מה ההבדל בין אמי"ר לאמיר"ם?

אמי"ר ואמיר"ם הם מבחנים שנועדו לבחון את רמת ידיעותיהם של מועמדים ללימודים גבוהים בשפה האנגלית. ההבדל המרכזי בין שני המבחנים הוא שמבחן אמיר"ם הוא מבחן ממוחשב. הבדל נוסף הוא בסולם הציונים: במבחן אמי"ר הציונים נעים מ-150 עד 250, ואילו במבחן אמיר"ם מ-50 עד 150. היחס בין הציונים קבוע ועומד על 100 נקודות. כך למשל ציון 70 במבחן אמיר"ם שווה ערך לציון 170 במבחן אמי"ר. 

← למדו עוד על ההבדלים בין אמי"ר לאמיר"ם


איך משיגים פטור?

שליטה טובה בשפה האנגלית היא אחת הדרישות במוסדות להשכלה גבוהה. סטודנטים נדרשים להגיע לרמת פטור במהלך לימודיהם, ולשם כך עליהם להשלים קורסים באנגלית, בהתאם לרמתם. ציון גבוה במבחן אמי"ר או אמיר"ם מקנה פטור מהשתתפות בקורסים הללו. הציון הנדרש להשגת הפטור הוא:

 • 234 ומעלה במבחן אמי"ר
 • 134 ומעלה במבחן אמיר"ם

האם יש ציון סף לקבלה ללימודים?

חלק ממוסדות הלימוד מתנים את הקבלה אליהם בעמידה בציון סף במבחן אמי"ר או אמיר"ם או בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. ציון הסף משתנה ממוסד למוסד ויש לבדוק במוסד הלימודים אם קיים ציון סף לקבלה ללימודים בחוג הרצוי.

חשוב לציין כי אם נבחנתם גם בבחינה פסיכומטרית וגם בבחינת אמי"ר או אמיר"ם, הציון הגבוה מבין הבחינות הוא שייחשב.


"רכשתי את הערכה להכנה למבחן אמיר"ם. נעזרתי בהסברים, בתרגולים ובסימולציות במשך חודשיים וקיבלתי 139 במבחן במועד הראשון שניגשתי אליו! לאורך החודשיים ראיתי איך הציונים שלי בסימולציות עולים ממבחן למבחן, איך העקרונות והגישה למבחן מובנים ונטמעים בי ככל שאני מתרגלת יותר. כשביקשתי עזרה. המענה היה מהיר, סימפתי ונחמד. בהחלט אמליץ עליכם בהמשך הדרך. תודה רבה לכם!"

 

הכנה למבחן אמיר"ם, אוקטובר 2018

כיצד נקבע מספר הקורסים שיש ללמוד?

סטודנטים שלא הגיעו לרמת פטור במבחן אמי"ר או אמיר"ם (234 ומעלה באמי"ר, 134 ומעלה באמיר"ם), נדרשים להשתתף בקורסים באנגלית כדי להגיע לרמה הנדרשת. מספר הקורסים שעל כל סטודנט להשלים נקבע על פי הציון שקיבל במבחן אמי"ר או אמיר"ם. היות שפער של נקודות בודדות יכול לצמצם את מספר הקורסים שעל הסטודנט להשלים, יש חשיבות רבה לציון במבחן. לשם הדוגמה, נבחן שקיבל ציון 83 במבחן אמיר"ם או 183 במבחן אמי"ר יצטרך להשלים ארבעה קורסי אנגלית כדי להגיע לרמת פטור, ולעומתו נבחן שקיבל 86 במבחן אמיר"ם או 186 במבחן אמי"ר יזדקק לשלושה קורסים בלבד (ראו פירוט להלן). משך כל קורס הוא סמסטר עד שנה, ובכולם קיימת חובת נוכחות. כדי להתקדם מקורס לקורס יש לעמוד בכל הדרישות האקדמיות. הקורסים אינם כלולים בשכר הלימוד, ומחירו של כל קורס הוא 1,000 עד 1,500 שקלים.  

השקעה בהכנה למבחן, גם אם אינה מזכה בפטור, יכולה להעלות את רמתכם ולסייע לכם להשיג ציון גבוה יותר, ובדרך זו לצמצם את מספר קורסי האנגלית שלהם תידרשו במהלך התואר.

פירוט הקורסים לפי ציון:

הקורסים הנדרשים למי שקיבל ציון 83 במבחן אמיר"ם או 183 במבחן אמי"ר: טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'. בסך הכול ארבעה קורסים.

הקורסים הנדרשים למי שקיבל ציון 86 במבחן אמיר"ם או 186 במבחן אמי"ר: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'. בסך הכול שלושה קורסים. 

חלוקה לרמות אנגלית לפי ציוני אמי"ר או אמיר"ם החל משנת תשע"ו:

הרמה באנגלית ציון אמי"ר ציון אמיר"ם/
פסיכומטרי

טרום בסיסי א'

169-150

69-50

       או

טרום בסיסי ב'

184-170

84-70

בסיסי

199-185

99-85

מתקדמים א'

219-200

119-100

מתקדמים ב'

233-220

133-120

פטור

250-234

150-134

 שימו לב! ייתכנו שינויים בחלוקה הפנימית של כל מוסד, למשל -

באוניברסיטת בר-אילן החלוקה של טרום בסיסי מתבצעת כך:

 • טרום בסיסי א':  ציון אמיר"ם / פסיכומטרי - 77-50 ; ציון אמי"ר - 177-150
 • טרום בסיסי ב':  ציון אמיר"ם / פסיכומטרי - 84-78 ; ציון אמי"ר - 184-178

נוסף על כך, במוסדות לימוד מסוימים הקבלה ללימודים מותנית בציון מינימלי. 

כדי לראות את החלוקה לרמות לפי ציון אמי"ר/אמיר"ם במוסדות הלימוד השונים, לחצו על שם המוסד:

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית

הטכניון

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת אריאל

המרכז הבינתחומי

מכללה למנהל

שערי מדע ומשפט

מכללת גליל מערבי

מכללת ספיר

מכללת הדסה

מכללת תל חי

המרכז האקדמי פרס

המרכז האקדמי רופין

מכללת בית ברל

מכללת סמי שמעון

מכללת כנרת

מכללת אשקלון

שנקר

בצלאל

HIT

 

​הכנה מוקדמת של מכון נועם תסייע לכם להגיע לתוצאות גבוהות יותר. 


"ההדרכה ברורה. ההכנה מדויקת. הצלחתי וקיבלתי פטור. תודה רבה."

 

נבחנה באמי"ר – מרץ 2018

למשך כמה זמן תקף הציון?

באוניברסיטאות תוצאות מבחן אמי"ר ואמיר"ם תקפות למשך 5 שנים לפחות. עם זאת, יש לבדוק במוסד הלימוד שאליו נרשמתם אם מועד הבחינה שאתם מתכוונים להיבחן בו תקף לשנת הלימודים הרצויה, כדי למנוע מצב שבו המוסד המבוקש לא יתחשב בציון הבחינה שלכם.

← למידע על מועדי המבחנים וההרשמה


איזה ציון קובע?

בדומה לבחינה הפסיכוטמטרית, גם במבחן אמי"ר או אמיר"ם הציון הקובע לנבחנים שניגשו לבחינה כמה פעמים הוא הציון הגבוה ביותר שהשיגו.  


חישוב ציון מבחן אמי"ר

ציוני מבחן אמי"ר נעים בין 150 ל-250. הציון במבחן הוא ציון יחסי, כך שהמועד שבו ניגשתם אינו משפיע על ציונכם הסופי. הבחינה כוללת שני פרקים המחושבים לציון, ופרק פיילוט (פרק שאינו נכלל בחישוב הציון הסופי ומשמש את מאל"ו לצרכים פנימיים).

כדי לחשב את הציון בבחינה עליכם לבדוק על כמה תשובות בכל פרק עניתם נכונה ולחבר את מספר התשובות הנכונות בשני פרקים. סכום זה הוא ציון הגלם אשר מומר לציון הסופי על-פי הטבלה הבאה:

ציון גלם ציון אמיר סופי ציון גלם ציון אמיר סופי

0

150

23

197

1

152

24

199

2

154

25

201

3

156

26

203

4

158

27

205

5

160

28

208

6

162

29

210

7

164

30

212

8

166

31

214

9

168

32

216

10

170

33

218

11

172

34

220

12

174

35

222

13

176

36

225

14

178

37

228

15

180

38

230

16

182

39

233

17

184

40

236

18

187

41

239

19

189

42

242

20

191

43

246

21

193

44

250

22

195

   

טבלת התפלגות ציוני מבחן אמי"ר / אמיר"ם

טבלה זו תסייע לכם להבין את משמעות הציונים:

טווח הציונים אחוז הנבחנים שציונם נמצא בטווח
טווח ציונים אמי"ר טווח ציונים אמיר"ם מתחת לטווח בטווח מעל הטווח

150-169

50-69

0

3

97

170-174

70-74

3

4

93

175-179

75-79

7

5

88

180-184

80-84

12

5

83

185-189

85-89

17

7

76

190-194

90-94

24

7

69

195-199

95-99

31

7

62

200-204

100-104

38

9

54

205-209

105-109

46

9

45

210-214

110-114

55

8

37

215-219

115-119

63

8

29

220-224

120-124

71

7

22

225-229

125-129

78

7

15

230-234

130-134

85

6

9

235-239

135-139

91

4

5

240-244

140-144

95

3

2

245-250

145-150

98

2

0


דיווח הציון לנבחנים ולמוסד הלימודים

דיווח ציון מבחן אמי"ר

הציון יישלח אליכם בדואר בתוך כ-45 ימים מיום המבחן, לכתובת שמילאתם בטופס ההרשמה. כמו כן, תוכלו לראות את ציונכם באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ניתן לצפות בציון באתר במשך 30 יום מאז פרסומו.

כדי לראות את הציון באתר, יש להזין פרטים אישיים מזהים: שם, מספר זהות ומספר האסמכתה המופיע בראש הספח "קבלה לנבחן" (הספח שנשאר ברשותכם לאחר תשלום דמי הבחינה בבנק), בזימון למבחן ובאישור לנבחן שמחולק בסוף הבחינה. לכן חשוב לשמור על מספר האסמכתה לפחות עד לאחר קבלת דיווח הציונים.

ציונכם גם מדווח אוטומטית בתוך כ-45 יום לאוניברסיטאות בן-גוריון בנגב, בר-אילן, חיפה, העברית בירושלים, תל-אביב והטכניון. ניתן לבקש שציונכם ידווח למוסדות נוספים שתסמנו בטופס ההרשמה.

המוסדות שאליהם ניתן לבקש לשלוח את ציונכם הם:

 • מכון אקדמי טכנולוגי חולון
 • האוניברסיטה הפתוחה
 • המכללה למִנהל – המסלול האקדמי
 • המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
 • המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 • אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
 • המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
 • המכללה האקדמית תל-חי
 • המכללה האקדמית ספיר
 • מכללת בית ברל

דיווח ציון מבחן אמיר"ם

ציון המבחן מחושב בתום המבחן.

בחלק ממוסדות הלימוד הנבחנים יכולים לראות את הציון על המסך בו במקום. עם זאת, ציון זה אינו תקף עד לאישור המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. תוכלו לראות את ציונכם גם באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. נוסף על כך, המרכז הארצי לבחינות והערכה מעביר את ציונכם למוסד שאליו נרשמתם (ואשר בו התקיים המבחן).

באפשרותכם לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את ציונכם למוסדות נוספים. לשם כך עליכם לשלוח לאחר המבחן דוא"ל למדור ציונים score@nite.org.il ולציין את פרטיכם האישיים (שם מלא, מספר תעודת זהות), מועד המבחן ואילו מוסדות יש להוסיף לדיווח ציונכם.

המוסדות שאליהם ניתן לבקש לשלוח את ציונכם הם:

 • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • אוניברסיטת בר-אילן
 • אוניברסיטת חיפה
 • הטכניון
 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • אוניברסיטת תל-אביב
 • מכון אקדמי טכנולוגי חולון
 • האוניברסיטה הפתוחה
 • המכללה למִנהל – המסלול האקדמי
 • המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו
 • המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 • המכללה האקדמית תל-חי
 • אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
 • מכללת בית ברל

תרגול מוקדם ונכון עם מכון נועם יסייע לכם להגיע לתוצאות גבוהות יותר: 

מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
loading..
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.