תהליך המיון למשטרת ישראל

השלב הראשון - מבחני מיון ממוחשבים

 • שלב א': מבחני דפ"ר - המבחנים נעשים מול מחשב. בשאלות תצטרכו לבחור את התשובה הנכונה מבין 4 תשובות אפשריות.  המבחנים נמשכים כ-4 שעות וכוללים שאלות מילוליות, סדרות חשבוניות, הוראות בעברית וצורות. הציון במבני הדפ"ר הוא יחסי, כאשר 1 הוא הציון הנמוך ביותר ו-9 הוא הציון הגבוה ביותר.

טיפ חשוב לגבי ניחושים! שלא כמו במבחנים אחרים, במבחני המשטרה תשובה שגויה גורעת מציונכם הסופי (3 תשובות שגויות יגרעו מהציון שלכם נקודה).

אז מה עושים? אם הצלחתם לשלול את אחת התשובות, כדאי לכם לנחש. אבל אם אין לכם מושג מהי התשובה הנכונה, ולא הצלחתם לשלול שום תשובה, דלגו על השאלה.

 • שלב ב': מבחן בעברית - מבחן הבודק את רמת הכתיב, את אוצר המילים ואת יכולת הבנת הנקרא שלכם.
 • שלב ג': מבחן אישיות ואמינות (שאלון 300, השלמת משפטים ועוד).
 • שלב ד': ריאיון - מטרת הריאיון היא להתרשם מכם באופן כללי ולבחון האם אתם מתאימים לשירות במשטרה. 
 • שלב ה': בדיקת רופא 

 

רק מי שעובר את יום המיונים מגיע לשלב הסופי.

השלב השני - הגיבושון

הגיבושון נמשך יומיים ומתקיים בתנאי פנימייה במתקן "נעורים" ליד נתניה או במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.

בגיבושון תקבלו מספר אשר יאפשר לזהות אתכם, ותהיו חלק מקבוצה של 14-12 מועמדים. קצין משטרה ופסיכולוג ילוו אתכם במהלך בגיבושון ויעריכו את תפקודכם במשימות השונות.

הפעילויות בגיבושון מדמות מצבים ששוטרים נאלצים להתמודד עימם, ותכליתן היא לבחון את תפקודכם בתנאי לחץ ומתח ובסיטואציות שיש בהן רמת מורכבות גבוהה. הדבר נעשה באמצעות משחקי חברה וסימולציות:

 • משחקי חברה - תידרשו למשל להעביר חפצים ממקום למקום מבלי שייגעו ברצפה.
 • סימולציות - תתבקשו לדוגמה לשחק שוטרים המתמודדים מול מפגינים שאינם מוכנים להתפנות.

 

מבחן בר אור

בדרך כלל ביום השני של הגיבושון ייערך מבחן בר-אור ("בוחן כושר"), שיבחן את רמת הכושר הגופני שלכם.

המבחן כולל ריצת 2000 מטרים, שכיבות שמיכה, מתח וכפיפות בטן. אל תיבהלו, ציון הסף בבר-אור נקבע על פי המין שלכם, גילכם והתפקיד שאליו אתם מועמדים.

לתוצאות הגיבושון תהיה השפעה על ההחלטה אם להוציא אתכם לקורס קצינים בהמשך הדרך.

ריאיון עם קב"ט והכשרה

אם תעברו בהצלחה את הגיבושון תזומנו לריאיון עומק חודרני עם קב"ט, שיתחקר את ההיסטוריה שלכם ויוודא שהעבר שלכם "נקי". 

לאחר מכן תתחילו קורס שוטרים בסיסי הנמשך מספר שבועות. הקורס מתקיים בתנאי פנימיה, במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.

בשלב הבא תעברו קורס הכשרה נוסף בהתאם לתפקיד אותו אתם עתידים לבצע (סיור, תנועה, בילוש וכו').


מה צריך להביא למיונים? 

(שִמרו לעצמכם העתק מכל אחד מן המסמכים): 

 • תעודת זהות + ספח
 • תעודת שחרור מצה"ל (או תעודת פטור חוקי מצה"ל)
 • תעודת השכלה עדכנית
 • 4 תמונות פספורט
 • הצהרת ויתור על סודיות רפואית ואישורי העסקה (אם יש ברשותכם כאלו)
 • אישורים המעידים כי הבדיקות הרפואיות בוצעו 
 • הצהרת בריאות חתומה
 • בדיקות נוספות במקרה הצורך (למשל, על מועמדים לתפקידי סיגינט - האזנות - לבצע בדיקת שמיעה)

האם אתם עומדים בתנאי הסף למשטרה?

תנאי הקבלה לגיוס לכל התפקידים במשטרה הם:

 • אזרחות ישראלית
 • 12 שנות לימוד
 • שירות צבאי, לאומי, אזרחי או פטור חוקי
 • בריאות תקינה לפי רופא המשטרה
 • מעבר של תהליך המיון


שאלות לדוגמא

מילולי

שאלה 1

בחר את המילה המתאימה ביותר להשלמת המשפט: על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא _____ לקבל עזרה.

 1. התחנן   
 2. הסכים  
 3. סרב       
 4. ביקש     

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3). 

ננסה את כל האפשרויות:

 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא התחנן לקבל עזרה.
 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא הסכים לקבל עזרה.
 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא סרב לקבל עזרה.
 • על אף הקשיים שעמדו בפניו, הוא ביקש לקבל עזרה.

"הקשיים שעמדו בפניו" – מראה על צורך בקבלת עזרה. 

"על-אף הקשיים שעמדו בפניו" - מראה על קשר של ניגוד/היפוך לצורך לקבל עזרה. 

לכן החלק השני של המשפט יהיה סירוב לקבל עזרה ולא הסכמה לקבל עזרה. 

המילה המתאימה היא סרב.

שאלה 2

יש לסמן כתשובה הנכונה את מספר המילה בה חלה שגיאת הכתיב.

הבריון(1) השכונתי התנקל(2) לילדים הצעירים ממנו והפריע להם להשתובב(3) בגינה השכונתית(4).

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

המילה השגויה היא "התנקל". צורת הכתיב הנכונה היא "התנכל".

שאלה 3

מה פירוש המילה המודשת במשפט:

היא הצליחה לענות על כל שאלותיהם של עובדיה, זולת שאלתו של משה שהיתה קשה במיוחד.

 1. למעט
 2. לרבות
 3. בנוסף
 4. בעיקר

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

פירוש המילה זולת הוא למעט.

כמותי

שאלה 4

מצאו את המספר/ים החסרים בסדרה:

__  |  7  |  5  |  2.5  |  0.5  |  0.25

14

17

34

25

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

הסבר לשאלת סדרות מתוך מבחן דפ"ר לדוגמא במיונים למשטרה

סדרה זו מורכבת משתי פעולות חשבון באמצעות המספר 2: כפל וחיבור. 

בהכפלת המספר הראשון בסדרה ב-2, נקבל את המספר השני בסדרה, ובהוספת המספר 2 באמצעות פעולת החיבור למספר השני בסדרה, נקבל את המספר השלישי בסדרה וכן הלאה.

0.25x2=0.5

2.5=0.5+2

2.5x2=5

7=5+2

7x2=14

לכן התשובה הנכונה היא 14.

שאלה 5

מצאו את המספר/ים החסרים בסדרה:

__  |  2-  |  6  |  0  |  4  |  2

 1. 8
 2. 2
 3. 12
 4. 4-

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

הסבר_לשאלת_סדרות_2

בסדרה זו במעבר מאיבר לאיבר מתבצעת פעולת חיבור או חיסור לסירוגין. המספר אותו מחברים או מחסרים גדל כל פעם ב-2.

הפעולה האחרונה הייתה חיסור ב-8, ולכן הפעולה הבאה תהיה חיבור ב-10.

8 = 10 + 2-

לכן התשובה היא 8.

שימו לב: ניתן גם לפתור כשתי סדרות שזורות. האחת (מתחילה באיבר ה-1, ממשיכה עם ה-3 וה-5), סדרת הפרשים קבועים של מינוס 2. השנייה (מתחילה באיבר ה-2) סדרת הפרשים קבועים של פלוס 2.

צורני

שאלה 6

בחר/י את הצורה המשלימה את המטריצה.

שאלת מטריצות 1 במבחן דפ"ר לדוגמא למיונים למשטרה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

הצורה החסרה זהה לצורה הימנית העליונה - כוכב. הדוגמה הפנימית זהה לשמאלית התחתונה – נקודה במרכז.

שאלה 7

שאלת מטריצות 2 מתוך מבחן דפ"ר לדוגמא כחלק מהמבחנים במיונים של המשטרה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

בכל שורה מופיעים שלושה מלבנים. בכל אחד מהם קווים שחורים עבים: במלבן אחד קו שחור אנכי, במלבן אחר קו שחור אפקי, ובמלבן אחר שני קווים שחורים שיוצרים צלב. בנוסף, לכל מלבן יש רקע שונה: פעם לבן, פעם קווים אלכסוניים ופעם קווים מרושתים. המלבן החסר הוא בעל קו שחור אנכי ודוגמת הרקע שלו הוא קווים אלכסוניים.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.