מתי נערכת הבגרות ב-4 יח"ל מתמטיקה?

גם השנה תתקיים הבגרות בשלושה מועדים - חורף, קיץ ומועד ב' - אבל בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" עודכנו המועדים שלה. בנוסף יינתנו הקלות והתאמות לכלל התלמידים.

מועדי הבחינה רלוונטיים גם לתלמידי כיתות י"א וגם לתלמידי כיתות י"ב. על פי רוב, ייבחנו התלמידים במועד קיץ, ובמועד החורף ייבחנו מי שמעוניינים לשפר את ציוניהם וכן נבחנים אקסטרניים. 

מועדי בחינות הבגרות במתמטיקה לשנת תשפ"ד (2024) הם:

 • מועד חורף: 13.3.24 ו-14.3.24
 • מועד קיץ: 29.5.24 ו-30.5.24
 • מועד ב': 22.7.24

לאילו הקלות אתם זכאים?

 1. מיקוד חומר הבחינה והרחבת אפשרויות הבחירה במענה לשאלות הבחינה במועדי חורף וקיץ.
 2. תוספת זמן של 15% (תלמידים שזכאים להתאמות יקבלו תוספת זמן של 15% מעבר לתוספת שניתנה להם).

תלמידים אשר מתגוררים ביישובים שפונו וביישובים שבהם התקיימה לחימה, וכן תלמידים אשר חוו אובדן של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יהיו זכאים להקלה נוספת: ציון הבחינה יהיה 50% במקום 70% מהציון הסופי.


מבנה הבגרות וחישוב הציון - המתכונת הישנה 

בחינת הבגרות במתמטיקה 4 יחידות לימוד מורכבת משני שאלונים. אצל נבחנים בתיכון הבחינה נפרסת על פני שנתיים, ואילו נבחנים אקסטרניים יכולים להיבחן בשני השאלונים במועדים שונים של אותה השנה (במועד חורף ובמועד קיץ).

שימו : החל מספטמבר 2023 כל התלמידים ייבחנו במתכונת החדשה לבגרויות במתמטיקה, מלבד תלמידים שמתחילים ללמוד בכיתה י"א וכן בתי ספר שהשתתפו בפיילוט של המתכונת החדשה.

הנושאים הנכללים בשאלון 35481 (804)

שאלון זה נערך בכיתה י"א, הוא אורך 3 שעות וחצי ויש לו משקל של 65% בציון הסופי. במבחן זה תתבקשו לענות על 5 מתוך 8 שאלות (צריך לענות לפחות על שאלה אחת מכל פרק). ערכה של כל שאלה הוא 20 נקודות.

 • פרק א – שאלות מילוליות, גיאומטריה אנליטית והסתברות
 • פרק ב – גיאומטריה וטריגונומטריה במישור 
 • פרק ג – חדו"א של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש 

הנושאים הנכללים בשאלון 35482 (805)

שאלון זה נערך בכיתה י"ב, הוא אורך שעה ו-45 דקות ויש לו משקל של 35% בציון הסופי. במבחן זה תתבקשו לענות על 3 מתוך 5 שאלות (צריך לענות לפחות על שאלה אחת מכל פרק). ערכה של כל שאלה הוא 33.3 נקודות. 

 • פרק א – סדרות חשבוניות וטריגונומטריה במרחב
 • פרק ב – חדו"א של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה, גדילה ודעיכה 

מבנה הבגרות וחישוב הציון - המתכונת החדשה 

הנושאים הנכללים בשאלון 35471 (471)

שאלון זה נערך בכיתה י"א, הוא אורך 3 שעות וחצי ויש לו משקל של 65% בציון הסופי. במבחן זה תתבקשו לענות על 5 מתוך 8 שאלות (צריך לענות לפחות על שאלה אחת מכל פרק). ערכה של כל שאלה הוא 20 נקודות.

 • פרק א – סטטיסטיקה, הסתברות וסדרות חשבוניות 
 • פרק ב – גיאומטריה
 • פרק ג – חדו"א של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

הנושאים הנכללים בשאלון 35472 (472)

שאלון זה נערך בכיתה י"ב, הוא אורך שעה ו-45 דקות ויש לו משקל של 35% בציון הסופי. במבחן זה תתבקשו לענות על 3 מתוך 5 שאלות (צריך לענות לפחות על שאלה אחת מכל פרק). ערכה של כל שאלה הוא 33.3 נקודות. 

 • פרק א – סטטיסטיקה, גיאומטריה במרחב
 • פרק ב – חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, בעיות גדילה ודעיכה

המיקוד למועדי חורף תשפ"ד (2024)

שאלון 481 (804) 

 

נושא

תתי-נושאים שמופיעים במיקוד

תתי-נושאים שירדו מהמיקוד

פרק א

שאלות מילוליות

  •  בעיות תנועה
 • שאלות גיאומטריות ובמרחב
 • בעיות קנייה ומכירה

גיאומטריה אנליטית

 

 

הסתברות

  • חוקי ההסתברות
  • מאורעות בלתי תלויים
  • מאורעות תלויים
  • הסתברות מותנית
  • מרחב דו שלבי ומרחב תלת שלבי (טבלאות ועצים)
 • התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי

פרק ב

גיאומטריה

  • פרופורציה
  • משפט תאלס
  • דמיון
  • מעגל
  • יחס בין גבהים ויחס בין שטחים במשולשים דומים
 • היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זוויות ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים
 • היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים
 • קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית 

טריגונומטריה

 

 

פרק ג

חדו"א

  • קדם אנליזה
  • נגזרת ויישומיה
  • פולינום
  • פונקציית שורש
  • פונקציה רציונלית
  • אינטגרלים 
  • בעיות קיצון גיאומטריות וגרפיות
 • בעיות קיצון - מספרים, גופים במרחב, תנועה, כלכליות
 • בעיות קיצון הכוללות פונקציית שורש
 • חקירת פונקציית מנה עם שורש אינטגרל הכולל פונקציית שורש

הגיעו מוכנים לכל הנושאים בבחינה

שאלון 482 (805)

 

נושא

תתי-נושאים שמופיעים במיקוד

תתי-נושאים שירדו מהמיקוד

פרק א

סדרות

  • סדרה חשבונית
  • סדרה הנדסית
  • סדרה מעורבת
  • סדרה כללית
  • כלל נסיגה
 • סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת

טריגונומטריה במרחב

 
 • שימוש בפרמטרים

פרק ב

חדו"א

  • אלגברה של פונקציות לוגריתמיות ומעריכיות
  • פונקציה מעריכית, לוגריתמית, טריגונומטרית: קדם אנליזה, נגזרת ויישומיה, אינטגרלים של הפונקציות הנזכרות. 
 • פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי)
 • בעיות גדילה ודעיכה
 • שילוב של פונקציה מעריכית או לוגריתמית עם פונקציות שורש עם גורם לא ליניארי בתוך השורש
 • אינטגרל של פונקציות מנה שניתן להביא אותן לצורה(כאשר n שלם ושונה מ-1)
 • גזירה ואינטגרל של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות עם בסיס שונה מ-e

שאלון 471 - התוכנית החדשה 

 

נושא

תתי-נושאים שמופיעים במיקוד

תתי-נושאים שירדו מהמיקוד

פרק א

סטטיסטיקה (כולל רגרסיה)

 
 •  רגרסיה - גרף ממוצעים

הסתברות

   
 

פרק ב

 

גיאומטריה

  • גיאומטריה של המישור
  • גיאומטריה אנליטית
  • טריגונומטריה
  • יחס בין גבהים ויחס בין שטחים במשולשים דומים
 • משפט חוצה זווית פנימית במשולש
 • היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זוויות ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים
 • שימוש בפרמטרים
 • מצולע משוכלל (מעל 4 צלעות)

פרק ג

חדו"א

 • קדם אנליזה
 • נגזרת ויישומיה
 • פולינום
 • פונקציית שורש
 • פונקציה רציונלית
 • אינטגרלים
 • בעיות קיצון גיאומטריות וגרפיות
 • בעיות קיצון של מספרים, גופים במרחב, תנועה וכלכליות
 • בעיות קיצון הכוללות פונקציית שורש
 • פונקציית שורש עם גורם לא ליניארי בתוך השורש
 • חקירת פונקציית מנה עם שורש
 • אינטגרל של פונקציה רציונלית כאשר חזקת המכנה גדולה מ-2

שאלון 472 - התוכנית החדשה 

 

נושא

תתי-נושאים שמופיעים במיקוד

תתי-נושאים שירדו מהמיקוד

פרק א

גיאומטריה במרחב 

 • הכרת מושגים במרחב
 • וקטור גיאומטרי, וקטור אלגברי
 • פרמטרים
 • חרוט וגליל
 • מנסרה משולשת

סטטיסטיקה (כולל רגרסיה)

 
 •  גרף ממוצעים

פרק ב

חדו"א

  • אלגברה של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
  • בעיות גדילה ודעיכה
  • פונקציה מעריכית, לוגריתמית: קדם אנליזה
  • נגזרת ויישומיה
  • אינטגרלים של הפונקציות המוזכרות 
 • שילוב של פונקציה מעריכית או לוגריתמית עם פונקציית שורש עם גורם לא ליניארי בתוך השורש
 • אינטגרל של פונקציות מנה מהצורהכאשר  שלם
 • מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על גרף הפונקציה
 • גזירה ואינטגרל של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות עם בסיס ששונה מ-e

איך כדאי להתכונן לבגרות במתמטיקה 4 יחידות?

  • פתרו מבחנים משנים קודמות, עדיף מחמש השנים האחרונות. 
  • התנסו בפתרון מבחנים בהגבלת זמן, בדיוק כמו במבחן האמיתי.
  • במהלך הפתרון התרגלו לעבוד עם מחשבון ועם דף נוסחאות (נוסחאון), והימנעו משימוש באמצעים אחרים שאסורים במבחן עצמו.
  • חקרו כל טעות! לא מספיק רק לפתור את המבחנים ולגלות אילו שאלות פתרתם נכון ואילו לא. חשוב שתבינו את מקור הטעות, ומהי הדרך הטובה ביותר להגיע לפתרון.

 

או שפשוט תיתנו לנו לבנות לכם תוכנית לימוד מותאמת אישית 

שאלון 35481 (804) שאלון 35482 (805)
מועד ב' תשפ"ג 2023 - א פתרונות מועד ב' תשפ"ג 2023 - א פתרונות
מועד ב' תשפ"ג 2023 - ב פתרונות מועד ב' תשפ"ג 2023 - ב פתרונות
מועד ב' תשפ"ג 2023 - ג פתרונות מועד ב' תשפ"ג 2023 - ג  פתרונות
מועד קיץ תשפ"ג 2023 - א פתרונות פתרונות
מועד קיץ תשפ"ג 2023 - ב פתרונות פתרונות
מועד קיץ תשפ"ג 2023 - ג פתרונות פתרונות
מועד חורף תשפ"ג 2023 - א פתרונות פתרונות
מועד חורף תשפ"ג 2023 - ב פתרונות פתרונות
מועד חורף תשפ"ג 2023 - ג פתרונות פתרונות
מועד ב' תשפ"ב 2022 - א פתרונות פתרונות
מועד ב' תשפ"ב 2022 - ב פתרונות פתרונות
מועד ב' תשפ"ב 2022 - ג פתרונות פתרונות
מועד קיץ תשפ"ב 2022 - א פתרונות פתרונות
מועד קיץ תשפ"ב 2022 - ב פתרונות פתרונות
מועד קיץ תשפ"ב 2022 - ג פתרונות פתרונות
פתרונות פתרונות
מועד ב' תשפ"א 2021 פתרונות מועד ב' תשפ"א 2021
פתרונות
מועד קיץ תשפ"א 2021 פתרונות מועד קיץ תשפ"א 2021 פתרונות
מועד חורף מאוחר תשפ"א 2021 פתרונות מועד חורף מאוחר תשפ"א 2021 פתרונות
מועד חורף תשפ"א 2021 פתרונות מועד חורף תשפ"א 2021 פתרונות
מועד ב' תש"ף 2020 פתרונות מועד ב' תש"ף 2020 פתרונות
מועד קיץ תש"ף 2020 פתרונות מועד קיץ תש"ף 2020 פתרונות
מועד חורף תש"ף 2020 פתרונות מועד חורף תש"ף 2020 פתרונות
מועד ב' תשע"ט 2019 פתרונות מועד ב' תשע"ט 2019 פתרונות
מועד קיץ תשע"ט 2019 פתרונות מועד קיץ תשע"ט 2019 פתרונות

שאלות נפוצות

איך נרשמים לבחינת הבגרות במתמטיקה 4 יחידות?
 • אם אתם תלמידי תיכון, אינכם צריכים להירשם באופן פעיל. הנהלת בית הספר תרשום אתכם למועד הרלוונטי.
 • אם אתם בוגרי תיכון או תלמידי תיכון המעוניינים לשפר ציון, עליכם לפנות להנהלת התיכון כדי להירשם.
 • אם אתם נבחנים אקסטרנים, עליכם לפתוח תיק נבחן בשלוחת הבחינות האקסטרניות ולהירשם לבחינה באופן מקוון באתר משרד החינוך.
מתי מקבלים את הציונים ואיפה ניתן לצפות בהם?

ציוני הבגרות מתפרסמים כחודשיים עד שלושה חודשים ממועד הבגרות. ציוני בגרות הקיץ מתפרסמים לרוב בחודש ספטמבר, וציוני בגרות החורף מתפרסמים בחודשים מרץ-אפריל.

ניתן לצפות בציוני הבגרות באתר משרד החינוך.

האם ניתן לשפר את ציוני הבגרות או להשלים שאלונים?

אם אתם מעוניינים להשלים שאלון או לשפר ציון בשאלון מסוים, בכל מועד תוכלו לבחור להיבחן רק בשאלון אחד מבין השניים. אף שבמהלך השנים השתנו השאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות, תוכלו לשפר את הציון שקיבלתם בשאלון ישן באמצעות היבחנות בשאלון חדש.

כיצד מחושב הבונוס עבור 4 יחידות מתמטיקה?

היבחנות ב-4 יחידות מתמטיקה מוסיפה 12.5 נקודות לציון הסופי שלכם (הבונוס תקף לנבחנים שקיבלו יותר מ-60). 

מה המיקוד לבגרות 4 יחידות במתמטיקה תשפ"ד (2024)?

בתוכנית הישנה:

החומר לשאלון 481 הוא: שאלות מילוליות, גיאומטריה אנליטית, הסתברות, גיאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

החומר לשאלון 482 הוא: סדרות, טריגונומטריה במרחב וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

 

בתוכנית החדשה:

החומר לשאלון 471 הוא:  גיאומטריה, הסתברות, סטטיסטיקה (כולל רגרסיה), וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. 

החומר לשאלון 472 הוא: רגרסיה, גיאומטריה במרחב וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

 

למיקוד המלא הכולל את כל הנושאים המשניים לחצו כאן.

באיזו כיתה נבחנים בבגרות 4 יחידות במתמטיקה?

הבגרות ב-4 יח"ל מתמטיקה נחלקת לשני שאלונים.

במתכונת הישנה נבחנים בשאלון 481 ובשאלון 482. הבחינה בשאלון 481 נערכת בכיתה י"א, והבחינה בשאלון 482 נערכת בכיתה י"ב.

במתכונת החדשה נבחנים בשאלון 471 ובשאלון 472. הבחינה בשאלון 471 נערכת בכיתה י"א, והבחינה בשאלון 472 נערכת בכיתה י"ב. 

כיצד ניתן לערער על ציון הבגרות?

על מנת לפתוח בתהליך ערעור על ציון הבגרות, עליכם לפנות לרכזי הבגרות בבית הספר. הרכזים יבקשו מהמורים שלכם למתמטיקה לבדוק את מחברות הבגרות שלכם. אם יתקבל פער גדול מעשר נקודות בין הציון שקיבלתם בבדיקת המורים לבין הציון שקיבלתם בפועל, יימצא בסיס לערעור.

במקרה הזה, בית הספר יגיש מכתב ערעור ויבקש לבדוק מחדש את מחברת הבחינה. באפשרותכם לצרף למכתב שבית הספר שולח מכתב אישי, ובו לפרט מדוע אתם חושבים שאתם זכאים לבדיקה נוספת של מחברת הבחינה.

ציונכם בבחינת הבגרות נקבע על פי שקלול של שני ציונים שנותנים שני מעריכים שונים. אם בקשתכם תתקבל, הבחינה תעבור להערכה נוספת אצל מעריך או מעריכה בכירים, כך שהציון הסופי החדש יהיה הממוצע בין ציון ההערכה השלישית והציון הקרוב אליו מבין שני הציונים הקודמים.

עם קבלת הציון החדש תהליך הערעור יסתיים ולא תוכלו להגיש בקשה לערעור נוסף.

דגשים חשובים:

 • ניתן להגיש ערעור עד 40 יום ממועד פרסום הציונים.
 • בקשת הערעור תתקל רק בהינתן שאכן נמצא פער משמעותי בין הציונים שהעניקו שני המעריכים הראשונים.
 • גם אם הציון הסופי החדש שקיבלתם יהיה נמוך יותר, זהו הציון שייקבע!
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.