לפי מה נקבע ציון הפסיכומטרי? 

המבחן הפסיכומטרי כולל שלושה תחומים - חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית - ובכל אחד מהם תקבלו ציון הנע בין 50 ל-150. הציון בכל תחום ייקבע לפי הפרמטרים הבאים: מספר התשובות הנכונות שתצברו, רמת הקושי של המבחן ביחס למבחנים משנים קודמות והציונים של שאר הנבחנים במועד שלכם.

לדוגמה, אם נבחנתם במועד קשה, כמו חורף 2021, ועניתם נכונה על 13 שאלות בכל אחד משני פרקי החשיבה הכמותית, הציון שלכם בתחום הכמותי יהיה 117. לעומת זאת, אם נבחנתם במועד קשה פחות, כמו ספטמבר 2015, תקבלו עבור אותו מספר של תשובות נכונות ציון נמוך יותר - 113. 

הציון הכולל של הפסיכומטרי יורכב משקלול של שלושת הציונים שלכם בתחומי המבחן (יש כמה אפשרויות לשקלול, כפי שתראו בהמשך) ויהיה בטווח של 800-200. 

התפלגות ציוני הפסיכומטרי (ואיפה אתם בסקאלה)
טווח הציונים אחוז נבחנים מתחת לטווח אחוז נבחנים בטווח אחוז נבחנים מעל הטווח
349-200 0 6 94
374-350 6 4 90
399-375 10 5 85
424-400 15 5 80
449-425 20 6 74
474-450 26 7 67
499-475 33 7 60
524-500 40 7 53
549-525 47 7 46
574-550 54 7 39
599-575 61 7 32
624-600 68 8 24
649-625 76 7 17
674-650 83 6 11
699-675 89 5 6
724-700 94 3 3
800-725 97 3 0

*הנתונים בטבלה מבוססים על פרסומים של המרכז הארצי לבחינת והערכה משנת 2020.

חישוב ציון הפסיכומטרי (וגם בשביל זה צריך פסיכומטרי)

תוצאותיכם במבחן יישלחו למייל שלכם בקובץ PDF שנראה כך:

ציון פסיכומטרי | מכון נועם

 

כפי שניתן לראות, אתם תקבלו בעצם שישה ציונים - ציון בכל אחד משלושת תחומי המבחן (אנגלית, מילולי וכמותי), ושלושה ציונים סופיים: ציון רב-תחומי, ציון בדגש מילולי וציון בדגש כמותי. ההבדל בין הציונים הסופיים הוא שכל אחד מהם משקלל את ציוני התחומים בבחינה באופן אחר. זה נעשה כך כי בתיאוריה פקולטות וחוגים שונים שמים דגש על יכולותיכם בתחומים שונים. אם אתם רוצים ללמוד בפקולטה להנדסה למשל, ייתכן שהציון שיתייחסו אליו יהיה הציון בדגש כמותי. לעומת זאת, אם אתם מתכננים ללמוד בפקולטה למדעי הרוח, יש יותר סיכוי שיסתכלו על ציון הפסיכומטרי שלכם בדגש מילולי. בפועל, רוב תוכניות הלימודים מבקשות את הציון הרב-תחומי.

תפתחו לעצמכם אפשרויות

ציוני התחומים

המבחן הפסיכומטרי כולל שמונה פרקים: שישה פרקי "אמת" - שניים בחשיבה מילולית, שניים בחשיבה כמותית ושניים באנגלית, וכן שני פרקי פיילוט שיכולים להיות בכל תחום. מן הסתם, לא תוכלו לדעת מהם פרקי ה"אמת" ומהם פרקי הפיילוט. הציון שלכם בכל תחום ייקבע רק לפי פרקי האמת. לדוגמה, הציון שלכם בתחום הכמותי ייקבע רק לפי שני פרקי האמת בתחום הכמותי, גם אם המבחן כלל עוד פרק פיילוט כמותי.

בשנים האחרונות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה חשף לציבור בחינות פסיכומטרי אמיתיות שנערכו בעבר בלי פרקי הפיילוט שהיו בהן. כלומר, הבחינות שהמרכז חשף כוללות רק את ששת פרקי האמת שהיו במועד. בנוסף לכך, הבחינות כוללות גם טבלת עזר לחישוב הציונים בכל תחום, כך שאם תתנסו בפתרון הבחינה - תוכלו לדעת מה היה ציונכם בכל תחום אילו הייתם ניגשים אליה.

לפניכם דוגמה לטבלת עזר לחישוב הציונים בתחומים:

הטבלה
ציון גלם חשיבה מילולית חשיבה כמותית אנגלית
0 50 50 50
1 51 52 52
2 53 54 52
3 53 56 54
4 55 58 55
5 57 60 56
6 59 62 57
7 60 65 60
8 62 68 62
9 63 71 64
10 65 74 66
11 67 76 68
12 69 78 70
13 71 81 72
14 72 84 74
15 75 86 77
16 77 89 79
17 80 91 82
18 82 94 84
19 85 97 87
20 87 99 90
21 90 101 92
22 91 104 95
23 95 106 97
24 97 109 100
25 100 111 103
26 102 113 106
27 105 116 108
28 107 118 111
29 110 121 114
30 112 122 116
31 115 125 119
32 117 128 121
33 120 130 124
34 122 131 127
35 125 135 130
36 127 138 132
37 130 141 135
38 132 143 136
39 135 147 140
40 137 150 141
41 140   143
42 141   145
43 143   148
44 146   150
45 147    
46 150    
איך מחשבים את ציוני התחומים באמצעות הטבלה?

גם אם פתרתם בחינת פסיכומטרי ואין לכם גישה לטבלת העזר המצורפת אליה, תוכלו להיעזר בטבלה מעלה כדי להעריך את ציונכם בכל תחום. כך עושים את זה:

  1. בחרו את התחום שבו תרצו לדעת את ציונכם - חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית.
  2. גשו לעמודת ציון הגלם ומצאו את מספר התשובות הנכונות שצברתם בשני פרקי האמת בתחום.
  3. הסתכלו על השורה שבה נמצא ציון הגלם שלכם, ומצאו את המספר הכתוב בעמודה של התחום שבחרתם.
  4. הוסיפו למספר שמצאתם 5 נקודות, החסירו ממנו 5 נקודות - וזה טווח הציונים שלכם בתחום.

זה רק נשמע מסובך - הינה דוגמה לשימוש בטבלת העזר לחישוב הציון בתחום הכמותי:

נניח שצברתם בשני פרקי האמת של חשיבה כמותית 23 תשובות נכונות בסך הכל (12/20 תשובות נכונות בפרק האמת הראשון, ו-11/20 תשובות נכונות בפרק האמת השני). אז תצטרכו ללכת לשורה 23 בעמודת ציון הגלם, ולמצוא את המספר שנמצא בעמודת חשיבה כמותית. בדוגמה שלנו, המספר הזה יהיה 106. כמו שכתבנו, הציון שלכם יהיה בטווח של 5 נקודות מעל או מתחת למספר הזה - כלומר הטווח כאן הוא 111-101.

 

 איזה ציון ישיג לכם פטור באנגלית בפסיכומטרי?  

עד לא מזמן, אם הייתם מקבלים ציון 134 ומעלה בתחום האנגלית בפסיכומטרי, הייתם מקבלים פטור גורף מקורסי אנגלית. כיום זה קצת השתנה: במרבית המוסדות האקדמיים (ועד 2025 זה ייכנס לכל המוסדות), כל סטודנט וסטודנטית צריכים להשתתף בשני קורסי אנגלית לפחות.

זה עובד ככה: אם תקבלו ציון 134 ומעלה - תצטרכו לקחת שני קורסי תוכן באנגלית; ציון בטווח של 133-120 אומר שתצטרכו להשתתף בקורס מתקדמים ב' ובקורס תוכן; ציון בטווח של 119-100 משמעותו השתתפות בקורס מתקדמים ב' ובקורס מתקדמים א'; ציון בטווח של 99-85 כבר אומר שתצטרכו להשתתף בשלושה קורסי אנגלית. וכך הלאה...

אם לא תצליחו להוציא את הציון שאתם רוצים בתחום האנגלית בפסיכומטרי, תוכלו לגשת למבחן אמירנט או למבחן אמיר"ם ולנסות שוב.

הציונים הסופיים

הציונים הסופיים מחושבים בשני שלבים:

1. חישוב "ציונים משוקללים":

  • ציון משוקלל רב-תחומי - זהו למעשה הציון הכללי של הפסיכומטרי, וכמו שאמרנו, הוא בדרך כלל הציון הקובע באקדמיה. הוא משוקלל כך: 40% מילולי, 40% כמותי, 20% אנגלית.
  • ציון משוקלל בדגש מילולי - הציון בדגש המילולי נותן משקל של 60% לציונכם בתחום המילולי. התחומים האחרים (כמותי ואנגלית) מקבלים כל אחד משקל של 20%.
  • ציון משוקלל בדגש כמותי - הציון בדגש הכמותי נותן משקל של 60% לציונכם בתחום הכמותי. התחומים האחרים (מילולי ואנגלית) מקבלים כל אחד משקל של 20%.

2. התאמה לאומדן הכללי: 

 לאחר שתקבלו את הציון המשוקלל שלכם, שינוע בין 50 ל-150, תוכלו להעריך את הציונים הסופיים שלכם באמצעות טבלה ייעודית (שצירפנו כאן למטה). בתמונה המצורפת למשל, הציון המשוקלל הרב-תחומי הוא 131, והציון הרב-תחומי הסופי המותאם לאומדן הכללי הוא 676.

הטבלה
טווח הציון המשוקלל טווח הציון הסופי
50 200
55-51 248-221
60-56 276-249
65-61 304-277
70-66 333-305
75-71 361-334
80-76 389-362
85-81 418-390
90-86 446-419
95-91 474-447
100-96 503-475
105-101 531-504
110-106 559-532
115-111 587-560
120-116 616-588
125-121 644-617
130-126 672-645
135-131 701-673
140-136 729-702
145-141 761-730
149-146 795-762
150 800

חבל על הציפורניים - מתי מקבלים את ציון הפסיכומטרי?

הציונים שלכם יועברו בתוך 45 יום לאוניברסיטאות בן-גוריון, בר-אילן, חיפה, תל אביב, הטכניון והעברית ולמוסדות הנוספים שסימנתם בהרשמה למבחן. אתם תוכלו לראות את הציון שקיבלתם באזור האישי שלכם באתר מאל"ו בתוך 45 ימים מיום הבחינה. בנוסף, אתם אמורים לקבל את הציון שלכם ישירות למייל (אלא אם כן סירבתם לאפשרות הזאת, ואז תקבלו אותו בדואר).

תשיגו את הציון שאתם רוצים
אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.