מה זה פסיכומטרי?

המבחן הפסיכומטרי, הנערך על ידי מאל"ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה), משמש כלי למיון מועמדים למוסדות האקדמיים בארץ, ובוחן את היכולות של הנבחנים בשלושה תחומים: כמותי, מילולי ואנגלית. הציון שתקבלו בפסיכומטרי יחד עם ממוצע הבגרויות שלכם (ציון סכם) יקבעו לאילו מוסדות ולאילו מסלולי לימוד תוכלו להתקבל. 

פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי ישמש גם כלי למדידת רמת האנגלית שלכם. ציון גבוה בפרק זה (134 ומעלה) יזכה אתכם בפטור מלימודי אנגלית במהלך הלימודים לתואר. אם לא תזכו בפטור, יקבע הציון בכמה קורסי אנגלית תצטרכו להשתתף בתקופת הלימודים. 


מועדי פסיכומטרי

המבחן הפסיכומטרי נערך מדי שנה בארבעה מועדים קבועים בחודשים אפריל, יולי, ספטמבר ודצמבר, בארבעת המחוזות המרכזיים בארץ - דרום, מרכז, צפון וירושלים. באילת אפשר להיבחן במועדי אפריל וספטמבר, ובאצבע הגליל במועד יולי בלבד. אפשר לבחור להיבחן במועד יומי או דו-יומי (לנבחנים במועד דו-יומי אין זכות בחירה בין ימי הבחינה). 

בכל אחד מהמועדים יתקיימו מבחנים בעברית ובערבית וכן מבחנים מותאמים. מבחנים בשפות אחרות, כגון רוסית וצרפתית, וכן נוסח משולב אנגלית, נערכים במועדים ספציפיים. רצוי להתעדכן במועדים באתר של מרכז ארצי לבחינות ולהערכה.  

מועדי הפסיכומטרי הקרובים

תאריך המבחן סיום הרשמה

15-16.2.24

מועד מיוחד

3.1.24

מועד מיוחד

17-18.4.24 19.2.24
4.7.24 15.5.24
2,3.9.24 10.7.24
27,29.12.24 6.11.24

הרשמה לפסיכומטרי

למבחן הפסיכומטרי אפשר להירשם בדרכים הבאות:

 1. הרשמה מקוונת - הדרך המומלצת להרשמה היא באמצעות אתר מאל"ו בקישור הבא. בקישור זו תוכלו לבחור את מועד המבחן שלכם, את האזור שבו תרצו להיבחן וכן את שפת המבחן. כמו כן, תוכלו להזין את ציוני הבגרות שלכם ולבחור לאילו מוסדות לימוד אקדמיים יועבר הציון במבחן.
  שימו  ההרשמה באתר אינה מיועדת לנבחנים שמעוניינים לשלם את דמי ההרשמה באמצעות הפיקדון של היחידה להכוונת חיילים משוחררים. המעוניינים לשלם בדרך זו צריכים לפנות ללשכה להכוונת חיילים משוחררים כדי לקבל הנחיות בנוגע לביצוע התשלום.
 2. הרשמה באמצעות הדואר - כדי לקבל את טופס ההרשמה לשליחה באמצעות הדואר, יש לפנות למרכז הזימונים של מאל"ו בטלפון 02-6759555 שלוחה 1. על טופסי ההרשמה להגיע למאל"ו עד לסיום תאריך ההרשמה. טפסים שיגיעו לאחר מועד זה יועברו למועד המבחן הבא. 

 רוצים לדעת איך לדחות את מועד המבחן שלכם, איך לבטל את ההרשמה או איך להירשם למבחן בתנאים מותאמים? לחצו כאן


מבנה המבחן הפסיכומטרי - 8 פרקים, אבל רק על 6 תקבלו ציון

המבחן כולל מטלת כתיבה ו-8 פרקים בשלושה תחומים – מילולי, כמותי ואנגלית. המבחן ייפתח במטלת הכתיבה, שבה תידרשו לכתוב חיבור. לצורך כך יוקצבו לכם 30 דקות. מיד אחר כך יופיעו שמונת פרקי הבחינה (לפחות שניים מכל תחום), בזה אחר זה, בסדר אקראי. שניים מהם יהיו פרקי פיילוט. לכל פרק יוקצבו 20 דקות, ובסיומן תעברו לפרק הבא. אין אפשרות לחזור לפרקים קודמים.

כמה דברים שאתם צריכים לדעת:

 • משך המבחן הוא 190 דקות, ללא הפסקות.
 • בתחילת המבחן תקבלו חוברות בחינה (שתשמש אתכם גם כדפי טיוטה), גיליון לסימון תשובות ודף שורות לכתיבת החיבור. את המבחן יש לכתוב בעיפרון בלבד. 
 • למעט מטלת הכתיבה, השאלות בכל אחד משמונת הפרקים הן שאלות רב-ברירה (אמריקאיות).
 • השאלות מסודרות לפי רמת קושי עולה, למעט בשאלות הבנת הנקרא בעברית ובאנגלית, שמסודרות לפי סדר הופעת התשובה בקטע.

 מהם פרקי הפיילוט?

שניים מפרקי הפסיכומטרי הם פרקי פיילוט. פרקים אלו משמשים ככלי לבדיקה פנימית של מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, והם יכולים להופיע בכל אחד מתחומי המבחן (למעט מטלת החיבור). פרקי הפיילוט משתנים בין הנבחנים - כלומר נבחן אחד יכול לקבל פרקי פיילוט של כמותי ומילולי, ונבחנת אחרת יכולה לקבל פרקי פיילוט של כמותי ואנגלית. 

המשמעות בפועל היא שמתוך 8 הפרקים שעליהם תענו, רק 6 ישמשו לקביעת הציון שלכם בפסיכומטרי. מכיוון שאין דרך לזהות את פרקי הפיילוט, חשוב שתתייחסו לכל הפרקים במבחן באותה מידה של רצינות.

היום כבר עושים את זה מהבית 


תחומי המבחן

מילולי  

התחום המילולי מחולק לשני חלקים: מטלת כתיבה ופרקי חשיבה מילולית.

חלקו של התחום המילולי מתוך הציון הכולל בבחינה הוא 40%. ציון זה מורכב ממשקלה של מטלת הכתיבה - 25%, ומשקלם של פרקי השאלות האמריקאיות - 75%.

 • מטלת הכתיבה – בחלק זה יהיה עליכם לכתוב חיבור בנושא שיוצג לפניכם. לצורך ביצוע המטלה יוקצבו לכם 30 דקות לגבש רעיון ולהציגו בצורה עיונית, מנומקת ומשכנעת. חיבורכם יימדד בשני ממדים – ממד התוכן (איכות הטיעון המוצג, רמת הנימוק, ההסבר והפירוט וכדומה) וממד הלשון (כלומר, שימוש נכון בתחביר, במילות קישור ובסימני פיסוק, עושר לשוני וכדומה).
 • פרקי חשיבה מילולית – כל אחד מפרקי החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית כולל 23 שאלות, והזמן המוקצב לפתירת כל פרק הוא 20 דקות. בכל פרק יופיעו סוגי השאלות הבאים: אנלוגיות, הבנה והסקה (ובהן שאלות השלמת משפטים) ושאלות על קטע קריאה.

שאלות לדוגמא מהתחום המילולי

← רוצים לבדוק אם אתם עומדים בזמנים? קליק לטיימר אונליין (מומלץ להגדיר 55 שניות לשאלה)

שאלה 1 (אנלוגיות)

מצאו את היחס בין שתי המילים המודגשות, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. 
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים.

כביסה : לנקות

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

פתרון והסבר:

כביסה היא פעולה שמטרתה לנקות משהו (בגדים), וכך גם הנקה - פעולה שמטרתה להזין מישהו (תינוק).

הסבר:

 • תשובה (1) שגויה: תלייה היא פעולה שעושים למטרות שונות, ולא תמיד כדי לקשט. למשל, תליית שעון קיר לקישוט לעומת תליית כבסים.
 • תשובה (2) שגויה: מטרתה של שטיפה אינה להרטיב. מטרת השטיפה היא לנקות באמצעות הרטבה.
 • תשובה (3) שגויה: בישול הוא פעולה שמטרתה הכנת אוכל. הערבוב הוא חלק מתהליך ההכנה ולא המטרה הסופית.

שאלה 2 (הבנה והסקה)

בשאלה הבאה מופיע קטע שכמה חלקים ממנו חסרים, וכן ארבע הצעות להשלמת החלקים החסרים. עליכם לבחור בהצעה המתאימה ביותר להשלמת החסר.

סופת הציקלון "דבי" שהכתה לאחרונה בחופי אוסטרליה כונתה על ידי לא מעט כלי תקשורת במדינה כ____, ____ אתמול דווח כי הסופה ____. בלשכה המטאורולוגית הממשלתית חוזים ש"דבי" תוגדר כסופה בדרגה 4 – ____.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

הסבר כללי:

למשפט זה שלושה חלקים:  

שלושת חלקי המשפט מתוך שאלת השלמת משפטים בפרק המילולי בסימולציה לדוגמא של הפסיכומטרי

בחלק הראשון (עד הפסיק) מתואר האופן שבו כונתה הסופה "דבי" בכלי התקשורת האוסטרליים, ובחלק השני (אחרי הפסיק ועד הנקודה) ישנו דיווח על השפעות הסופה.
נשים לב כי בין שני החלקים הללו ישנה מילת קישור (המופיעה בתשובות), ומילת קישור זו מעידה על הקשר שצריך להיות ביניהם. אם מילת הקישור היא "אכן", כמו בתשובות (1) ו-(2), הרי שהכינוי של כלי התקשורת צריך להיות תואם להשפעות הסופה. אם ישנה מילת ניגוד כמו "אך" או "ואולם" (תשובות (3) ו-(4)) הרי שיתברר שהסופה לא השפיעה באופן שעליו מרמז הכינוי שלה.

בחלק השלישי (אחרי הנקודה) מתואר הדירוג הרשמי של עוצמת הסופה. דירוג זה צריך להיות תואם להשפעות הסופה כפי שתוארו בחלק השני של המשפט.

תשובה (1) שגויה:

תשובה 1 בשאלת השלמת משפטים בפרק המילולי מתוך סימולציה לדוגמא של הפסיכומטרי

לפי החלק הראשון בתשובה זו הסופה כונתה כסופה "חלשה", ולפי החלק השני הסופה גרמה להרס רב ולנפגעים. שני חלקים אלה סותרים זה את זה, ולכן מילת הקישור שביניהם, "ואכן", לא מתאימה ותשובה זו נפסלת. אין צורך לבדוק את החלק השלישי במשפט מפני ששני החלקים הראשונים שלו כבר מכילים סתירה לוגית.

תשובה (2) מתאימה:

תשובה 2 בשאלת השלמת משפטים בפרק המילולי מתוך מבחן לדוגמא של הפסיכומטרי

לפי החלק הראשון הסופה כונתה "מפלצתית" ובחלק השני מתוארת נזקיה הכבדים. שני חלקים אלה תואמים זה את זה, ולכן מילת הקישור שביניהם, "ואכן", מתאימה. בחלק השלישי מסופר כי הסופה דורגה בדרגה חמורה, מה שמתאים לעובדה שהיא גרמה לנזקים כבדים כפי שמתואר בחלק השני של המשפט.

תשובה (3) שגויה:

תשובה 3 בשאלת השלמת משפטים בפרק המילולי מתוך מבחן פסיכומטרי לדוגמא

לפי החלק הראשון בתשובה זו הסופה כונתה כסופה "חלשה", ולפי החלק השני הסופה גרמה להרס רב ולפינוי תושבים. שני חלקים אלה סותרים זה את זה, ולכן מילת הקישור שביניהם, "אך", מתאימה ולא ניתן לפסול את התשובה בינתיים. אולם, בחלק השלישי מסופר כי הסופה דורגה בדירוג נמוך, מה שלא מתאים לעובדה שהיא גרמה לנזקים כבדים כפי שמתואר בחלק השני של המשפט. מסיבה זו, תשובה זו נפסלת.

תשובה (4) שגויה:

תשובה 4 בשאלת השלמת משפטים מתוך הפרק המילולי בסימולציה לדוגמא של הפסיכומטרי

לפי החלק הראשון בתשובה זו הסופה כונתה כסופה "מפלצתית", ולפי החלק השני הסופה דווקא לא הותירה נזק רב. שני חלקים אלה סותרים זה את זה, ולכן מילת הקישור שביניהם, "ואולם", מתאימה ולא ניתן לפסול את התשובה בינתיים. לעומת זאת, בחלק השלישי מסופר כי הסופה דורגה כחמורה מאוד, מה שלא מתאים לעובדה שהיא לא גרמה לנזקים כפי שמתואר בחלק השני של המשפט. מסיבה זו, תשובה זו נפסלת.

שאלה 3 (הבנה והסקה)

במשך 300 שנה התעסקו היסטוריונים בשאלת מותו של האסטרונום טיכו ברהה, עד אשר הוצאה גופתו מן הקבר בשנת 1901. הסברה המקורית הייתה שברהה מת בעקבות התפוצצות של שלפוחית השתן, אולם לטענת החוקרים שבדקו את גופתו נמצאו בה כמויות חריגות של כספית, ממצא המרמז על הרעלה. עם זאת, בשנת 2010, כאשר הוצאה גופתו מקברה בפעם השנייה, לא נמצאה בעצמותיו כמות גבוהה של כספית והגרסה הראשונית אומצה מחדש.

 איזו מהטענות הבאות עולה מן הפסקה?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

בכל שאלה שבה מופיעה פסקה ארוכה (3 שורות ומעלה), מומלץ לבדוק מה שואלים אותנו לפני שמתחילים לקרוא את הפסקה עצמה. אם השאלה לא מספקת מידע בנוגע למה שעלינו לחפש, כדאי לסרוק גם את התשובות כדי שנוכל להתמקד במידע הרלוונטי כשנקרא את הפסקה.

לפי הפסקה, הסברה המקורית בנוגע למותו של טיכו ברהה הייתה ששלפוחית השתן שלו התפוצצה. אומנם בדיקה שנערכה ב-1901 תמכה בסברה אחרת שלפיה הוא הורעל למוות, אך בשנת 2010, אומצה מחדש התפיסה המקורית לאחר בדיקה נוספת שבה לא התגלו בעצמותיו כמויות גדולות של כספית. כלומר, כיום מאמינים כי שלפוחית השתן של ברהה אכן התפוצצה, והדבר גרם למותו.

אפשר גם לסכם את עיקרי הדברים בצורת תרשים באופן הבא:

צורת המוות-

ציר זמן של סיבת המוות של טיכו ברהה, מתוך שאלה בפרק המילולי במבחן פסיכומטרי לדוגמא

 • תשובה (1) שגויה: לפי תשובה זו הסברה שטיכו ברהה הורעל למוות מנוגדת לתוצאות הבדיקה שנערכה ב-1901, אולם לפי הפסקה, בבדיקה זו התגלו כמויות גדולות של כספית, ממצאים אשר דווקא תומכים בהרעלה.
 • תשובה (2) שגויה: לפי תשובה זו ההשערה המקורית בנוגע למותו של ברהה היא שהוא הורעל למוות, אולם בפסקה נאמר כי ההשערה המקורית היא שהגורם למוות הוא התפוצצות שלפוחית השתן. כמו כן, לפי הפסקה הבדיקה שנערכה ב-2010 אינה תומכת בסברה של הרעלה.
 • תשובה (3) שגויה: לפי הפסקה, בבדיקה שנערכה בשנת 1901 נתגלה דבר הפוך למתואר בתשובה זו: הבדיקה תמכה בכך שברהה הורעל למוות, ולא מת בשל התפוצצות שלפוחית השתן שלו, כפי שנטען עד אז.

אנגלית

תחום זה מהווה 20% מציון הבחינה. בכל אחד מפרקי האנגלית בבחינה מופיעות 22 שאלות, והזמן המוקצב לפתרונן הוא 20 דקות.

סוגי השאלות בחלק זה הם:

 • השלמת משפטים - בשאלות אלו תידרשו להשלים מילים חסרות על פי ההקשר שלהן במשפט, תוך כדי שימוש נכון בתחביר ובאוצר המילים. ברמות הקושי הגבוהות אתם צפויים לפגוש מילים שכיחות פחות.
 • ניסוח מחדש שאלות אלו כוללות פסקה אחת העוסקת בנושא מסוים, ולאחריה 4 נוסחים שונים של הפסקה בשינויים קלים. עליכם לבחור את הניסוח המתאים ביותר לפסקה הנתונה, תוך כדי שמירה על המשמעות המקורית.
 • הבנת הנקרא - בכל פרק יש שני קטעי הבנת הנקרא, שעליהם תישאלו כמה שאלות הבוחנות את יכולת ההבנה וההסקה שלכם. לרוב קטעים אלו יהיו מבוססים על טקסטים אקדמיים ועיוניים.
סוג שאלה מספר שאלות זמן מומלץ לשאלה
השלמת משפטים Sentence Completion 8 30 שניות
ניסוח מחדש Restatement 4 דקה
הבנת הנקרא Reading Comprehension 2 קטעים, 10 שאלות 1:10 דקות

שאלות לדוגמא מתחום האנגלית

← רוצים לבדוק אם אתם עומדים בזמנים? קליק לטיימר אונליין (מומלץ להגדיר 55 שניות לשאלה)

Sentence completion

Question 1

In 1997, Wroclaw was struck by a flash flood that _____ hit the city of Rybnik.

A. Rather
B. Nevertheless
C. Also
D. Still

 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (C).

תרגום:

ב-1997, ורוצלב נפגעה משיטפון בזק ש_____ הכה את העיר ריבניק.

A. דווקא

B. אף על פי כן

C. גם

D. עדיין

נבחן את השאלה וננסה להבין מה תפקידה של המילה החסרה במבנה המשפט. מבט מהיר בתשובות יגלה לנו כי המילה החסרה במשפט היא מילה קישור, ולכן ננסה להבין מה הקשר בין שני חלקי המשפט.
החלק הראשון של המשפט מדבר על Wroclaw ועל דבר מה שקרה לה. בנוסף, מצוין שדבר זה פגע בעיר Rybnik. מאחר ש-Wroclaw כתובה באות גדולה ומוזכרת גם העיר ריבניק, אפשר להסיק כי Wroclaw גם היא עיר, או לכל הפחות שם של מקום כלשהו. אם שני המקומות המוזכרים נפגעו משיטפון, אפשר להבין שהקשר המתאים כאן הוא קשר של הוספה.

תשובה (A) שגויה: המילה rather ("דווקא") מעידה על קשר של ניגוד.

תשובה (B) שגויה: המילה nevertheless ('אף על פי כן') מעידה גם היא על קשר של ניגוד.

תשובה (C) מתאימה: המילה also ("גם") מעידה על קשר של הוספה.

תשובה (D) שגויה: המילה still ("עדיין") היא ביטוי זמן שאינו מתאים בהקשר זה. משום של-still יש גם משמעות של ניגוד. כמו כן, זהו אינו קשר שמתאים להקשר הנתון.

Restatement

This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence. 

Question 2

Antoine’s Restaurant in New Orleans is almost 180 years old, making it the oldest family-owned restaurant in the United States.

A. Antoine’s family has owned a restaurant in New Orleans for almost 180 years, making them the oldest family in the United States.
B. Home to Antoine’s Restaurant, the oldest family-owned restaurant in the United States, New Orleans is about to turn 180 years old.
C. Soon to turn 180 years old, Antoine’s Restaurant situated in New Orleans is the oldest family-owned restaurant in the United states.
D. Antoine’s Restaurant in New Orleans is almost 180 years old, yet it is not the oldest family-owned restaurant in the United States. 

פתרון והסבר

התשובה הנכונה היא (C). 

תרגום: המסעדה של אנטואן בניו-אורלינס היא בת כמעט 180 שנה, מה שהופך אותה למסעדה המשפחתית הוותיקה ביותר בארצות-הברית.

Antoine’s Restaurant in New Orleans is almost 180 years old, making it the oldest family-owned restaurant in the United States.

במשפט זה יש כמה נקודות מפתח חשובות:

 • הביטוי הכמותי "almost 180", כלומר כמעט 180, שמיוחס לגיל של המסעדה.
 • מילת העוצמה oldest ("הזקנה ביותר, הוותיקה ביותר") שמיוחסת למסעדה.
 • קשר של סיבה ותוצאה באמצעות המילה making ('להפוך', 'לגרום', 'לעשות'): הגיל של המסעדה הוא שהופך אותה לוותיקה ביותר.

תשובה (A) שגויה: 

Antoine’s family has owned a restaurant in New Orleans for almost 180 years, making them the oldest family in the United States.

אומנם בתשובה זו נשמרות כל מילות המפתח שזיהינו בשאלה המקורית, אך חלה בה הזזת תיאורים. במקור, המילה oldest תיארה את המסעדה המשפחתית, ואילו בתשובה זו - oldest מתארת את המשפחה עצמה.
פרט נוסף שיכול לעזור לנו לשלול תשובה זו הוא הצירוף Antoine's Restaurant הכתוב באותיות רישיות גדולות. עובדה זו מלמדת אותנו כי מדובר בשם של מקום, ובמקרה הזה, מסעדה. כלומר, שם המסעדה הוא "המסעדה של אנטואן", אך לא ידוע אם במשפחה אכן יש מישהו בשם אנטואן. ייתכן שזהו רק שם ותו לא. לעומת זאת, הניסוח בתשובה (1) מעיד על משפחה של אדם בשם אנטואן (Antoine's family).

תשובה (B) שגויה: 

Home to Antoine’s Restaurant, the oldest family-owned restaurant in the United States, New Orleans is about to turn 180 years old.

לפי תשובה זו העיר ניו-אורלינס היא בת כמעט 180 שנה, ולא המסעדה כפי שנאמר במשפט המקורי. 

תשובה (C) מתאימה: 

Soon to turn 180 years old, Antoine’s Restaurant situated in New Orleans is the oldest family-owned restaurant in the United states.

תשובה זו מתאימה, אף שהקשר הסיבתי לא מופיע בה באופן מפורש. כלומר, אין מילת קישור של סיבה ותוצאה ואף לא מילה אחרת שמעידה על קשר כזה. יחד עם זאת, מבנה המשפט רומז על קשר סיבתי: המידע על הגיל מופיע כמידע רקע בתחילת המשפט והוא הסיבה לכך שהמסעדה היא הוותיקה ביותר במדינה.

תשובה (D) שגויה: 

Antoine’s Restaurant in New Orleans is almost 180 years old, yet it is not the oldest family-owned restaurant in the United States.

תשובה זו כוללת קשר לוגי של עוצמה מסוג קיצון באמצעות המילה not. קשר זה לא היה קיים במקור, ובאמצעותו נטען שהמסעדה אינה הוותיקה ביותר במדינה. מידע זה סותר את המשפט המקורי. כמו כן, קיים קשר של ניגוד ("yet") שלא היה קיים במקור.

כמותי

התחום הכמותי מהווה כ-40% מציון הבחינה. תחום זה נחשב בעיני רבים לקשה ביותר במבחן, אבל לא בגלל הנושאים הכלולים בו - שרובם נלמדים בחטיבת הביניים ולכל המאוחר בתיכון - אלא בשל הגבלת הזמן שבה הוא נערך. 

בשל הגבלת הזמן ברוב השאלות לא תידרשו לחישובים מורכבים וארוכים. לכן אם הסתבכתם בחישוב מסורבל, מומלץ לעצור ולבדוק אם קיימת דרך אחרת וקצרה יותר לפתרון.

כמו בתחומים אחרים במבחן, גם בתחום הכמותי רמת הקושי של השאלות עולה עם ההתקדמות בפרק, והשאלות האחרונות בפרק נחשבות קשות.

הפרק הכמותי כולל 20 שאלות והזמן המוקצב לפתרונן הוא 20 דקות.

בפרק שאלות משני סוגים:

 • שאלות ובעיות – 16 שאלות באלגברה ובגיאומטריה. למשל, שברים פשוטים ועשרוניים, חזקות ושורשים, נוסחאות כפל מקוצר, משוואות וביטויים אלגבריים בנעלמים או במספרים, בעיות כמותיות (אחוזים, ממוצע, הסתברות ועוד); סוגי משולשים, מרובעים ותכונותיהם, צורות תלת-ממדיות וחישובי נפחים ועוד.
 • שאלות הסקה מתרשים או מטבלה – 4 שאלות הנוגעות למידע המוצג בתרשים (בדיאגרמת מקלות, עוגה, גרף וכדומה) או בטבלה. בשאלות תידרשו למצוא, לעבד ולפרש נתונים מהתרשים או מהטבלה, וכן לערוך חישובים כדי להגיע לתשובה הנכונה.

 דף נוסחאות - טיפ חשוב!

למדו בעל פה את דף הנוסחאות המופיע בתחילת כל פרק כמותי. בדרך זו תוכלו לחסוך זמן יקר בחיפוש אחר הנוסחה המתאימה ולקצר את זמן חישוב התרגיל. 


שאלות לדוגמא מהתחום הכמותי

← רוצים לבדוק אם אתם עומדים בזמנים? קליק לטיימר אונליין (מומלץ להגדיר 55 שניות לשאלה)

שאלה 1

שאלה 1 בפרק כמותי בחזקות כולל פתרון מתוך סימולציה לדוגמא של מבחן הפסיכומטרי

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

בשאלה זו כל מה שעלינו לעשות הוא להתאים את אופן הכתיבה של הביטוי כך שיהיה זהה לאחת התשובות. מכאן נסיק שהדרך לפתרון היא פישוט בעזרת חוקי חזקות.

נזהה שתבנית הביטוי תואמת את החוק:

חוק - חלק 1 מהסבר שאלת חזקות בפרק הכמותי מתוך מבחן פסיכומטרי לדוגמא

לכן נכפול את המעריכים בביטוי הנתון:

מכפלת מעריכים - חלק 2 מהסבר שאלת חזקות בפרק הכמותי מתוך מבחן פסיכומטרי לדוגמא

כעת ניעזר בחוק השורשים הבא:

חוק השורשים - חלק 3 מהסבר שאלת חזקות בכמותי מתוך מבחן פסיכומטרי לדוגמא

נפשט בעזרתו את מעריך החזקה:

פישוט - חלק 4 מהסבר שאלת חזקות בפרק הכמותי מתוך סימולציה לדוגמא של מבחן הפסיכומטרי

מצאנו ש:

תשובה סופית לשאלת חזקות מתוך פרק כמותי במבחן פסיכומטרי לדוגמא

שאלה 2

בסרטוט שלפניכם שני מעגלים חופפים המשיקים זה לזה ומרכזיהם בנקודות B ו-D.

המרובע ABCD הוא ריבוע.

סכום השטחים של שני המעגלים הוא 18π סמ"ר.

לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה שטח הריבוע ABCD בסמ"ר?

שרטוט שאלה 3 בגאומטריה מתוך הפרק הכמותי במבחן פסיכומטרי לדוגמא

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

שלב א': הגדרת דרך הפעולה

ישנן שתי דרכים לחשב שטח של ריבוע: בעזרת הצלע או בעזרת האלכסון. נשים לב שבשאלה זו אלכסון הריבוע ABCD מורכב למעשה משני רדיוסים השייכים למעגלים שלגביהם יש לנו נתונים, בעוד שאין לנו שום מידע בנוגע לצלעות הריבוע. על כן, נשתמש במשפט:

"שטח ריבוע שווה למכפלת אלכסוניו חלקי 2"

נתמקד במציאת אורך אלכסון הריבוע BD, המורכב משני רדיוסים זהים של שני המעגלים שבסרטוט. מטעמי נוחות, נסמן את רדיוסי המעגלים באות r.

שלב א שאלה 3 בפרק הכמותי מתוך סימולציה לדוגמא של הפסיכומטרי

בעזרת סכום שטחי המעגלים אשר נתון לנו נוכל למצוא את אורך הרדיוס, ולבסוף את אורך האלכסון BD.

שלב ב': מציאת אורך הצלע BD

"שטח מעגל שרדיוסו r הוא πr2"

מכיוון ששני המעגלים זהים, אם סכום שני השטחים שלהם הוא 18π סמ"ר, הרי ששטחו של כל אחד מהם הוא 9π סמ"ר, ולכן:

πr2=9π

r2=9

r=3

לאחר שמצאנו את רדיוס המעגלים, ניתן למצוא את BD:

6=BD=2r=2x3

שלב ג': נחשב את שטח הריבוע ABCD

"שטח ריבוע שווה למכפלת אלכסוניו חלקי 2"

אלכסוניו של ריבוע תמיד שווים זה לזה, לכן:

שלב ג שאלה 3 בפרק הכמותי מתוך סימולציה לדוגמא של הפסיכומטרי

מצאנו ששטח הריבוע ABCD שווה ל-18 סמ"ר, לכן התשובה הנכונה היא (1).


השעון מתקתק - לחץ הזמן במבחן הפסיכומטרי

הפסיכומטרי, כידוע, הוא מבחן אינטנסיבי במיוחד וארוך ביותר. בשורה התחתונה יהיו לכם בממוצע 60 שניות לכל שאלה, מה שאומר שכדי להצליח במבחן לא מספיק לדעת איך עונים על השאלות, אלא גם איך עושים את זה במהירות הנדרשת. 

עקיצה ב-60 שניות - איך נכנסים להילוך המהיר שהמבחן דורש

  תכננו מראש את לוחות הזמנים - ידוע שהמבחן הפסיכומטרי כולל שאלות שהפתרון שלהם דורש זמן מועט (20-10 שניות בלבד) לעומת שאלות אחרות שפתרונן יצריך מכם זמן רב יותר (3-2 דקות). נסו לתכנן את זמנכם - זהו את השאלות שזמן הפתרון שלהן קצר, וענו עליהן במהירות כדי לפנות זמן לפתרון השאלות האחרות.

התרגלו לעבודה עם סטופר - שלבו את הסטופר בתרגול שלכם, ומדדו את פרק הזמן הנדרש לכם לפתרון שאלות מכל הסוגים. המשיכו לעקוב אחר הביצועים שלכם באמצעות הסטופר, ושאפו לצמצם את הזמן הנדרש לכם לפתרון. 

 דעו מתי הגיע הזמן לנחש - רוב השאלות הכלולות במבחן הפסיכומטרי נועדו להיפתר בתוך כ-60 שניות. אם חלפו יותר מ-60 שניות ועדיין לא הגעתם לפתרון, כדאי לכם לשקול לנחש את התשובה ולהימנע מבזבוז זמן מיותר שישפיע על הביצועים שלכם בשאר הפרק. נחשו כדי לא להפסיד את הסיכוי שהתשובה שתסמנו תתברר כנכונה, והמשיכו הלאה. 

תרגלו שיטות פתרון שיסייעו לכם להרוויח זמן - יש הרבה דרכים לגשת לכל שאלה, אבל שיטות פתרון מסוימות, כגון הצבה או פסילת תשובות, יכולות לחסוך לכם זמן יקר במבחן.

 


שאלות נפוצות 

איך מקבלים פטור מאנגלית בפסיכומטרי?

ציון האנגלית במבחן נע בטווח של בין 50 ל-150. כדי להשיג פטור מלימודי אנגלית באקדמיה יהיה עליכם להוציא ציון 134 ומעלה. אם לא תצליחו להשיג את הציון המבוקש בפסיכומטרי, תוכלו לגשת למבחן אמי"ר/אמיר"ם. גם במבחן זה סולם הציונים נע בין 50 ל-150, וגם כאן כדי להשיג את הפטור יהיה עליכם להוציא ציון של 134 ומעלה.  

אם לא תצליחו להשיג את הפטור לפני תחילת הלימודים, יהיה עליכם להשתתף בקורסי אנגלית במהלך הלימודים לתואר. מספר הקורסים שתידרשו לקחת ייקבע על פי הציון שלכם, והוא עשוי להשתנות ממוסד לימודים אחד לאחר.  

האם כדאי לגשת לפסיכומטרי בתיכון?

אף על פי שהמבחן הפסיכומטרי מאתגר למדי ושונה במידה רבה מהמבחנים שאתם מורגלים בהם בבית הספר, להחלטה לגשת אליו כבר בזמן הלימודים בתיכון יש יתרונות ברורים.

היתרון המרכזי הוא הבקיאות שלכם בחומר. רוב הפרקים במבחן הפסיכומטרי מבוססים על הלימודים שלכם במקצועות מתמטיקה, אנגלית ולשון. מכיוון שהחומרים הללו טריים בראשיכם, יהיה לכם קל הרבה יותר להתמודד איתם מאשר לנבחנים שבדיוק השתחררו מהצבא ולא נגעו בנושאים האלה תקופה ארוכה.

יתרון נוסף הוא הדלת שתיפתח לכם לשירות בעתודה. לשירות בעתודה יש יתרונות רבים, ובראשם האפשרות ללמוד לתואר אקדמי על חשבון הצבא ולסיים את השירות עם ניסיון מקצועי רלוונטי. כדי להתקבל לעתודה תידרשו לעבור את הפסיכומטרי כבר בזמן הלימודים בתיכון.

ולבסוף, אם אכן תעברו את הבחינה בהצלחה, תוכלו עם סיום השירות לנסוע לטיול או להתחיל מיד בלימודים אקדמיים, ולחסוך לעצמכם כמה חודשים אינטנסיביים של הכנה למבחן.

איזה ציון צריך להוציא בפסיכומטרי כדי להתקבל לעתודה?

מסלולי העתודה הם מהמסלולים האטרקטיביים ביותר שצה"ל מציע, בין השאר כי הם כוללים לימודים אקדמיים על חשבון הצבא ויציאה לאזרחות עם ניסיון מקצועי. ציון הסף לקבלה לעתודה הוא 590 לפחות, אבל במסלולי לימוד רבים תצטרכו להוציא ציון גבוה יותר. 

המועד האחרון שבו תוכלו לגשת לפסיכומטרי לפני המיונים הוא אפריל, אבל מומלץ לא להמתין עד אז, אלא להיבחן כבר במועד ספטמבר. כך, אם בספטמבר לא תוציאו את הציון הדרוש לכם, תוכלו לגשת למבחן פעם נוספת במועד אפריל.

מתי ואיך מתקבלות תוצאות המבחן הפסיכומטרי?

ציוני המבחן הפסיכומטרי יתקבלו בתוך 45 יום ממועד המבחן שבו נבחנתם. את הציון תוכלו לקבל באזור האישי באתר מאל"ו. הציונים גם יישלחו לכתובת המייל שמסרתם בעת ההרשמה למבחן. אם בחרתם שלא למסור את כתובת המייל שלכם, הציונים יישלחו לביתכם באמצעות דואר ישראל.

מה להביא למבחן הפסיכומטרי?
מה חובה להביא?
 • תעודת זהות.
 • כלי כתיבה: שני עפרונות מחודדים מסוג HB2, שני מחקים ומחדד.

מה רצוי להביא?
 • את הזימון לבחינה, כך תוכלו לוודא שהגעתם למקום הנכון בזמן הנכון.
 • מזון ומשקה.
 • אטמי אוזניים למי שחייב שקט כדי להתרכז.
 • בגדים נוחים שמתאימים לכל מזג אוויר. גם אם חם בחוץ, החדר יכול להיות קר מאוד ולהפך.
 • סטופר – הסטופר ישמש אתכם למעקב אחרי הזמנים בבחינה.

מה אסור להכניס לחדר הבחינה?

טלפונים ניידים, מכשירי קשר, אוזניות, שעונים מצפצפים או שעונים עם מכונת חישוב, מילונית, נגני מוזיקה, מחשבון, טאבלט או כל מכשיר אלקטרוני אחר.

האם אפשר להיבחן במבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים?

מועמדים שנרשמו למבחן הפסיכומטרי יכולים להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים בגין מגבלה רפואית, פיזית (לרבות נשים בהיריון מתקדם) או פסיכיאטרית, וכן בגין לקות למידה או הפרעות קשב.

איך מגישים את הבקשה?
 1. ממלאים את ה"שאלון למבקש" באתר מאל"ו. 
 2. מצרפים מסמכים נוספים - יש להעביר את כל המסמכים הרלוונטים למאל"ו במייל או בדואר עד למועד סיום ההרשמה. מסמכים שיגיעו באיחור לא יטופלו. 

שימו  הטיפול במסמכי הבקשה עשוי להימשך עד 25 ימי עבודה. מסיבה זו, חשוב מאוד לשלוח את כל המסמכים מוקדם ככל האפשר, וכחודשיים לפחות לפני מועד סיום ההרשמה. מועמדים שלא ישלחו את המסמכים במועד זה עלולים שלא להספיק להגיש בקשות ערעור או בקשות לדיון חוזר בבקשתם.

כמה פעמים אפשר להיבחן במבחן פסיכומטרי?

אין הגבלה על מספר הפעמים שבהן אפשר להיבחן במבחן הפסיכומטרי. תוכלו לגשת גם במועדים רצופים. 

איך מחשבים את ציון המבחן הפסיכומטרי?

הציון במבחן הפסיכומטרי מחושב בשתי רמות: ציון הניתן לכל תחום בנפרד - מילולי, כמותי ואנגלית, וכן ציון הניתן למבחן כולו. 

הציון הניתן למבחן כולו הוא ציון יחסי, ובחישובו באים לידי ביטוי נתונים שונים, כגון נתונים שנאספו ממבחנים קודמים, רמות הקושי שבמבחן וציוניהם של שאר הנבחנים. 

הציון הכללי המינימלי במבחן הפסיכומטרי הוא 200, והמקסימלי הוא 800. הממוצע הארצי נע סביב ציון 540. 

למידע נוסף על ציוני המבחן הפסיכומטרי לחצו כאן

איך דוחים או משנים מועד פסיכומטרי?

אם נרשמתם לפסיכומטרי וברצונכם לדחות את מועד הבחינה, תוכלו לעשות זאת באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, באמצעות שיחת טלפון למרכז הרישום או במכתב רשום. אם החלטתם לדחות את הבחינה טרם סגירת ההרשמה, שינוי המועד ייעשה ללא תוספת תשלום. אם הדחייה נעשית לאחר סגירת ההרשמה, או שלא הגעתם לבחינה, תחויבו בדמי טיפול בסך 18% מדמי הרישום.

איך מבטלים הרשמה למבחן פסיכומטרי?

אם לאחר שנרשמתם החלטתם שלא לגשת לבחינה הפסיכומטרית, תוכלו לבטל את ההרשמה באזור האישי באתר מאל"ו. אם הביטול נעשה עד יום לפני סגירת ההרשמה לבחינה, תחויבו בדמי ביטול בסך 15%. אם ביטלתם את השתתפותכם בבחינה לאחר סגירת ההרשמה, תחויבו ב-30% מדמי ההרשמה. אי אפשר לבטל הרשמה מאוחר מ-3 חודשים אחרי יום הבחינה.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.