מסלול הקבלה לכיתות מחוננים ולתוכניות למצטיינים

בחינוך היסודי

הקבלה לכיתות המחוננים ולתוכניות המצטיינים בחינוך היסודי מותנית במעבר של שני מבחני איתור ארציים שעורך מכון קרני

מבחן שלב א' - מבחן זה נערך על פי רוב בכיתה ב', ולכל המאוחר בכיתה ג'. על פי רוב נערך המבחן בחודשים אוקטובר-נובמבר, והוא מתקיים בבית הספר במהלך שעות הלימודים. הודעה על המועד המדויק של המבחן תישלח אליכם ההורים כשבועיים לפני המבחן. את המבחן יעבירו המורים, והם גם אלו שיבדקו אותו. תוצאות המבחן יישלחו אליכם כשבועיים או שלושה לאחר מועד המבחן.

מבחן שלב ב' - מבחן זה מיועד ל-15% מכלל התלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים ביותר בשלב א'. המבחן נערך בחודשים ינואר-מרץ במרכזי בחינה בקרבת מקום מגוריכם, וזימון אליו יישלח אליכם כשבועיים מראש. מבין כלל הנבחנים בשלב זה, 1.5%-3% מהתלמידים שיוציאו את הציונים הגבוהים ביותר יתקבלו לכיתות המחוננים ולמרכזי ההעשרה למחוננים. 5% נוספים יתקבלו לתוכניות המצטיינים.

המבחנים כוללים שאלות בתחומים המילולי, הכמותי והצורני. רמת השאלות בהם גבוהה מזו שהילדים מורגלים בה, וגם הנושאים שבהם לא תמיד חופפים את אלו שנלמדים בבית הספר. אתגרים נוספים שמזומנים לילדים הם עבודה בהגבלת זמן והתמודדות עם שאלות אמריקאיות.     

בחינוך העל-יסודי

נוסף על תוכניות המחוננים והמצטיינים המיועדות לתלמידי בית הספר היסודי, קיימות כיתות מחוננים ותוכניות למצטיינים המיועדות לתלמידי כיתות ז'-י'. כדי להתקבל אליהן, על ילדיכם יהיה לעבור מבחן קבלה הנערך מטעם מכון קרני בשנת הלימודים הקודמת לשנה שבה ירצה להשתלב בתוכניות.

ההשתתפות במבחני המחוננים של כיתות ו'-ט' מותנית בהרשמה בעלות של 200 ש"ח באתר של מכון קרני. ההרשמה נפתחת לרוב בחודש אוקטובר ומסתיימת בחודש דצמבר, והמבחנים עצמם נערכים במספר מועדים בחודשים ינואר-מרץ, במספר מרכזי בחינה בארץ.

במהלך חודשים מרץ-מאי, נשלחות הודעות לכל ההורים לגבי תוצאות המבחן. לפי הנתונים של משרד החינוך 1.5%-3% מהתלמידים שניגשו למבחן יעברו, ויוכלו להשתתף במרכזי העשרה למחוננים או להירשם לכיתות מחוננים. ראוי לציין כי אלו המעוניינים ללמוד בכיתות מחוננים יידרשו לעבור גם ריאיון אישי הנערך על ידי סגל בית הספר והמנהל או המנהלת שלו.

כמו כן, 5 אחוזים נוספים מהתלמידים, כאלו שציונם נמצא בטווח שבין 3%-8% העליונים, יתקבלו לתוכניות המצטיינים.

 

אל תבזבזו זמן, התחילו להתכונן כבר עכשיו


תוכניות ההעשרה וכיתות המחוננים

סוגי תוכניות המחוננים

תוכניות המחוננים מתחלקות לשני סוגים עיקריים - מרכזי העשרה וכיתות מחוננים.

  1. כיתות מחוננים: יש מספר בתי ספר יסודיים בארץ שבהם יש כיתה מיוחדת המיועדת למחוננים. התלמידים המתקבלים לכיתות המחוננים לומדים בהן בכל ימות השבוע, כך שהלימודים בכיתת המחוננים מחליפים את הלימודים בכיתה רגילה. במקומות מסוימים קיימות כיתות מחוננים גם בחטיבות הביניים ובתיכונים, אך הקבלה אליהן מותנית בהליך סינון נוסף. בוגרי כיתות מחוננים (ביסודי) המעוניינים ללמוד בכיתות מחוננים בחינוך העל-יסודי מתקבלים על סמך ריאיון אישי ומקום פנוי. אולם תלמידים אחרים, ובהם תלמידים שלמדו במרכזי מחוננים, נדרשים לעבור בנוסף מבחן מטעם האגף למחוננים ומצטיינים, הנערך על ידי מכון קרני.
  2. מרכזי העשרה למחוננים: תוכנית הלימודים במרכזי המחוננים כוללת שיעורים במקצועות שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הרגילה בבתי הספר כגון אומנות, מדעים מדויקים, לוגיקה, פסיכולוגיה ועוד. לכל בית ספר בארץ משויך מרכז מחוננים, ואליו מופנים התלמידים המתאימים. תלמידים שמשתתפים במסגרת של מרכז מחוננים לומדים במשך רוב השבוע בבית הספר כרגיל, וביום אחד (משתנה ממרכז למרכז) במרכז ההעשרה במקום בבית הספר הקבוע (יום שליפה). יש לציין כי בית ספר רגיל חייב לאפשר לתלמידים שאותרו כמחוננים ללמוד במרכז המחוננים אם הם מעוניינים בכך, אך באחריותם של התלמידים להשלים את חומרי הלימוד שהחסירו.

תוכניות העשרה לתלמידים מצטיינים

תלמידים מאותרים שהישגיהם במבחני האיתור נכללים ב-5% הנוספים, כלומר בטווח שבין 3%-8% מהציונים הגבוהים ביותר, מופנים לתוכניות העשרה למצטיינים. תוכניות ההעשרה פועלות במרכזי מחוננים פעם בשבוע לאחר שעות הלימודים, והן כוללות שני קורסים מתחומי ידע שונים אשר אינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמלית.


שאלות נפוצות

האם קיימות כיתות מחוננים עבור כיתה א'?

לא. בחינוך היסודי המיונים לכיתות המחוננים ולמרכזי המחוננים נערכים בכיתה ב' או בכיתה ג' בהתאם למגזר שאליו שייך בית הספר. בבתי ספר דוברי עברית המיונים נערכים בכיתה ב', ובבתי ספר דוברי ערבית המיונים נערכים בכיתה ג'.

תוכניות ההעשרה וכיתות המחוננים מתחילות לפעול בשנה העוקבת לשנה שבה נערכו במיונים, כלומר בכיתה ג' או בכיתה ד'.

מה ההבדל בין מחוננים למצטיינים?

לאחר מבחני המחוננים, האגף למחוננים ומצטיינים שולח הודעות להורים בדבר זכאותם או אי זכאותם של התלמידים להשתתף בתוכניות השונות.

החלוקה בין תלמידים מחוננים ומצטיינים בישראל היא חלוקה סטטיסטית:  כ-1.5%-3% מן התלמידים מכלל האוכלוסייה בשכבת הגיל הרלוונטית, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר במבחן לאיתור מחוננים, יוגדרו כמחוננים. 5% נוספים (כלומר אחוזון 8-3), שקיבלו את ההישגים הגבוהים ביותר אך לא עברו את הסף הנקבע לתוכניות למחוננים, יוגדרו כמצטיינים.

איפה יש כיתות מחוננים ומרכזי מחוננים ומצטיינים?

בקישורים מטה תוכלו למצוא רשימה של כל כיתות המחוננים ומרכזי המחוננים והמצטיינים ברחבי הארץ:

לרשימת כיתות המחוננים 

לרשימת מרכזי המחוננים (ימי שליפה)

לרשימת מרכזי המחוננים שכוללים פעילות למצטיינים

האם ניתן להירשם לכל אחד מבתי הספר והמרכזים ברשימה?

כיתות מחוננים - באזורים שבהם קיימות כיתות מחוננים, התלמידים המאותרים יופנו לכיתות הנמצאות באזורם, ללא אפשרות בחירה. רק במקרים של הרשמה לפנימיות המפעילות כיתות מחוננים על-אזוריות, יתאפשר להירשם לפנימייה שאינה פועלת באזור המגורים. באזורים שבהם לא קיימות כיתות מחוננים, התלמידים יוכלו לבחור את הכיתה שבה ילמדו מבין אלו הקרובות ביותר למקום מגוריהם, ולהירשם אליהן על בסיס מקום פנוי.

מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים - תלמידים מחוננים ומצטיינים יכולים לבחור ללמוד בתוכניות העשרה מקרב אלו הפועלות בקרבת מקום מגוריהם. במקרים שבהם לא קיימות תוכניות כאלו באזורם, התלמידים יוכלו לפנות למרכזי העשרה הפועלים ביישובים סמוכים ולהירשם לתוכניות על בסיס מקום פנוי.

איך ניתן להשיג את מכון קרני?

שירות הלקוחות של מכון קרני פועל בימים א'-ה' בשעות 14:00-09:00. ניתן להשיג אותם בטלפון 09-7486049 או במייל info@karni.co.il.

בנוסף, ניתן להירשם למבחני המחוננים של כיתות ו'-ט' באתר של מכון קרני.

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.