שמעתם על הוובינר החינמי שלנו לקראת הצו הראשון? קליק לפרטים

 

מה זה דפ"ר ומהם מבחני הדפ"ר?

דפ"ר הם ראשי התיבות של דירוג פסיכוטכני ראשוני. בדרך כלל הכוונה היא לציון הדפ"ר, שהוא הציון שתקבלו על המבחנים הפסיכוטכניים הנערכים בצו הראשון - מבחני הדפ"ר.

מבחני הדפ"ר הם מבחנים פסיכוטכניים הנערכים בצו הראשון, ובוחנים כישורים שרלוונטיים לביצוע תפקידים שונים בצה"ל. השאלות במבחני הדפ"ר מחולקות לחמישה פרקים: אנלוגיות מילוליות, אנלוגיות צורניות, חשיבה כמותית, חשיבה צורנית והבנת הוראות. בכל אחד מן הפרקים עשויה להופיע שאלה בנושא הוראות. המבחנים הם מבחנים אדפטיביים, כלומר כאלו שמתאימים את עצמם לרמה שלכם.

הציון שתקבלו במבחנים - ציון הדפ"ר - ישפיע מאוד על אפשרויות השיבוץ והקידום שלכם בצבא. ככל שציון הדפ"ר שלכם יהיה גבוה יותר, כך ייפתחו בפניכם יותר אופציות מעניינות לשירות. כך למשל, עם דפ"ר 60 תוכלו לצאת לקצונה; דפ"ר 70 יאפשר לכם לצאת לקורס טיס; ודפ"ר 90 יפתח לפניכם את האפשרויות הכי טובות שיש לצבא להציע. 


מבחן אדפטיבי - ככל שקשה לכם יותר, מצבכם טוב יותר

מבחן הדפ"ר הוא מבחן אדפטיבי. זה אומר שבשונה ממבחן רגיל, שבו השאלות זהות ולא משתנות מנבחן לנבחן, המבחן "לומד אתכם" תוך כדי המענה שלכם, ומתאים את השאלות לרמה שלכם. השאלות הראשונות שתקבלו במבחן אדפטיבי הן שאלות ברמה בינונית, ואם תענו עליהן נכון, תקבלו שאלות בדרגת קושי גבוהה. אם לא - השאלות הבאות יהיו קלות יותר. רמת הקושי של השאלות היא גם זו שתקבע את הציון שלכם, אז במקרה הזה, למרות שקשה להאמין, אם אתם רוצים ציון דפ"ר גבוה, אתם צריכים לקוות למבחן קשה 


מבנה מבחני הדפ"ר ושאלות לדוגמא  

אחרי שהבנו באופן תיאורטי אילו פרקים כוללים מבחני הדפ"ר ומה זה מבחן אדפטיבי, הגיע הזמן להתנסות מעשית קצרה. הטעימה הקטנה שהכנו לכם כוללת את כל הפרקים המופיעים במבחני הדפ"ר. בכל אחד מהם כללנו שתי שאלות - אחת בינונית ואחת קשה - כדי להמחיש את רמות הקושי השונות במבחן האדפטיבי. בהצלחה!

אנלוגיות צורניות

בשאלות מסוג אנלוגיה צורנית יופיעו לפניכם שלוש צורות, שבין שתיים מהן מתקיים קשר מסוים. עליכם למצוא, מתוך התשובות, את הצורה שמקיימת את אותו הקשר עם הצורה השלישית.

שאלה לדוגמא - רמה בינונית

אנלוגיות צורניות - שאלה
אנלוגיות צורניות - תשובות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

כדי למצוא את התשובה הנכונה עלינו למצוא את החוקיות שמתקיימת בין זוג הריבועים השמאלי. נשאל את עצמנו – מה שינו בצורה שמופיעה בתוך הריבוע השמאלי כדי ליצור את הצורה שבתוך הריבוע הימני?
א. נוספת צלע לכל מצולע.
ב. מספר האיקסים שיש במצולע העליון גדל ב-1 ומספר האיקסים שיש במצולע התחתון קטן ב-1.


אם תענו נכון על השאלה, תופיע לפניכם שאלה ברמה גבוהה יותר:

שאלה לדוגמא - רמה גבוהה

אנלוגיות צורניות, צו ראשון - שאלה
אנלוגיות צורניות, צו ראשון - תשובות
תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

הצורה השמאלית מורכבת משני חלקים: חלק ימני וחלק שמאלי, שהם תמונת מראה זה של זה. כדי להגיע לצורה הימנית נראה ש"קיפלו" כלפי מעלה את שני החלקים כך שהקצוות שלהם התחברו.

שימו לב שהצורה השלישית מעט מורכבת יותר: נראה שהחלק הימני והחלק השמאלי שלה "עולים" מעט אחד על השני.

החלק הירוק מתקבל מעלה עם כיוון השעון, והחלק הסגול מתקפל מעלה נגד כיוון השעון. הצורה המתקבלת היא תשובה (ב).

אם אתם לא בטוחים שהצלחתם לדמיין בצורה נכונה את הצורה החדשה שהתקבלה אחרי הקיפול תוכלו לחפש בתשובות אלמנטים בולטים שחייבים להופיע בתשובה הנכונה:

- אפשר לפסול את תשובה (ד), שכן לאחר שנקפל את הצורה השמאלית תתקבל צורה סגורה.

- אפשר לפסול את תשובה (א), שכן לצורה המקורית יש שני מפרצים פנימיים בצורת מלבן ואילו בתשובה זו הם אינם קיימים.            

- אפשר לפסול את תשובה (ג), שכן לצורה המקורית יש שני מפרצים פנימיים בצורת מלבן ואילו בתשובה זו יש 4 מפרצים בצורת מלבן.

 

 

חשיבה כמותית

בפרק זה תיבחנו בנושאים בסיסיים במתמטיקה, למשל אחוזים, ממוצעים, בעיות דרך והספק, יחסים, הסתברות, גיאומטריה, הסקה מתרשים ועוד. 

שאלה לדוגמא - רמה בינונית

המנצח בתוכנית "לרדת בגדול 4" שקל בתחילת התוכנית 200 ק"ג ובמהלכה הפחית ממשקלו 45%. ידוע כי משקלו של מי שמנצח בתוכנית "לרדת בגדול" עולה פי שניים לאחר התוכנית.
מה יהיה משקלו של המנצח בתוכנית לאחר שמשקלו יוכפל? 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה


פתרון והסבר:

אנחנו יודעים שהמנצח בתוכנית הוריד 45% ממשקלו, ולכן נחשב כמה הם 45% מ-200. לשם כך ניעזר בטבלה הבאה:

שאלות דפר לדוגמא

כשאנו נעזרים בטבלה, עלינו לכפול את המספרים שבאלכסון זה לזה (45 × 200), ולחלק את התוצאה במספר הנותר (45):

100 ÷ (45 × 200)

נצמצם ב-100 ונקבל:
90 = 45 × 2

כלומר, המנצח הוריד 90 ק"ג ממשקלו:
110 = 90 − 200

משקל המנצח לאחר הירידה היה 110 ק"ג.
ידוע שמשקלו של כל מי שמנצח בתוכנית מוכפל, ולכן נכפיל את התוצאה ב-2:

220 = 2 × 110

כך נגלה שמשקלו לאחר התוכנית הוא 220 ק"ג.


אם תענו נכון על השאלה, תופיע לפניכם שאלה ברמה גבוהה יותר:

שאלה לדוגמא - רמה גבוהה

על צידו האחד של מטבע הוגן רשומה הספרה 1 ועל צידו האחר רשומה הספרה 2.
אלה מטילה את המטבע שלוש פעמים.

מה הסיכוי שסכום הספרות שיתקבלו משלוש ההטלות יהיה אי-זוגי?

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא: ב'.

צירופים וספירה ידנית

אם לכל הטלה יש 2 תוצאות אפשריות (1 או 2), ומספר הפעמים שמטילים את המטבע הוא 3, אז יהיו בסך הכול 8 (2·2·2) צירופים שונים אפשריים. מכיוון שמדובר במספר קטן יחסית של צירופים אפשריים, ניתן לרשום אותם בצורה מסודרת ולבדוק באילו מהצירופים מתקבל סכום אי-זוגי.

א. הטלה ראשונה: 1 הטלה שנייה: 1 הטלה שלישית: 1 סכום: 3 (1+1+1)
ב. הטלה ראשונה: 1 הטלה שנייה: 1 הטלה שלישית: 2 סכום: 4 (1+1+2)
ג. הטלה ראשונה: 1 הטלה שנייה: 2 הטלה שלישית: 1 סכום: 4 (1+2+1)
ד. הטלה ראשונה: 1 הטלה שנייה: 2 הטלה שלישית: 2 סכום: 5 (1+2+2)
ה. הטלה ראשונה: 2 הטלה שנייה: 1 הטלה שלישית: 1 סכום: 4 (2+1+1)
ו. הטלה ראשונה: 2 הטלה שנייה: 1 הטלה שלישית: 2 סכום: 5 (2+1+2)
ז. הטלה ראשונה: 2 הטלה שנייה: 2 הטלה שלישית: 1 סכום: 5 (2+2+1)
ח. הטלה ראשונה: 2 הטלה שנייה: 2 הטלה שלישית: 2 סכום: 6 (2+2+2)

אנחנו רואים שבארבעה מתוך שמונת הצירופים האפשריים (א', ד', ו', ז') מתקבלת תוצאה אי-זוגית. ולכן הסיכוי לתוצאה אי-זוגית הוא 1/2!

חשיבה צורנית

בפרק החשיבה הצורנית יופיעו לפניכם מספר צורות אשר מקיימות חוקיות מסוימת. עליכם למצוא את החוקיות, ובהתאם להשלים מתוך התשובות את הצורה החסרה.  

שאלה לדוגמא - רמה בינונית

חשיבה צורנית, צו ראשון - שאלה

 

חשיבה צורנית, צו ראשון - תשובות

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

אפשר להסתכל על החוקיות כך: בכל שורה נדמיין ששמים את האיבר האמצעי ואת האיבר השמאלי זה על זה, והחלקים החופפים נעלמים. במילים אחרות, הצורה הימנית בכל שורה מורכבת מהחלקים שאינם מופיעים בשתי הצורות האחרות.

 אם תענו נכון על השאלה, תקבלו בפניכם שאלה ברמה גבוהה יותר:

שאלה לדוגמא - רמה גבוהה

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא ו'.

מטריצה זו מורכבת מכוכבים בצבעים שונים: שחור, אפור ולבן. ניתן לראות, כי בכל טור ובכל שורה כל אחד מהצבעים מופיע פעם אחת בלבד. נתבונן על השורה האחרונה ונראה כי מופיעים בה כוכבים בצבעים שחור ולבן. על כן, הכוכב במסגרת החסרה צריך להיות בצבע אפור.

בנוסף, ניתן לראות כי בכל שורה ובכל טור, משמאל לימין ומלמעלה למטה, כמות ה"זרועות" של הכוכב קטנה ב-1. לדוגמא, בשורה הראשונה בטור השמאלי מספר זרועות הכוכב הוא 8. בשורה הראשונה, בטור האמצעי, מספר הזרועות של הכוכב הוא 7 ובטור הימני 6. 

נתבונן על השורה האחרונה:

ניתן לראות כי הכוכב שמופיע בטור השמאלי הוא בעל 6 זרועות והכוכב שבטור האמצעי הוא בעל 5 זרועות. על כן, הכוכב שבמסגרת החסרה בטור הימני הוא בעל 4 זרועות.

 רוצים לפתור עוד שאלות בהגבלת זמן ממש כמו במבחן? 

הבנת הוראות 

השאלות בפרק זה כוללות הוראות מילוליות או כמותיות. ההוראות עלולות לבלבל, ועל כן הן דורשות ריכוז גבוה ושימת לב לפרטים.   

שאלה לדוגמא - רמה בינונית

אם המכפלה של 12 ו-7 קטנה מהמכפלה של 36 ו-2, יש לסמן כתשובה את המכפלה. אם לא – יש לסמן בתשובה את הפרש המכפלות.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

מכפלה היא התוצאה המתקבלת מהכפלת שני מספרים.

84 = 7 × 12 

72 = 2 × 36 


84 גדול מ-72, ולכן צריך לבחור בתשובה שבה יש את ההפרש בין המכפלות:

12 = 72 − 84

ההפרש בין המכפלות הוא 12.

 
אם תענו נכון על השאלה, תופיע בפניכם שאלה ברמה גבוהה יותר:

שאלה לדוגמא - רמה גבוהה

לפניכם טבלה ובה מספרים. בחרו את המספר הגדול ביותר מבין המספרים שמופיעים בשורה שבה סכום המספרים הוא הקטן ביותר.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא 5.

ראשית עלינו למצוא את השורה שבה סכום המספרים הוא הקטן ביותר.

סכום המספרים בשורה הראשונה הוא 20 (= 7 + 3 + 4 + 6).
סכום המספרים בשורה השנייה הוא 25 (= 8 + 4 + 6 + 7).
סכום המספרים בשורה השלישית הוא 21 (= 1 + 8 + 9 + 3).
סכום המספרים בשורה הרביעית הוא 16 (= 4 + 5 + 5 + 2).

כלומר, השורה השורה שבה סכום המספרים הוא הקטן ביותר היא השורה הרביעית.

כעת נבחר את המספר הגדול ביותר מבין המספרים המופיעים בשורה הרביעית. מספר זה הוא 5, ולכן זו התשובה שנסמן.

אנלוגיות מילוליות 

בשאלות מסוג אנלוגיות מילוליות יופיעו לפניכם שתי מילים אשר מקיימות ביניהן קשר לוגי מסוים. עליכם לבחור בתשובה שבה מופיעות שתי מילים אשר מקיימות ביניהן קשר לוגי דומה. לפתרון כל שאלה בחלק זה יוקצבו לכם 30 שניות.

שאלה לדוגמא - רמה בינונית

עיפרון : עט

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

עיפרון ועט הם שני חפצים שונים שמשמשים לאותה מטרה, וכך גם כפכפים וסנדלים הם שני חפצים שמשמשים לאותה מטרה.

תשובה א' שגויה: גינה ובית לא משמשים לאותה מטרה, גינה היא מחוץ לבית.

תשובה ב' שגויה: עדי ותכשיט הן מילים נרדפות.

תשובה ד' שגויה: משקפיים ואוזניות לא משמשים לאותה מטרה. עם משקפיים רואים ועם אוזניות שומעים.

 
אם תענו נכון על השאלה, תופיע לפניכם שאלה ברמה גבוהה יותר:

שאלה לדוגמא - רמה גבוהה

מודה: "על לא דבר"

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא תשובה ג'. 

"על לא דבר" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא מודה. מכאן ש-ב' זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא א'.

נבדוק את התשובות המוצעות ונחפש צמד מילים המקיים קשר דומה. 

תשובה א': האם "סליחה" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא מצטער? לא. מי שמצטער הוא זה שאומר "סליחה". התשובה נפסלת.

תשובה ב': האם "לילה טוב" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא נרדם? לא. "לילה טוב" זה משהו שאומרים לאדם אחר לפני שהוא נרדם. גם תשובה זו נפסלת.

תשובה ג': האם "לבריאות" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא מתעטש? כן.

נמשיך לבדוק גם את שאר התשובות.

תשובה ד': האם "כל הכבוד" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא נכשל? לא. "כל הכבוד" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא הצליח, ונכשל זה ההפך מהצליח. גם תשובה זו נפסלת.

תשובה ה': האם "בתיאבון" זה משהו שאומרים לאדם אחר אחרי שהוא שבע? לא. "בתיאבון" אומרים לאדם כאשר הוא מתחיל לאכול, ולא כאשר הוא שבע, וכבר איבד את התיאבון. גם תשובה זו נפסלת.

מכיוון שרק תשובה ג' מקיימת קשר דומה, זו התשובה הנכונה.

 איך מצליחים במבחני הדפ"ר - הטיפים הכי חשובים

 לפני המבחן:

  • מבינים עם מה מתמודדים - כמו שכבר הבנתם, מבחני הדפ"ר שונים מאוד מהמבחנים שאתם מכירים מבית הספר. היכרות מוקדמת עם המבנה הייחודי שלהם, סוגי השאלות והנושאים השונים שהם כוללים, תעזור לכם להגיע בטוחים יותר למבחנים ותגדיל את הסיכויים שלכם להצליח בהם.
  • מתמקדים בתרגול - מבחני הדפ"ר דורשים מיומנויות ספציפיות, כגון מציאת חוקיות בין צורות ובין מילים. הדרך הטובה ביותר לשפר את מיומנויות היא תמיד תרגול ממוקד בנושאים הרלוונטיים. תתפלאו לגלות עד כמה תרגול יעיל יכול לשפר את הביצועים שלכם. 
  • מתנסים במענה בהגבלת זמן - המבחן האדפטיבי מקציב לכל שאלה זמן קבוע למענה. הגבלת הזמן לא צפויה להכביד עליכם בהתחלה, האתגר האמיתי יתחיל כשרמת השאלות תעלה. כדי לענות נכון על השאלות הקשות ולקבל דפ"ר 90-70, תהיו חייבים לענות בזריזות וביעילות. בשביל להצליח לעשות את זה, חשוב שכבר בזמן התרגול תתנסו בהגבלת זמן שמותאמת למבחני הדפ"ר החדשים. 
  • זוכרים שהיום כולם מתכוננים - כולם מתכוננים למבחן עם הלומדה החינמית של צה"ל, ומשום שציון הדפ"ר הוא ציון יחסי - יהיה לכם קשה יותר להתבלט על פני אחרים אם תסתפקו בהכנה הבסיסית שכולם עושים. 

 בזמן המבחן:

  • נחשו כשאתם לא יודעים את התשובה - במבחן הדפ"ר לא מורידים ציון על תשובות לא נכונות, ולכן ממש חבל להשאיר שאלות ללא מענה. גם אם אתם לא בטוחים בתשובה, עדיף שתנחשו.
  • קראו בתשומת לב את ההנחיות - בתחילת כל מבחן מופיע מסך הוראות. קריאת ההוראות לא מוגבלת בזמן, אז אין שום סיבה למהר. קראו אותן בעיון וודאו שאתם מבינים היטב - לא תוכלו לחזור אליהן בזמן המבחן.
  • בדקו את עצמכם - במבחן כל שאלה עומדת בפני עצמה, אין אפשרות לחזור לשאלות קודמות או לצבור זמן משאלה לשאלה. הקפידו לנצל היטב את הזמן שיש לכם, ובדקו את עצמכם גם אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה.

ציון הדפ"ר

כפי שאמרנו, לציון הדפ"ר תהיה השפעה גדולה מאוד על אפשרויות השיבוץ והקידום שלכם - ציון גבוה יאפשר לכם להשתלב בתוכניות ובמסלולים האיכותיים ביותר שייש לצה"ל להציע, ובהמשך הדרך לצאת לקורסים מיוחדים (קורס קצינים ועוד) ולהתקדם לתפקידי פיקוד.      

למעשה, ציון הדפ"ר שתקבלו יתחלק לשניים: ציון כללי שינוע בין 10 ל-90, וציון על כל אחד מפרקי המבחן שינוע בין 1 ל-9. את הציון תקבלו כחודש לאחר הצו הראשון, ותוכלו למצוא אותו באזור האישי שלכם באתר מתגייסים. במקרים מסוימים תוכלו להגיש ערעור על הציון הדפ"ר שקיבלתם, ואם הוא יתקבל, תוכלו לגשת למבחן נוסף. 

← גלו איזה ציון דפ"ר אתם צריכים בשביל התפקיד שאתם מעוניינים בו 

 

שאלות נפוצות

איך מקבלים התאמות במבחני הדפ"ר?

כדי לקבל התאמות במבחני הדפ"ר צריך לשלוח אחד או יותר מהמסמכים הבאים:

 • סיכום ועדת אפיון (ועדת השמה)
 • אבחון דידקטי / פסיכו-דידקטי / פסיכולוגי מלא
 • אבחנת קשב חתומה ע"י גורם מוסמך או מרשם לתרופה להפרעות קשב וריכוז


שימו לב שהמסמכים צריכים להיות עדכניים (מחופשת הקיץ בכיתה ו' ואילך), ברורים, תקינים (כוללים את כל העמודים ואת פרטי הזיהוי המתאימים) וחתומים.

יש כמה דרכים להעביר את המסמכים:

 • להעלות לאזור האישי באתר מתגייסים
 • לצרף לשאלון אימות הנתונים
 • לשלוח למייל meitav@digital.idf.il


כדי לקבל את ההתאמות תצטרכו לקבל אישור זכאות לפני הצו הראשון (לא תתאפשר בדיקה של המסמכים בלשכה עצמה). ההחלטה אם אתם זכאים להתאמות או לא תגיע אליכם בסמס - ואין אפשרות לערער עליה. 

אילו פרקים כולל מבחן הדפ"ר המותאם?

מבחן הדפ"ר המותאם הוא מבחן מקוצר שכולל פרק של אנלוגיות צורניות בלבד. במבחן זה ייבחנו רק מלש"בים שיש להם אבחון ועדת השמה 58. קליק למידע נוסף על התאמות במבחן הדפ"ר.

האם אפשר לגשת למבחן הדפ"ר יותר מפעם אחת?

אתם יכולים להגיש ערעור על מבחן הדפ"ר, בתנאי שהציון שקיבלתם הוא 70 או פחות. נוסף על כך, צריך שיהיה לכם ממוצע 80 במקצועות הריאליים (פיזיקה, כימיה, רובוטיקה, סייבר, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה 5-4 יחידות וכו') או ממוצע 90 ב-3 יחידות מתמטיקה, וממוצע 90 במקצועות ההומניים. 

גם אם אתם לא עומדים בקריטריונים האלה תוכלו להגיש בקשה חריגה בצירוף גיליון ציונים, מכתב אישי והמלצת גורם מחנך. 

דברים שכדאי לדעת בהקשר הזה: 

 • אי אפשר לערער על מבחן הדפ"ר החוזר.
 • הציון הגבוה בין השניים הוא שקובע.
 • גם אם קיבלתם ציון טוב יותר, זה לא מבטיח שתקבלו מיונים חדשים או שיבוץ אחר.
 • אם הבקשה שלכם לא התקבלה, תוכלו להגיש אותה שוב בצירוף המלצה של מנהל או מנהלת בית הספר.

 

למידע חשוב נוסף על ערעור על ציון הדפ"ר

האם רק הדפ"ר קובע מה יהיה התפקיד שאקבל?

הדפ"ר הוא רק אחד מתנאי הסף לקבלה לתפקידים. תנאי סף נוספים יכולים להיות התפלגות הציונים הפסיכוטכניים שלכם, ציוני יום המא"ה, מספר שנות הלימוד, הפרופיל, ההתרשמות מכם בריאיון האישי ועוד. 

מה זה צו ברשת?

צו ברשת הוא שאלון ממוחשב שצריך למלא באזור האישי באתר מתגייסים לפני ההגעה ללשכת הגיוס.

השאלון מחולק לחמישה חלקים:

1. פרטים אישיים

2. פרטים על בני המשפחה

3. פרטי יצירת קשר

4. פרטים על לימודים והשכלה

5. שאלון פיזיולוגי בן 15 שאלות

לא חייבים להשלים את השאלון בפעם אחת - אפשר לשמור את המידע בו ולחזור אליו בזמן אחר. השאלון ננעל סופית חמישה ימים לפני ההגעה ללשכת הגיוס.

 

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.