XXX

XXX

 XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

על אודות מבחני מכון קרני

מכון קרני הוא הגוף העיקרי שעורך מבחני קבלה לבתי ספר, לבתי ספר ייחודיים, לכיתות מדעים ומחוננים ולכיתות מופ"ת. המבחנים מיועדים לילדים בכיתות ד'-י', וכוללים גם מבחני איתור למחוננים לכיתות אלו. שלא כמו במכוני מיון אחרים, המבחנים מועברים בכמה שפות, ובהן ערבית, רוסית, אנגלית וספרדית. המבחנים הם מבחנים פסיכוטכניים, ותכליתם היא לבחון את האינטליגנציה של הנבחן ולאמוד את היכולות הקוגניטיביות שלו בתחומים חשיבה כמותית, חשיבה מילולית וחשיבה צורנית. התכנים ורמת המבחנים מותאמים לכיתה שאליה ילדיכם עולים. חלק מן השאלות במבחנים מבוססות על ידע שנרכש בבית הספר, אך תחומים רבים בו אינם נכללים בתוכנית הלימודים, ולכן שליטה גבוהה בחומרי הלימוד אינה מספיקה להצלחה במבחן. היכרות מוקדמת עם המבחנים ועם העקרונות העומדים מאחורי השאלות בצד תרגול מעלים את סיכויי ההצלחה במבחן. 

מבחני הקבלה נערכים בבתי הספר ברחבי הארץ, ולחלופין במכון קרני שבכפר סבא. ברוב המקרים הקבלה לתוכנית, לכיתה או לבית הספר מותנית בהצלחה במבחנים, ועל פי רוב אין אפשרות להיבחן פעם נוספת. לכן מומלץ להגיע למבחן מוכנים ככל האפשר. 

שימו לב! מכון קרני מקיים מבחן נוסף, מבחן לאיתור מחוננים, לכיתות ד'-י'. הצלחה במבחן זה מאפשרת השתתפות במסלולי לימוד ובתוכניות מיוחדות.

עוד על מבחן הקבלה של מכון קרני

 • מכון קרני הוסמך על ידי משרד החינוך לערוך מבחן קבלה בעבור מוסדות חינוך שונים.
 • חלק מן הנושאים בבחינה אינם נלמדים בבית הספר.
 • המבחן בודק יכולות בתחומים חשיבה כמותית ומילולית, תפיסה צורנית ומרחבית, אנגלית ועוד.
 • המבחנים אינם ממחושבים, אלא ידניים.  
 • השאלות במבחנים הן שאלות סגורות (שאלות אמריקאיות), ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר.
 • משך המבחן הוא 3 שעות.
 • הבחינה מחולקת לתתי-מבחנים, והמענה על כל אחד מהם מוגבל בזמן. אין אפשרות לעבור בין החלקים השונים.

מה כולל המבחן?

המבחנים הפסיכוטכניים מחולקים לתחומים שונים, והמענה על כל חלק מוגבל בזמן. להלן רשימת התחומים המופיעים ברוב המבחנים:

תחום פירוט
מילולי חלק זה נועד לבחון את הכישורים המילוליים והלוגיים של הנבחן. המבחנים העיקריים שבחלק זה הם: כושר מילולי, השלמת משפטים, אנלוגיות מילוליות, יוצא דופן.
כמותי בחלק זה של המבחן יתבקשו התלמידים להתמודד עם בעיות מילוליות, סדרות חשבוניות, סדר פעולות חשבון ולוח מספרים.
צורות חלק זה של המבחן אינו נסמך על ידע הנרכש בבית הספר. על מנת לפתור שאלות צורניות יש צורך בזיהוי חוקיות ולוגיקה צורנית. המבחנים העיקריים שבחלק זה הם מבחני מטריצות וצורות בשורה. לתרגול חינם לחצו כאן
מרחבי בחלק זה נבחנת החשיבה המרחבית. גם נושא זה אינו נלמד בבית הספר.
אנגלית בדומה למבחנים המילוליים בעברית, מטרת חלק זה היא לבחון ידע וכישורי שפה באנגלית. בחלק זה יופיעו מבחנים כגון: אוצר מילים, השלמת משפטים ולעיתים גם קטעי הבנת הנקרא.


 "הערכה טובה מאוד ועוזרת, וגם כיף לתרגל בה."

 

נבחן במכון קרני לקבלה לכיתה ז', ינואר 2018 

ערכת ההכנה של מכון נועם כוללת:

מכון נועם מציע ערכות מותאמות לבחינה, לפי הכיתה שאליה בנכם או בתכם עולים. הערכות כוללות מבחנים בתחומים המופיעים בבחינה - כמותי, מילולי, צורות, מרחבי ואנגלית - ורמת השאלות בהן גבוהה ומאתגרת. התרגול יכול להתבצע ללא מגבלת זמן ובלוויית הסברים מפורטים, ולחלופין במגבלת זמן, באופן המדמה את הבחינה. כמו כן, ערכות ההכנה לכיתות רגילות ולתוכניות מחוננים כוללות גם 3 סימולציות, המדמות את מבנה הבחינה בשלמותה. הפרקים המופיעים ברוב הערכות:

נושא פירוט
סימולציות  3 מבחני סימולציות באורך של כשעה וחצי כל אחד. מבחן הסימולציה כולל את כלל הנושאים המופיעים בבחינה. מומלץ לתרגל את הסימולציות לאחר התרגול בנושאים השונים ולקראת מועד הבחינה.
מילולי חלק זה כולל מבחנים מילוליים מסוגים שונים, כגון: השלמת משפטים, אנלוגיות מילוליות, כושר מילולי, מציאת מכנה משותף, יוצא דופן, הבנת הנקרא ועוד. 
כמותי חלק זה כולל עשרות תרגילים מסוגים שונים. בין השאר מופיעים בו בעיות מילוליות, תרגילים מספריים בלבד, מבחני סדרות ומבחני הצבת נעלמים. שלא כמו במבחני החשבון הנערכים בבית הספר, מטרת חלק זה אינה לבדוק ידע חשבוני בלבד, אלא כישורים מתמטיים שונים וחשיבה יצירתית לפתרון בעיות מתמטיות.
צורות בחלק זה יופיעו מבחנים צורניים משני סוגים: מטריצות וצורות בשורה. לצורך המענה על שאלות אלו על התלמידים לזהות את החוקיות המתקיימת בין הצורות שבמבחן. רוב התלמידים שניגשים למבחנים של מכון קרני טרם התנסו במבחנים מסוג זה. 
מרחבי חלק זה מחייב כישורים מרחביים ואנליטיים. היכרות מוקדמת עם סוגי השאלות ותרגול מתאים הופך את המענה על השאלות לקל יותר. 
אנגלית בחלק זה מופיעות שאלות של השלמת משפטים, הבנת הנקרא, אוצר מילים ועוד. 

מדוע כדאי לרכוש את ערכת ההכנה שלנו?

ערכות ההכנה אונליין

  • הערכות כוללות את כל התכנים המופיעים במבחני קרני, וכל אחת מהן מותאמת לחתך גיל מסוים (לפי הכיתה שאליה עולה ילדכם).
  • השאלות בערכה מאתגרות ורמתן גבוהה, ועל כן מספקות הכנה מיטבית לבחינה. 
  • חדש! ערכת ההכנה לכיתות רגילות ולכיתות מחוננים כוללות 3 סימולציות המדמות את מבנה המבחן בשלמותו ומאפשרות רמת מוכנות גבוהה.
  • בערכה דפי טיפים המספקים טכניקות לפתרון מבחנים פסיכוטכניים.
  • תרגול המבחנים מתבצע בשני אופנים: במגבלת זמן באופן המדמה את הצפוי ביום המבחן, ובלא מגבלת זמן, בלוויית הסברים מפורטים לצורך למידה.
  • בתום כל מבחן מופק דו"ח תוצאות, המאפשר מעקב אחר התקדמות התלמידים.
  • ניתן לתרגל כל מבחן מספר בלתי מוגבלת של פעמים.
  • השימוש בערכה הוא אונליין, במערכת ידידותית למשתמש ומתקדמת מבחינה טכנולוגית, אשר זמינה מכל דפדפן, מחשב וטאבלט.
  • ניתן לתרגל בערכה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

הדרכה אישית עם מאבחנת פסיכוטכנית

הדרכה פרטנית עם מאבחנת פסיכוטכנית המתמחה בהכנה למבחני חשיבה. במהלך ההדרכה נתמקד בשיטות פסיכוטכניות מומלצות לפתרון המבחנים השונים. מומלץ לתרגל בערכה לפני ההגעה להדרכה כדי שההדרכה תהיה ממוקדת ותיגע בכל הנושאים שבהם ילדכם מתקשה.


בתי ספר הממיינים במכון קרני

רוב בתי הספר המבצעים מיוני קבלה נעזרים במבחני המיון של מכון קרני. ברשימה שלהלן חלק מהם:

תלמה ילין תיכון צייטלין ישיבת מערבא
תיכון ליד"ה תיכון לאומנויות יאסא ישיבת נהורא
תיכון בויאר בית ספר לטבע ישיבת תורה ומדע
הכפר הירוק פנימיית אשל הנשיא אמי"ת טכנולוגי רעננה
תיכון בליך חוות הנוער הציוני תיכון אהל שם


צפו בסרטון וקבלו מידע נוסף על מבחן הקבלה ועל ערכת ההכנה שלנו:


ביקורות

4.8
כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב מלא כוכב חצי מלא
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
loading..
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.