כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
(10) קראו עוד

מה כוללת ההכנה?

 • חדש! סימולציה מלאה הכוללת את כל פרקי הבחינה!
 • מבחנים כמותיים: אחוזים, אומדנים, בעיות בחשבון, סדרות.
 • מבחנים מילוליים: אנלוגיות, לוגיקה, הוראות, צירופי מילים.
 • מבחני צורות: מטריצות, צורות בשורה.
 • מבחני זריזות ודיוק: מספרים, שמות, תווים וקידוד
 • הסרת חלודה: קבצי עזר לרענון ולהדפסה (אחוזים, שברים, סדרות ועוד).

 • מבחני אישיות: מבחנים תיאורטיים + מבחן מעשי של כ-220 שאלות ודו"ח מפורט 
 • דינמיקה קבוצתית: הסבר תיאורטי על אופי המבחן + דוגמאות מדינמיקות בקינן שפי
 • ריאיון עבודה: סרט של 20 דקות + הסבר תיאורטי על ריאיון עבודה

 • תרגול מתוזמן המדמה את יום המבחנים.
 • תרגול מודרך המלווה הסברים וטיפים לפתרון.
 • השימוש בערכה זמין מכל דפדפן - במחשב, בטאבלט ובסמארטפון.
 • ניתן לתרגל כל מבחן ללא הגבלה.
 • ניתן לתרגל כל מבחן 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

 

שימו לב, באפשרותכם להוסיף לערכת ההכנה אונליין הדרכה אישית עם מאבחנת פסיכוטכנית. ההדרכה תאפשר לכם לעבור על נושאים שהתקשתם בהם ולקבל טיפים לפתרון.

מה כוללים מבחני המיון למשפטנים בנציבות המדינה?

שלב א' - מבחנים פסיכוטכניים

מבחני נציבות למשפטנים הנערכים במכון קינן שפי, כוללים בשלב זה מבחנים כמותיים, מבחנים מילוליים ולוגיים, מבחני זריזות ודיוק ומבחנים צורניים. לרוב תיבחנו גם במבחן מקצועי. שימו לב - המבחנים הפסיכוטכניים מהווים שלב מסנן, ורק מי שיעבור בהצלחה יזומן למרכז ההערכה להמשך תהליך המיון של מבחני נציבות משפטנים. הכנה מוקדמת יכולה לסייע בשיפור ביצועים והגדלת הסיכויים לעבור לשלב הבא.

דוגמאות לשאלות בשלב א'

שאלות מילוליות

החלק המילולי נועד לבחון את כישורי השפה ויכולת ההסקה הלוגית שלכם. חלק זה במבחני הנציבות לתפקיד משפטנים, כולל: צירופי מילים, אנלוגיות, לוגיקה ועוד.

צירופי מילים

במבחן זה יוצגו זוג מילים או שלישייה כאשר לכולם מילה משותפת המרכיבה עם כל אחת ממילות השלישייה מטבע לשון או צירוץ מילים מוכר. יש למצוא את המילה המשותפת.

בהיר, כיפה, ארץ.

פתרון והסבר:

המילה המשותפת היא 'שמים': שמים בהירים, כיפת השמים, שמים וארץ. יש לשים לב שהדרך התקנית לכתוב את המילה "שמים" היא עם י' אחת בלבד.

אנלוגיות

במבחן זה מופיעות מילים המקיימות ביניהן קשר לוגי מסוים. בכל אשפרות תשובה מופיע צמג מילים נוסף בעל קשר לוגי כלשהו. יש לזהות את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הלוגי הדומה ביותר לצמד המילים בשאלה.

רימון : לימון

תשובות אפשריות:

גרב : חרב

חי"ת : טי"ת

ארון : סבון

חליל : סליל

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא חי"ת : טי"ת. אנלוגיה זו היא אנלוגיה כפולה: יש קשר בין המשמעות של שתי המילים וגם יש קשר במבנה הצורני של המילים עצמן.

רימון ולימון הם שני פריטים מאותה קבוצה (פירות), וגם אלו מילים מתחרזות. כל התשובות מתחרזות אך רק התשובה חי"ת : טי"ת מקיימת גם קשר של השתייכות לאותה קבוצה - אותיות הא"ב.

יש לשים לב תמיד לשני ההיבטים של צמד המילים באנלוגיה: המשמעות והצורה. רוב הפעמים הקשר בין המילים יהיה או במשמעות בלבד או בצורה בלבד. לעיתים, כמו בשאלה זו, הקשר יהיה כפול.

לוגיקה

מבחן זה בודק את היכולת לנתח ולהסיק מסקנות מן הכתוב. יש לבחור תשובה אחת מתאימה לכל שאלה.

אם אין חקלאי שהוא שובב וכל החרוצים הם גם חקלאים, אזי תמיד נכון ש:

1. קיימים חרוצים שהם שובבים.

2. אין חקלאי שהוא לא חרוץ.

3. קיימים שובבים שהם גם חרוצים.

4. אף לא אחד מהנ"ל.

פתרון והסבר:

זוהי שאלת היקשים. בשאלה מתוארים שני קשרים לוגיים:
זרות – אין חקלאי שהוא שובב.
הכלה – כל החרוצים הם חקלאים. נתאר את הקשרים בצורה הסכמטית הבאה:

אנו נשאלים מה נכון תמיד. נדון באפשרויות התשובה:
1. קיימים חרוצים שהם שובבים – לא יתכן. אם חרוצים מוכלים בקבוצת החקלאים, אז הם מקיימים את אותם יחסי זרות עם קבוצת השובבים.
2. אין חקלאי שהוא לא חרוץ – ניתן להפוך משפט זה, ולומר במילים אחרות – כל חקלאי הוא חרוץ. מצב זה אינו נכון. החרוצים מוכלים בקבוצת החקלאים, אך אין הכרח שמתקיימת חפיפה מלאה בין שתי הקבוצות. בהחלט יתכנו חקלאים שאינם חרוצים (הציור ממחיש זאת).
3. קיימים שובבים שהם גם חרוצים – לא יתכן. בדיוק כמו באפשרות התשובה הראשונה, לא יתכן מצב של חפיפה כלשהי בין קבוצת השובבים לקבוצת החרוצים.
4. אף אחד מהנ"ל – מכיוון שכפי שראינו אף אפשרות אינה נכונה, זוהי התשובה!
התשובה היא - אף לא אחד מהנ"ל.

אלו רק חלק מהשאלות שיופיע ביום המיון. רוצים לתרגל עוד שאלות?

 

שאלות כמותיות

חלק זה יבחן את הכישורים המתמטיים שלכם. תצטרכו לשפר את יכולת ההסקה הכמותית, לזהות דפוסים וחוקיות ולתרגם בעיות מילוליות לתרגילים חשבוניים.

סדרות

עליכם למצוא מבין האפשרויות המוצאות את המספר/ים המשלימ/ים את הסדרה בשאלה.

 ? | 3- | 17 | 2 | 12 | 7

 • 22
 • 14-
 • 13
 • 25

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא 22.

זוהי סדרת הפרשים.

חישוב ההפרשים בין כל זוג מספרים יראה כי ההפרש עולה בכל פעם ב-5 (בערך מוחלט), ואילו המקדם מתחלף, פעם (+) ופעם (-).

אם נוסיף 25 לאיבר האחרון (3-), נקבל את המספר 22.

לכן התשובה הנכונה היא 22.

צורות

החלק הצורני נועד לשפר את יכולת הזיהוי שלכם של אנלוגיות בין צורות במרחב, הבנת החוקיות הצורנית ויכולת ההסקה.

מטריצות

במבחן, יופיעו לפניכם 8 צורות כאשר הצורה התשיעית חסרה. עליכם למצוא את הקשר הלוגי שקיים בין הצורות, ובאמצעותו להשלים את הצורה החסרה באופן המתאים ביותר.

בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה מבין התשובות האפשריות:

פתרון והסבר:

במטריצה זו, הצורה הימנית הינה השילוב של שתי הצורות האחרות. החלק האפור בטור הימני, מייצג את החלקים החופפים זה לזה בצורה השמאלית והמרכזית. 

ניתן לדמיין כיצד הצורה השמאלית והמרכזית "עולות" זו על זו, ובמקום בו שחור עולה על לבן, מתקבל החלק האפור, כפי שמוצג בצורה הימנית. 

כך גם קורה בשורה השנייה, מקום בו שחור חופף עם לבן יתקבל אפור ואילו במקומות בהם אין חפיפה, הצבע נשמר. 

בשורה התחתונה של המטריצה בצורה השמאלית העיגול הפנימי שחור כולו, ואילו בצורה המרכזית העיגול הפנימי לבן כולו, כך שבצורה הימנית נחפש צורה שבה העיגול הפנימי אפור כולו. 
בנוסף, נשים לב ששני קווים אלכסונים יוצרים ביחד איקס.

התשובה היא - 

רוצים לתרגל שאלות נוספות?

שלב ב'- מרכז הערכה

שלב המיון כולל מבחני אישיות, דינמיקה קבוצתית וריאיון. אלו שיעברו את מרכז הערכה יעברו לשלב הסופי של מבחני נציבות משפטנים.

  • ההכנה למרכז הערכה במכון נועם כוללת סימולציה של דינמיקה קבוצתית עם קבוצה של 6-10 משתתפים נוספים, מילוי שאלוני אישיות, וביצוע הדמייה של ריאיון. על כל חלק תקבלו הדרכה ומשוב אישי מהפסיכולוגים במכון, בהתאם למצופה מהמתמודדים לנציבות שירות המדינה.

 

שלב ג'- ועדת בוחנים

ועדת הבוחנים מורכבת ממשפטנים ומטרתה לבדוק התמקצעות בתחום.


"ההכנה מצויינת! ידעתי לקראת מה אני הולכת ולא בזבתי זמן על הבנת השאלה או התארגנות לקראתה. בנוסף, בחלק המילולי היו שאלות שהכרתי מההכנה- מילה במילה!"

 

נבחנה לתפקיד במשרד המשפטים בקינן שפי - ספטמבר 2018


שימו לב!
תוצאות המבחנים יוכלו לשמש אתכם גם בהגשת מועמדות למרכזים אחרים לנציבות המדינה במשך השנה.
חיילי מילואים זכאים ליום חופשה כדי להיבחן במבחני המיון לנציבות המדינה.
על הזכאים עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התשנ"ח 1988) להגיש את האבחונים או המסמכים המתאימים בעת הגשת המועמדות, לשם קבלת התאמות או תנאים מיוחדים בבחינות, בכפוף למדיניות נציבות שירות המדינה.

תפקידים לדוגמה למשפטנים: ממונה (עמותות וחברות), סגן בכיר פלילי, סגן בכיר אזרחי, שומר סף (הנהלת בתי המשפט), פרקליטות ועוד.

*** היכנסו לאתר נציבות שירות המדינה כדי להתעדכן על מכרזים חדשים.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.