שאלות כמותיות

מבחן הבודק את יכולת ההסקה הכמותית, את אופן ניתוח המידע ואת היכולת להסיק מסקנות מגרפים ומטבלאות מורכבות. בין המבחנים המופיעים בחלק זה: ידע חשבון בסיסי, דרך מבחני אומדנים, ומבחני בעיות מתמטיות.

דוגמה לשאלת שברים (כמותי):

שאלת שברים- שתי חמשיות חלקי פתח סוגריים אחד פלוס שלוש חלקי חמש עשרה סגור סוגריים שווה סימן שאלה.

בחרו את התשובה הנכונה מבין האפשרויות:

 • שליש המוצג כשבר 
 • שני שליש המוצגים כשבר
 • שש חמישיות המוצגות כשבר
 • שבע חלקי חמש עשרה המוצג כשבר

 

הסבר

תחילה נפתור את תרגיל החיבור שבסוגריים, ונעשה זאת באמצעות המכנה המשותף 15. מכיוון שמדובר בשלם ובשבר, נמיר את המספר המעורב (שבר פשוט ושלם) בשבר מדומה: נכפול את המספר השלם במכנה ונוסיף לתוצאה את המונה; המכנה נשאר קבוע.

נקבל:

משוואת שברים- אחד כפול חמש עשרה פלוס שלוש חלקי חמש עשרה שווה שמונה עשרה חלקי חמש עשרה

בשלב הבא נעבור לתרגיל החילוק. חשוב לזכור שחילוק שברים שווה לכפל בהופכי, ובמילים אחרות נכפול את המחלק במספר ההופכי למחולק (מונה ומכנה מתחלפים).

משוואת שברים- שתי חמישיות חלקי שבר של שמונה עשרה חלקי חמש עשרה שווה שתי חמשיות כפול שבר של חמש עשרה חלקי שמונה עשרה שווה שלושים חלקי תשעים שווב שליש

התשובה הנכונה היא (1):

שליש המוצג כשבר


דוגמה לשאלת דרך והספק (כמותי):

שאלה: אוטובוס יוצא מנקודה A לנקודה B במהירות 100 קמ"ש. בכמה זמן יעבור את הדרך אם המרחק בין A ל-B הוא 120 ק"מ?

 1. 1.2 שעות
 2. שעה אחת
 3. 0.8 שעות
 4. 12 דקות

 

הסבר:

אם האוטובוס נוסע במהירות של 100 קמ"ש, מכאן שבכל שעה הוא עובר דרך של 100 ק"מ (דרך = זמן x מהירות). במקרה זה על האוטובוס לעבור דרך של 120 ק"מ, ולכן בהכרח זמן נסיעתו יהיה גדול משעה. בהתבוננות על אפשרויות התשובה בשאלה זו ניתן לראות כי רק תשובה (1) מתאימה לדרישה זו.

אפשר גם לחשב במדויק: מהירות = 100 קמ"ש, דרך = 120 ק"מ, זמן = דרך חלקי מהירות = 1.2 = 100 / 120

התשובה הנכונה היא (1): 1.2 שעות.


דוגמה לשאלת גרפים (כמותי)

לפניכם גרף המתאר את אחוזי הגידול של הנסועה השנתית (קילומטרז'), מצבת כלי הרכב, שטח הכבישים ואורכם בשנים 1990 עד 2006. הבסיס להתייחסות הוא שנת 1990, המיוצגת ב-100%.

שאלה: מהו אחוז הגידול בשטח הכבישים שחל משנת 1990 ועד לשנת 1998?

גרף המתאר אחוזי גידול בפרמטרים שונים בתחבורה הציבורית בישראל

 

תשובות אפשריות:

 1. 10%
 2. 20%
 3. 30%
 4. 40%

 

הסבר:

מכיוון שנתון שהגרף המקורי הוא באחוזים ולא במספרים מוחלטים, אין צורך להשתמש בנוסחת האחוז כדי לחשב את השינוי - די בחישוב פשוט. על פי המדדים בשנת 1990 היה שטח הכבישים 100, ואילו בשנת 1998 - 130.

התשובה הנכונה היא (1): 30%


שאלות מילוליות

מבחן הבודק את היכולת להבין, לפרש ולהסיק מסקנות מחומר מילולי. במבחנים: הבנת הנקרא בעברית ובאנגלית (לתפקידי ניהול לדוגמא), לוגיקה, דקדוק ואיות, קשר בין מילים, אוצר מילים והשלמת משפטים.

דוגמא למבחן הבנת הנקרא (מילולי)

להלן קטע קריאה קצר, ולאחריו היגד הנוגע לקטע. עליכם לקבוע אם ההיגד נכון, לא נכון או שלא ניתן לדעת אם הוא נכון מכיוון שחסרים נתונים.

קטע קריאה קצר:

מטוסים שטסים לחו"ל משתמשים במפות נתיבים בינלאומיים. שינוי במספר המטוסים ובנתיבי התעופה מחייב הכנת מפות ידניות חדשות מדי חודש. מכשיר חדש לשרטוט מפות שפותח לאחרונה על ידי חברת אלביט מאפשר אחסנת כל האינפורמציה האווירית והצגת כל הנתיבים האפשריים על פי כמות המטוסים והטיסות בזמן נתון. המכשיר החדש שפותח נותן פתרון גם לטייסי חיל האוויר שטסים בנתיבים צבאיים פנים-ארציים ומונע תאונות והתנגשויות בין מטוסים.

היגד: השיטה החדשה שפותחה משפרת את בטיחות הטיסות.

 

תשובות אפשריות:

 1. נכון
 2. לא נכון
 3. לא ניתן לדעת

 

הסבר: בקטע מצוין שהמכשיר החדש מונע תאונות והתנגשויות בין מטוסים, ולכן התשובה הנכונה היא (1).

שאלת היגיון צורני (מילולי):

בחרו את התשובה הנכונה מבין ארבע האפשרויות.

אם אין פנס שאינו צהוב ואין נר שאינו פנס, אזי תמיד נכון ש-

 1. אין צהוב שאינו פנס
 2. כל נר הוא צהוב
 3. כל צהוב הוא גם נר
 4. אף אחת מהנ"ל

 

הסבר:

מהמשפט: "אם אין פנס שאינו צהוב", ניתן להסיק כי כל הפנסים הם צהובים, ולכן קבוצת הפנסים מוכלת בתוך קבוצת הצהובים. מהמשפט: "אין נר שאינו פנס", נסיק כי כל הנרות הם פנסים, ולכן קבוצת הנרות מוכלת בתוך קבוצת הפנסים (ולכן היא מוכלת גם בתוך קבוצת הצהובים).

נצייר זאת כך:

שרטוט פתרון לשאלת הגיון צורני

עלינו לקבוע איזה מהמשפטים הבאים תמיד נכון. לשם כך נבחן את האפשרויות המוצעות לנו:

 1. "אין צהוב שאינו פנס" – לא בהכרח. מהציור ניתן לראות כי קבוצת הפנסים מוכלת בתוך קבוצת הצהובים, ולא להפך. ייתכן שהחפיפה בין שתי הקבוצות מלאה, אך אין בידינו מספיק נתונים כדי לקבוע זאת. לפיכך, לא ניתן לקבוע שמשפט זה נובע מן הנתונים.
 2. "כל נר הוא צהוב" – נכון! מהציור ניתן לראות כי קבוצת הנרות מוכלת בתוך קבוצת הפנסים, וזו מוכלת בתוך קבוצת הצהובים. כלומר, גם קבוצת הנרות מוכלת בתוך קבוצת הצהובים, ולכן כל נר הוא צהוב.
 3. "כל צהוב הוא גם נר" – לא בהכרח. מהציור ניתן לראות כי קבוצת הנרות מוכלת בתוך קבוצת הצהובים, ולא להפך. ייתכן שהחפיפה בין שתי הקבוצות מלאה, אך אין בידינו מספיק נתונים כדי לקבוע זאת. לפיכך, לא ניתן לקבוע שמשפט זה נובע מן הנתונים.
 4. אפשרות זו (אף אחד מהנ"ל) אינה רלוונטית, מאחר שתשובה (2) נכונה.

התשובה הנכונה היא (2): כל נר הוא צהוב.


 

שאלות צורניות ודיאגרמטיות

מבחן הבודק את היכולת לזהות חוקיות בסדרות צורניות שונות. מבחני צורות אלה לא נסמכים על ידע מוקדם, אלא על יכולת תפיסה ולוגיקה.

שאלה: בחרו את הצורה שמשלימה באופן הגיוני את הסדרה.

בחרו את הצורה המתאימה שתשלים באופן הגיוני את הסדרה

 

תשובות אפשריות: 

 1. אפשרות ראשונה - שני עיגולים זהים למעלה ומשולש שחור למטה
 2. אפשרות שנייה - שני משולשים לא זהים למעלה והעיגול למטה
 3. אפשרות שלישית - שני עיגולים לא זהים למעלה ומשולש למטה
 4. אפשרות רביעית - עיגול ומשולש למעלה ומשולש למטה
 5.  אפשרות חמישית - משולש ועיגול למעלה ומשולש למטה

 

הסבר:

סדרה זו מורכבת מריבועים שבתוכם מתקיימות תנועתיות של משולשים ועיגולים בצבעים שחור ולבן ורוטציה ביניהם. בריבוע תמיד יש שתי צורות מאותו הסוג, אחת בצבע לבן, ואחת בצבע שחור. הצורה הבודדת מהסוג השני תמיד מופיעה בצבע לבן. בצעד הבא הצורה השחורה תעלם ובמקומה תמוקם הצורה הסמוכה אליה מהסוג השני, בצבע לבן (כך שאם העיגול השחור נעלם, במקומו יהיה משולש לבן), ובמקומה יהיה שכפול של הצורה שזזה, בצבע שחור.

 בצורה הראשונה יש שני משולשים - אחד שחור ואחד לבן - נוסף על עיגול לבן. בצעד הבא המשולש השחור ייעלם ובמקומו יבוא העיגול הלבן. במקום שבו היה העיגול הלבן יופיע עיגול שחור. כעת בצורה השנייה יש שני עיגולים, אחד שחור ואחד לבן, נוסף על משולש לבן. בצעד הבא על העיגול השחור להיעלם ובמקומו יבוא המשולש הלבן. במקום שבו היה המשולש הלבן יופיע משולש שחור. בצורה הרביעית ניתן לראות כי יש שני עיגולים - אחד שחור ואחד לבן - נוסף על משולש לבן. בצעד הבא על העיגול השחור להיעלם, ובמקומו יבוא המשולש הלבן. במקום שבו היה המשולש הלבן יופיע כעת משולש שחור.

התשובה הנכונה היא (4):

התשובה הנכונה היא הרביעית 


מהו מבחן פסיכוטכני?

מבחנים פסיכוטכניים (נקראים גם מבחני אינטליגנציה, מבחני חשיבה או מבחני איי-קיו) אמורים לנבא עד כמה מועמד או מועמדת יצליחו בעבודה, מתוך הנחה שככל שאדם משיג ציונים טובים יותר במבחנים, כך יבצע את עבודתו בצורה טובה יותר. מחקרים רבים מראים שהכנה ותרגול מוקדם משפרים את הסיכויים לעבור את המבחנים הפסיכוטכניים בהצלחה.

למכון נועם יש ניסיון רב בהכנה למבחנים הללו, הן באמצעות ערכות לתרגול אונליין, והן באמצעות הדרכות אישיות. התרגול נועד לרענן ידע קודם ולחשוף את העקרונות העומדים מאחורי השאלות.


סוגי המבחנים הפסיכוטכניים

 • מבחנים כמותיים – בודקים את יכולת ההסקה הכמותית. מדובר בספקטרום רחב של מבחנים, החל במבחני ידע חשבון בסיסי, עבור במבחני אומדנים וכלה במבחני בעיות מתמטיות ובמבחנים הבודקים יכולת ניתוח מידע והסקת מסקנות מגרפים ומטבלאות. 
 • מבחנים מילוליים – בודקים את היכולת להבין לפרש ולהסיק מסקנות מחומר מילולי. במבחנים בקבוצה זו: מבחני הבנת הנקרא, מבחני לוגיקה, מבחני דקדוק ואיות, מבחני קשר בין מילים, מבחני אוצר מילים, השלמת משפטים ועוד.
 • מבחנים צורניים דיאגרמתיים – בודקים יכולת הבחנה, הסקה והשלכה לוגית מסדרות צורניות שונות. מבחנים אלה אינם נסמכים על ידע מוקדם, אלא על יכולת תפיסה ולוגיקה. 
 • מבחנים ייעודיים – בחלק ממכוני המיון והארגונים מבוצעים מבחנים פסיכוטכניים ייעודיים (מבחני נישה) הבודקים יכולות ספציפיות לתחומים מסוימים כגון מבחנים מיוחדים למתכנתי מחשבים, אנשי QA, מזכירות וכדומה. מבחנים אלה בדרך כלל מתווספים למבחנים האחרים, ולא עומדים לבדם.

 

← למדו עוד על מבחני הסקה כמותית

← למדו עוד על מבחן צורות פסיכוטכני


"ההכנה הייתה משמעותית ותרמה למעבר המבחן. ברצוני להביע את הערכתי למכון ולמדריכה על הזמינות ועל המענה בכל עת. אין ספק כי אתם מכון משמעותי ורציני. אמליץ בחום לכל חברי!"

 

הכנה למרכז הערכה, אפריל 2018

היכרות מוקדמת עם המבחנים הפסיכוטכניים

אמנם המבחנים הפסיכוטכניים מאתגרים, אך הבשורה הטובה היא שתרגול אינטנסיבי, קבלת משוב מקצועי והדרכה משפרים במידה ניכרת את התוצאות ומגדילים את הסיכויים להתקבל לעבודה. 

ערכות לתרגול אונליין

  • ערכות תרגול המותאמות לתפקידים ספציפיים ולמכוני המיון השונים
  • מערכת אינטרנטית ידידותית ונוחה למשתמש
  • תרגול בכל זמן – 24 שעות 7 ימים בשבוע
  • תרגול בכל מקום – נגיש לכל דפדפן; ניתן לתרגל גם בטאבלט ובסמארטפון!
  • מאות שאלות, עשרות סוגי מבחנים פסיכוטכניים
  • הסברים מפורטים וטיפים לפתרון לכל שאלה ושאלה
  • אפשרות לפתרון מבחנים במגבלת זמן, באופן המדמה את המבחן האמיתי
  • ניתן לתרגל כל מבחן ללא הגבלת מספר הפעמים
  • קבלת דו"חות ציונים חכמים אשר יאפשרו לכם לראות את השיפור לאורך התרגול

מערכת המבחנים של מכון נועם

אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.