פרק ראשון - שאלות מילוליות

פרק זה במבחני הדפ"ר למשטרה נועד לבחון את השליטה שלכם בשפה העברית. פרק זה כולל מספר סוגים של שאלות. נתחיל עם השלמת משפטים. בואו נראה דוגמה:

1. בחרו את הרכב המילים המשלים את המשפט בצורה הטובה ביותר:

עקב _______ באוכלוסייה, _______ מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 2: עקב הגידול באוכלוסייה, גבר מאוד קצב הבנייה בעירנו. אם האוכלוסייה בעיר גדלה, יש צורך לבנות יותר, ולכן הגיוני שקצב הבנייה גובר. 

לשם ההסבר, נעבור על התשובות האחרות:

✗ תשובה 1 שגויה: עקב הגידול העצום באוכלוסייה, הצטמצם מאוד קצב הבנייה בעירנו. 
לא סביר שבעקבות הגידול באוכלוסייה קצב הבנייה דווקא הצטמצם, ולכן המשפט לא הגיוני. 

✗ תשובה 3 שגויה: עקב הצמצום באוכלוסייה, הגבירו מאוד קצב הבנייה בעירנו. 
לא סביר שצמצום באוכלוסייה יוביל להגברה של קצב הבנייה בעיר, ולכן המשפט לא הגיוני. כמו כן, המילה "את" חסרה בחלקו השני של המשפט - "הגדילו מאוד (את) קצב הבנייה
בעירנו".

✗ תשובה 4 שגויה: עקב ההפחתה באוכלוסייה, התעצם מאוד קצב הבנייה בעירנו. 

נתחיל בעובדה שהמשפט לא תקין מבחינה תחבירית - הפחתה יכולה להיות מיוחסת לגודל של אוכלוסייה מסוימת, לא לאוכלוסייה עצמה. חוץ מזה, לא סביר שקצב בנייה מתעצם דווקא כשגודל האוכלוסייה פוחת.

נעבור לסוג אחר של שאלות מילוליות - איתור שגיאת כתיב. בשאלות אלו יופיע לפניכם משפט, ואתם תצטרכו לזהות איזו מן המילים המרכיבות אותו כתובה באופן שגוי.

2. באיזו מילה מהמילים הבאות נפלה שגיאת כתיב?

הבריון(1) השכונתי התנקל(2) לילדים הצעירים ממנו והפריע להם להשתובב(3) בגינה השכונתית(4).

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 2: "התנקל". צורת הכתיב הנכונה היא "התנכל".

טיפ: אם אתם לא יודעים מה התשובה הנכונה, נסו לחשוב על צורות אחרות של המילים במשפט. למשל, בריונות היא צורה אחרת של בריון, ולהשתובב היא צורה אחרת של שובב או שובבות.

נמשיך לסוג נוסף של שאלות - שאלות ניסוח מחדש. בשאלות אלו יוצג לכם משפט כלשהו, ואתם תתבקשו לבחור מבין התשובות משפט בעל משמעות דומה.    

3. קראו את המשפט, ובחרו במשפט הדומה לו ביותר מבין האפשרויות. 

שר האוצר אינו אלא טועה בהערכותיו בנוגע לאינפלציה.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 3: ההערכות של שר האוצר בנוגע לאינפלציה שגויות.

לשם ההסבר נעבור על התשובות השגויות: 

 תשובה 1: לדעת שר האוצר, האינפלציה היא שלילית - במשפט המקורי אין שום מידע על האינפלציה, לא שהיא שלילית ולא שהיא חיובית. מכיוון שמדובר במידע חדש, המשפט הנוכחי אינו בעל משמעות דומה למשפט שבשאלה.

✗ תשובה 2: לשר האוצר יש הערכות לגבי האינפלציה - בתשובה זו חסר מידע בנוגע לסוג ההערכות שיש לשר האוצר בנוגע לאינפלציה. המשפט המקורי מציין שהשר טועה, אבל במשפט זה המידע בנוגע להערכות שלו חסר.

✗ תשובה 4: ההערכות של שר האוצר בנוגע לאינפלציה מדויקות - תשובה זו מציגה בדיוק את ההפך ממה שמוצג במשפט המקורי, שבו נכתב שההערכות של שר האוצר הן מוטעות

צירוף המילים "אינו + אלא" נועד להביע כוונת שלילה, ולהדגיש את הפועל שמגיע מיד אחריו - במקרה הזה, הפועל "טועה". באותה מידה אפשר להתעלם מהצירוף "אינו אלא", ולקרוא את המשפט באופן הבא: "שר האוצר טועה בהערכותיו בנוגע לאינפלציה". באופן זה קל לראות שמשמעות המשפט היא ששר האוצר מחזיק בהערכות שגויות בנוגע לאינפלציה.

סוג השאלות האחרון בפרק המילולי הוא שאלות העוסקות בפירוש מילים ובביטויים. אם להיות כנים, כאן אין קיצורי דרך - כדי לפתור שאלות מסוג זה בקלות, תידרשו להפגין היכרות עם אוצר מילים רחב בעברית ושליטה גבוהה בשפה. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בשאלה שלפנינו:

4. בחרו את הפירוש המתאים למילה המודגשת במשפט.

היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, זולת שאלתו של משה, שהייתה קשה במיוחד.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 1: היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, למעט שאלתו של משה, שהייתה קשה במיוחד.

משמעות המילה "זולת" היא "פרט ל-" או "מלבד". פירוש המילה "למעט" הוא "חוץ מ-". משמעות שתי המילים קרובה מאוד ועל כן זוהי התשובה הנכונה. בואו נסקור את המילים האחרות שהוצגו בשאלה ונבחן גם את המשמעויות שלהן: 

✗ המילה "לרבות" פירושה "כולל" או "גם". נציב את הפירוש במשפט המקורי: היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, כולל שאלתו של משה, שהייתה קשה במיוחד. פירוש המילה מנוגד לפירוש המילה "זולת", ועל כן תשובה זו נפסלת. 

✗ המילה "בנוסף" פירושה "נוסף על כך" או "כמו כן". נציב את הפירוש במשפט המקורי: היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, נוסף (על) שאלתו של משה, שהייתה קשה במיוחד. גם כאן קיים ניגוד בין פירוש המילה "זולת" לפירוש המילה "בנוסף".דבר נוסף שעלינו לקחת בחשבון הוא מילת היחס "על" הצמודה למילה "נוסף" - היא אינה קיימת במשפט המקורי, ועל כן המילה "נוסף" אינה מתאימה פה. 

✗ המילה "בעיקר" פירושה "בייחוד", "בפרט". נציב את הפירוש במשפט המקורי: היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, בפרט (על) שאלתו של משה, שהייתה קשה במיוחד. פירוש המילה "בפרט" שונה לחלוטין מפירוש המילה "זולת". כמו כן, המילה "בפרט", כמו גם "בעיקר ו"בייחוד", מחייבת אותנו לכתוב את המילה "על" אחריה. במשפט זה היא לא קיימת. מסיבות אלו גם תשובה זו שגויה.

לסיכום - טיפים לפרק העברית

 שליטה באוצר מילים רחב עשויה לסייע לכם בהתמודדות עם שאלות שגיאות כתיב ושאלות פירושים. גם התנסות בטכניקות הפתרון השונות שראינו כאן - כמו ניפוי תשובות שגויות, הטיה של מילים לצורות מוכרות יותר והצבת אפשרויות המענה - יכולה בהחלט לקדם אתכם ולהקל עליכם בדרך לפתרון.

בערכת ההכנה שלנו תוכלו למצוא פרקי תרגול הכוללים עשרות שאלות מכל הסוגים, בליווי פתרונות והסברים מפורטים שיעזרו לכם להרחיב את אוצר המילים שלכם ולהכיר ביטויים ומילים שאופייניים למבחן שצפוי לכם. כל פרקי התרגול והסימולציות בערכה נערכים בהגבלת זמן שתואמת למבחן הדפ"ר האמיתי. התרגול בהגבלת הזמן יעזור לכם להתנסות בחוויה הקרובה ככל הניתן לזו שצפויה לכם ביום המיון, לתרגל שאלות בכל הנושאים וליישם טכניקות פתרון מועילות שיסייעו לכם להגיע אל התשובה הנכונה ולחסוך זמן יקר.


פרק שני - סדרות חשבוניות

סדרה חשבונית היא רצף של מספרים המקיימים ביניהם חוקיות מסוימת, המתבססת על ארבע פעולות החשבון - חיבור, חיסור, כפל וחילוק. כדי להגיע לפתרון בפרק זה במבחני הדפ"ר תצטרכו לזהות את החוקיות המתקיימת בסדרה ואז לאתר את המספר החסר מתוך אפשרויות המענה המוצגות. בואו ננסה את זה בשאלה הבאה:

1. מצאו את המספר החסר בסדרה הבאה:

1 | 7 | 3 | 9 | 5 | ?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 11.

הכלל הראשון והחשוב ביותר בפתרון סדרות - חשוב קודם כול להבין מהן הפעולות החשבוניות שמתקיימת בין האיברים בסדרה. נבדוק את האיברים הראשונים בסדרה, נבסס השערה בנוגע לחוקיות, נבחן אותה בכל שאר האיברים בסדרה וננסה לזהות אם מתקיימת חוקיות כלשהי שחוזרת על עצמה, ושבאמצעותה נוכל לחזות מהו האיבר החסר. בשאלה זו, אפשר להגיע בשתי דרכים לתשובה הנכונה:

דרך פתרון מספר 1: בין שני האיברים הראשונים מתבצעת פעולה של הוספת 6. בין שני האיברים שלאחר מכן מחסרים 4. ושוב, בין זוג האיברים שאחריהם מוסיפים 6, לאחר מכן מחסרים 4 וכך הלאה. זיהינו את החוקיות בסדרה - ולפיה, הפעולה הבאה שתתבצע תהיה הוספה של 6 למספר 5 - כלומר, המספר החסר הוא 11.

 
דרך פתרון מספר 2: הסדרה שלפנינו מורכבת משתי סדרות שזורות. סדרה שזורה היא סדרה שמקיימת חוקיות בין כל איבר לסירוגין, למשל, בסדרה הנ"ל בין האיבר הראשון והשלישי, בין האיבר השני והרביעי וכן הלאה. הסדרה הזו מורכבת משתי סדרות שזורות נפרדות - בכל אחת מהן מתקיימת חוקיות זהה של הוספת 2, כפי שאפשר לראות כאן:

לפי החוקיות הזאת, נוסיף 2 למספר 9 כדי למצוא את האיבר החסר - 11. 

בואו נראה דוגמה נוספת לסדרה שאפשר לפתור בשתי דרכים שונות:

2. מצאו את המספר החסר בסדרה הבאה:

2 | 4 | 0 | 6 | -2 | ?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 8. 

דרך פתרון מספר 1:

בסדרה זו מתבצעות פעולות חיבור וחיסור לסירוגין, ובכל פעם המספר שאותו מחברים או מחסרים גדל ב-2: 2+, 4-, 6+, 8-, 10+. 

אנחנו רואים שהפעולה החשבונית האחרונה בסדרה הייתה חיסור, ולכן הפעולה הבאה תהיה חיבור. מכיוון שהמספר האחרון שחוסר היה 8, ועלינו להוסיף 2, אנחנו מדברים על תרגיל חיבור עם המספר 10: 

8 = 10 + 2-

האיבר החסר הוא 8.

דרך פתרון מספר 2: זוכרים את שתי הסדרות השזורות מהשאלה הקודמת? גם את הסדרה הזאת אפשר לפתור כך!

נבחן את החוקיות המתקיימת בין האיברים במיקומים האי-זוגיים (האיבר הראשון, השלישי והחמישי) והזוגיים (האיבר השני והרביעי):

האיבר הראשון הוא 2, השלישי הוא 0 והחמישי הוא 2-. כלומר, יש כאן סדרת הפרשים קבועים של מינוס 2.

האיבר השני הוא 4 והאיבר הרביעי הוא 6. כלומר, כאן מתקיימת סדרת הפרשים קבועים של פלוס 2, ולפי החוקיות הזאת האיבר החסר אמור להיות 8.

מוכנים להעלות קצת את הרמה? זה הזמן להכיר את המושג "סדרות משולבות". מדובר בסדרה חשבונית שמתבצעות בה פעולות חשבוניות שונות לסירוגין. בואו נראה 2 דוגמאות לסדרות משולבות ואיך לפתור אותן בקלות:

3. מצאו את המספר החסר בסדרה הבאה:

0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 9. 

בין זוג האיברים הראשון מתבצעת פעולת חיבור - מוסיפים 1. בין זוג האיברים השני מתבצעת פעולת כפל ב-1. הזוג הבא חוזר לקיים פעולת חיבור - הפעם נוסיף 2, ולאחריו מתקיימת בין הזוג הבא פעולת כפל ב-2. אם נעקוב אחר החוקיות, נבין שמתקיימות פה פעולות חיבור וכפל לסירוגין. המספר המחובר או הנכפל גדל ב-1 בכל פעם. מכאן שהצעד הבא יהיה להוסיף 3:

9 = 3 + 6

לסיכום פרק הסדרות, נראה עכשיו איך אפשר לחסוך זמן בדרך לפתרון, ללא צורך בחישובים מורכבים. שימו לב:

4. מצאו את המספר החסר בסדרה הבאה:

7 | 7 | 9 | 27 | 31 | ?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 155. 

באופן כללי, ההפרשים בין איברי הסדרה הזאת יוצרים ביניהם סדרה נוספת, שבה המספר שמעורב בפעולה החשבונית גדל בכל פעם ב-1. זו למעשה החוקיות של הסדרה:

אלו הפעולות החשבוניות שיוצרים זוגות האיברים בסדרה הזאת:

7x1=7 

9=7+2 

9x3=27 

31=27+4 

31x5=155 

ומה אם היינו פונים לאפשרויות המענה קודם? הביטו בתשובות המוצעות - שלוש תשובות מציעות לנו מספרים זוגיים ואחת מציעה מספר אי-זוגי (155). עכשיו נחזור לאיבר האחרון בסדרה - מדובר במספר 31, שגם הוא מספר אי-זוגי. אין סיכוי שהתוצאה שלנו תהפוך למספר זוגי כשמדובר בסדרה שמערבת פעולת כפל. אז אולי יהיה לכם קשה להסתמך אך ורק על התשובות כדי להכריע איזו מהן נכונה, אבל הן בהחלט יכולות לעזור לכם לקבל כיוון בנוגע לחוקיות ולחסוך זמן יקר. 

לסיכום - טיפים לפרק הסדרות החשבוניות

כמו שאמרנו, כדי לפתור סדרות חשבוניות צריך להתחיל מבחינת הקשר בין שני האיברים הראשונים בסדרה. לעיתים, גם הסתכלות רחבה יותר (כמו במקרה של סדרות שזורות) על הקשר בין האיבר הראשון לשלישי למשל, יכולה לעזור לנו לגלות את החוקיות בסדרה. וכמובן, לא לשכוח שהחוקיות יכולה להיות מורכבת גם מיותר מפעולת חשבון אחת!

בערכת ההכנה שלנו תמצאו קובץ הדרכה לפתרון סדרות חשבוניות, שייתן לכם כלים לזהות את החוקיות בסדרות במהירות ובקלות. תוכלו לשייף את המיומנות שלכם בפרקי התרגול ובסימולציות שבערכה, וללמוד מהטעויות שלכם בעזרת דו"ח התוצאות שמתקבל בסיום כל תרגול.


פרק שלישי - סדרות צורניות

סדרות צורניות, שנקראות גם מטריצות, הן דפוסים צורניים שמסודרים על פי חוקיות מסוימת. השאלות בפרק זה במבחני הדפ"ר למשטרה נועדו לבחון יכולות כמו הסקה לוגית ותפיסה מרחבית. כדי שתוכלו לראות בעצמכם, ניגש מייד לדוגמה הראשונה:

1. בחרו בצורה המשלימה את המטריצה.

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 3:  

כדי להגיע אל התשובה הנכונה, עלינו לזהות את החוקיות שמתקיימת בין הדפוסים השונים במטריצה. נתחיל בחיפוש חוקיות כלשהי בין השורות, ומשם נמשיך לחיפוש בין הטורים. כדאי לנסות לגוון את נקודת המבט ולהביט במטריצה מכמה זוויות וכיוונים.

נתחיל בסריקת השורות במטריצה זו - משמאל יש מעוין, מימין כוכב. מלבד זאת, לא נראה שקיימת כאן איזושהי חוקיות נוספת. נעבור לסריקת הטורים - משמאל, מתחת למעוין, מופיע מעוין נוסף, ובמרכזו נקודה. מימין, מתחת לכוכב, הצורה החסרה. ניכר שהצורה העליונה והתחתונה בטור השמאלי (טור המעוינים) זהות. מכאן אפשר להסיק שהצורה החסרה היא כוכב, בדומה לצורה שמעליה. כמו כן, אפשר להניח שבדומה לצורה השמאלית בשורה השנייה - גם בצורה הימנית תופיע נקודה. מכאן שהתשובה הנכונה היא כוכב עם נקודה.

טיפ שימושי: אם לא מצליחים לאתר את החוקיות במטריצה, אפשר לנסות לחפש רמזים בתשובות עצמן. שלילת תשובות שאינן מתאימות, לצד התבוננות באחרות, עשויות לספק לכם רמזים משמעותיים. נוכל לזהות במהירות את האפשרויות שאינן רלוונטיות, ומראש להתמקד בצורות המעוין והכוכב. הופעתה החוזרת של הנקודה בשלוש מהאפשרויות עשויה גם לרמוז לכם שזה הכיוון לתשובה הנכונה.

נבחן את היכולת שלנו לאתר חוקיות צורנית בשאלה נוספת:

2. בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה. 

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 1:  

נחפש את החוקיות, קודם כול בשורות: בכל שורה מופיעים שלושה מלבנים, ובכל אחד מהם קווים שחורים עבים - קו שחור אנכי, קו שחור אופקי ושני קווים שחורים שיוצרים צלב. בנוסף, לכל מלבן יש רקע שונה: פעם הרקע הוא לבן, פעם הוא מורכב מקווים אלכסוניים, ופעם הוא מורכב מקווים מרושתים.

בשורה השלישית והאחרונה מופיעים שני מלבנים - לשמאלי קו אופקי, למרכזי שני קווים היוצרים צלב. נוכל להסיק מכך שבמלבן החסר יש קו אנכי. בשלב הזה, אפשר לגשת אל אפשרויות המענה ולהתחיל לפסול את האפשרויות שאינן מתאימות להנחה שלנו. נותרנו עם שתי אפשרויות בלבד - אפשרות מספר 1 ואפשרות מספר 3. 

כדי להכריע בין השתיים, נחזור להתבונן בשורה השלישית במטריצה. מאחר שכבר יש שם מלבן עם רקע של קווים מרושתים ומלבן עם רקע לבן, אפשר להסיק שלמלבן שאנחנו מחפשים צריך להיות רקע של קווים אלכסוניים. תשובה מספר 1 עונה על הדרישות שלנו ולכן זו התשובה הנכונה.

החוקיות בשאלות מטריצות עשויה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים. בשאלה הבאה נכיר דפוס חדש ודי נפוץ במטריצות. 

3. בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה. 

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 6: 

נתחיל בסריקת השורה הראשונה במטריצה - הצורה השמאלית מורכבת מריבוע שחור קטן. הצורה הימנית מורכבת משני קווים אנכיים בלבד. הצורה האמצעית מורכבת מריבוע שחור קטן ומשני קווים אנכיים. נראה שמדובר באיחוד של שתי הצורות מימין ומשמאל.

נעבור לשורה הבאה ונבחן את ההשערה שלנו כאן. ניכר שגם הצורה הזאת היא איחוד של שתי הצורות, מימין ומשמאל - ריבוע שחור פנימי, איקס וריבוע חיצוני.

לאחר שביססנו את ההשערה שלנו בנוגע לתפקיד המאחד של הצורה האמצעית בכל השורות, נוכל לאתר את הצורה החסרה במטריצה בקלות. בשורה האחרונה הצורה השמאלית מורכבת משני קווים אופקיים. הצורה המרכזית, זו שהיא צורת האיחוד של שתי הצורות הקיצוניות, מורכבת משני קווים אופקיים ומאיקס. אם כך, אפשר להניח שהאיקס מגיע מהצורה החסרה משמאל, ולכן תשובה 6 היא התשובה המתאימה.

לבסוף, נתנסה בסוג נוסף של חוקיות במטריצות - רוטציה בין צורות. הכוונה להופעת צורות בסדר משתנה על פני המטריצה. סדר הופעתן הוא גם החוקיות שלהן, שתוביל אותנו אל התשובה הנכונה. שימו לב:

4. בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה.

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 5: 

ננסה להבין אילו צורות מרכיבות את הרוטציה - קל להבחין שבכל שורה מופיעות 3 צורות שחוזרות על עצמן במקומות שונים: סימן פלוס, כוכב וצלב. נוסף על כך, נראה שהטור השמאלי מאופיין כולו במסגרות איקסים, הטור האמצעי במסגרות ריבועים והימני במסגרות עיגולים. 

כעת נתמקד בשורה האחרונה. נבחין מייד שהצורה החסרה שייכת לטור הימני, המורכב ממסגרות עיגולים. אם כך, גם לצורה החסרה מסגרת עיגול. בשלב זה נוכל להציץ באפשרויות המענה ולבחון את התשובות המתאימות. נמשיך להתבונן בשורה האחרונה: מופיעות בה שתי צורות - מימין צלב ובאמצע כוכב. מכאן אפשר להסיק שהצורה החסרה בשורה היא עיגול שבתוכו סימן פלוס, כפי שרואים בתשובה מספר 5.

לסיכום - טיפים לפרק הסדרות הצורניות

כשניגשים לפתור מטריצה, כדאי לעשות את זה בשלבים: מתחילים מבחינה של החוקיות בשורות, ולאחר מכן בטורים. כדי להבין את החוקיות במלואה, עלינו לאתר את הדפוס החוזר גם בשורות וגם בטורים. ועוד משהו חשוב שכדאי לזכור - נכון ששאלות מטריצות מתאפיינות בהרבה מאוד אפשרויות מענה - במבט ראשון זה עלול לבלבל ולהסיח את הדעת, אבל האמת היא שברגע שמקבלים כיוון בנוגע לחוקיות, קל מאוד לפסול תשובות שבטוח שאינן נכונות וכך לקצר מאוד את הדרך לפתרון.

בערכת ההכנה מחכים לכם טיפים שימושיים לפתרון מטריצות, ופרקי תרגול רבים שבהם תוכלו לעבוד על הטכניקות שלמדתם. ככל שתתרגלו, תרגישו ששיטת העבודה באה לכם כמעט באופן אוטומטי, ותיווכחו איך זמן המענה שלכם הולך ומצטמצם.


פרק רביעי - הוראות מילוליות

כדי לענות נכונה על השאלות בפרק זה, תצטרכו לעקוב במדויק אחרי ההוראות שניתנות לכם ולשמור על ריכוז גבוה. נסו לגלות מהי התשובה הנכונה בשאלה שלפניכם:

1. במסגרת שלפניכם שורת מספרים:

זהו את המספר הזוגי הגבוה ביותר בשורה. הוסיפו למספר זה את המספר שמימינו. החסירו מהתוצאה שהתקבלה את המספר השני משמאל, ואת מה שהתקבל חלקו במספר הקטן ביותר במסגרת.

מהי התוצאה שהתקבלה?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 1.

התחילו תמיד בקריאה יסודית ומלאה של משפטי ההוראה. כדי לא להתבלבל, היעזרו תמיד בדף טיוטה לצורך החישובים והרישומים השונים ורשמו את תוצאות הביניים בכל שלב.

נחזור אל ההוראות שניתנו לנו בשאלה:

"זהו את המספר הזוגי הגבוה ביותר בשורה" – המספר הזוגי הגבוה ביותר בשורת המספרים הוא 18. 

"הוסיפו למספר זה את המספר שמימינו" -הביטו מימין, המספר הוא 21. נערוך תרגיל חיבור: 39=18+21 

"החסירו מהתוצאה שהתקבלה את המספר השני משמאל" - התוצאה שהתקבלה היא 39, המספר השני משמאל הוא 33. נערוך תרגיל חיסור: 6=39-33

"את מה שהתקבל חלקו במספר הקטן ביותר במסגרת" - מה שהתקבל הוא 6. נחלק אותו במספר הקטן ביותר במסגרת, שגם הוא 6: 1=6:6. אם כך, התשובה היא 1. 

כפי שראיתם, שאלות מסוג הוראות מילוליות אולי לא יצריכו חישובים מורכבים במיוחד, אבל הן בהחלט ידרשו מכם לעבוד ביסודיות ובתשומת לבד יתרה. בואו נראה סוג נוסף של שאלת הוראות - הפעם הפוקוס עומד להיות על הפרטים הקטנים, אז חשוב להיות מאוד מרוכזים: 

2. לפניכם טבלת נתונים העוסקת בפעילות פקחי החניה בעיר "תל-אכזיב" ביום חמישי האחרון.

על פי הטבלה – כמה דוחות כתבו פקחים שבשמם לא מופיעות האותיות א' ו-ק', שפעלו באזור שבו כן מופיעה האות י', ושמספר הצעדים שעשו היה בטווח של 2,500-2,000?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 5 דוחות.

נתחיל בסריקה מהירה של הטבלה, ונתמקד בעמודות הספציפיות שאליהן מתייחסות ההוראות בשאלה. כלומר, עמודת האזור, שם הפקח, מספר הדוחות ומספר הצעדים במשמרת. שאר העמודות לא רלוונטיות ואין צורך להתייחס אליהן.

שימו לב - ההוראה הנוגעת לעמודת מספר הצעדים במשמרת היא העמודה הקלה ביותר לבדיקה, והיא גם זו שעוזרת לנו לצמצם את השורות המתאימות בטבלה ל-2 בלבד. רק הפקחים גלי ויעקב צעדו מספר צעדים שעומד בטווח המופיע בהוראות, כפי שרואים כאן:

כעת כל מה שנותר לנו הוא להכריע בין שתי השורות האפשריות. נחזור להוראה הראשונה המופיעה במשפט - בשם הפקח לא מופיעות האותיות א' וק'. בשם יעקב מופיעה האות ק', ולכן אפשרות זו נפסלת. השורה המתארת את המשמרת של הפקחית גלי היא השורה המתאימה. נבדוק את ההוראה המרכזית שניתנה לנו בשאלה: כמה דוחות כתבה הפקחית המדוברת - נבדוק את המספר בעמודת הדוחות בטבלה ונראה שהתשובה היא 5 דוחות. 

נעבור לשאלת הוראות שמטרתה העיקרית היא לבחון את ההתמודדות שלכם עם עומס ואולי אף בלבול. בואו נראה איך אפשר להתמודד איתה בקלות יחסית:

3. בחרו את התשובה הנכונה.

אם נחבר את האות הראשונה במילה השנייה בשאלה זו, עם האות החמישית מהסוף במילה השביעית ועם האות השנייה במילה העשירית, איזו מילה תתקבל? 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 4: נשם.

כמו שאמרנו, בשאלות כאלו מומלץ ביותר להיעזר בדף טיוטה. ריכוז הנתונים בכתב יחסוך לכם המון זמן ויהפוך את תהליך העבודה שלכם ליעיל וקליל - כך גם לא תצטרכו לזכור את הנתונים ותמנעו בלבול מיותר.

ניגש להוראות על פי הסדר. נפעל בהתאם לכל הוראה בתורה, ונכתוב בדף הטיוטה את התוצאה של כל שלב.

"אם נחבר את האות הראשונה במילה השנייה בשאלה זו" - נאתר את המילה השנייה בשאלה - המילה היא "נחבר". האות הראשונה במילה היא נ'. 

"(נחבר אותה) עם האות החמישית מהסוף במילה השביעית" - כעת נאתר את המילה השביעית בשאלה - המילה היא "השנייה". עלינו למצוא את האות החמישית מהסוף. אם כך, נספור חמש אותיות מסוף המילה - זוהי האות ש'. 

"ועם האות השנייה במילה ה-10" - המילה העשירית בשאלה היא "עם". האות השנייה היא מ' (ם' סופית). 

כעת נחבר את כל האותיות שקיבלנו - נ', ש', ם'. המילה היא נשם.

לבסוף, נתנסה בשאלת הוראות שבמבט ראשון עלולה להיראות קצת מאיימת. תכף נראה שכל מה שיידרש מאיתנו כדי להגיע לתשובה הנכונה זה שתי פעולות פשוטות ביותר. 

4. בחרו את התשובה הנכונה.

אם מספר המילים בשאלה זו הוא זוגי ומתחלק בשש, סמנו את התשובה "שש". אם מספר המילים בשאלה זו הוא זוגי ומתחלק בשמונה, סמנו את התשובה "שמונה". אם מספר המילים בשאלה זו אינו זוגי, סמנו את התשובה "לא".

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא 3: לא.

לפני הכל, נתחיל בלקרוא ההוראה במלואה. כעת ברור לנו שבשלב הראשון שעלינו לעשות הוא לספור את המילים במשפט ההוראה.

משפט ההוראה מורכב מ-37 מילים - זהו מספר אי-זוגי. ההוראה מתייחסת למצב זה באופן הבא: "אם מספר המילים בשאלה זו אינו זוגי, סמנו את התשובה 'לא'". כאמור, מדובר במספר אי-זוגי, ולכן התשובה היא לא.

לסיכום - טיפים לפרק ההוראות המילוליות

בפרק ההוראות המילוליות תידרשו למצוא את התשובה הנכונה בהגבלת זמן מחמירה מאוד. כדי לעשות זאת תצטרכו לשמור על ריכוז ומיקוד ולעבוד באופן שיטתי ומסודר. הטריק הכי חשוב הוא להתייחס לכל חלק במשפט ההוראה בנפרד. לרוב, כבר לאחר שנסיים עם חלקו הראשון של המשפט נוכל לפסול תשובות שאנחנו בטוחים שאינן מתאימות. מכיוון שבפרק הזה נדרשת עבודה מדויקת, דף טיוטה שבו אפשר לרכז את כל הנתונים והחישובים שהגענו אליהם יכול בהחלט לעזור.

בערכת ההכנה שלנו תמצאו גרסאות רבות של שאלות שאתם עשויים לפגוש בפרק ההוראות המילוליות. התרגול יעזור לכם לפתח ביטחון ולא להירתע מהשאלות האלה (ומהזמן הקצר שמוקצב להן), ולגשת לפתרון שלהן בצורה שיטתית ואנליטית שתבטיח את ההצלחה שלכם במבחן.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.