאלות בנושאים: השלמת משפטים, יוצא דופן, אנלוגיות, בעיות מילוליות, דרך והספק, סדרות,הצבת נעלמים, מטריצות, צורות בשורה, אנלוגיות צורניות וחיבור תלת-ממדי.
 • לכל שאלה מוצעות מספר תשובות אפשריות ועליכם לבחור את התשובה הנכונה ביותר.
 • הזמן המוקצב לכם הוא 10 דקות. בסיום המבחן תוכלו לראות על כמה שאלות עניתם נכונה, ומהו הציון היחסי שלכם בהשוואה לנבחנים אחרים.

 

בהמשך העמוד, תמצאו שאלות נוספות והסברים מתוך ערכת ההכנה של מכון נועם.

טיפים ודגשים חשובים

המבחנים הפסיכוטכניים של מכון קרני נועדו לבדוק את ההתאמה של התלמיד לתכניות מחוננים ולתכניות מיוחדות. ביום המבחנים בנכם או ביתכם צפויים לעבור מבחנים פסיכוטכניים בנושאים שונים כגון: מבחנים כמותיים, מבחנים מילוליים, מבחנים צורניים ועוד. 

בדרך כלל, מבחנים אלה מעוררים חששות רבים אצל מרבית הילדים, אך תרגול והכנה לקראת הבחינה, מפחיתים את הלחץ ומשפרים את הביצוע במבחנים.

כיצד להיערך למבחן לדוגמא?

 • אנו ממליצים לשים את הטלפון על שקט ולהוציא אותו מהחדר (מחקרים שונים הראו שזו דרך יעילה למניעת הסחות דעת).
 • הכינו מראש דף טיוטה וכלי כתיבה.

בסוף המבחן, מומלץ לעיין בדו"ח התוצאות ביחד ולקרוא לעומק את ההסברים, הטיפים והתשובות.

כדי לשפר את הציון ולהגדיל את סיכויי הקבלה של ילדיכם למסלול הלימודים המבוקש, אנו ממליצים להמשיך ולתרגל עם ערכת ההכנה של מכון נועם. בערכת ההכנה שאלות רבות בנושאי הבחינה, שיסייעו לכם להגיע מוכנים!

 


דוגמאות לשאלות עם הסברים

לחצו על אחד מסוגי השאלות הבאים כדי לצפות בדוגמאות:


חשבון

שאלה 1

אילו ספרות יכולות להחליף את A ו-B?

ABBAּּ+BBB=2106

תשובות:

 1. A=5, B=2
 2. A=7, B=5
 3. A=2, B=6
 4. A=1, B=5
 5. אף תשובה אינה נכונה

הסבר

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלה התוך מבחני חשבון


שאלה 2

מכון קרני מחוננים, מבחן סדרות

תשובות:

 1. 11
 2. 23
 3. 14
 4. 1

הסבר

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, הסבר לתרגיל חילוק ארוך46

שאלה 3

שלומית בונה סוכה במשך 6 ימים. איזה חלק מהסוכה יהיה מוכן לאחר יום וחצי? 

תשובות:

 1. 1/2
 2. 1/5
 3. 1/6
 4. 1/4

הסבר

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלה מתוך מבחנים בחשבון

שאלה 4

בחרו בתשובה המתאימה להשלמת הסדרה:

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלת סדרות

תשובות:

 1. 64
 2. 12.5
 3. 50
 4. 60

הסבר

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלת סדרות


מילולי

שאלה 5

בחרו את הרכב המילים המתאים להשלמת המשפט. 

זמן קצר לאחר ההמראה, ________ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב ______ בדלק.

תשובות:

 1. העדיף ; חוסר צורך 
 2. נדרש ; עודף
 3. התבקש ; רצון
 4. אולץ ; מחסור
 5. שב ; שינוי חמור

הסבר

בשאלות מסוג של השלמת משפטים הדרך הנכונה ביותר לפתור את התרגיל הינה לבחון כל  תשובה בנפרד, ולפסול לפי הגיון ותחביר.

 • תשובה א': זמן קצר לאחר ההמראה, העדיף המטוס לנחות חזרה בשדה עקב חוסר צורך בדלק.  במידה ולמטוס אין צורך בדלק, אין סיבה שיעדיף לנחות חזרה זמן קצר לאחר ההמראה. תשובה זו אינה הגיונית.
 • תשובה ב': זמן קצר לאחר ההמראה, נדרש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב עודף בדלק.  במידה ולמטוס יש עודף דלק, אין סיבה שידרש לנחות חזרה זמן קצר לאחר ההמראה. תשובה זו אינה הגיונית.
 • תשובה ג': זמן קצר לאחר ההמראה, התבקש המטוס לנחות חזרה בשדה עקב רצון בדלק.  למטוס לא יכול להיות רצון לדלק, כיוון שאינו אנושי. תשובה זו לא הגיונית.
 • תשובה ד': זמן קצר לאחר ההמראה, אולץ המטוס לנחות חזרה בשדה עקב מחסור בדלק.  תשובה זו הגיונית. זו התשובה הנכונה. אין צורך להמשיך ולבדוק את ה'. נבדוק את תשובה זו רק לצורך הלמידה.
 • תשובה ה': זמן קצר לאחר ההמראה, שב המטוס לנחות חזרה בשדה עקב שינוי חמור בדלק. מבחינה תחבירית המשפט אינו הגיוני. תשובה זו לא נכונה.

שאלה 6

מצאו את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הקיים בשאלה: 

תיחום : גדר

תשובות:

 1. עץ : פרי 
 2. אבן : מאובן
 3. זיהוי : טביעת אצבע
 4. גבבה : שטויות

הסבר

בשאלות בהן מופיעות אנלוגיות אחת מהשיטות למציאת התשובה הינה ליצור משפט המגדיר קשר בין שתי המילים אשר מופיעות. לאחר מכן, לנסות ליישמו ולהציב את המילים שבתשובות.

לדוגמא, משפט לדוגמא שניתן ליצור בשאלה זו הוא: באמצעות גדר ניתן להגיע למצב של תיחום.

כעת, נציב את התשובות במשפט ונבדוק האם מתקבל משפט הגיוני.

 שימו לב! יש לשמור על סדר המילים. במקרה זה, במשפט שבנינו השתמשנו קודם במילה השמאלית (גדר), לכן, נציב קודם את המילה השמאלית בתשובות.

 • תשובה א': באמצעות פרי ניתן להגיע למצב של עץ.
  • פרי אינו מביא למצב של עץ, ולכן זוהי לא התשובה הנכונה.
 • תשובה ב': באמצעות מאובן ניתן להגיע למצב של אבן.
  • המאובן אינו יוצר את האבן, ולכן התשובה הזו אינה נכונה.
 • תשובה ג': באמצעות טביעת אצבע ניתן להגיע למצב של זיהוי.
  • טביעת האצבע אכן מאפשרת זיהוי, ולכן זוהי התשובה הנכונה.
 • אין צורך להמשיך ולבדוק את תשובה ד'. נעשה זאת לצורך הלמידה.
 • תשובה ד': באמצעות שטויות ניתן להגיע למצב של גבבה.
  • גבבה הינה מילה נרדפת לפסולת. שטויות אינן גורמות לפסולת, תשובה זו אינה נכונה.

שאלה 7

בחרו בתשובה אשר הינה בעלת משמעות דומה למילה המופיעה בשאלה:

למזג

תשובות:

 1. לשלב
 2. ליצוק
 3. לקרר
 4. להוסיף

הסבר

 • התשובה הנכונה היא א'. 
 • תשובה ב' ("ליצוק") מסתמכת על הדמיון הצורני בין המילים "למזג" ו"למזוג". 
 • תשובה ג' ("לקרר") נשענת על משמעות שונה של המילה "למזג", זו שלקוחה מאותו תחום כמו מזגן אוויר. תשובה זו אינה נכונה כי מזגן לאו דווקא מקרר. הוא יכול גם לחמם, ומכאן שלמזג אינו דווקא לקרר. 
 • אין כל קשר של משמעות בין תשובה ד' ("להוסיף") לבין המילה "למזג". 

צורות

שאלה 8

מצאו את החלק החסר בציור:

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, מבחני מטריצות

תשובות:

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלה מתוך מבחן סדרות

הסבר

על מנת לזהות את החלק החסר- נחפש אלמנטים בולטים בשטיח, שחשוב לנו שיופיעו בתשובה הנכונה.

במקרה הזה, ניתן להסיק שחייב להיות קו אלכסוני מהחלק השמאלי העליון ועד לחלק הימני התחתון של החלק החסר.

בנוסף, ברור לנו ששני קווים מעוגלים צריכים להיות בפינה השמאלית העליונה של החלק החסר.

לכן, התשובה הנכונה היא:

שאלה 9

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלה ממבחן סדרות

תשובות:

מכון-קרני-מחוננים-מבחן-לדוגמא, שאלה מתוך מבחני סדרות

הסבר

מטריצה זו הינה מסוג חיבור- במידה ונשים את הצורות שבמסגרות שבטור השמאלי והאמצעי, זו על גבי זו, תתקבלנה הצורות שמסגרת שבטור הימני. לדוגמא, בשורה הראשונה, מחיבור של טרפז אפור ועיגול לבן בעל במסגרת בעלת פסים, מתקבלת מסגרת עם פסים, טרפז אפור ועיגול לבן.

עם זאת, ניתן לראות כי הצורות שבטור הימני נעות 90 מעלות, עם כיוון השעון. לדוגמא, בשורה השנייה בטור הימני, הן המשושה והן המשולש, נעו 90 מעלות עם כיוון השעון.

נתבונן בשורה השלישית. בטור השמאלי ישנה מסגרת עם אלכסונים וריבוע עם חלק ימני עליון קטוע. אנו יודעים כי בטור הימני ריבוע זה ינוע 90 מעלות בכיוון השעון. כלומר, החלק הקטוע של הריבוע, יהיה מצד ימין למטה. נפסול את תשובות 1 ו-4. 

בטור האמצעי שבשורה השלישית, מופיע עיגול בעל נקודות שחלקו הימני חסר. אנו יודעים כי בטור הימני עיגול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וכי חלקו החסר יופיע כעת מטה. על כן, נפסול את תשובה 3.

נתבונן בשעון החול שבטור האמצעי בשורה השלישית. אנו יודעים כי בטור הימני שעון חול זה ינוע 90 מעלות עם כיוון השעון וימוקם אופקית. על כן, נפסול את תשובה 5. תשובה 2 הינה התשובה הנכונה.

שאלה 10

בחרו בצורה המתאימה ביותר כדי להשלים את הריבוע החסר.

מבחני צורות למחוננים שאלה 9 דוגמא

תשובות:

הסבר

נסתכל על סדרת הצורות משמאל לימין. המחוג הימני זז 45 מעלות עם כיוון השעון בכל צעד, בעוד שהמחוג השמאלי זז 45 מעלות נגד כיוון השעון בכל צעד. על כן, על מנת להשלים את הצורה השלישית בסדרה, נסיק כי החץ הימני יצביע לפינה הימנית התחתונה, בעוד החץ השמאלי יצביע לפינה השמאלית התחתונה. כיוון ששני המחוגים זהים בצורתם ובאורכם, בצורה הרביעית, כאשר על שני החיצים להצביע כלפי מטה הם נראים כחץ בודד, כיוון שהם מונחים האחד על גבי השני.

מכון קרני מחוננים מבחן לדוגמא, תשובה לשאלה בסדרות

בסדרה זו הצורה החסרה הינה השלישית ברצף, דבר המקשה על זיהוי החוקיות. במקרים כאלו ניתן לבחון את התרגיל בצורה הפוכה, מימין לשמאל. דרך נוספת לפתרון היא להניח על חוקיות מסוימת, ולבדוק האם אחת מהתשובות משלימה את הרצף גם עבור הצורות המופיעות מלפניה וגם עבור הצורות אחריה.

חינם מכון קרני - מבחן מחוננים לדוגמא
מבחן לדוגמא
אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.