שלב ראשון - יום מיון בלשכת הגיוס

יום המיון בלשכת הגיוס מיועד למי שהגישו מועמדות באתר המשטרה ועברו בהצלחה ריאיון ראשוני ביחידה שאליה הגישו את המועמדות. אם קיבלתם זימון, אלו התחנות שמחכות לכם ביום המיון: 

מבחנים ממוחשבים 

 • מבחני דפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני) - מבחנים אלו כוללים שאלות והוראות בתחום המילולי, וכן סדרות חשבוניות וסדרות צורניות. המבחנים מורכבים משאלות אמריקאיות (יש 4 אפשרויות תשובה לכל שאלה), ונמשכים בין שעה וחצי ל-4 שעות. 
 • מבחן בעברית - מבחן הבודק אוצר מילים, הבנת הנקרא ורמת כתיב.
 • מבחן התאמה - שאלוני אישיות, כגון שאלון 300 והשלמת משפטים. 

 טיפ מנצח - ניחושים: שלא כמו במבחנים אחרים, במבחני הדפ"ר במשטרה תשובה שגויה גורעת מציון הדפ"ר (3 תשובות שגויות יגרעו מהציון שלכם נקודה).

אז מה עושים? אם הצלחתם לשלול את אחת התשובות, כדאי לכם לנחש. אבל אם אין לכם מושג מה התשובה הנכונה, ולא הצלחתם לשלול שום תשובה, דלגו על השאלה.

חשוב לדעת: אם לא תעברו את מבחני הדפ"ר והעברית בפעם הראשונה, תוכלו לגשת אליהם פעם נוספת, אבל רק שנה לאחר מועד הבחינה הראשונה. לכל היותר תוכלו לגשת למבחנים 3 פעמים.

ראיון התרשמות

מטרת הריאיון היא להתרשם מכם באופן כללי ולבחון אם אתם מתאימים לשירות במשטרה, ובעיקר לתפקיד שאליו אתם מתמיינים. בריאיון תצטרכו לספר על עצמכם, ולהציג מסמכים שונים (מה צריך להביא? קראו כאן). 

בדיקת רפואית

בבדיקה בלשכת הגיוס תצטרכו להציג תוצאות בדיקות רפואיות והצהרת בריאות חתומה על ידיכם ועל ידי רופא/ת המשפחה. מועמדים למערך החבלה, מחלקת הזיהוי הפלילי, סיגינט, ימ"מ וגדעונים יצטרכו להציג בדיקות נוספות. 


עברו את המבחנים בפעם הראשונה

שלב שני - גיבושון משטרה ובוחן כושר

גיבושון המשטרה הוא מרכז הערכה הנמשך יומיים ומתקיים בתנאי פנימייה במתקן "נעורים" ליד נתניה או במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. בגיבושון משתתפים 14-12 מועמדים, ובמהלכו תתמודדו עם משימות המדמות מצבים המאפיינים את עבודת השוטרים, ותכליתן היא לבחון את תפקודכם בתנאי לחץ ומתח ובסיטואציות שיש בהן רמת מורכבות גבוהה. קצין משטרה ופסיכולוגית ילוו אתכם במהלך הגיבושון ויעריכו את תפקודכם במשימות השונות.

מועמדים שלא יעברו את מרכז ההערכה יוכלו להיבחן שוב לאחר 3 שנים, ולכל היותר להיבחן פעמיים. 

מבחן בר-אור

אם תעברו את הגיבושון בהצלחה תיגשו גם למבחן בר-אור (בוחן כושר), שיבחן את רמת הכושר הגופני שלכם. המבחן כולל ריצה (2,000 מ' לגברים ו-1,000 מ' לנשים), שכיבות סמיכה, כפיפות בטן ועוד. ציון הסף בבר-אור נקבע על פי המין שלכם, גילכם והתפקיד שאליו אתם מועמדים. 

שלב שלישי - בדיקת התאמה תעסוקתית

בשלב זה ייקבע הסיווג הביטחוני שלכם בהתאם לתפקיד שאליו אתם מועמדים. אם עברתם בהצלחה את השלבים המסננים הקודמים, תזומנו ליחידה לביטחון מידע (יחב"מ) לצורך בדיקת התאמה תעסוקתית, הכוללת 2 שלבים עיקריים:

 • מבחן אמינות - מבחן ממוחשב ומוגבל בזמן, שמטרתו לבחון את היושרה שלכם בתחומים שונים. המבחן אורך שעה עד שעה וחצי (אם אתם זכאים לתוספת זמן, הביאו איתכם את האבחון הרלוונטי).
 • שיחת קב"ט - שיחה עם קב"ט, שבמסגרתה תישאלו שאלות על עברכם ותגישו את שאלון ההתאמה התעסוקתית שלכם. לרוב השיחה אורכת כ-3 שעות. 

והיעד - גיוס למשטרת ישראל

לאחר שתעברו את כל השלבים המסננים תתחילו קורס שוטרים בסיסי הנמשך כמה שבועות. הקורס מתקיים בתנאי פנימייה במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. בשלב הבא תעברו קורס הכשרה נוסף בהתאם לתפקיד שאתם עתידים לבצע (סיור, תנועה, בילוש וכו').


הגדילו את הסיכויים שלכם לקבל ציון דפ"ר גבוה


שאלות לדוגמא

שאלות מילוליות

1. בחרו את המילה המתאימה ביותר להשלמת המשפט: על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא          לקבל עזרה.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

ננסה את כל האפשרויות:

 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא התחנן לקבל עזרה.
 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא הסכים לקבל עזרה.
 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא סירב לקבל עזרה.
 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא ביקש לקבל עזרה.


"הקשיים שעמדו בפניו" - מראה על צורך בקבלת עזרה.

"על אף הקשיים שעמדו בפניו" - מראה על קשר של ניגוד/היפוך לצורך לקבל עזרה.

לכן החלק השני של המשפט יהיה סירוב לקבל עזרה ולא הסכמה לקבל עזרה.

אם כן, המילה המתאימה היא "סירב".

 

2. סמנו כתשובה הנכונה את מספר המילה שבה חלה שגיאת הכתיב.

הבריון(1) השכונתי התנקל(2) לילדים הצעירים ממנו והפריע להם להשתובב(3) בגינה השכונתית(4).

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

המילה השגויה היא "התנקל". צורת הכתיב הנכונה היא "התנכל".

 

3. מה פירוש המילה המודגשת במשפט:

היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, זולת שאלתו של משה, שהייתה קשה במיוחד.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

פירוש המילה "זולת" הוא "למעט". 

שאלות כמותיות 

4. מצאו את המספר החסר בסדרה:

      | 7 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.25

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא: 14.

שאלת סדרות - מבחני דפ"ר למשטרה

סדרה זו מורכבת משתי פעולות חשבון באמצעות המספר 2: כפל וחיבור. 

בהכפלת המספר הראשון בסדרה ב-2, נקבל את המספר השני בסדרה, ובחיבור המספר 2 למספר השני בסדרה, נקבל את המספר השלישי בסדרה וכן הלאה.

0.25x2=0.5

2.5=0.5+2

2.5x2=5

7=5+2

7x2=14

לכן התשובה הנכונה היא 14.

 

5. מצאו את המספר החסר בסדרה:

      | 2- | 6 | 0 | 4 | 2

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא: 8. 

בסדרה זו במעבר מאיבר לאיבר מתבצעת פעולת חיבור או חיסור לסירוגין. המספר שאותו מחברים או מחסרים גדל כל פעם ב-2.

הפעולה האחרונה הייתה חיסור ב-8, ולכן הפעולה הבאה תהיה חיבור ב-10.

8 = 10 + 2-

לכן התשובה היא 8.

שימו לב: ניתן גם לפתור כשתי סדרות שזורות. האחת (מתחילה באיבר ה-1, ממשיכה עם ה-3 וה-5), סדרת הפרשים קבועים של מינוס 2. השנייה (מתחילה באיבר ה-2) סדרת הפרשים קבועים של פלוס 2.

שאלות צורניות

6. בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה:

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

בטור השמאלי נוספה דוגמה פנימית של נקודה במעבר מהצורה העליונה לצורה התחתונה. לכן, גם בטור הימני נוכל לצפות שבמעבר מהצורה העליונה לצורה התחתונה תתווסף דוגמה פנימית של נקודה.

 

7. בחרו את הצורה המשלימה את המטריצה: 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

בכל שורה מופיעים שלושה מלבנים. בכל אחד מהם קווים שחורים עבים: במלבן אחד קו שחור אנכי, במלבן אחר קו שחור אופקי, ובמלבן אחר שני קווים שחורים שיוצרים צלב. בנוסף, לכל מלבן יש רקע שונה: פעם לבן, פעם קווים אלכסוניים ופעם קווים מרושתים. מכיוון שבשורה השלישית אנו רואים שכבר יש מלבן בעל קו שחור אופקי ורקע של קווים מרושתים ומלבן בעל שני קווים שחורים שיוצרים צלב ורקע לבן - המלבן החסר צריך להיות בעל קו שחור אנכי ורקע של קווים אלכסוניים.


שאלות נפוצות

מה צריך להביא למיונים? 

יש לא מעט מסמכים שעליכם להצטייד בהם לקראת המיונים (המלצה - שמרו לעצמכם העתק מכל מסמך):

  • תעודת זהות + ספח
  • תעודת שחרור מצה"ל (או תעודת פטור חוקי מצה"ל)
  • תעודת השכלה עדכנית
  • 4 תמונות פספורט
  • הצהרת ויתור על סודיות רפואית ואישורי העסקה (אם יש ברשותכם כאלו)
  • אישורים המעידים כי הבדיקות הרפואיות בוצעו 
  • הצהרת בריאות חתומה
  • בדיקות נוספות במקרה הצורך (למשל, על מועמדים לתפקידי סיגינט - האזנות - לבצע בדיקת שמיעה)
  • שאלון בדיקת התאמה תעסוקתית
מהם תנאי הקבלה למשטרה?

תנאי הקבלה לגיוס למשטרה הם:

  • אזרחות ישראלית
  • 12 שנות לימוד
  • שירות צבאי, לאומי, אזרחי או פטור חוקי
  • בריאות תקינה לפי רופא/ת המשטרה
  • מעבר של תהליך הקבלה
איך מצליחים במבחני הדפ"ר למשטרה?

היכרות מוקדמת עם הנושאים הכלולים במבחני הדפ"ר ותרגול סימולציות יכולים לעזור לכם להגיע מוכנים למבחני הדפ"ר, ולעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון. אבל יש גם שתי המלצות חשובות שיכולות לעזור לכם בזמן המבחן: 

1. קראו בעיון את ההוראות - אף שמבחני הדפ"ר נערכים בהגבלת זמן, קריאת ההוראות אינה מוגבלת בזמן. נצלו זאת גם כדי להירגע, ובעיקר כדי לוודא שאתם מבינים היטב מה נדרש מכם בשאלה. 

2. ניהול נכון של הזמן - רמת הקושי של השאלות עולה ככל שמתקדמים במבחן, ולכן השתדלו לפתור בזריזות את השאלות הראשונות, כדי שיישאר לכם מספיק זמן לשאלות הקשות יותר.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.