מבחנים ממוחשבים לרפואה

אחד השלבים בתהליך הקבלה ללימודי רפואה הוא שלב המבחנים הממוחשבים. לפני שאתם ניגשים לשלב זה כדאי להכיר את סוגי השאלות האופייניים לו.

סדרת המבחנים הממוחשבים באוניברסיטת בן גוריון ובתל אביב נמשכת כשלוש שעות וכוללת ארבעה חלקים:    

1. יצירת פרופיל אישיותי 

 המבחן נועד לבדוק התאמה בין הפרופיל האישיותי של המועמד ובין הפרופיל המבוקש אצל רופא. חלק זה כולל כ-600 היגדים, ובנוגע לכל אחד מהם עליכם לציין את מידת ההסכמה שלכם (בסקאלה מ-1 עד 4). ההיגדים מנוסחים בגוף ראשון, ומייצגים היבטים שונים באישיות, לרבות תכונות, עמדות ויכולות. אתגר מרכזי במבחן הוא המתח בין החשיבות של מענה אותנטי וכן, המשקף את הגוון האישיותי האישי של כל מועמד, לבין הצורך לענות על הקריטריונים של הפרופיל האישיותי הרצוי של מועמדים לרפואה. אתגר נוסף קשור בצורך להשיב במהירות על שאלות מורכבות, שמצריכות עמדות מגובשות במידת מה. למשל, מהו סגנון קבלת ההחלטות שלנו? מהי סביבת עבודה האופטימלית מבחינתנו?

לסיכום: במבחן יצירת פרופיל אישיותי תיבדק מידת ההתאמה של הפרופיל האישיותי שלכם לזה של רופא. לשם כך יהיה עליכם לציין את מידת הזדהותכם עם 600 היגדים אישיותיים.


"לפני שנרשמתי למכון ביררתי את כל האופציות להכנה למבחן. ללא ספק במכון נועם מכירים הכי טוב את הפורמט של המבחן. ההכנה נתנה לי ביטחון ואת הכיוון הנכון."

 

הכנה לרפואה בבן-גוריון, מאי 2018

2. ניתוח טקסטים מדעיים באנגלית

במבחן תתבקשו לקרוא טקסט מדעי באנגלית, ואחריו יופיעו 8 שאלות סגורות ושאלה פתוחה אחת שיש לענות עליה באנגלית. המבחן בודק הן ידע בשפה האנגלית והן יכולות קוגניטיביות, בדגש על זיכרון, הבנה והסקה. אחד הקשיים המרכזיים במבחן הוא שהמענה על השאלות מתבצע רק לאחר קריאת המאמר, ללא אפשרות לעיין בו שנית בשלב המענה על השאלות. דבר זה מחייב לעבד את הטקסט כבר בשלב הקריאה ברמה שתאפשר הן להבין קשרים מורכבים בין הרעיונות המוצגים בהם והן להצליח להסיק מסקנות מהדברים הכתובים במפורש.
רוב הטקסטים הם מעולם הרפואה המחקרית והיישומית. מקצתם הוא מתחומי הביולוגיה, הפסיכולוגיה ובנושאים כלליים, כגון היסטוריה ותרבות. הטקסטים כתובים בסגנון של מאמרים מדעיים ברמות קושי שונות.

לסיכום: לאחר קריאת מאמר מדעי באנגלית יהיה עליכם לענות על 8 שאלות סגורות ועל שאלה פתוחה אחת באנגלית.

תנו לעצמכם יתרון על המועמדים האחרים.


3. דירוג תגובות לתרחישים מעולם הרפואה

מבחן זה בודק אף הוא היבטים אישיותיים, והפעם דרך התמודדות עם מצבים מעולם הרפואה. המבחן כולל 12 תרחישים מנקודת מבט של מתמחים, סטודנטים, אחים וסטאז'רים לרפואה ומתחום הניהול. לכל אחד מן התרחישים מוצעות 4 תגובות אפשריות, ועל הנבחנים לדרג כל אחת מהן בנפרד, לפי רמת הסבירות שינקטו בה (ללא תלות בדירוג של התגובות האחרות).

כדי לדרג את דרכי התגובה יש להבין את העיקרון העומד מאחורי כל תרחיש ולזהות את הערכים המרכזיים שביניהם מתקיים מתח. בשלב הבא יש לתעדף את הערכים או לנסות לפתור את המתח בדרך אחרת. דבר זה יש לעשות מתוך התחשבות בנקודת המבט שממנה מתואר התרחיש. כך למשל, אפשר לצפות שדירוגי התגובות בתרחיש שמתואר מנקודת המבט של אח במחלקה יהיה שונה מדירוגן בתרחיש זהה המתואר מנקודת המבט של מנהל המחלקה.

אף שבכל אחד מן התרחישים יש דירוג אופטימלי לכל אחת מדרכי הפעולה, אין ציפייה שכל המועמדים יענו באופן זהה - שונות מסוימת מתקבלת, שכן זו מציגה את הייחוד האישיותי של כל מועמד. מה שנדרש אפוא מן המועמדים הוא למצוא את האיזון שבין הרצון לבטא עמדה אישית בנוגע לדילמה ובין הצורך לפתור את הבעיה המתוארת בתרחיש.

שאלת תגובות לתרחישים לדוגמא: 

את/ה רופא/ה מומחה/ית. למחלקה שבה את/ה עובד/ת הגיע מטופל החשוד כחולה במחלה מידבקת ומסכנת חיים, שעלולה להיות מועברת במגע ישיר עם נוזלי הגוף של החולה. המטופל סובל מדימומים המצריכים טיפול מיידי, אך אין ברשותך חליפת מיגון מלאה, שדרושה כדי להגן על עצמך בעת הטיפול בחולה.

דרג/י כל אחת מדרכי הפעולה, שיופיעו לפניכם ברצף, בסולם של 1 עד 4:

1 – הדירוג המקסימלי שאפשר לתת לתגובה, והוא משקף את רמת הסבירות הגבוהה ביותר לכך שהנבחן ינקוט בה, 4 – הדירוג המינימלי שאפשר לתת לתגובה, והוא משקף את רמת הסבירות הנמוכה ביותר לכך שהנבחן ינקוט בה.

דרכי פעולה אפשריות:

  • אבדוק אם יש בקרבת מקום מרכז רפואי שערוך לקבל את החולה
  • לא אטפל בחולה בעצמי בשל הסכנה הכרוכה בכך, אך אם מישהו בצוות מוכן לקחת את הסיכון לא אמנע זאת בעדו
  • לא אסכים לקבל את החולה מפני שבראש ובראשונה האחריות שלי היא כלפי הצוות והמטופלים האחרים
  • אגיש למטופל סיוע רפואי ראשוני אך לא אבצע הליכים רפואיים שעלולים לסכן אותי
  • אבצע כל שביכולתי כדי להציל את חייו של המטופל, גם אם זה עלול לסכן אותי

 

הסבר

השאלה שלפנינו היא שאלה בדרגת קושי בינונית, והיא מציבה לפנינו דילמה הנובעת מהמתח שבין שני עקרונות מרכזיים שמופיעים בתרחיש: חובתו של רופא לספק טיפול לכל מי שזקוק לכך וחובתו לשמירה על ביטחונו ובריאותו. בשאלה זו עלינו להכריע אם על הרופא להעניק טיפול למטופל שחייו בסכנה מיידית, ובכך לסכן את עצמו ובאופן פוטנציאלי גם מטופלים נוספים, או שמא עליו להעמיד בראש סדר העדיפויות את ביטחונם ובריאותם של מטופלים אחרים ואנשי צוות, וכן את ביטחונו ובריאותו שלו עצמו.

זיהוי העקרונות והדילמה שבבסיס השאלה ינחה אותנו בדירוג התגובות. מכיוון שאי אפשר לקבוע באופן חד-משמעי איזה עיקרון חשוב יותר, עלינו למצוא דרך להגיש עזרה למטופל שחייו בסכנה, מבלי לסכן את עצמנו ואחרים. שימו לב שאין תשובות מושלמות, וברוב המקרים עלינו להתמודד עם מקבץ תגובות (דרכי פעולה), שבו שום תגובה אינה מניחה את הדעת לגמרי. לכן נבחן כל תשובה לא רק כשלעצמה, אלא גם ביחס לתשובות האחרות. זהו דגש חשוב, שכן במבחן נבחנת היכולת שלנו לזהות תשובות טובות יותר, גם אם הן חלקיות מאוד ולא חד-משמעיות.

 

פתרון

דרך פעולה דירוג הסבר
אגיש למטופל סיוע רפואי ראשוני אך לא אבצע הליכים רפואיים שעלולים לסכן אותי. 1 זו התגובה היעילה ביותר במקרה זה מפני שהרופא/ה מגיש/ה עזרה כלשהי למטופל שנמצא בסכנה מיידית, אך שומר/ת על ביטחונו/ה בכך שלא מבצע/ת הליכים שעלולים לסכן אותו/ה.
אבדוק אם יש בקרבת מקום מרכז רפואי שערוך לקבל את החולה. 2 זוהי תגובה טובה משום שהרופא/ה נוקט פעולה כלשהי כדי לאתר מקום מתאים לחולה. החיסרון הבולט בתגובה זו הוא שאין בה התייחסות לכך שיש חשש מיידי לחייו של החולה, והוא נמצא כבר במרכז רפואי.
לא אטפל בחולה בעצמי בשל הסכנה הכרוכה בכך, אך אם מישהו בצוות מוכן לקחת את הסיכון לא אמנע זאת בעדו. 3 זו אינה תגובה מספקת במקרה זה מפני שבעוד שהרופא/ה פועל/ת בהתאם לחובתו/ה לשמור על בטיחותו/ה, הוא/היא אינו/ה נוקט עמדה אקטיבית בשני המישורים המרכזיים: מתן סיוע רפואי לחולה ושמירה על ביטחון המטופלים ואנשי הצוות האחרים.
אבצע כל שביכולתי כדי להציל את חייו של המטופל, גם אם זה עלול לסכן אותי. 4 זו אינה תגובה טובה במקרה זה משום שהרופא/ה מתעלם/ת לחלוטין מהמחויבות שלו/ה לביטחונו/ה ולבריאותו/ה ובכך נוהג/ת באופן שאינו אתי ואינו אחראי כלפי עצמו/ה וכלפי מטופלים אחרים.
לא אסכים לקבל את החולה מפני שבראש ובראשונה האחריות שלי היא כלפי הצוות והמטופלים האחרים. 5 זו התגובה הגרועה ביותר בתרחיש משום שהרופא/ה בוחר/ת שלא להגיש למטופל כל סיוע רפואי. אומנם יש חשד שהמטופל סובל ממחלה מידבקת ומסוכנת, אך זו מועברת אך ורק במגע ישיר, ולפיכך הוא אינו מהווה סכנה מיידית לאחרים. בנוסף, החולה הגיע למרכז רפואי שיש בו האמצעים לסייע לו, גם אם מדובר בסיוע חלקי.

במבחן זה קיים תמיד דירוג או סידור אופטימלי של דרכי הפעולה. דירוג זה מיוצג על ידי הסקלה המספרית (מ-1 עד 5). עם זאת, היות שמדובר במבחן אישיות יש מקום לביטוי של דעות ועמדות שונות, כל עוד הנבחן/ת מזהה את העקרונות של הדילמה ומדרג/ת את התגובות בהתאם. 

לסיכום: מבחן דירוג תגובות לתרחישים מעולם הרפואה הוא מבחן אישיות, המעמת אתכם עם דילמות משגרת יומם של העוסקים במקצועות הרפואה. כדי לדרג בהצלחה את התגובות יהיה עליכם לזהות את הערכים שמתקיים ביניהם מתח ולהכריע ביניהם.


4. מבחן שאלות ודילמות פתוחות 

מבחן זה כולל ארבע דילמות, שתיים ביוגרפיות ושתיים כלליות. השאלות הן שאלות פתוחות, והמענה עליהן מוגבל ל-660 תווים. השאלות במבחן מזכירות את אלו שמופיעות בשאלון קורות החיים שנדרשים למלא מי שמוזמנים לריאיון. אולם בעוד שאלון קורות החיים נשלח אליכם בדוא"ל למילוי בזמנכם החופשי, במבחן זה הכתיבה מתבצעת בזמן אמת ומוגבלת בזמן.
במבחן תידרשו לתאר בקצרה דילמות ומצבים שהתמודדתם איתם. בתיאורכם יהיה עליכם לכלול ניתוח של הבעיה שעמדה לפניכם ושל אופן ההתמודדות איתה. לבסוף תידרשו להציג את מסקנותיכם מההתמודדות ולהסביר כיצד השפיעה עליכם וכיצד תפעלו בעתיד במקרים דומים.

כדי להצליח במבחן זה יהיה עליכם לבחור אירועים מתאימים, כלומר כאלו שיש בהם מספיק תוכן לנתח אותם בצורה מספקת ולהציג אותם באופן שממחיש את הלקח שנלמד מהם ואת ההבנה שצמחה בעקבותיהם. כמובן, כל זאת עליהם לעשות לאחר תכנון מראש ובסגנון רהוט וקולח.

  • דוגמא לשאלה ביוגרפית: ספר/י על מקרה שבו העלבת מישהו; כיצד התמודדת, האם בדיעבד היית משנה משהו בדרך שבה פעלת?
  • דוגמא לדילמה פתוחה: את/ה מנכ"ל של חברה גדולה. הגיעה לאוזניך/לאוזנייך שמועה שאחד המנהלים הבכירים נוהג לפנות אל העובדים הזוטרים בצורה מזלזלת. כיצד תפעל/י במצב זה?

לסיכום: מבחן שאלות ודילמות פתוחות דומה לשאלון קורות החיים, אלא שהמענה על השאלות נעשה בזמן אמת ובמגבלת זמן. נוסף על תיאור הדילמות תידרשו להציג ניתוח שלהן וכן להסביר אילו לקחים הפקתם.

קבלו גישה לערכת ההכנה המקיפה ביותר בשוק.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.