מבחני כשרים - התאמה לקצונה במשטרה 

מבחני הכשרים משמשים את משטרת ישראל בבחינת ההתאמה לקצונה של המועמדים השונים לגיוס למשטרה. מטרת המבחנים היא לנבא את הצלחתם של המועמדים בתפקידי הקצונה, הניהול והפיקוד, והם כוללים נושאים שונים ומגוונים, כגון מבחנים מילוליים, כמותיים וצורניים.

אל מבחני הכשרים יזומנו מועמדים אשר קיבלו ציון גבוה במבחני הדפ"ר הנערכים כחלק משלבי הגיוס הראשוניים למשטרה, וכן מועמדים אשר מיועדים לתפקידים ייחודיים הדרושים עמידה במבחני ההתאמה לקצונה כמו תפקידי תביעות וכו'. 


שאלות לדוגמא מתוך מבחני הכשרים

תחום מבחני ההוראות

שאלה 1 - הבנת הוראות


א. 5 : 60   ב. 14 × 2   ג. 12 + 25   ד. 56 - 92

אם ההפרש בין ג' ל-ד' הוא 1, יש לבחור באפשרות שבה X מסומן במשבצת שמיקומה הוא תוצאת החילוק 12 : 72 משמאל.
אם לא, יש לבחור באפשרות שבה Y מסומן במשבצת שמיקומה הוא תוצאת החילוק 12 : 60 משמאל למשבצת השישית משמאל.
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

נבחן אם התנאי המופיע בשאלה מתקיים - האם ההפרש בין ג' ל-ד' שווה ל-1?

ג': 37 = 12 + 25

ד': 36 = 56 - 92

1 = 36 - 37

שימו לב, כשמבקשים הפרש בין שני מספרים, אפשר לחסר מהמספר הגדול יותר את המספר הקטן.

התנאי מתקיים. תוצאת החילוק 12 : 72 היא 6, ולכן עלינו לבחור באפשרות בה X מסומן במשבצת השישית משמאל.

שאלה 2 - הבנת הוראות

לפניכם שורת מילים:

חיפושית | סיר | ינשוף | נמייה | היפופוטם
אם האות י' מופיעה מספר רב יותר של פעמים במילה חיפושית מאשר בכל מילה אחרת, יש לבחור בתשובה שבה האות י' מופיעה במשבצת השלישית מימין למשבצת השישית משמאל למשבצת הראשונה מימין. אם לא, יש לבחור בתשובה בה האות כ' מופיעה במשבצת השנייה מימין.

פתרון שאלת הוראות 2
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

האות י' לא מופיעה יותר פעמים במילה חיפושית מאשר בכל מילה אחרת, ולכן יש לבחור בתשובה שבה האות כ' מופיעה במשבצת השנייה מימין.

התחום הכמותי

שאלה 3 - סדרות 

מצאו את המספרים החסרים בסדרה:

25 | 16 | ? | ? | 1 | 0 | 
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

נוכל לראות כי כל איבר הוא מספר ריבועי כלשהו. כלומר, כל המספרים הנתונים הם תוצאה של הכפלת המספר בעצמו.

אם כן, הסדרה היא ריבועי המספרים 1 ו-5. לפיכך, האיברים החסרים בסדרה הם ריבועי המספרים 2 ו-3. כלומר, המספרים 4 ו-9. 

שאלה 4 - בעיות מילוליות

אייל נוסע בכל בוקר לבית הספר באוטובוס במהירות 100 קמ"ש ולאורך 10 ק"מ. עמית נוסע לבית הספר באופניים במהירות 10 קמ"ש ולאורך 1 ק"מ. מי מהשניים יגיע לבית הספר בזמן קצר יותר?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

נתמקד בחישוב הזמן שנדרש לכל אחד מהם להגיע לבית הספר.

אייל עמית
כשאייל נוסע באוטובוס במהירות של 100 קמ"ש, הוא עובר מרחק של 100 ק"מ בשעה. כדי להגיע לבית הספר, אייל עובר 10 ק"מ - מרחק אשר קטן פי 10 מ-100 ק"מ. לכן, הזמן הדרוש לו לעבור 10 ק"מ קטן פי 10 משעה. כשעמית נוסע באופניים במהירות 10 קמ"ש, הוא עובר מרחק של 10 ק"מ בשעה. כדי להגיע לבית הספר, עמית עובר ק"מ אחד - מרחק אשר קטן פי 10 מ-10 ק"מ. לכן, הזמן הדרוש לו לעבור ק"מ אחד קטן פי 10 משעה.

מכאן נובע שהזמן שדרוש לאייל ולעמית להגיע לבית הספר שווה. כמו כן, אפשר לתאר את השוויון בתרגיל.


פתרון במשוואה שמראה זמנים שווים לאייל ועמית כחלק מהסבר שאלה כמותית במבחן כשרים לדוגמא

רוצים להתנסות בשאלות נוספות?

התחום המילולי

שאלה 5 - אנלוגיות 

מצא/י את צמד המילים המקיים את אותו הקשר הקיים בשאלה

קיטון : חדר

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

קיטון הוא חדר קטן וצלוחית היא צלחת קטנה.

תשובה (1) שגויה: 
אופנוע ואופניים הם שני כלי רכב שונים. 

תשובה (3) שגויה:
 ספר הוא לא עיתון קטן.

תשובה (4) שגויה: 
נדנדה היא מתקן בגן שעשועים.

תשובה (5) שגויה: מקש הוא חלק מהמקלדת.

שאלה 6 - הבנת הנקרא

האם תות הוא פרי או ירק? ומה לגבי עגבנייה? אין הגדרה ברורה למושגים פרי וירק, ולכן התשובות לשאלות אלו שנויות במחלוקת. לפי הגישה הרווחת, מה שמתוק הוא פרי, ומה שלא – ירק. אם כך, אין ויכוח שתות הוא פרי ועגבנייה היא ירק. גישה נוספת גורסת שמה שצומח על עץ הוא פרי, ומה שגדל באדמה - ירק. לפי גישה זו, הן התות והן העגבנייה - ירקות הם. לפי ההגדרה הבוטנית, המקובלת על רוב המדענים, מה שמכיל זרעים או גרעינים הוא פרי, ורק הוא, ומכאן שתות ועגבנייה, שניהם פירות.

איזו מן הטענות הבאות נכונה לפי הפסקה?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

נסכם את שלוש הגישות המופיעות בפסקה:

 

הגישה הרווחת:

מתוק ← פרי

לא מתוק ← ירק

הגישה הנוספת:

גדל על עץ ← פרי

גדל באדמה ← ירק

ההגדרה הבוטנית:

יש גרעינים  ← פרי

אין גרעינים  ← ירק

מהו תות? פרי ירק פרי
מהי עגבנייה? ירק ירק פרי

כעת נבדוק את התשובות:

  • תשובה (1) שגויה: לפי ההגדרה הבוטנית, גם העגבנייה וגם התות הם פירות ולכן שניהם מכילים גרעינים. אך לפי הגישה הנוספת הן העגבנייה והן התות הם ירקות ולכן שניהם גדלים באדמה ולא על עץ. התשובה נפסלת. 
  • תשובה (2) מתאימה: לפי הגישה הרווחת מה שמתוק הוא פרי, לכן הפיטאיה היא פרי. לפי הגישה הנוספת מה שגדל על עץ הוא פרי, לכן הפיטאיה היא פרי.לפי ההגדרה הבוטנית מה שמכיל גרעינים הוא פרי, לכן הפיטאיה היא פרי. הפיטאיה היא פרי לפי כל שלוש הגישות, לכן זוהי התשובה הנכונה.
  • תשובה (3) שגויה: בפסקה כתוב שהגישה המקובלת על רוב המדענים היא ההגדרה הבוטנית. לפי גישה זו מה שאינו מכיל גרעינים הוא ירק ולא פרי, ועל כן הם לא יסכימו שמה שאינו מכיל גרעינים הוא פרי. התשובה נפסלת.
  • תשובה (4) שגויה: אפשר לראות לפי הטבלה כי טענה זו נכונה לפי הגישה הנוספת, אך לפי הגישה הרווחת העגבנייה היא ירק ואילו התות אינו ירק. הטענה אינה נכונה לגבי כל הגישות ולכן התשובה נפסלת.  

התחום הצורני

שאלה 7 - אנלוגיות צורניות 

shapesanswers11

מהי הצורה החסרה?

shapesanswers
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

כדי למצוא את התשובה הנכונה עלינו למצוא את החוקיות שמתקיימת בין זוג הריבועים העליון. נשאל את עצמנו – מה שינו בצורה שמופיעה בתוך הריבוע השמאלי כדי ליצור את הצורה שבתוך הריבוע הימני?
א. סובבו את הצורה ב-90° עם כיוון השעון.
ב. החליפו בין המיקומים של העיגולים הפנימיים.

שאלה 8 - אנלוגיות צורניות

shapes6
מהי הצורה החסרה?
shapes9
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

כדי למצוא את התשובה הנכונה עלינו למצוא את החוקיות שמתקיימת בין זוג הריבועים העליון. נשאל את עצמנו – מה שינו בצורה שמופיעה בתוך הריבוע השמאלי כדי ליצור את הצורה שבתוך הריבוע הימני?
הצבעים של הצורות התחלפו כך שצורות שחורות הפכו ללבנות ולהפך.

 למבחן הזה עליכם להגיע מוכנים

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.