רגע לפני המבחן - מהם מבחני הדפ"ר?

מבחני הדפ"ר הם מבחנים פסיכוטכניים הנערכים בצו הראשון, ובוחנים כישורים שרלוונטיים לביצוע תפקידים שונים בצה"ל, באמצעות שאלות המחולקות לנושאים הבאים: אנלוגיות מילוליות, הבנת הוראות, אנלוגיות צורניות וחשיבה כמותית (במבחן חשיבה צורנית ייבחנו רק נבחנים במבחן מותאם). המבחנים הם מבחנים אדפטיביים, כלומר כאלו שמתאימים את עצמם לרמה שלכם, והציון שתקבלו בהם - ציון הדפ"ר - ישפיע מאוד על אפשרויות השיבוץ והקידום שלכם בצבא. תיכף נרחיב בשני הנושאים האלה, אבל רגע לפני הכנו לכם דוגמאות והסברים למה שמצפה לכם במבחנים. מוכנים?  

מבחני דפ"ר - שאלות לדוגמא

 מבחן אנלוגיות צורניות

בשאלות מסוג אנלוגיה צורנית יופיעו לפניכם שלוש צורות, שבין שתיים מהן מתקיים קשר מסוים. עליכם למצוא, מתוך התשובות, את הצורה שמקיימת את אותו הקשר עם הצורה השלישית. בפרק זה יוקצבו לכם 40 שניות לפתרון כל שאלה. 

שאלה לדוגמא

לפניכם שתי צורות שיש ביניהן קשר מסוים, 1 ו-2. עליכם למצוא תשובה שיש בה צורה המקיימת את אותו הקשר עם הצורה השלישית.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר: 

אפשר לראות בדוגמה שבמעבר מהצורה הראשונה 1 לשנייה 2 חלו שני שינויים:

 1. הצורה החיצונית והפנימית החליפו צבעים.
 2. הצורה הפנימית הסתובבה ב-180 מעלות.

בצורה השלישית, הצורה הפנימית היא מעגל, כך שאין חשיבות לסעיף השני. לכן נחפש צורה שבה הצבעים הפוכים מהצבעים בצורה השלישית. 

אם כן, הצורה המתאימה תהיה מעגל קטן שחור שמוקף במעגל לבן.

 מבחן כמותי

במבחן זה תיבחנו בנושאים בסיסיים במתמטיקה, למשל אחוזים, ממוצעים, בעיות דרך והספק, יחסים, הסתברות, גיאומטריה, הסקה מתרשים ועוד. לכל שאלה בפרק זה תוקצב לכם דקה וחצי. 

שאלה לדוגמא

המנצח בתוכנית "לרדת בגדול 4" שקל בתחילת התוכנית 200 ק"ג ובמהלכה הפחית ממשקלו 45%. ידוע כי משקלו של מי שמנצח בתוכנית "לרדת בגדול" עולה פי שניים לאחר התוכנית.
מה יהיה משקלו של המנצח בתוכנית לאחר שמשקלו יוכפל? 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה


פתרון והסבר:

אנחנו יודעים שהמנצח בתוכנית הוריד 45% ממשקלו, ולכן נחשב כמה הם 45% מ-200. לשם כך ניעזר בטבלה הבאה:

שאלות דפר לדוגמא

כשאנו נעזרים בטבלה, עלינו לכפול את המספרים שבאלכסון זה לזה (45 × 200), ולחלק את התוצאה במספר הנותר (45):

100 ÷ (45 × 200)

נצמצם ב-100 ונקבל:
90 = 45 × 2

כלומר, המנצח הוריד 90 ק"ג ממשקלו:
110 = 90 − 200

משקל המנצח לאחר הירידה היה 110 ק"ג.
ידוע שמשקלו של כל מי שמנצח בתוכנית מוכפל, ולכן נכפיל את התוצאה ב-2:

220 = 2 × 110

כך נגלה שמשקלו לאחר התוכנית הוא 220 ק"ג.

מבחן אנלוגיות מילוליות 

בשאלות מסוג אנלוגיות מילוליות יופיעו לפניכם שתי מילים אשר מקיימות ביניהן קשר לוגי מסוים. עליכם לבחור בתשובה שבה מופיעות שתי מילים אשר מקיימות ביניהן קשר לוגי דומה. לפתרון כל שאלה בחלק זה יוקצבו לכם 30 שניות.

שאלה לדוגמא

עיפרון : עט

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

עיפרון ועט הם שני חפצים שונים שמשמשים לאותה מטרה, וכך גם כפכפים וסנדלים הם שני חפצים שמשמשים לאותה מטרה.

תשובה (1) שגויה: גינה ובית לא משמשים לאותה מטרה, גינה יכולה להיות מחוץ לבית.

תשובה (2) שגויה: עדי ותכשיט הן מילים נרדפות.

תשובה (4) שגויה: משקפיים ואוזניות לא משמשים לאותה מטרה. עם משקפיים רואים ועם אוזניות שומעים.

מבחן הוראות 

במבחן זה תקבלו הוראות שמנוסחות באופן מעט מבלבל ומטעה. לפתרון כל שאלה בפרק זה תוקצב לכם דקה ו-15 שניות. 

שאלה לדוגמא 

אם המכפלה של 12 ו-7 קטנה מהמכפלה של 36 ו-2, יש לסמן כתשובה את המכפלה. אם לא – יש לסמן בתשובה את הפרש המכפלות.

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

מכפלה היא התוצאה המתקבלת מהכפלת שני מספרים.

84 = 7 × 12 

72 = 2 × 36 


84 גדול מ-72, ולכן צריך לבחור בתשובה שבה יש את ההפרש בין המכפלות:

12 = 72 − 84

ההפרש בין המכפלות הוא 12.

מבחן חשיבה צורנית

את מבחן חשיבה צורנית יפגשו רק מלש"בים שייבחנו ב"מבחן מותאם". מבחן זה כולל שני תחומים בלבד: חשיבה צורנית ואנלוגיות צורניות.

במבחנים אלו יופיעו לפניכם מספר צורות אשר מקיימות חוקיות מסוימת. עליכם למצוא את החוקיות, ובהתאם להשלים מתוך התשובות את הצורה החסרה. לכל שאלה בפרק זה יוקצבו 40 שניות. 

שאלה לדוגמא

 

 

תשובה נכונה
תשובה לא נכונה

 

פתרון והסבר:

אפשר להסתכל על החוקיות כך: בכל שורה נדמיין ששמים את האיבר האמצעי ואת האיבר השמאלי זה על זה, והחלקים החופפים נעלמים. במילים אחרות, הצורה הימנית בכל שורה מורכבת מהחלקים שאינם מופיעים בשתי הצורות האחרות.

 רוצים לפתור עוד שאלות בהגבלת זמן כמו במבחן?


מבחן אדפטיבי - קשה זה טוב

מבחן הדפ"ר הוא מבחן אדפטיבי. זה אומר שבשונה ממבחן רגיל, שבו השאלות זהות ולא משתנות מנבחן לנבחן, המבחן "לומד אתכם" תוך כדי המענה שלכם, ומתאים את השאלות לרמה שלכם. השאלות הראשונות שתקבלו במבחן אדפטיבי הן שאלות ברמה בינונית, ואם תענו עליהן נכון, תקבלו שאלות בדרגת קושי גבוהה. אם לא - השאלות הבאות יהיו קלות יותר. רמת הקושי של השאלות היא גם זו שתקבע את הציון שלכם, אז במקרה הזה, למרות שקשה להאמין, אם אתם רוצים ציון דפ"ר גבוה, אתם צריכים לקוות למבחן קשה 

איך הציונים במבחני הדפ"ר ישפיעו על השירות שלכם?

כמו שכבר ראיתם, מבחן הדפ"ר מחולק לפרקים שונים. בכל אחד מהפרקים תקבלו ציון בסולם של 1 עד 9, והשקלול של כולם יהיה

ציון הדפ"ר

ציון הדפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני) הוא ציון שנקבע במבחנים הפסיכוטכניים (מבחני הדפ"ר) שנערכים בצו הראשון. הציון ילווה אתכם לאורך כל השירות שלכם, ובשילוב עם נתונים נוספים, כגון הפרופיל שלכם וציון ההתרשמות בריאיון האישי, הוא ישפיע על אפשרויות השיבוץ שלכם, וגם על אפשרויות הקידום שייפתחו לפניכם במהלך השירות (קצונה, פיקוד וכדומה). 

שלכם. חשוב שתדעו שציוני הדפ"ר נעים בסולם של 10 עד 90 - אבל במספרים עגולים בלבד (כלומר, 60 או 70 אבל לא 72). 

השיבוץ לתפקידים מסוימים בצה"ל תלוי בציון הדפ"ר שלכם ולפעמים גם בציון בפרק מסוים מתוכו. לדוגמה, שיבוץ בתפקידים טכנולוגיים דורש דפ"ר 80 ומעלה וציון 7 ומעלה במבחן חשיבה כמותית. גם אפשרויות הקידום שלכם במהלך השירות מושפעות מציון הדפ"ר - יציאה לקצונה למשל מותנית בדפ"ר 60 לפחות.


טיפים למבחני הדפ״ר

המבחנים הפסיכוטכניים בצו הראשון כוללים לא מעט אתגרים, למשל שאלות מסוגים לא מוכרים, תרגילים שאולי כבר שכחתם איך פותרים והגבלת זמן קשוחה. קבלו כמה טיפים שיעזרו לכם להתמודד איתם:

איך מגיעים מוכנים למבחני הדפ"ר?

 מבינים עם מה מתמודדים - הפתעות הן דבר טוב ויפה, אבל לא כשמדובר במבחני הדפ"ר. מבחני הדפ"ר שונים מאוד מהמבחנים שאתם מכירים מבית הספר, והיכרות מוקדמת עם המבנה הייחודי שלהם, עם סוגי השאלות ועם הנושאים השונים שהם כוללים, תעזור לכם להגיע רגועים יותר למבחנים ותגדיל את הסיכויים שלכם להצליח בהם.

מתרגלים כמו שצריך - מבחני הדפ"ר דורשים מיומנויות ספציפיות, שלאו דווקא משמשות אתכם בלימודים בבית הספר, כגון מציאת חוקיות בין צורות ובין מילים. לכן, אם אתם רוצים להוציא ציון גבוה אתם צריכים לשפר את המיומנויות הדרושות, וכדי לעשות את זה - אין ברירה אלא לתרגל.

מתנסים בעבודה בהגבלת זמן - בכל אחד מהפרקים במבחן אדפטיבי מוקצב לכל שאלה זמן קבוע. הגבלת הזמן לא צפויה להכביד עליכם יותר מדי בשאלות הקלות, אבל האתגר האמיתי יתחיל כשרמת השאלות תעלה. כדי שתצליחו להתמודד עם השאלות הקשות שאתם צריכים לענות עליהן נכון כדי לקבל דפ"ר 90-70, תהיו חייבים לעבוד בזריזות וביעילות, ולכן חשוב שכבר בזמן התרגול תתנסו בעבודה בהגבלת זמן שמותאמת למבחני הדפ"ר החדשים. 

זוכרים שהיום כולם מתכוננים - הלומדה שצה"ל מעניק לכל מלש"ב ומלש"בית שינתה את כללי המשחק: עכשיו כולם מתכוננים למבחני הדפ"ר, ומשום שציון הדפ"ר הוא ציון יחסי, יהיה לכם קשה יותר להתבלט על פני אחרים אם תסתפקו רק בלומדה שיש לכולם. כדי להצליח להשיג ציון גבוה במבחן הדפ"ר, שהוא כאמור מבחן אדפטיבי, אתם חייבים להגיע לשאלות הקשות ביותר, וכמובן גם לענות עליהן נכון.

איך להימנע מטעויות נפוצות במבחנים?

לנחש כשלא יודעים - במבחנים הפסיכוטכניים לא מורידים ציון על תשובות לא נכונות, ולכן ממש חבל להשאיר שאלות ללא מענה. גם אם אתם לא בטוחים בתשובה, עדיף שתנחשו.

לקרוא בתשומת לב את ההנחיות - בתחילת כל מבחן מופיע מסך הוראות. קריאת ההוראות לא מוגבלת בזמן, אז אין לכם שום סיבה למהר. קראו אותן בעיון וודאו שאתם מבינים אותן כמו שצריך - לא תוכלו לחזור אליהן בזמן המבחן.

לבדוק את עצמכם - במבחן כל שאלה עומדת בפני עצמה - אין אפשרות לחזור לשאלות קודמות או לצבור זמן משאלה לשאלה. לכן, אל תמהרו לענות; הקפידו לנצל את כל הזמן שיש לכם, ובדקו את עצמכם גם אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה.


בהצלחה!

 

אחרי הדיבורים מגיע שלב המעשים. מוכנים להתחיל בהכנה שלכם?


שאלות נפוצות

איך מקבלים התאמות במבחני הדפ"ר?

כדי לקבל התאמות במבחני הדפ"ר צריך לשלוח אחד או יותר מהמסמכים הבאים:

 • סיכום ועדת אפיון (ועדת השמה)
 • אבחון דידקטי / פסיכו-דידקטי / פסיכולוגי מלא
 • אבחנת קשב חתומה ע"י גורם מוסמך או מרשם לתרופה להפרעות קשב וריכוז


שימו לב שהמסמכים צריכים להיות עדכניים (מחופשת הקיץ בכיתה ו' ואילך), ברורים, תקינים (כוללים את כל העמודים ואת פרטי הזיהוי המתאימים) וחתומים.

יש כמה דרכים להעביר את המסמכים:

 • להעלות לאזור האישי באתר מתגייסים
 • לצרף לשאלון אימות הנתונים
 • לשלוח למייל meitav@digital.idf.il


כדי לקבל את ההתאמות תצטרכו לקבל אישור זכאות לפני הצו הראשון (לא תתאפשר בדיקה של המסמכים בלשכה עצמה). ההחלטה אם אתם זכאים להתאמות או לא תגיע אליכם בסמס - ואין אפשרות לערער עליה. 

אילו פרקים כולל מבחן הדפ"ר המותאם?

מלש"בים שייבחנו ב"מבחן מותאם" (אחת ההתאמות שאפשר לקבל בצו הראשון), ייגשו למבחני דפ"ר שמורכבים משני תחומים בלבד: מבחן אנלוגיות צורניות ומבחן חשיבה צורנית.

האם אפשר לגשת למבחן הדפ"ר יותר מפעם אחת?

אתם יכולים להגיש ערעור על מבחן הדפ"ר, בתנאי שהציון שקיבלתם הוא 70 או פחות. נוסף על כך, צריך שיהיה לכם ממוצע 80 במקצועות הריאליים (פיזיקה, כימיה, רובוטיקה, סייבר, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה 5-4 יחידות וכו') או ממוצע 90 ב-3 יחידות מתמטיקה, וממוצע 90 במקצועות ההומניים. 

גם אם אתם לא עומדים בקריטריונים האלה תוכלו להגיש בקשה חריגה בצירוף גיליון ציונים, מכתב אישי והמלצת גורם מחנך. 

דברים שכדאי לדעת בהקשר הזה: 

 • אי אפשר לערער על מבחן הדפ"ר החוזר.
 • הציון הגבוה בין השניים הוא שקובע.
 • גם אם קיבלתם ציון טוב יותר, זה לא מבטיח שתקבלו מיונים חדשים או שיבוץ אחר.
 • אם הבקשה שלכם לא התקבלה, תוכלו להגיש אותה שוב בצירוף המלצה של מנהל או מנהלת בית הספר.

 

למידע חשוב נוסף על ערעור על ציון הדפ"ר

האם רק הדפ"ר קובע מה יהיה התפקיד שאקבל?

הדפ"ר הוא רק אחד מתנאי הסף לקבלה לתפקידים. תנאי סף נוספים יכולים להיות התפלגות הציונים הפסיכוטכניים שלכם, ציוני יום המא"ה, מספר שנות הלימוד, הפרופיל, ההתרשמות מכם בריאיון האישי ועוד. 

מה זה צו ברשת?

צו ברשת הוא שאלון ממוחשב שצריך למלא באזור האישי באתר מתגייסים לפני ההגעה ללשכת הגיוס.

השאלון מחולק לחמישה חלקים:

1. פרטים אישיים

2. פרטים על בני המשפחה

3. פרטי יצירת קשר

4. פרטים על לימודים והשכלה

5. שאלון פיזיולוגי בן 15 שאלות

לא חייבים להשלים את השאלון בפעם אחת - אפשר לשמור את המידע בו ולחזור אליו בזמן אחר. השאלון ננעל סופית חמישה ימים לפני ההגעה ללשכת הגיוס.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
תודה שפנית אלינו!
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.