מבחן מחוננים שלב ב'

האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מקיים מדי שנה מבחני קבלה לתוכניות העשרה ייחודיות. שלב ב' במבחן לאיתור מחוננים ייערך בחודשים דצמבר 2019 - מרץ 2020 במרכזי בחינה איזוריים. 

הודעה על תאריך המבחן המדויק תימסר רק כשבועיים לפני המבחן, ולכן אנו ממליצים בחום להתחיל ללמוד עוד לפני קבלת ההודעה. 

בטופס הזימון שתקבלו מופיע קוד שישמש אתכם בהמשך לפתיחת קובץ תוצאות המבחן, ולכן כדאי לשמור אותו.

למבחן מחוננים שלב ב' ייגשו כ-15% מהתלמידים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר או שהצוות החינוכי בבית הספר המליץ עליהם.  


שאלות לדוגמא - שלב ב'

מבחן מחוננים שלב ב' כולל שלושה חלקים: עברית, חשבון וצורות.

עברית

חלק העברית כולל כ-20 שאלות "אמריקאיות" (רבות-ברירה) בהן יש לבחור את התשובה הנכונה מבין 4 תשובות אפשריות. 

סוגי השאלות בחלק העברית:

 • שאלות אוצר מילים - לדוגמה: מה פירוש המילים "לכרוע" או "כתש".
 • שאלות ידע כללי והבנה - לדוגמה: מה פירוש המילה 'חו"ל'?
 • הפכים - לדוגמה, מהו ההיפך של "אביון"?
 • יוצאי דופן.
 • אנלוגיות - כלב : נובח. אריה : ?
 • השלמת משפטים.

שאלות בעברית לדוגמא

 

דוגמא 1

בחרו במילים המשלימות את המשפט בצורה הטובה ביותר:

בחדשות אמרו שצפוי מזג אויר _____ ולכן נאלצנו _____ את הטיול השנתי.

1. גשום; לקיים

2. נפלא; לבטל

3. קשה; להשאיר

4. סוער; לדחות

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

המשפט השלם: בחדשות אמרו שצפוי מזג אויר סוער ולכן נאלצנו לדחות את הטיול השנתי.

בשאלה זו עלינו להשלים מילה שתתאר את מזג האויר כך שנוכל להבין מדוע נאלצנו לפעול בצורה מסוימת בקשר לטיול השנתי. אם מזג האויר היה סוער, הגיוני שנאלץ לדחות את הטיול השנתי, שבדרך כלל כולל יציאה של תלמידים החוצה.

 • תשובה (1) שגויה: אם מזג האויר הוא גשום אז נצפה שהטיול השנתי דווקא לא יתקיים.
 • תשובה (2) שגויה: גם כאן, אין התאמה בין היותו של מזג האויר נפלא לבין הביטול של הטיול. בימים בהם מזג האויר הוא נפלא דווקא נוטים כן לקיים טיולים שנתיים.
 • תשובה (3) שגויה: ניתן לקיים טיול שנתי אך לא "להשאיר" טיול שנתי. מה גם שאם מזג האויר קשה אז סביר שהטיול השנתי יתבטל.

 

 

דוגמא 2

בחרו בתשובה המתאימה ביותר:

תלמיד : ילקוט,

שרברב : _______

1. מחברת

2. ארגז כלים

3. עשב

4. שבלול

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

תלמיד נושא את חפצי הלימוד שלו בילקוט כפי ששרברב נושא את חפצי העבודה שלו בארגז הכלים.

בחרו ערכת הכנה מלאה לשלב ב', לפי כיתה:

 

חשבון

חלק החשבון כולל כ-20 שאלות "אמריקאיות" בהן יש לבחור את התשובה הנכונה מבין 4 תשובות אפשריות. 

סוגי השאלות בחלק החשבון:

 • בעיות מילוליות בחשבון - הילד יידרש להשתמש ב-4 פעולות חשבון (חיבור, חיסור, כפל וחילוק).
 • פירוק שלמים.
 • ספרות במילים - לדוגמה: "איזה מהמספרים הבאים הוא שלוש מאות ואחת?" (תשובות אפשריות: 301, 311, 31, 3001).

שאלות בחשבון לדוגמא 

 

דוגמא 1

חמישה חברים החליטו לקנות יחד תחפושת משותפת לפורים.

החמישה חילקו ביניהם את סכום הרכישה, וכל אחד שלם 16 שקלים.

לאחר שקנו את התחפושת, חילקו את העודף שקיבלו ביניהם בצורה שווה כך שכל אחד קיבל שני שקלים בחזרה.

כמה עלתה התחפושת?

1. 60 שקלים

2. 80 שקלים

3. 70 שקלים

4. 58 שקלים

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

כל אחד מחמשת החברים השקיע 16 שקלים בקניית התחפושת, בסופו של דבר כל אחד מהם קיבל 2 שקלים בחזרה מהעודף. מכאן שעבור התחפושת כל אחד מחמשת החברים שילם 14 שקלים.

לכן כדי למצא את המחיר של התחפושת ניקח את מספר החברים (5) ונכפיל בסכום שכל אחד מהם שלם על התחפושת (14 שקלים):

חלק 1 משאלה 1 כמותי מתוך שלב ב מכון סאלד

כדי להקל את החישוב, אפשר לפצל את 14 לשני מספרים שקל לעבוד איתם וסכומם 14: 10 ו-4.

חלק 2 משאלה 1 כמותי מתוך שלב ב מכון סאלד

וכעת נפתור באמצעות חוק הפילוג:

חלק 3 משאלה 1 כמותי מתוך שלב ב מכון סאלד

מצאנו שהמחיר של התחפושת הוא 70 שקלים, ולכן התשובה הנכונה היא (3). 

 

דוגמא 2

גומיה לשיער עולה שקל וחצי. ליעל יש 8 שקלים. כמה גומיות שיער, לכל היותר, יכולה יעל לקנות?

1. 5 גומיות שיער

2. 3 גומיות שיער

3. 4 גומיות שיער

4. 6 גומיות שיער

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

בשאלה זו, עלינו למצוא את המספר הקטן מ-8, הקרוב אליו ביותר המתחלק ל-1.5.

נתן לפתור את השאלה על ידי ציור מתאים:

גומיה אחת = שקל וחצי.

חלק 1 משאלה 2 כמותי מתוך שלב ב מכון סאלד

כלומר, יעל יכולה לקנות ב-8 שקלים, לכל היותר 5 גומיות לשיער.

צורות

חלק זה כולל כ-20 שאלות "אמריקאיות" ובודק יכולת להבין חוקיות ודפוסים חוזרים. לכל שאלה יינתנו 4 עד 8 תשובות אפשריות.

סוגי השאלות בחלק הצורני:

 • מטריצות - יוצגו 4 צורות, ועל הילד למצוא את הצורה המתאימה שתמשיך את הסדרה באופן הגיוני.
 • פאזלים - בחלק זה יוצג פאזל שחלק קטן ממנו חסר, ועל הילד לבחור בצורה שתשלים את הפאזל בצורה הגיונית. בחלק זה הילד נדרש למצוא את החתיכה החסרה באמצעות הבנת הדפוס הצורני של הפאזל.

שאלות צורניות לדוגמא

 

דוגמא 1

השלימו את הצורה הבאה בסדרה:

חלק 1 משאלה 1 צורות מתוך שלב ב מכון סאלד

חלק 2 משאלה 1 צורות מתוך שלב ב מכון סאלד

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

בכל צעד מתקיימים החוקים הבאים:

 1. כל הגלידות מחליפות צבע בין שחור ולבן, לסירוגין.
 2. בכל צעד נוספת גלידה אחת.

לכן במעבר מהצורה הרביעית לצורה החסרה יהיו חמש גלידות לבנות.

 

דוגמא 2

השלימו את הצורה החסרה במטריצה הבאה:

חלק 1 משאלה 2 צורות מתוך שלב ב מכון סאלד

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

כדי למצוא את הצורה החסרה עלינו להתבונן בצבעים ובצורות, פעם מלמעלה למטה ופעם משמאל לימין.

ראשית נתבונן על השורות (משמאל לימין):

 • בשורה הראשונה מופיעים משולשים צהובים על רקע כחול.
 • בשורה השניה מופיעות צורות לבנות על רקע כחול.
 • בשורה השלישית מופיעה צורה המרכבת ממשולש צהוב ומשולש לבן על רקע כחול.

לכן, גם הצורה החסרה תהיה צורה המרכבת ממשולש צהוב ומשולש לבן על רקע כחול (שימו לב! ניתן לפסול את תשובות 1, 3 ו-4).

כעת נתבונן על הכיוון אליו פונות הצורות:

 • במעבר מהטור השמאלי לטור האמצעי, נעה הצורה 180 מעלות עם כיוון השעון (חצי סיבוב ימינה).
 • במעבר מהטור האמצעי לטור השמאלי, נעה הצורה 90 מעלות עם כיוון השעון (רבע סיבוב ימינה).

לכן, עלינו לחשב כיצד תופיע הצורה החסרה בשורה השלישית, כאשר נסובב את הצורה האמצעית באותה שורה רבע סיבוב ימינה.

מסקנה: הצורה החסרה היא תשובה 2.

לערכות ההכנה המלאות של מכון נועם, הכוללת את כל סוגי השאלות במבחן:

 


כיצד מתנהל מבחן שלב ב'?

מבחני מחוננים שלב ב' נערכים ונבדקים על ידי מכון סאלד. המבחן מתקיים בשעות אחר הצהריים, בבית ספר או מתקן עירוני באזור המגורים של הילד. אורכו של המבחן הוא כשעה ורבע, אך ייתכנו עיכובים. ניתן לצאת לשירותים במהלך הבחינה.

המבחן מודפס והתלמידים מתבקשים לסמן את תשובותיהם באמצעות עט. תלמידים בכתה ב' יסמנו את התשובות על גבי טופס המבחן, ותלמידים בכתה ג' יידרשו לסמן את התשובות בדף תשובות נפרד. המבחן אמריקאי בלבד ובודק יכולות קוגניטיביות בנושאים: מילוליים, כמותיים וצורניים. בתחילתו של כל פרק הבוחנים יקריאו את ההוראות ויפתרו יחד עם התלמידים שאלה לדוגמא. במהלך המבחן לא ניתן לחזור אחורה על מנת לענות על שאלות מפרקים קודמים.

לקראת המבחן יש להצטייד בעט בצבע כחול, בקבוק מים, הזמנה למבחן או תעודה מזהה, מספר הטלפון של ההורה. לא ניתן להכניס לכיתת המבחן טלפונים ותיקים.

הילדים נדרשים להגיע בליווי מבוגר, אך ההורים אינם רשאים להיכנס לבחינה. בעת ההגעה ההורים ישארו בחדר ההמתנה, וצוות הבוחנים ילווה את הילדים לחדר הבחינה.


← קראו את הטיפים להורים ליום המבחן


תוצאות מבחן שלב ב'

בכל שנה יתקבלו לתוכניות המחוננים תלמידים שהישגיהם היו ב-3%-1.5% הגבוהים ביותר, ו-5% נוספים יוגדרו כמצטיינים.

התשובות של מבחן שלב ב' מגיעות בדוא"ל במהלך חודש יוני. להודעה יצורף קובץ PDF, שניתן לפתיחה באמצעות הקוד האישי שהופיע על גבי הזימון למבחן. המכתב שמתקבל אינו כולל מידע לגבי הציון, אלא תשובה חיובית או שלילית בלבד. 

ניתן לערער על תוצאות המבחן, ואם הערעור יאושר התלמיד יוכל להיבחן בשנה הבאה. שימו לב שלא ניתן להיבחן יותר מפעמיים במהלך שנות בית הספר היסודי.


איך להתכונן לשלב ב'?

מומלץ לתרגל עם ילדכם שאלות לדוגמא כדי להגיע רגועים ומוכנים יותר לקראת המבחן.

להכנה הטובה והמקיפה ביותר למבחן, מכון נועם מציע ערכות הכנה מעולות לשלב ב' לפי הכיתה שבה ילדכם לומד, הכוללות את כל הנושאים במבחן.

 

תרגלו שאלות לדוגמא וקבלו ערכות הכנה לפי כיתה:


סרטון העשרה - ידע כללי: מדינות בעולם

סרטון הדרכה - כפל

איך מסמנים תשובות במבחן מחוננים?

איך פותרים צורות בשורה?

 

אפשר לעזור לך סימן שאלה
אפשר לעזור לך סימן שאלה
לפני שנמצא בשבילך את ההכנה המתאימה, הנה כמה פרטים שאנחנו צריכים.
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.