מבחן שלב ב' - מהו, מתי הוא מתקיים והיכן? 

מבחן שלב ב' הוא השני והאחרון בתהליך איתור המחוננים. המבחן מיועד לתלמידים שעברו בהצלחה את מבחן שלב א', וגם הוא נערך על ידי משרד החינוך בשיתוף מכון קרני. 

על פי רוב, מבחן שלב ב' נערך בחודשים ינואר-מרץ, אך השנה בגלל משבר הקורונה ודחיית שלב א' יתקיים השנה המבחן בחודשים אפריל-יוני. המבחן מתקיים לרוב בשעות אחר הצוהריים בבתי הספר הממוקמים באזור המגורים שלכם (יש להגיע למבחן בליווי מבוגר, אך לא תותר כניסת מבוגרים לכיתה). הודעת הזימון למבחן שלב ב' תישלח אליכם כשבועיים לפני מועד המבחן. 

מבנה המבחן וסוגי השאלות הכלולים בו

מבחן שלב ב' מורכב מ-3 פרקים: עברית, חשבון וצורות. כל פרק במבחן כולל כ-20 שאלות אמריקאיות (בשונה ממבחן שלב א' שכלל גם שאלות פתוחות). 

עברית

בפרק זה יוצגו בפני הילדים שני סוגים של שאלות: יוצאי דופן והשלמת משפטים. 

שאלה לדוגמא - יוצאי דופן

איזו מילה יוצאת דופן?

בחרו בתשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות:

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (1) - להפציר.

לצוות, לדרוש ולהורות הן מילות פקודה, ואילו להפציר היא מילת בקשה.

חשבון

בפרק זה יוצגו בעיות מילוליות שאותן יצטרכו הילדים לפתור באמצעות שימוש ב-4 פעולות החשבון (חיבור, חיסור, כפל וחילוק), וכן סדרות חשבוניות.

שאלה לדוגמא - סדרות

השלימו את הסדרה

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (1) - 10

נחשב את הקשר בין כל שני מספרים סמוכים בסדרה:


מסקנה: בסדרה זו ההפרש בין המספרים משתנה לסירוגין. פעם ההפרש מהמספר הקודם הוא 1+ ופעם הוא 2+.

לכן המספר הבא בסדרה צריך להיות: 10=8+2.

צורות

פרק זה יבחן את יכולתם של הילדים להבין חוקיות ודפוסים חוזרים. בפרק זה יוצגו שאלות מסוג צורות בשורה שבהן יצטרכו הילדים למצוא את הצורה המתאימה להמשך הסדרה הצורנית המוצגת לפניהם, ושאלות מסוג אנלוגיות צורניות שבהן יצטרכו הילדים למצוא את הקשר המתקיים בין שתי צורות, ולאחר מכן למצוא זוג צורות נוסף המקיים קשר דומה.

שאלה לדוגמא - צורות בשורה

השלימו את הצורה הבאה בסדרה.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (2).

בכל צעד מתקיימים החוקים הבאים:

  • כל הגלידות מחליפות צבע בין שחור ולבן, לסירוגין
  • בכל צעד נוספת גלידה אחת
  • במעבר מהצורה הרביעית לצורה החסרה יהיו חמש גלידות לבנות

⇐ בהמשך מחכות לכם דוגמאות נוספות וכן קובץ pdf ובו מבחן לדוגמה. 

מהלך המבחן וסימון התשובות  

מבחן שלב ב' נערך בכתב ואורך כשעה וחצי. כל פרק במבחן יכלול כ-20 שאלות אמריקאיות, ויוגבל בזמן. בתחילת כל פרק יקריאו הבוחנים בכיתה את ההוראות ויפתרו עם הילדים שאלה לדוגמא. עם סיום הפרק והמעבר לפרק הבא לא תתאפשר חזרה לפרקים קודמים.

את התשובות יידרשו הילדים לסמן בדף סימון תשובות נפרד, ולא על גבי טופס הבחינה, כפי שעשו במבחן שלב א'. במהלך המבחן יוכלו הילדים לצאת לשירותים.

קבלת התוצאות והגשת בקשה למבחן חוזר

נתחיל בנתונים המספריים: מתוך כלל הנבחנים בשלב ב', 3% מהילדים שישיגו את הציונים הגבוהים ביותר יוגדרו כמחוננים. כ-5% נוספים יוגדרו כמצטיינים. 

את ההודעה אם ילדכם עבר את המבחן והתקבל לתוכניות המחוננים והמצטיינים תקבלו ממכון קרני בחודש יוני. 

בקשה למבחן חוזר בשלב ב' אפשר להגיש בפורטל ההורים המקוון החל בחודש ספטמבר בכל שנה ועד 31 בדצמבר. הילדים שבקשת המבחן החוזר שלהם תאושר יוכלו להיבחן שנית במבחן שלב ב' כשנה לאחר ביצוע המבחן הראשון.


מהם האתגרים שאיתם יתמודדו הילדים במבחן שלב ב'?

התמודדות עם נושאים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים ועם שאלות בדרגת קושי גבוהה

חלק מהנושאים המופיעים במבחן שלב ב' אינם כלולים בתוכניות הלימודים לכיתות ב' וג', ולפיכך המבחן עשוי להיות המפגש הראשון של הילדים איתם.

דוגמה לכך אפשר למצוא בסדרות המופיעות לא אחת בפרק הכמותי. השאלות בחלק זה עשויות להיות ברמה גבוהה, שמחייבת זיהוי חוקיות של יותר מפעולה חשבונית אחת; וכל זאת בשעה שרוב הילדים הלומדים בכיתה ב' ובכיתה ג' לא התנסו כלל בפתרון סדרות חשבוניות בלימודיהם בבית הספר. 

דוגמה נוספת היא שאלות יוצאי הדופן. אלו מופיעות בפרק העברית במבחן, ועשויות לכלול מילים קשות שאינן מוכרות לילדים בגיל זה.

מענה על מספר רב של שאלות בזמן קצוב

בדומה למבחן שלב א', גם מבחן שלב ב' מוגבל בזמן, אלא שבשונה ממנו הוא ארוך הרבה יותר. מבחן שלב א' אורך כ-40 דקות, ואילו מבחן שלב ב' 90 דקות. גם מבחינת מספר השאלות ההבדלים בין המבחנים גדולים - 60 שאלות במבחן שלב ב' לעומת 30 במבחן שלב א'. 

המשמעות של הבדלים אלו היא שרמת האינטנסיביות במבחן שלב ב' גבוהה יותר. כדי להצליח בו נדרש ריכוז גבוה ולאורך זמן, וילדים בגיל זה לא תמיד מורגלים בכך. בהתחשב בעובדה שגם רמת השאלות במבחן גבוהה יותר מזו שבשלב א', אפשר לומר שזהו אחד האתגרים הגדולים במבחן שלב ב'.     

מפגש עם שאלות אמריקאיות

אומנם כבר בשלב א' התנסו הילדים במענה על שאלות אמריקאיות, אך סביר להניח שהתנסות זו הייתה חד-פעמית, בוודאי במגבלת זמן או בתנאי בחינה. במבחן שלב ב' כל השאלות הן אמריקאיות, וכאמור, מספרן גדול בהרבה מזה שהיה במבחן שלב א'. כמו כן, בשאלות בפרק הצורני במבחן נדרשים לעיתים הילדים לאתר את התשובה הנכונה מתוך 8 תשובות אפשריות, ולא 4 כמקובל, וזה כמובן מבלבל הרבה יותר ומעלה את רמת הקושי.     

בהקשר זה חשוב לדעת שכמו במבחן שלב א', גם במבחן שלב ב' ההצלחה מבוססת על מספר התשובות הנכונות שעליהן עונים הילדים. מכאן, שבמקרים שבהם הם לא בטוחים בתשובה, מומלץ שינחשו. כמובן, רצוי שהניחוש יהיה מושכל, ומומלץ לעבוד איתם על כך לפני המבחן, אבל בשום אופן לא כדאי להשאיר שאלות ללא מענה. היות שילדים רבים, ודווקא מצטיינים, מתקשים לא אחת לנחש כאשר הם אינם בטוחים בתשובה, כדאי לוודא מראש שהם אכן מבינים את החשיבות של מענה על כל השאלות, וגם לעבוד איתם על כך.  

סימון התשובות על גבי דף נפרד

שלא כמו במבחן שלב א', שבו התבקשו הילדים לסמן את תשובותיהם על גבי טופס הבחינה, במבחן שלב ב' יתבקשו הילדים לסמן את תשובותיהם על גבי דף סימון תשובות נפרד. הסימון בשיטה זו יכול לבלבל גם נבחנים מבוגרים ומנוסים, קל וחומר ילדים צעירים, שנמצאים במעמד מלחיץ, וזהו המפגש הראשון שלהם עם שיטת סימון זו. 


הכירו את כל סוגי השאלות במבחן באמצעות תרגול בערכות ההכנה שלנו

 


דוגמאות נוספות לשאלות

שאלה לדוגמא בחשבון - בעיה מילולית 

חמישה חברים החליטו לקנות יחד תחפושת משותפת לפורים.

החמישה חילקו ביניהם את סכום הרכישה, וכל אחד שילם 16 שקלים.

לאחר שקנו את התחפושת, חילקו את העודף שקיבלו ביניהם בצורה שווה כך שכל אחד קיבל שני שקלים בחזרה.

כמה עלתה התחפושת?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (3) - 70 שקלים.

כל אחד מחמשת החברים השקיע 16 שקלים בקניית התחפושת, ובסופו של דבר כל אחד מהם קיבל 2 שקלים בחזרה מהעודף. מכאן שעבור התחפושת שילם כל אחד מחמשת החברים 14 שקלים.

כדי למצוא את המחיר של התחפושת ניקח את מספר החברים (5) ונכפיל בסכום שכל אחד מהם שילם (14 שקלים):

כדי להקל את החישוב, אפשר לפצל את המספר 14 לשני מספרים שקל לעבוד איתם, וסכומם 14: 10 ו-4.

כעת נפתור באמצעות חוק הפילוג:

 


שאלה לדוגמא בעברית - השלמת משפטים

בחדשות אמרו שצפוי מזג אויר _____ ולכן נאלצנו _____ את הטיול השנתי.

בחרו במילים המשלימות את המשפט בצורה הטובה ביותר:

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (4) - בחדשות אמרו שצפוי מזג אויר סוער ולכן נאלצנו לדחות את הטיול השנתי.

בשאלה זו עלינו להשלים את המילה שתתאר את מזג האוויר כך שנוכל להבין מדוע נאלצנו לפעול בצורה מסוימת בנוגע לטיול השנתי. אם מזג האוויר היה סוער, הגיוני שניאלץ לדחות את הטיול השנתי, שבדרך כלל כולל יציאה של תלמידים החוצה.

תשובה (1) שגויה: אם מזג האוויר גשום, נצפה שהטיול השנתי דווקא לא יתקיים.
תשובה (2) שגויה: גם כאן, אין התאמה בין היותו של מזג האוויר נפלא לבין הביטול של הטיול. בימים שבהם מזג האוויר נפלא דווקא נוטים כן לקיים טיולים שנתיים.
תשובה (3) שגויה: אפשר לקיים טיול שנתי, אך לא "להשאיר" טיול שנתי. מה גם שאם מזג האוויר קשה, סביר שהטיול השנתי יתבטל.


שאלה לדוגמא - אנלוגיות צורניות

בין הצורות משמאל מתקיימות חוקיות והתאמה. בחרו באפשרות שתקיים את אותה החוקיות ואת אותה ההתאמה לצורה שמימין.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (2).

במעבר מהצורה השמאלית לצורה הימנית מתקיימים החוקים הבאים:
א. נוצרת צורה תלת-ממדית שהצורה השמאלית היא הבסיס שלה.
ב. הצורה התלת-ממדית מוארכת ומאונכת.


התנסו בשאלות נוספות לדוגמא והכירו היטב את דרישות המבחן


הדלתות הנפתחות בפני ילדים מחוננים ומצטיינים

הילדים שיעברו את שלב ב' יוגדרו כמחוננים או כמצטיינים, ובפניהם ייפתחו הזדמנויות להשתלבות במסגרות הטיפוח היוקרתיות של משרד החינוך. 

בפני הילדים שיוגדרו כמחוננים יעמדו שתי אפשרויות:

    • השתלבות בכיתת מחוננים ייעודית - הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות, והם מותאמים במיוחד לצרכים האינטלקטואליים, הרגשיים והחברתיים של הילדים. התלמידים בכיתות המחוננים נהנים מצוות חינוכי איכותי במיוחד, מתוכניות לימודים מורחבות ומלימודי העשרה. 
    • לימודים במרכזי מחוננים (ימי שליפה) - מסגרת זו מאפשרת לילדים מחוננים להמשיך ללמוד בכיתה רגילה במהלך רוב ימות השבוע, ולצאת פעם בשבוע ליום לימודים מרוכז במרכז למחוננים. הלימודים במרכזי המחוננים כוללים נושאים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמלית, ובהם אומנויות, מדעים והומניסטיקה, והם מאופיינים בשיטות הוראה ייחודיות. 

הילדים שיוגדרו מצטיינים יוכלו להשתלב בתוכניות מצטיינים הנערכות במרכזי המחוננים. התוכניות מתקיימות בשעות אחר הצוהריים, וכוללות קורסים מתחומי ידע שאינם כלולים בתוכנית הלימודים.  

מלבד התכנים המתקדמים והמעשירים, מציעות תוכניות המצטיינים והמחוננים לילדים גם הזדמנויות חברתיות ייחודיות. הילדים זוכים לפגוש אחרים החולקים איתם את אותם תחומי העניין והמתעניינים כמותם באותם הנושאים. רמתם האינטלקטואלית של הילדים המשתתפים בתוכניות אלה גבוהה מהממוצע, והחיבור ביניהם מניב חברויות ושיתופי פעולה מסקרנים המלווים את הילדים גם שנים מאוחר יותר.  

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.