כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
(36) קראו עוד

תהליך המיון לתפקידי משפטנים בנציבות שירות המדינה

מבחני המיון לתפקידי משפטנים בנציבות שירות המדינה מיועדים לנבחנים לתפקידי ממונה (עמותות וחברות), סגן בכיר פלילי, שומר סף (הנהלת בתי המשפט), עוזר משפטי ופרקליטות. המיונים נערכים במכון המיון קינן שפי, וכוללים שלושה שלבים - אבחון קוגניטיבי, אבחון התנהגותי-אישיותי וועדת בוחנים. כל שלב מבין השלושה הוא שלב מסנן, והמעבר לשלב הבא תלוי בהצלחה בו. תוצאות המבחנים יוכלו לשמש אתכם בהגשת מועמדות למכרזים נוספים לנציבות המדינה למשך שנה מתום תהליך המיון הראשון. 

מה כוללים מבחני המיון למשפטנים בנציבות המדינה?

  • שלב א' - אבחון קוגניטיבי - בשלב זה תיבחנו במבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים הכוללים מבחנים כמותיים, מבחנים מילוליים ולוגיים, מבחני זריזות ודיוק, מבחנים צורניים ובחלק מהמקרים גם מבחני אנגלית. לרוב יכללו המבחנים הממוחשבים גם מבחן ייעודי הבוחן ידע מקצועי הרלוונטי לתפקידכם.
  • שלב ב'- אבחון התנהגותי-אישיותי - שלב זה כולל מרכז הערכה המורכב מכמה תחנות - מבחני אישיות, מבחן דואר, דינימיקה קבוצתית, שאלון ביוגרפי וריאיון אישי עם פסיכולוג. 
  • שלב ג'- ועדת בוחנים - ועדת הבוחנים היא השלב האחרון בתהליך המיון, והיא מורכבת מאנשי מקצוע מנוסים בתחומכם שיציגו בפניכם שאלות אישיות ומקצועיות. הוועדה תשקלל את הנתונים מכל שלבי המיון, ותודיע על החלטתה בדבר קבלתכם לתפקיד.

איך מתכוננים לשלב א' בעזרת ערכת ההכנה שלנו?

 • מרעננים את החומר - חלק ניכר מהחומר המופיע במבחנים הפסיכוטכניים מוכר לכם מלימודיכם בעבר, אך סביר שעבר זמן רב מאז תרגלתם אותו. הערכה שלנו מצוידת בהסברים מפורטים ושיטות פתרון ייחודיות שיסייעו לכם לרענן את הידע ולהחזיר את השליטה בחומר. 
 • מתרגלים לעבודה בהגבלת זמן - המבחנים הפסיכוטכניים ממוחשבים ומוגבלים בזמן, וכדי להצליח בהם יש לעבוד במהירות. ערכת ההכנה שלנו כוללת תרגול מקיף ומוגבל בזמן, וכן סימולציות מלאות המדמות את תנאי המבחן האמיתי.
 • מכירים לעומק את כל נושאי הבחינה - ערכת ההכנה שלנו כוללת שאלות מכל הנושאים הצפויים להופיע במבחן. היכרות מעמיקה עם נושאי הבחינה, סוגי השאלות ודרגות הקושי יסייעו לכם להגיע לבחינה כשאתם מוכנים ובטוחים בעצמכם ובביצועים שלכם. 

שימו 

 ערכת ההכנה לשלב א' כוללת הכנה לכל המבחנים הפסיכוטכניים שעשויים להופיע במיון, אך לא למבחן הידע המקצועי. כדי להתכונן למבחן הידע המקצועי אנחנו מציעים לכם לעבור על חומרים מלימודיכם או מהכשרתכם, הרלוונטיים לתפקיד אליו אתם מתמיינים.

  תוספת מומלצת לערכה - הדרכה אישית לקראת המבחנים

מפגש אישי, בן 90 דקות, בהדרכת מדריך או מדריכה פסיכוטכניים מצוות מכון נועם, בזום או אצלנו במכון, לבחירתכם. במהלך המפגש תעברו עם המדריך על הנושאים השונים שתרגלתם בערכת ההכנה, תאתרו את נקודות התרופה ותקבלו דגשים נכונים להתמודדות. המדריך יצייד אתכם בטיפים לפתרון מהיר ויעיל של שאלות ממגוון נושאים, ויסייע לכם לבנות תוכנית למידה מותאמת אישית עד למועד המבחן.

מתאים לכם? סמנו ✔ בתיבת המכירה

 

שאלות לדוגמא - שלב א'

שאלות מילוליות

החלק המילולי נועד לבחון את כישורי השפה ויכולת ההסקה הלוגית שלכם. חלק זה במבחני הנציבות לתפקיד משפטנים כולל: צירופי מילים, אנלוגיות, לוגיקה ועוד.

צירופי מילים

בשאלות מסוג זה יוצג רצף של שלוש מילים. יש למצוא את המילה שיוצרת מטבע לשון או צירוף מילים מוכר עם כל מילה ברצף. 

בהיר, כיפה, ארץ.

פתרון והסבר:

המילה המשותפת היא "שמיים": שמיים בהירים, כיפת השמיים, שמיים וארץ.

אנלוגיות

במבחן זה מופיעות מילים המקיימות ביניהן קשר לוגי מסוים. בכל תשובה מופיע צמד מילים נוסף בעל קשר לוגי כלשהו. יש לזהות את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הלוגי הדומה ביותר לצמד המילים בשאלה.

רימון : לימון

תשובות אפשריות:

גרב : חרב

חי"ת : טי"ת

ארון : סבון

חליל : סליל

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא חי"ת : טי"ת. אנלוגיה זו היא אנלוגיה כפולה: יש קשר בין המשמעות של שתי המילים וגם יש קשר במבנה הצורני של המילים עצמן.

רימון ולימון הם שני פריטים מאותה קבוצה (פירות), וגם אלו מילים מתחרזות. כל התשובות מתחרזות, אך רק התשובה חי"ת : טי"ת מקיימת גם קשר של השתייכות לאותה קבוצה - אותיות הא"ב.

יש לשים לב תמיד לשני ההיבטים של צמד המילים באנלוגיה: המשמעות והצורה. רוב הפעמים הקשר בין המילים יהיה או במשמעות בלבד או בצורה בלבד. לעיתים, כמו בשאלה זו, הקשר יהיה כפול.

לוגיקה

מבחן זה בודק את היכולת לנתח ולהסיק מסקנות מן הכתוב. יש לבחור תשובה אחת מתאימה לכל שאלה.

אם אין חקלאי שהוא שובב וכל החרוצים הם גם חקלאים, אזי תמיד נכון ש:

1. קיימים חרוצים שהם שובבים.

2. אין חקלאי שהוא לא חרוץ.

3. קיימים שובבים שהם גם חרוצים.

4. אף לא אחד מהנ"ל.

פתרון והסבר:

זוהי שאלת היקשים. בשאלה מתוארים שני קשרים לוגיים:
זרות – אין חקלאי שהוא שובב.
הכלה – כל החרוצים הם חקלאים. נתאר את הקשרים בצורה הסכמטית הבאה:

פתרון שאלה לדוגמא, מבחן נציבות למשפטנים, לוגיקה

אנו נשאלים מה נכון תמיד. נדון באפשרויות התשובה:
1. קיימים חרוצים שהם שובבים – לא ייתכן. אם חרוצים מוכלים בקבוצת החקלאים, אז הם מקיימים את אותם יחסי זרות עם קבוצת השובבים.
2. אין חקלאי שהוא לא חרוץ – ניתן להפוך משפט זה, ולומר במילים אחרות – כל חקלאי הוא חרוץ. מצב זה אינו נכון. החרוצים מוכלים בקבוצת החקלאים, אך אין הכרח שמתקיימת חפיפה מלאה בין שתי הקבוצות. בהחלט ייתכנו חקלאים שאינם חרוצים (הציור ממחיש זאת).
3. קיימים שובבים שהם גם חרוצים – לא ייתכן. בדיוק כמו באפשרות התשובה הראשונה, לא ייתכן מצב של חפיפה כלשהי בין קבוצת השובבים לקבוצת החרוצים.
4. אף אחד מהנ"ל – מכיוון שכפי שראינו אף אפשרות אינה נכונה, זוהי התשובה!
התשובה היא: אף לא אחד מהנ"ל.

שאלות כמותיות

חלק זה יבחן את הכישורים המתמטיים שלכם. תצטרכו לשפר את יכולת ההסקה הכמותית, לזהות דפוסים וחוקיות ולתרגם בעיות מילוליות לתרגילים חשבוניים.

סדרות

עליכם למצוא מבין האפשרויות המוצעות את המספר המשלים את הסדרה.

 ? | 3- | 17 | 2 | 12 | 7

 • 22
 • 14-
 • 13
 • 25

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא 22.

פתרון לשאלת סדרות, מבחן נציבות משפטנים לדוגמא


זוהי סדרת הפרשים.

חישוב ההפרשים בין כל זוג מספרים יראה כי ההפרש עולה בכל פעם ב-5 (בערך מוחלט), ואילו המקדם מתחלף, פעם (+) ופעם (-).

אם נוסיף 25 לאיבר האחרון (3-), נקבל את המספר 22.

לכן התשובה הנכונה היא 22.

צורות

החלק הצורני בוחן את היכולת שלכם לזהות את החוקיות המתקיימת בין הצורות בשאלה.

מטריצות

בשאלות מסוג זה יופיעו לפניכם 8 צורות. הצורה התשיעית חסרה. עליכם למצוא את הקשר הלוגי שקיים בין הצורות, ובאמצעותו להשלים את הצורה החסרה באופן המתאים ביותר.

בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה מבין התשובות האפשריות:

פתרון שאלה לדוגמא, מבחן נציבות למשפטנים, מטריצות

פתרון והסבר:

במטריצה זו, הצורה הימנית היא שילוב של שתי הצורות האחרות. החלק האפור בטור הימני מייצג את החלקים החופפים זה לזה בצורה השמאלית והמרכזית. 

ניתן לדמיין כיצד הצורה השמאלית והמרכזית "עולות" זו על זו, ובמקום בו שחור עולה על לבן, מתקבל החלק האפור, כפי שמוצג בצורה הימנית. 

כך גם קורה בשורה השנייה, במקום שבו שחור חופף עם לבן יתקבל אפור, ואילו במקומות שבהם אין חפיפה הצבע נשמר. 

בשורה התחתונה של המטריצה בצורה השמאלית העיגול הפנימי שחור כולו, ואילו בצורה המרכזית העיגול הפנימי לבן כולו, כך שבצורה הימנית נחפש צורה שבה העיגול הפנימי אפור כולו. 
בנוסף, נשים לב ששני קווים אלכסוניים יוצרים ביחד איקס.

התשובה היא: פתרון שאלה לדוגמא, מבחן נציבות למשפטנים, צורות

*** היכנסו לאתר נציבות שירות המדינה כדי להתעדכן על מכרזים חדשים.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.