רגע לפני שמתחילים, כמה מילים על מבחן הפסיכומטרי שלפניכם

המבחן שלפניכם כולל 15 שאלות המדמות את השאלות של מבחן הפסיכומטרי. כדי שתוכלו להתנסות במבחן באופן שידמה את המבחן האמיתי, אנחנו ממליצים לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  1. ענו לפי הסדר: מבחן הפסיכומטרי מחולק לפרקים: פרק מילולי, פרק כמותי, פרק אנגלית ופרק של כתיבת חיבור. המבחן שלפניכם מחולק גם הוא לפי פרקי המבחן (למעט מטלת הכתיבה), ובכל פרק חמש שאלות. מומלץ לענות לפי סדר השאלות.
  2. מדדו זמן: האתגר המשמעותי של מבחן הפסיכומטרי הוא הגבלת הזמן. כדי שתוכלו להתנסות באינטנסיביות של המבחן, חשוב להקציב חמש דקות בלבד לכל פרק (15 דקות בסך הכול). מומלץ להפעיל שעון עצר בתחילת כל פרק.
  3. בדיקת תשובות: אף על פי שתוכלו לראות באופן מיידי אם צדקתם או טעיתם בשאלה, כדאי להמתין בסבלנות ולבדוק את הפתרונות המלאים רק בסיום המענה על המבחן. לא לשכוח לעבור גם על הפתרונות של השאלות שצדקתם בהן - גם מהם תוכלו ללמוד ולהכיר שיטות פתרון חדשות   

מוכנים? בהצלחה!


פרק מילולי

בפרק המילולי שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, הבנת הנקרא, השלמת משפטים והבנה והסקה בעברית. בכל שאלה עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר מתוך ארבע תשובות.

בפרק שלפניכם חמש שאלות, והזמן המוקצב הוא חמש דקות בלבד.

1. לפניכם צמד מילים המקיימות ביניהן קשר מסוים. בחרו מבין התשובות האפשריות את זוג המילים המקיים את אותו הקשר.

אוזניות : הקשיב

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

2. בחרו בתשובה הנכונה.

הסופר הצרפתי, ז'אן דה לה פונטיין, כתב:

"היֹה היו אדם ודוב אשר הפכו לחברים קרובים, והיו איש לרעו תמיד עוזרים. באחד הימים, כאשר ישן האדם, ראה הדוב זבוב על חוטמו של הנרדם. מתוך כוונה טובה לגרש את המטרד המציק, פן זה על חברו יעיק, הרים הדוב אדיר הממדים סלע, והטיחו לעבר הזבוב באותו הרגע. מובן שהזבוב הזריז חמק ללא בלימה, ואפו של הידיד נמחץ מן המהלומה".

איזו מהטענות הבאות היא המתאימה ביותר לכוונתו של לה פונטיין?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

3. בחרו בתשובה הנכונה ביותר להשלמת המשפט.

תחזיות מזג האוויר של הערוץ נחשבו תמיד ____, אולם לאחרונה היו מקרים רבים שבהם הניבוי היה ____. לכן ____ היום צופי הערוץ שנשמעו לתחזית ולקחו עימם מטרייה, כשהתברר להם ____.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

4. בחרו בתשובה הנכונה. 

רעות: "סגנו של המנכ"ל, שאותו ראיינתי אתמול, נעדר מישיבת חלוקת התקציב השנתית."

איזו מן האפשרויות הבאות אינה יכולה להשתמע מדבריה של רעות?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

5. בחרו בתשובה הנכונה.

תורת המיתרים היא תיאוריה פיזיקלית הגורסת כי הצורה הגיאומטרית של כל חלקיק אינה נקודה אלא צורה חד-ממדית הקרויה "מיתר". בשל קשיים מתמטיים ועקב גודלם הזעיר של המיתרים אי-אפשר כיום לבחון תיאוריה זו בניסויי מעבדה, ולכן יש פיזיקאים המתייחסים אליה כאל פרשנות פילוסופית או מודל מתמטי בלבד, ואף כפסיאודו-מדע.

איזו מהאפשרויות הבאות היא המתאימה ביותר להסביר את המונח "פסיאודו-מדע"?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה


פרק כמותי

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות בנושאים של חשיבה כמותית, בהן שאלות באלגברה ובגיאומטריה ושאלות הסקה מתרשים או מטבלה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. אין להיעזר במחשבון. 

בפרק זה חמש שאלות, והזמן המוקצב הוא חמש דקות. 

6. בחרו בתשובה הנכונה.

בסרטוט שלפניכם שני מעגלים שמרכזם בנקודה O.

נתון: 

לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

7. בחרו בתשובה הנכונה.

נתון: 

הביטוי  יכול להיות שווה ל- 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

8. עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על השאלה שמופיעה אחריו.

בתרשים שלפניכם תוכנית אדריכלית של דירתם של דן ושיר. בדירה 8 חללים: מסדרון כניסה, מחסן, סלון, מטבח, שני חדרי שינה ושני חדרי שירותים. מיקום החללים מתואר בסרטוט שמימין לתרשים. בין החללים השונים מפרידים קירות, ובכל חלל יש לפחות דלת אחת (ראו מקרא). התרשים מחולק למשבצות ששטח כל אחת מהן הוא 1 מ"ר. חלק משטח הדירה מוקצה לרהיטים ומסומן במשבצות המפוספסות (ראו מקרא). לדוגמה: שטח חדרו של דן הוא 12 מ"ר, ומהם 5 מ"ר מוקצים לרהיטים.

 

 דן עומד מחוץ לבית. כמה דלתות לכל היותר יוכל לעבור בדרכו למטבח (כולל דלת הכניסה ודלת המטבח), מבלי לעבור באותה דלת פעמיים?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

9. בחרו בתשובה הנכונה. 

נתון מגדל מ-10 קוביות זהות, שאורך המקצוע של כל אחת מהן הוא 1 ס"מ (ראו סרטוט).

בכמה סמ"ר יקטן שטח הפנים של המגדל אם יסירו מעליו את הקובייה העליונה (המסומנת באפור)?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

10. בחרו בתשובה הנכונה. 

בסרטוט שלפניכם הישרים ED ו-BC מקבילים זה לזה.

נתון:

AF=FE

 ACB=∢ADE⦠

לפי נתונים אלו והנתון שבסרטוט,

?=BDF⦠

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה


פרק אנגלית

בפרק זה שאלות באנגלית מסוגים שונים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. בחרו בתשובה הנכונה ביותר לכל שאלה. אין להיעזר במילון. 

בפרק זה חמש שאלות, והזמן המוקצב הוא חמש דקות. 

11. Choose the answer which best completes the sentence.

Its marble-colored beach and azure waters make Koh Kradan a ____ holiday destination for tourists from all around the world.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

12. Choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

 There are only three islands in the Maltese archipelago, but they offer visitors plenty to explore.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

13. Choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

The Corallus cropanii, native to the rapidly shrinking Atlantic Forest outside São Paulo, is considered the rarest boa snake on earth.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

14. Choose the most appropriate answer based on the text.

The Ark of the Covenant is the most sacred artifact in Jewish history. The Ark was created some 3,000 years ago by Moses who received instructions from God at Mount Sinai while the Israelites were camping at the foot of the mountain. The Ark contained the stone tablets on which the Ten Commandments were written. It was later placed in the innermost location inside the Temple in Jerusalem.

According to the bible, the Ark was a large, gold-plated case with two golden cherubs on its upper part. It was covered with a veil made of skins and blue cloth so that even the Kohens and the Levites who carried it would not see it.

The Ark has been linked to several miracles. It is said that the Ark cleared obstacles from the Israelites’ path during the Exodus, as well as stopped the flow of the Jordan River when they crossed it to enter the Holy Land. Furthermore, the Ark had what seemed to be inherent supernatural properties - it is said that it did not occupy physical space and could fit into places smaller than its visible size. In addition, even though it was quite heavy, it carried the weight of its bearers.

The Ark’s whereabouts remain a mystery to this day. According to Jewish tradition, the Ark is buried somewhere beneath the Temple Mount in Jerusalem. Alternative locations that have been suggested over the years are Axum in Ethiopia and even Dumghe Mountains in Zimbabwe.

An appropriate title for this text would be:

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

15. Choose the answer which best completes the sentence.

Each year, hundreds of tourists visit Turkmenistan to see Door to Hell, a fiery crater of blazing flames, which once emitted poisonous _____ to the atmosphere.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה


איך מגיעים מוכנים לפסיכומטרי?

בטח הרגשתם את הקושי במענה על השאלות, שנובע בין היתר מהגבלת הזמן הנוקשה. כדי להצליח בפסיכומטרי, צריך לרכוש מיומנויות של מענה מהיר, לחדד את המחשבה ולהגמיש אותה. למידה נכונה מורכבת מכמה פעולות:

  • השלמת פערים - בשלב הראשון מומלץ להשלים פערים שקיימים בפרק הכמותי, שהוא בדרך כלל הפרק שהנבחנים הכי חוששים ממנו. כדאי לרענן את הזיכרון בנושאים כמו משוואות, חזקות, שורשים וכדומה. כמו כן, מומלץ להרחיב את אוצר המילים בעברית ובאנגלית.
  • תרגול ממוקד של נושאי המבחן - בשלב הבא כדאי לתרגל את נושאי המבחן, להכיר טכניקות פתרון שיאפשרו לכם לענות על השאלות במסגרת הזמן הקצוב, ולצבור שליטה לקראת שלב הסימולציות. 
  • מענה על סימולציות מלאות - אחרי שלמדתם את הבסיס, זה הזמן לפתור סימולציות מלאות של המבחן. הדרך הכי טובה להתכונן היא לתרגל שלוש עד ארבע סימולציות מדי שבוע. בסיום כל סימולציה, חשוב לתחקר אותה ולהפיק לקחים. ככל שתתרגלו יותר סימולציות, כך תהיו יותר מוכנים לאינטנסיביות של המבחן.

פתרונות מלאים לשאלות

שאלה 1 - פתרון והסבר

לפניכם צמד מילים המקיימות ביניהן קשר מסוים. בחרו מבין התשובות האפשריות את זוג המילים המקיים את אותו הקשר.

אוזניות : הקשיב

התשובה הנכונה היא (2): מקרן : הביט

הקשיב זה עיבד את מה שנפלט מהאוזניות (הצלילים), וכך גם הביט זה עיבד את מה שנפלט מהמקרן (התמונות).

תשובה (1) שגויה: התנייד זו פעולה שאפשר לעשות באמצעות מנשא, אך אין כאן עיבוד של משהו שנפלט מהמנשא.

תשובה (3) שגויה: טעם זה האופן שבו חווים את הממתק עצמו, אך לא את מה שנפלט מהממתק (שום דבר לא נפלט מהממתק).

תשובה (4) שגויה: סלל זה יצר את השביל. אין כאן עיבוד של משהו שנפלט מהשביל.

שאלה 2 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה ביותר להשלמת המשפט.

הסופר הצרפתי, ז'אן דה לה פונטיין, כתב:

"היֹה היו אדם ודוב אשר הפכו לחברים קרובים, והיו איש לרעו תמיד עוזרים. באחד הימים, כאשר ישן האדם, ראה הדוב זבוב על חוטמו של הנרדם. מתוך כוונה טובה לגרש את המטרד המציק, פן זה על חברו יעיק, הרים הדוב אדיר הממדים סלע, והטיחו לעבר הזבוב באותו הרגע. מובן שהזבוב הזריז חמק ללא בלימה, ואפו של הידיד נמחץ מן המהלומה".

איזו מהטענות היא המתאימה ביותר לכוונתו של לה פונטיין?

התשובה הנכונה היא (1): "גם לפעולות הנעשות מתוך כוונות טובות עלולות להיות תוצאות בלתי רצויות".


מדבריו של לה פונטיין אפשר להבין שהדוב היה חבר אמת של האדם ופעולותיו נעשו מתוך כוונה טובה ("מתוך כוונה טובה לגרש את המטרד המציק"), אולם בסופו של דבר הניסיון לעזור כשל ואף עשה נזק ("אפו של הידיד נמחץ מהמהלומה"). המקרה מדגים כיצד פעולה שנעשתה מתוך כוונה טובה הובילה לתוצאה רעה ובלתי רצויה, ולכן התשובה הנכונה היא (1).

תשובה (2) שגויה: אומנם האדם והדוב היו חברים קרובים, אך לא נאמר כי האדם בסיפור בטח בדוב וציפה שיעזור לו. הדוב הוא שהחליט "לסייע" לאדם בזמן שהוא ישן.

תשובה (3) שגויה: בסופו של דבר עזרתו של הדוב בסיפור הייתה מזיקה, ועדיף היה אילו לא היה מנסה לעזור. לכן תשובה זו אינה מתאימה.

תשובה (4) שגויה: אומנם הזבוב "גבר" על הדוב בכך שהצליח להתחמק מהמכה שנחתה בסופו של דבר על אפו של האדם, אולם הנושא המרכזי בסיפור הוא הנזק שנגרם לאדם בעקבות פעולה שנעשתה מתוך כוונה לסייע לו, ולא העניין השולי שהזבוב התחמק ממכה.

שאלה 3 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה ביותר להשלמת המשפט.

תחזיות מזג האוויר של הערוץ נחשבו תמיד ____, אולם לאחרונה היו מקרים רבים שבהם הניבוי היה ____. לכן ____ היום צופי הערוץ שנשמעו לתחזית ולקחו עימם מטרייה, כשהתברר להם ____.

התשובה הנכונה היא (1): "אמינות ומדויקות / שגוי לחלוטין / לא התפלאו / שלא היה בה צורך"

בשאלה זו כמה חלקים:

בחלק הראשון מתוארת אמינותן של תחזיות הערוץ בעבר, ובחלק השני מתוארת אמינותן בזמן האחרון.

מילת הקישור המחברת בין שני החלקים הללו היא "אולם". מילה זו מתארת קשר של ניגוד בין שני החלקים, ומכאן שאמינותן בעבר צריכה להיות שונה מאמינותן בזמן האחרון.

בחלק השלישי הצופים פועלים לפי מה שנאמר בתחזית, ואנו מגלים אם התחזית התבררה כאמינה או לא. הקשר בין החלק השני לחלק השלישי הוא קשר של תוצאה ("לכן"). מכאן שאם בחלק השני נאמר שלאחרונה התחזית אמינה, הצופים בחלק השלישי יצפו שירד גשם, ולהפך.

תשובה (1) מתאימה:

תחזיות מזג האוויר של הערוץ נחשבו תמיד אמינות ומדויקות, אולם לאחרונה היו מקרים רבים שבהם הניבוי היה שגוי לחלוטין. לכן לא התפלאו היום צופי הערוץ שנשמעו לתחזית ולקחו עימם מטרייה, כשהתברר להם שלא היה בה צורך

לפי החלק הראשון התחזיות בעבר היו אמינות, אולם בחלק השני נאמר כי לאחרונה הן היו שגויות. לכן, הצופים מצפים שגם הפעם ניבוי התחזית יהיה שגוי. לפי החלק השלישי, התחזית באמת הייתה שגויה, ולכן הגיוני שהצופים לא התפלאו.

תשובה (2) שגויה:

תחזיות מזג האוויר של הערוץ נחשבו תמיד מקור מידע לא אמין, אולם לאחרונה היו מקרים רבים שבהם הניבוי היה מדויק להפליא. לכן הופתעו היום צופי הערוץ שנשמעו לתחזית ולקחו עימם מטרייה, כשהתברר להם שלא היו מסתדרים בלעדיה.

לפי החלק הראשון התחזיות בעבר היו שגויות, אולם בחלק השני נאמר כי לאחרונה הן היו נכונות. לכן הצופים מצפים שגם הפעם ניבוי התחזית יהיה מדויק. לפי החלק השלישי התחזית באמת הייתה נכונה. לכן לא הגיוני שהצופים הופתעו, ותשובה זו נפסלת.

תשובה (3) שגויה:

תחזיות מזג האוויר של הערוץ נחשבו תמיד אמינות ומדויקות, אולם לאחרונה היו מקרים רבים שבהם הניבוי היה רחוק ממה שהתרחש בפועל. לכן הופתעו היום צופי הערוץ שנשמעו לתחזית ולקחו עימם מטרייה, כשהתברר להם שהיה זה יום שמשי ויבש.

לפי החלק הראשון התחזיות בעבר היו נכונות, אולם בחלק השני נאמר כי לאחרונה הן היו שגויות. לכן הצופים מצפים שגם הפעם ניבוי התחזית יהיה שגוי. לפי החלק השלישי, התחזית באמת הייתה שגויה, ולכן לא הגיוני שהצופים הופתעו. תשובה זו נפסלת.

תשובה (4) שגויה:

תחזיות מזג האוויר של הערוץ נחשבו תמיד מקור מידע לא אמין, אולם לאחרונה היו מקרים רבים שבהם הניבוי היה מעורפל ולא חד-משמעי. לכן לא התפלאו היום צופי הערוץ שנשמעו לתחזית ולקחו עימם מטרייה, כשהתברר להם שהיא הייתה נחוצה ביותר.

לפי החלק הראשון התחזיות בעבר היו שגויות, ובחלק השני נאמר כי לאחרונה הן היו מעורפלות. כבר בשלב זה ההיגיון הפנימי של המשפט נפגם, שכן מילת הקישור "אולם", המחברת בין החלק הראשון לשני, ומתארת קשר של ניגוד, אינה מתאימה.
כמו כן, הצופים מצפים שניבוי התחזית יהיה שגוי, אך לפי החלק השלישי התחזית הייתה נכונה, ולכן לא הגיוני שהצופים לא התפלאו. תשובה זו נפסלת.

שאלה 4 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה. 

רעות: "סגנו של המנכ"ל, שאותו ראיינתי אתמול, נעדר מישיבת חלוקת התקציב השנתית."

איזו מן האפשרויות הבאות אינה יכולה להשתמע מדבריה של רעות?

התשובה הנכונה היא (2): "המנכ"ל נעדר מהישיבה בנושא חלוקת התקציב השנתית, ואתמול ראיינה רעות את סגנו".

את המשפט שאמרה רעות אפשר להבין בכמה דרכים שונות:

א."סגנו של המנכ"ל, שאותו ראיינתי אתמול" – ייתכן שרעות ראיינה את סגן המנכ"ל או את המנכ"ל עצמו.

ב."ישיבת חלוקת התקציב השנתית" – ייתכן שהישיבה היא ישיבה שנתית או שחלוקת התקציב היא שנתית.

כעת נתבונן בשלד המשפט (השמטנו את החלק שנמצא בין שני הפסיקים):

"סגנו של המנכ"ל נעדר מישיבת חלוקת התקציב השנתית" – אין כאן דו-משמעות בנוגע לזהות האדם שנעדר מהישיבה - סגנו של המנכ"ל נעדר, ולא ייתכן שהמנכ"ל הוא שנעדר. לפי תשובה (2) המנכ"ל הוא שנעדר מהישיבה, ולכן זוהי התשובה הנכונה.
שאלה 5 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה.

תורת המיתרים היא תיאוריה פיזיקלית הגורסת כי הצורה הגיאומטרית של כל חלקיק אינה נקודה אלא צורה חד-ממדית הקרויה "מיתר". בשל קשיים מתמטיים ועקב גודלם הזעיר של המיתרים אי-אפשר כיום לבחון תיאוריה זו בניסויי מעבדה, ולכן יש פיזיקאים המתייחסים אליה כאל פרשנות פילוסופית או מודל מתמטי בלבד, ואף כפסיאודו-מדע.

איזו מהאפשרויות הבאות היא המתאימה ביותר להסביר את המונח "פסיאודו-מדע"?

התשובה הנכונה היא (2): "טענה או תיאוריה שהוגיה מחשיבים אותה כמדע, אך אי- אפשר לאמתה או להפריכה באמצעות ניסויים מדעיים". 

אפשר לראות זאת בקטע דרך הציטוט הבא:

"אי-אפשר כיום לבחון תיאוריה זו בניסויי מעבדה, ולכן יש פיזיקאים המתייחסים אליה כאל פרשנות פילוסופית או מודל מתמטי בלבד, ואף כפסיאודו-מדע."

כלומר, יש פיזיקאים המתייחסים אל תורת המיתרים כאל פסיאודו-מדע, והסיבה לכך היא שיש קשיים שבגללם אי-אפשר לבחון תיאוריה זו בניסויי מעבדה. מכאן אפשר להבין שהמונח פסיאודו-מדע מתאר תיאוריה שאי-אפשר לאמתה או להפריכה (=להוכיח שהיא אינה נכונה) באמצעות ניסויים מדעיים. לכן התשובה הנכונה היא (2).

תשובה (1) שגויה: לפי הפסקה, אי-אפשר לאמת את תורת המיתרים, הנחשבת פסיאודו-מדע, באמצעות ניסויים במעבדה. תשובה זו נפסלת.

תשובה (3) שגויה: לא נאמר במפורש בפסקה מי הם הוגיה של תורת המיתרים, אך זוהי תיאוריה פיזיקלית ואפשר להניח שהוגיה הם פיזיקאים. כמו כן, הסיבה לכך שתורת המיתרים נחשבת פסיאודו-מדע אינה קשורה לזהותם של הוגיה, אלא לעובדה שאין אפשרות לבחון אותה באמצעות ניסויים.

תשובה (4) שגויה: תשובה זו מתארת את תורת המיתרים באופן ספציפי, אך תורת המיתרים היא רק דוגמה לתיאוריה הנחשבת פסיאודו-מדע. אין תיאור זה מתאים להסביר את המונח פסיאודו-מדע באופן כללי (אם יהיה אפשר להוכיח באמצעות ניסויים את התיאוריה הגורסת שאפשר לתאר את צורתם הגיאומטרית של כל החלקיקים באופן חד-ממדי, היא לא תיחשב פסיאודו-מדע).

שאלה 6 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה.

בסרטוט שלפניכם שני מעגלים שמרכזם בנקודה O.

נתון: 

לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,

התשובה הנכונה היא (2).

בסרטוט מופיעים שני מעגלים: מעגל גדול שרדיוסו R ומעגל קטן שרדיוסו r.

כדי למצוא את היחס בין היקפי המעגלים שעליו אנו נשאלים, נבטא את ההיקף של כל אחד מן המעגלים באמצעות R ו- r:

הנוסחה לחישוב היקף מעגל היא:

נציב את הרדיוסים הנתונים בנוסחה לחישוב ההיקף, ונחשב את היחס שעלינו למצוא:

כעת אפשר לצמצם את הביטוי 2π, ולקבל:

לפי הנתון, ערכו של היחס   הוא 2, כלומר:

מצאנו שהיחס שווה ל-2, ולכן התשובה הנכונה היא (2).

הערה: משאלה זו אפשר ללמוד שהיחס בין היקפיהם של שני מעגלים זהה ליחס בין הרדיוסים שלהם. כלל זה נכון לכל שני מעגלים.

שאלה 7 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה. 

נתון: 

הביטוי  יכול להיות שווה ל-

התשובה הנכונה היא (1): 4/9.

נבחן את הנתון: 
עלינו למצוא את התחום שבו y יכול להימצא, אך בנתון מופיע (y-) ולא y.
נביט בציר המספרים ונראה כי כאשר (y-) נמצא בין (1-) לאפס,
אז הנגדי שלו (כלומר y) בהכרח נמצא בין אפס ל-1.
ראינו כי התחום שבו y יכול להימצא הוא: , כלומר y הוא שבר פשוט חיובי.
כאשר לוקחים את המספר 1 ומפחיתים ממנו שבר פשוט וחיובי, נשארים בהכרח עם שבר חיובי, ומכאן שהביטוי שווה בהכרח למספר בתחום שבין 0 ל-1 (לא כולל 0 ו-1). 
למשל, אם  
אז .
התשובה היחידה שנמצאת בתחום שבו y יכול להימצא היא תשובה (1), ולכן היא התשובה הנכונה.
שאלה 8 - פתרון והסבר

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על השאלה שמופיעה אחריו.

בתרשים שלפניכם תוכנית אדריכלית של דירתם של דן ושיר. בדירה 8 חללים: מסדרון כניסה, מחסן, סלון, מטבח, שני חדרי שינה ושני חדרי שירותים. מיקום החללים מתואר בסרטוט שמימין לתרשים. בין החללים השונים מפרידים קירות, ובכל חלל יש לפחות דלת אחת (ראו מקרא). התרשים מחולק למשבצות ששטח כל אחת מהן הוא 1 מ"ר. חלק משטח הדירה מוקצה לרהיטים ומסומן במשבצות המפוספסות (ראו מקרא). לדוגמה: שטח חדרו של דן הוא 12 מ"ר, ומהם 5 מ"ר מוקצים לרהיטים.

דן עומד מחוץ לבית. כמה דלתות לכל היותר יוכל לעבור בדרכו למטבח (כולל דלת הכניסה ודלת המטבח), מבלי לעבור באותה דלת פעמיים?

התשובה הנכונה היא (4): 4 דלתות.

אפשר לראות כי במסלול זה דן עובר ב-4 דלתות (מספרי הדלתות מסומנים בכחול על גבי הסרטוט). זהו מספר הדלתות המקסימלי האפשרי, ולכן התשובה הנכונה היא (4).
שאלה 9 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה. 

נתון מגדל מ-10 קוביות זהות, שאורך המקצוע של כל אחת מהן הוא 1 ס"מ (ראו סרטוט).

בכמה סמ"ר יקטן שטח הפנים של המגדל אם יסירו מעליו את הקובייה העליונה (המסומנת באפור)?

התשובה הנכונה היא (4): 4 ס"מ.

שטח פנים של צורה הוא השטח של השכבה החיצונית העוטפת את הצורה.

בשאלה זו אין צורך לחשב את שטח הפנים הכולל של המגדל, אלא רק להבין כמה סמ"ר תורמת הקובייה האפורה לשטח זה, ומה יקרה לאחר שהיא תוסר.

אורך המקצוע של כל אחת מהקוביות במגדל הוא 1 ס"מ.
מכאן ששטח הפאה של כל קובייה במגדל שווה ל-1 סמ"ר.

בקובייה האפורה יש 5 פאות "גלויות" שנספרות בחישוב שטח הפנים של המגדל, ופאה אחת (התחתונה באיור) שאינה חשופה ואינה חלק משטח הפנים של המגדל. מכאן שהקובייה האפורה תורמת 5 סמ"ר לשטח הפנים של המגדל.

דגש – בציור אנו רואים רק 3 פאות של הקובייה, אבל בפועל הפאות שמול פאות 1 ו-2 (באיור) חשופות גם הן ותורמות לשטח הפנים:

ראינו כי כאשר מסירים את הקובייה האפורה מהמגדל "מפסידים" 5 סמ"ר משטח הפנים שלו. עם זאת, נחשף חלק חדש שהיה מוסתר קודם לכן, וששטחו 1 סמ"ר:

לסיכום, הסרת הקובייה מורידה 5 סמ"ר משטח הפנים של המגדל, אך בו בזמן מוסיפה לו 1 סמ"ר. לפיכך בסך הכול הסרת הקובייה תקטין את שטח הפנים של המגדל ב-4 סמ"ר (4 = 1 - 5). 

לכן התשובה הנכונה היא (4).

שאלה 10 - פתרון והסבר

בחרו בתשובה הנכונה. 

בסרטוט שלפניכם הישרים ED ו-BC מקבילים זה לזה.

נתון:

AF=FE

 ACB=∢ADE⦠

 

לפי נתונים אלו והנתון שבסרטוט,

?=BDF⦠

התשובה הנכונה היא (3): 150°.

ראשית, נסמן את כל הנתונים על גבי הסרטוט. מטעמי נוחות נסמן את הזוויות הנתונות באמצעות x.

נתון לנו שהישרים ED ו-BC מקבילים; בין ישרים מקבילים נוצרות זוויות מתאימות השוות זו לזו. במקרה שלנו, הזוויות ADE⦠ ו-ABC⦠  מתאימות ולכן שוות, וכך גם הזוויות ACB⦠ ו-AED⦠.


נסמן זאת על גבי הסרטוט:

כעת נתמקד במשולש ADE:
1. נתון ש-AF=FE. מכאן ש-DF הוא תיכון במשולש ADE (תיכון הוא ישר היוצא מקודקוד המשולש וחוצה את הצלע שמולו לשני חלקים שווים).

2. בסרטוט אפשר לראות ש-DF הוא גם גובה במשולש ADE (גובה הוא ישר היוצא מקדקוד במשולש ומאונך לצלע שמולו).

מ-1 ו-2 אפשר להסיק שני דברים:

כאשר הגובה לצלע הוא גם תיכון, הוא חוצה את הזווית שממנה הוא יוצא והמשולש הוא משולש שווה-שוקיים.

משולש שבו כל הזוויות שוות הוא משולש שווה-צלעות, ובו גודל כל אחת מן הזוויות הוא 60°.
כמו כן, FD חוצה את זווית ADE⦠, ולכן זווית ADF⦠ שווה ל-30°:

כעת נראה כי הזוויות BDF ו-ADF משלימות זו את זו ל-180°, כלומר:
BDF=180°-30°=150°  

ולכן התשובה הנכונה היא (3).
שאלה 11 - פתרון והסבר

Choose the answer which best completes the sentence.

Its marble-colored beach and azure waters make Koh Kradan a ____ holiday destination for tourists from all around the world.

התשובה הנכונה היא (2): popular.

תרגום:
חופו, שצבעו צבע-שיש, ומימיו התכולים, הופכים את קו-קארדן ליעד ____ לחופשה לתיירים מכל רחבי העולם.


(1) אקראי
(2) פופולרי
(3) זמני
(4) עשוי מעץ

הסבר:
נבחן את השאלה וננסה להבין מה תפקידה של המילה החסרה במבנה המשפט:
השאלה עוסקת במקום שנקרא קו-קראדן והוא יעד לחופשה. על פי השאלה והתשובות, אפשר להבין כי המילה החסרה היא מילה המתארת יעד זה.

נשים לב שהמילה make (עושה, הופך) חשובה כאן, מאחר שהיא מעידה על קשר סיבתי: דברים כמו waters (מים) ו-beach (חוף ים) הופכים את קו-קראדן ליעד כלשהו לחופשה. מילים כמו marble ו-azure (שייתכן שלא נכיר) מתארות את המים ואת החוף של קו-קארדן.
שימו לב כי הבנה עמוקה של תיאורים אלה אינה הכרחית, די שנבין כי מדובר בתיאורים חיוביים, ועל כן נחפש בתשובות מילה המתארת את קו-קארדן באופן חיובי.

תשובה (1) שגויה: המשפט מדגיש את היתרונות של קו-קראדן (חוף בצבע שיש ומים תכולים), ולא הגיוני לומר שיתרונות אלו הופכים את המקום ליעד אקראי.
תשובה (2) מתאימה: היתרונות שהוזכרו הם הסיבה לכך שקו-קראדן הוא יעד פופולרי לחופשה.
תשובה (3) שגויה: המשפט מדגיש את היתרונות של קו-קראדן (חוף בצבע שיש ומים תכולים), ולא הגיוני לומר שיתרונות אלו הופכים את המקום ליעד זמני.
תשובה (4) שגויה: לא הגיוני שיעד חופשה עשוי מעץ.

שאלה 12 - פתרון והסבר

Choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

 There are only three islands in the Maltese archipelago, but they offer visitors plenty to explore.

התשובה הנכונה היא (2): "The Maltese archipelago comprises only three islands but offers a variety of places to explore."

תרגום:
"יש רק שלושה איים בארכיפלג המלטזי, אך הם מציעים למבקרים שפע של אפשרויות תיור."

הסבר:
במשפט זה כמה מילות מפתח:
מילת הקיצון only ("רק"), שמתייחסת למספר ה-islands.
הביטוי המספרי/כמותי three ("שלושה"), שמתייחס ל-islands.
הביטוי המספרי/כמותי plenty, שמשמעותו "הרבה", "בשפע".
ביטוי זה מתייחס למילה explore שמשמעותה בעברית היא לחקור, לגלות, לתור מקום או דבר מסוים. כלומר, יש הרבה מה לתור ולראות.
מילת הקישור but, שמעידה על קשר של ניגוד: ה-islands מציעים הרבה אפשרויות תיור, אפילו שיש רק שלושה islands.

תשובה (1) שגויה:

Although places to explore are plentiful, the Maltese archipelago offers only three islands to its visitors.

"למרות שיש שפע של מקומות לתור, הארכיפלג המלטזי מציע רק שלושה איים למבקריו".

במשפט המקורי יש אפשרויות תיור רבות בארכיפלג המלטזי, ואילו בתשובה זו נאמר כי יש מקומות רבים שאפשר לתור בהם באופן כללי, והם אינם מיוחסים לאף מקום ספציפי. כמו כן, הניגוד במשפט המקורי הוא בין שתי עובדות הקשורות ישירות לארכיפלג: יש בו רק שלושה איים, אך יש בהם הרבה אפשרויות תיור. בתשובה זו הניגוד הוא בין שפע האפשרויות שיש בכלל לבין שלושה איים בלבד בארכיפלג המלטזי.
שימו לב לכך שזהו מסיח קשה מאחר שכל העוגנים החשובים שזיהינו בשאלה המקורית קיימים בו.

תשובה (2) מתאימה:

The Maltese archipelago comprises only three islands but offers a variety of places to explore.

"הארכיפלג המלטזי מורכב משלושה איים בלבד, ואף על פי כן מציע מגוון מקומות לתור".

כל העוגנים החשובים שזיהינו בשאלה המקורית מופיעים בתשובה זו בהקשר המתאים. only three מתאר את האיים. המילה variety ("מגוון") מחליפה את המילה plenty, ומילת הניגוד but מנגידה בין מספר האיים בארכיפלג למגוון המקומות שהם מציעים לתור.

תשובה (3) שגויה:

With only three islands to offer, the archipelago of Malta is nevertheless explored by many visitors.

"אומנם הוא מציע רק שלושה איים, אך את הארכיפלג המלטזי תרים מבקרים רבים".

תשובה זו שגויה מאחר שהביטוי הכמותי many, המקביל ל-plenty, מתאר את ה-visitors ולא את אפשרויות התיור. במשפט המקורי יש אפשרויות רבות למקומות שאפשר לתייר בהם, ובתשובה זו יש מבקרים רבים שמטיילים.

תשובה (4) שגויה:

Though many islanders of the Maltese archipelago were offered to visitors, only three were chosen.

"אף שרבים מתושבי הארכיפלג המלטזי הוצעו למבקרים, רק שלושה נבחרו".

משפט זה עוסק בתושבי האיים ולא באיים עצמם. במשפט זה הביטוי הכמותי many מתייחס למילה islanders, שמשמעותה תושביה אי, ולא למקומות הרבים שאפשר לתור אותם ב- islands ("איים").
שאלה 13 - פתרון והסבר

Choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

The Corallus cropanii, native to the rapidly shrinking Atlantic Forest outside São Paulo, is considered the rarest boa snake on earth.

התשובה הנכונה היא (4):

"Deemed to be the rarest boa in the world, the Corallus cropanii is indigenous to the rapidly shrinking Atlantic forest located on the fringes of São Paulo."

תרגום:
ה-Corallus cropanii, שמקורו ביער האטלנטי המצטמק במהירות אשר מחוץ לסאו-פאולו, נחשב נחש הבואה הנדיר ביותר בעולם.

הסבר:
במשפט זה יש שלושה קשרים לוגיים חשובים:

  • ביטוי כמותי – "מתכווץ במהירות"  - rapidly shrinking, המתייחס ליער.
  • קשר של מיקום - המילה outside ("מחוץ ל-"): היער נמצא מחוץ לסאו-פאולו.
  • קשר של השוואה מסוג "הכי" - הנחש הנ"ל הוא נחש הבואה הנדיר ביותר ("rarest"). כלומר, מכל נחשי הבואה, הוא הכי נדיר.
  • נשים לב שיש באמצע המשפט ביטוי תיאורי ארוך במיוחד המשויך לנחש. מטרתו של הביטוי התיאורי הוא להפריד את נושא המשפט מהפועל, ובכך להקשות עלינו להבין את המסר המרכזי. אם נתעלם מהביטוי התיאורי, נוכל להבין את המסר המרכזי: The Corallus cropanii (…) is considered the rarest boa snake on earth.


תשובה (1) שגויה:

The Corallus cropanii snake of the rapidly shrinking Atlantic Forest near São Paulo is the rarest snake in the world.


תרגום:
נחש ה-Corallus cropanii השוכן ביער האטלנטי אשר מצטמק במהירות ליד סאו-פאולו הוא הנחש הנדיר ביותר בעולם.

במשפט המקורי כתוב שהנחש המוזכר הוא נחש הבואה הנדיר ביותר בעולם - כלומר מתוך כל נחשי הבואה. בתשובה זו, לעומת זאת, כתוב כי הנחש הנ"ל הוא הנחש הנדיר ביותר בעולם - כלומר, מתוך כל הנחשים. הבדל זה בא לידי ביטוי בצירוף rarest snake לעומת הצירוף rarest boa snake.

תשובה (2) שגויה:

The Corallus cropanii, which is considered to be the rarest boa snake on earth, is rapidly shrinking the Atlantic Forest outside São Paulo.


תרגום:
ה-Corallus cropanii, שנחשב נחש הבואה הנדיר ביותר על פני כדור הארץ, מצמק במהירות את היער האטלנטי שמחוץ לסאו-פאולו.

תשובה זו נפסלת מכיוון שיש בה תוספת מידע שלא נאמר במשפט המקורי: במשפט זה הנחש הוא זה שמצמק (shrinking) את היער, אך במשפט המקורי הנחש לא מבצע שום פעולה ונטען רק שהיער מצטמק.

תשובה (3) שגויה:

The Atlantic Forest outside São Paulo, home to the Corallus cropanii snake, is becoming rapidly smaller and is considered to be the rarest on earth.


תרגום:
היער האטלנטי שמחוץ לסאו-פאולו, שהוא ביתו של נחש ה-Corallus cropanii, הולך וקטן במהירות ונחשב הנדיר ביותר על פני כדור הארץ.

תשובה זו נפסלת מכיוון שיש בה הזזת תיאור - המילה rarest מתארת את היער במקום את הנחש. לפי תשובה זו היער הוא הנדיר ביותר על כדור הארץ, ולעומת זאת במשפט המקורי הנחש הוא הנדיר ביותר.

תשובה (4) מתאימה:

Deemed to be the rarest boa in the world, the Corallus cropanii is indigenous to the rapidly shrinking Atlantic forest located on the fringes of São Paulo.


תרגום:

מה שנחשב נחש הבואה הנדיר ביותר בעולם, ה-Corallus cropanii הוא ילידי ליער האטלנטי המצטמק במהירות, הממוקם בשולי סאו-פאולו.

בתשובה זו נשמרים כל הקשרים הלוגיים שבמשפט המקורי אך חלק מהמילים הוחלפו במילים קשות יותר. המילה considered הוחלפה במילה deemed (נחשב ל-), המילה native הוחלפה במילה indigenous (ילידי), ו-outside São Paulo הוחלף ב-on the fringes of São Paulo (בשוליים של סאו-פאולו).
גם אם לא נכיר את כל המילים שהוחלפו, נוכל לסמן תשובה זו לאחר שפסלנו את שלוש התשובות האחרות.
שאלה 14 - פתרון והסבר

.Choose the most appropriate answer based on the text

The Ark of the Covenant is the most sacred artifact in Jewish history. The Ark was created some 3,000 years ago by Moses who received instructions from God at Mount Sinai while the Israelites were camping at the foot of the mountain. The Ark contained the stone tablets on which the Ten Commandments were written. It was later placed in the innermost location inside the Temple in Jerusalem.

According to the bible, the Ark was a large, gold-plated case with two golden cherubs on its upper part. It was covered with a veil made of skins and blue cloth so that even the Kohens and the Levites who carried it would not see it

The Ark has been linked to several miracles. It is said that the Ark cleared obstacles from the Israelites’ path during the Exodus, as well as stopped the flow of the Jordan River when they crossed it to enter the Holy Land. Furthermore, the Ark had what seemed to be inherent supernatural properties - it is said that it did not occupy physical space and could fit into places smaller than its visible size. In addition, even though it was quite heavy, it carried the weight of its bearers.

The Ark’s whereabouts remain a mystery to this day. According to Jewish tradition, the Ark is buried somewhere beneath the Temple Mount in Jerusalem. Alternative locations that have been suggested over the years are Axum in Ethiopia and even Dumghe Mountains in Zimbabwe.

An appropriate title for this text would be:

התשובה הנכונה היא (4):

"The Ark of the Covenant throughout History"

תרגום:
כותרת מתאימה לקטע היא:
(1) הניסים והנפלאות של ארון הברית
(2) הארון הקדוש ביותר לבני ישראל
(3) היכן ארון הברית כיום?
(4) ארון הברית במהלך ההיסטוריה

הסבר:
כאשר השאלה הראשונה על קטע הקריאה היא שאלה כללית כגון זאת, מומלץ לדלג עליה ולחזור לאחר שענינו על כל שאר השאלות הנוגעות לקטע. כך נחזור אליה עם ידע רב ולאחר שקראנו את כל הקטע (או לפחות כמעט את כולו) והבנו במה הוא עוסק. בנוסף, אפשר לקרוא את המשפט הראשון בכל פסקה, המתמצת בדרך כלל את הרעיון המרכזי שלה.

תשובה (1) שגויה: תשובה זו מתמקדת בניסים והנפלאות ("Miracles and Wonders") של ארון הברית ולכן היא ספציפית מדי. הניסים והנפלאות המיוחסים לארון הברית מוזכרים רק בפסקה השלישית והם לא הרעיון הכללי של הקטע.

תשובה (2) שגויה: בקטע מצוין כי ארון הברית הוא הפריט הכי קדוש ביהדות (כלומר מתוך כל הפריטים), ואילו בתשובה זו כתוב כי הוא הארון הכי קדוש לבני ישראל (כלומר מתוך כל הארונות).

"The Ark of the Covenant is the most sacred artifact in Jewish history." (שורה 1)  

לא צוינו בקטע ארונות אחרים כהשוואה לארון הברית, לכן תשובה זו אינה מתאימה.


תשובה (3) שגויה:
 תשובה זו מתמקדת במיקומו של ארון הברית היום. רק בפסקה האחרונה עולה שאלת מיקומו של ארון הברית ("The Ark’s whereabouts remain a mystery to this day"), לכן תשובה זו ספציפית מדי ולא מתאימה להיות הרעיון הכללי של הקטע.
תשובה (4) מתאימה: הקטע עוסק בארון הברית ומספק עליו מידע בעבר ובהווה. נשים לב שהמילה "history" לא מתייחסת רק לעבר. ביטוי כמו "במהלך ההיסטוריה" מתייחס לתקופת זמן שהחלה בעבר וממשיכה עד ההווה. 
שאלה 15 - פתרון והסבר

Choose the answer which best completes the sentence.

Each year, hundreds of tourists visit Turkmenistan to see Door to Hell, a fiery crater of blazing flames, which once emitted poisonous _____ to the atmosphere.

התשובה הנכונה היא (2): gases.

תרגום:
בכל שנה, מאות תיירים מבקרים בטורקמניסטן כדי לראות את "שער הגיהינום", מכתש בוער ורוחש להבות, אשר פעם פלט ____ רעילים לאטמוספרה.
(1) פחדים
(2) גזים
(3) קירות
(4) עלים

הסבר:
משפט זה מדגים את העובדה שלעתים אין צורך בהבנת המשפט כולו כדי לענות נכונה על השאלה. המשפט עוסק במשהו poisonous (רעיל) ש-emitted לאטמוספרה. כלומר, עלינו למצוא מילה מבין התשובות שהיא דבר-מה שיכול להיות רעיל, ובנוסף - שיכול להיות לו קשר לאטמוספרה.

תשובה (1) שגויה: פחדים אינם יכולים להיות רעילים, ולא הגיוני שהמכתש פלט פחדים לאטמוספרה.

תשובה (2) מתאימה: גזים אכן עשויים להיות רעילים והגיוני שהם נפלטים לאטמוספרה.

תשובה (3) שגויה: קירות הם לא דבר שהגיוני שיהיה רעיל, וכמו כן קירות לא נפלטים לאטמוספרה.

תשובה (4) שגויה: עלים עשויים להיות רעילים, אך לא נראה הגיוני שהמכתש פולט עלים לאטמוספרה.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.