כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
(11) קראו עוד

תהליך המיון לתפקידי משפטנים בנציבות שירות המדינה

מבחני המיון לתפקידי משפטנים בנציבות שירות המדינה מיועדים לנבחנים לתפקידים, כגון ממונה (עמותות וחברות), סגן בכיר פלילי, שומר סף (הנהלת בתי המשפט) ופרקליטות. המיונים נערכים במכון המיון קינן שפי, וכוללים שלושה שלבים - אבחון קוגניטיבי, אבחון התנהגותי אישיותי וועדת בוחנים. כל שלב מבין השלושה הוא שלב מסנן, והמעבר לשלב הבא תלוי בהצלחה בו. תוצאות המבחנים יוכלו לשמש אתכם בהגשת מועמדות למכרזים נוספים לנציבות המדינה למשך שנה מתום תהליך המיון הראשון. 

מה כוללים מבחני המיון למשפטנים בנציבות המדינה?

  • שלב א' - אבחון קוגנטיבי - בשלב זה תיבחנו במבחנים פסיכוטכניים ממוחשבים הכוללים מבחנים כמותיים, מבחנים מילוליים ולוגיים, מבחני זריזות ודיוק ומבחנים צורניים. לרוב יכללו המבחנים הממוחשבים גם מבחן ייעודי הבוחן ידע מקצועי הרלוונטי לתפקידכם.
  • שלב ב'- אבחון התנהגותי אישיותי  -שלב זה כולל מרכז הערכה המורכב מכמה תחנות - מבחני אישיות, דינימיקה קבוצתית, שאלון ביוגרפי וריאיון אישי עם פסיכולוג. 
  • שלב ג'- ועדת בוחנים - ועדת הבוחנים היא השלב האחרון בתהליך המיון, והיא מורכבת מאנשי מקצוע מנוסים בתחומכם שיציגו בפניכם שאלות אישיות ומקצועיות. הוועדה תשכלל את הנתונים מכל שלבי המיון, ותודיע על החלטתה בדבר קבלתכם לתפקיד.

איך מתכוננים ליום המיון בעזרת ערכת ההכנה שלנו?

 •  מרעננים את החומר - חלק ניכר מהחומר המופיע במבחנים הממוחשבים מוכר לכם מלימודיכם בעבר, אך סביר שעבר זמן רב מאז תרגלתם אותו. הערכה שלנו מצוידת בהסברים מפורטים, שיטות פתרון ייחודיות וליווי מודרך שיסייעו לכם לרענן את הידע ולהחזיר את השליטה בחומר. 
 • מתרגלים לעבודה במגבלת זמן - המבחנים הממוחשבים מוגבלים בזמן, וכדי להצליח בהם יש לעבוד במהירות. ערכת ההכנה שלנו כוללת תרגול מקיף ומוגבל בזמן, וכן סימולציות מלאות המדמות את תנאי המבחן האמיתי.
 • מכירים לעומק את כל נושאי הבחינה - ערכת ההכנה שלנו כוללת שאלות מכל הנושאים הצפויים להופיע במבחן. היכרות מעמיקה עם נושאי הבחינה, סוגי השאלות ודרגות הקושי יסייעו לכם להגיע לבחינה כשאתם מוכנים ובטוחים בעצמכם ובביצועים שלכם. 
 • מתכוננים מראש לשלב ב' - ערכת ההכנה כוללת תרגול מקיף בנושאי המבחנים הממוחשבים ותרגול למבחני האישיות והאמינות. כמו כן, כוללת הערכה חומרים תיאורטיים לקריאה, ובהם דוגמאות מדינמיקה קבוצתית ומריאיונות אישיים. 

"ההכנה מצויינת! ידעתי לקראת מה אני הולכת ולא בזבתי זמן על הבנת השאלה או התארגנות לקראתה. בנוסף, בחלק המילולי היו שאלות שהכרתי מההכנה- מילה במילה!"

 

נבחנה לתפקיד במשרד המשפטים בקינן שפי - ספטמבר 2019


שאלות לדוגמא - שלב א'

שאלות מילוליות

החלק המילולי נועד לבחון את כישורי השפה ויכולת ההסקה הלוגית שלכם. חלק זה במבחני הנציבות לתפקיד משפטנים, כולל: צירופי מילים, אנלוגיות, לוגיקה ועוד.

צירופי מילים

במבחן זה יוצגו זוג מילים או שלישייה כאשר לכולם מילה משותפת המרכיבה עם כל אחת ממילות השלישייה מטבע לשון או צירוץ מילים מוכר. יש למצוא את המילה המשותפת.

בהיר, כיפה, ארץ.

פתרון והסבר:

המילה המשותפת היא 'שמים': שמים בהירים, כיפת השמים, שמים וארץ. יש לשים לב שהדרך התקנית לכתוב את המילה "שמים" היא עם י' אחת בלבד.

אנלוגיות

במבחן זה מופיעות מילים המקיימות ביניהן קשר לוגי מסוים. בכל אשפרות תשובה מופיע צמג מילים נוסף בעל קשר לוגי כלשהו. יש לזהות את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הלוגי הדומה ביותר לצמד המילים בשאלה.

רימון : לימון

תשובות אפשריות:

גרב : חרב

חי"ת : טי"ת

ארון : סבון

חליל : סליל

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא חי"ת : טי"ת. אנלוגיה זו היא אנלוגיה כפולה: יש קשר בין המשמעות של שתי המילים וגם יש קשר במבנה הצורני של המילים עצמן.

רימון ולימון הם שני פריטים מאותה קבוצה (פירות), וגם אלו מילים מתחרזות. כל התשובות מתחרזות אך רק התשובה חי"ת : טי"ת מקיימת גם קשר של השתייכות לאותה קבוצה - אותיות הא"ב.

יש לשים לב תמיד לשני ההיבטים של צמד המילים באנלוגיה: המשמעות והצורה. רוב הפעמים הקשר בין המילים יהיה או במשמעות בלבד או בצורה בלבד. לעיתים, כמו בשאלה זו, הקשר יהיה כפול.

לוגיקה

מבחן זה בודק את היכולת לנתח ולהסיק מסקנות מן הכתוב. יש לבחור תשובה אחת מתאימה לכל שאלה.

אם אין חקלאי שהוא שובב וכל החרוצים הם גם חקלאים, אזי תמיד נכון ש:

1. קיימים חרוצים שהם שובבים.

2. אין חקלאי שהוא לא חרוץ.

3. קיימים שובבים שהם גם חרוצים.

4. אף לא אחד מהנ"ל.

פתרון והסבר:

זוהי שאלת היקשים. בשאלה מתוארים שני קשרים לוגיים:
זרות – אין חקלאי שהוא שובב.
הכלה – כל החרוצים הם חקלאים. נתאר את הקשרים בצורה הסכמטית הבאה:

אנו נשאלים מה נכון תמיד. נדון באפשרויות התשובה:
1. קיימים חרוצים שהם שובבים – לא יתכן. אם חרוצים מוכלים בקבוצת החקלאים, אז הם מקיימים את אותם יחסי זרות עם קבוצת השובבים.
2. אין חקלאי שהוא לא חרוץ – ניתן להפוך משפט זה, ולומר במילים אחרות – כל חקלאי הוא חרוץ. מצב זה אינו נכון. החרוצים מוכלים בקבוצת החקלאים, אך אין הכרח שמתקיימת חפיפה מלאה בין שתי הקבוצות. בהחלט יתכנו חקלאים שאינם חרוצים (הציור ממחיש זאת).
3. קיימים שובבים שהם גם חרוצים – לא יתכן. בדיוק כמו באפשרות התשובה הראשונה, לא יתכן מצב של חפיפה כלשהי בין קבוצת השובבים לקבוצת החרוצים.
4. אף אחד מהנ"ל – מכיוון שכפי שראינו אף אפשרות אינה נכונה, זוהי התשובה!
התשובה היא - אף לא אחד מהנ"ל.

שאלות כמותיות

חלק זה יבחן את הכישורים המתמטיים שלכם. תצטרכו לשפר את יכולת ההסקה הכמותית, לזהות דפוסים וחוקיות ולתרגם בעיות מילוליות לתרגילים חשבוניים.

סדרות

עליכם למצוא מבין האפשרויות המוצאות את המספר/ים המשלימ/ים את הסדרה בשאלה.

 ? | 3- | 17 | 2 | 12 | 7

 • 22
 • 14-
 • 13
 • 25

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא 22.

זוהי סדרת הפרשים.

חישוב ההפרשים בין כל זוג מספרים יראה כי ההפרש עולה בכל פעם ב-5 (בערך מוחלט), ואילו המקדם מתחלף, פעם (+) ופעם (-).

אם נוסיף 25 לאיבר האחרון (3-), נקבל את המספר 22.

לכן התשובה הנכונה היא 22.

צורות

החלק הצורני נועד לשפר את יכולת הזיהוי שלכם של אנלוגיות בין צורות במרחב, הבנת החוקיות הצורנית ויכולת ההסקה.

מטריצות

במבחן, יופיעו לפניכם 8 צורות כאשר הצורה התשיעית חסרה. עליכם למצוא את הקשר הלוגי שקיים בין הצורות, ובאמצעותו להשלים את הצורה החסרה באופן המתאים ביותר.

בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה מבין התשובות האפשריות:

פתרון והסבר:

במטריצה זו, הצורה הימנית הינה השילוב של שתי הצורות האחרות. החלק האפור בטור הימני, מייצג את החלקים החופפים זה לזה בצורה השמאלית והמרכזית. 

ניתן לדמיין כיצד הצורה השמאלית והמרכזית "עולות" זו על זו, ובמקום בו שחור עולה על לבן, מתקבל החלק האפור, כפי שמוצג בצורה הימנית. 

כך גם קורה בשורה השנייה, מקום בו שחור חופף עם לבן יתקבל אפור ואילו במקומות בהם אין חפיפה, הצבע נשמר. 

בשורה התחתונה של המטריצה בצורה השמאלית העיגול הפנימי שחור כולו, ואילו בצורה המרכזית העיגול הפנימי לבן כולו, כך שבצורה הימנית נחפש צורה שבה העיגול הפנימי אפור כולו. 
בנוסף, נשים לב ששני קווים אלכסונים יוצרים ביחד איקס.

התשובה היא - 

*** היכנסו לאתר נציבות שירות המדינה כדי להתעדכן על מכרזים חדשים.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.