מהו יום המא"ה?

יום המא''ה (מיון, איתור, התאמה) הוא יום מיונים המיועד לבנות שעברו צו ראשון, ונקבע להן פרופיל 45 ומעלה וציון סימול עברית 6 ומעלה. במהלך היום נבחנים יכולות וכישורים ספציפיים, ותכליתו היא לספק היכרות מעמיקה יותר עם המועמדות לשירות, אשר תוביל לשיבוץ מיטבי שלהן - כזה שהולם הן את צורכי הצבא והן את הכישורים והיכולות שלהן. 

היכן מתקיים יום המיון וכמה זמן הוא נמשך? 

משבר הקורונה חייב את צה"ל לערוך כמה שינויים משמעותיים ביום המא"ה, ואחד העיקריים שבהם הוא המיקום שבו מתקיים יום המיונים. מהמידע שברשותנו עולה כי עתה כל תחנות המיון נערכות באופן מקוון (זום), ולא במכוני אדם מילא, כפי שהיה נהוג טרם המשבר. שינוי מהותי זה גרר אחריו כמה התאמות נוספות, שעליהן תוכלו לקרוא בסעיף התחנות ביום המא"ה

מה כולל יום המיונים?

במהלך היום תעברו ב-4 תחנות (במקום ב-6, כפי שהיה לפני משבר הקורונה), ובכל אחת מהן יהיה עליכן לבצע משימות. מטרת המשימות והמבחנים היא לבדוק כישורים, יכולות ותכונות הנחוצים לתפקידי פיקוד, הדרכה, ניהול ועוד. בהמשך העמוד תוכלו למצוא מידע מפורט על כל אחת מן התחנות והמשימות, וכן לקבל טיפים חשובים.  

שימו לב!

על פי רוב, לא ייפתח שאלון העדפות (מנילה) למי שלא תגיע ליום המא"ה. במקרה זה, המלש"בית תשובץ על פי צורכי הצבא.

היערכו לכל תחנות יום המא"ה והגיעו מלאות ביטחון.


התחנות ביום המא"ה 

תחנה 1: הדרכה

לפני משבר הקורונה כללה תחנת ההדרכה שתי משימות - הרצאה בנושא חופשי, שכללה גם הפעלה של הנבחנות האחרות, והרצאה בנושא נבחר מתוך רשימת נושאים מוגדרת. 

כעת, כשמבחני המיון נערכים באופן מקוון דרך הזום, חל שינוי בתחנת ההדרכה והיא כוללת משימה אחת בלבד - הרצאה בנושא נבחר מתוך רשימת נושאים.

לצורך ביצוע המשימה יהיה עליכן לבחור נושא אחד מתוך רשימה של נושאים, שתימסר לכן על ידי הבוחנת בעת שיחת הזום. לאחר שתבחרו בנושא, יעמדו לרשותכן כמה דקות להתכונן להרצאה, ולאחריהן תתבקשו לקיים את ההרצאה לפני הנבחנות האחרות והבוחנת. 

טיפים לתחנת ההדרכה

  • זכרו שמטרת ההדרכה אינה לבדוק את הידע שלכן, אלא את האופן שבו אתן מתמודדות עם מידע חדש ומציגות אותו.
  • כתבו לעצמכן את המבנה הכללי של ההרצאה וציינו את הנקודות שבהן תרצו להתמקד. חשוב שתזכרו שאין צורך להעביר את כל המידע שניתן לכן, ועדיף להתמקד במספר מצומצם של נקודות ולהקפיד להעביר אותן בצורה מסודרת, ברורה ונעימה.  
  • אל תאפשרו להפרעות או לשאלות, שעלולות לצוץ בזמן ההרצאה, להסיח את דעתכן או להסיט אתכן מהקו שקבעתן לעצמכן. שמרו על קור רוח, הבהירו שבסוף ההרצאה יוקדש זמן למענה על שאלות והמשיכו בהדרכה. 
  • דברו בקול רם, שמרו על עמידה זקופה וודאו שהידיים שלכן אינן בכיסים. השתדלו לשמור על קשר עין עם הקהל והימנעו מהקראה מהדף (אפשר להיעזר בדף לצורך מעקב אחר ההתקדמות שלכם בהרצאה, אך לא מומלץ להקריא ממנו).

תחנה 2: מבחנים פסיכוטכניים 

המבחנים הפסיכוטכניים נועדו לבחון יכולות וכישורים שונים, כגון יכולת ניתוח, מהירות ורמת קשב וריכוז, והם כוללים ניתוח גרפים וטבלאות, מבחן קשב וריכוז, מבחן הפעלת מכרה נפט, חיבור צורות תלת-ממד ועוד. גם הם, כמו שאר המבחנים ביום המא"ה, נערכים עתה באופן מקוון, באמצעות המחשב הביתי. 

שימו לב ♡

לאחרונה עודכן הרכב המבחנים הפסיכוטכניים וכעת הם כוללים גם מבחן תכנון אסטרטגי.

מבחן התכנון האסטרטגי מועבר במתכונת של משחק Rush Hour ומטרתו היא לחלץ עצם מסוים מתוך אזור עמוס בחפצים שונים. 

 

שאלות לדוגמא - מבחנים פסיכוטכניים 

שאלות הסקה מתרשים לדוגמא

שאלה 1

לפניכן טבלה המציגה את נתוני הצריכה המשפחתית הממוצעת במשק הישראלי בחודש ינואר בשנים 2008 ו-2010:

שאלת הסקה מתרשים 1 מתוך מבחן יום המאה לדוגמא

בינואר 2008 ההוצאה הממוצעת של משפחה על צריכת מזון הייתה 1,000 שקלים. ידוע כי בין שנת 2008 לשנת 2010 ההוצאות על מזון עלו ב-20%. 

מה היה סך הצריכה המשפחתית בינואר 2010 בשקלים? 

 1. 1,200
 2. 2,400
 3. 5,000
 4. 6,000
 5. אי אפשר לדעת

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

אנו נשאלים על צריכת מזון, לכן נתמקד בטבלה בשורות ובעמודות הרלוונטיות:

סימון שורה 1 בתרשים 1 כחלק מפתרון שאלת הסקה מתרשים במבחן לדוגמא של יום המאה

כדי לענות על השאלה ולמצוא את סך הצריכה המשפחתית בשנת 2010, נמצא תחילה את סך צריכת המזון ב-2010, ומשם נגיע לסך הצריכה הכללית.

ידוע לנו כי בינואר 2008 ההוצאה המשפחתית על מזון הייתה 1,000 שקלים. כמו כן, נתון כי עד 2010 היא עלתה ב-20%.

נציב זאת בטבלת אחוזים:

אחוז מספר
100% 1,000
120% ?

נכפול בערך משולש, כלומר את המחיר של הצריכה השנתית נכפול באחוז העלייה חלקי האחוז לפני העלייה.

1000 כפול 120 חלקי 100 - חלק מפתרון שאלת הסקה מתרשים במבחן לדוגמא של יום המאה

כלומר, ההוצאה המשפחתית על מזון בינואר 2010 הייתה 1,200 שקלים.

הוצאה זאת על פי נתוני הטבלה מהווה 20% מסך הצריכה המשפחתית בחודש ינואר 2010. 20% הם חמישית כלומר סך ההוצאה המשפחתית גדולה פי 5 ושווה ל-

1200 כפול 5 - חלק נוסף בפתרון שאלת הסקה מתרשים מתוך מבחן לדוגמא של יום המאה

לפיכך התשובה הנכונה היא (4).

 

שאלה 2

לפניכן גרף המציג נתונים המתייחסים לציונים בבחינה בתנ"ך בשלושה מועדים שונים:

שאלת הסקה מתרשים 2 מתוך מבחן לדוגמא של יום המאה

עוזר ההוראה טוען כי מספר התלמידים שעברו את מועד א' גבוה ממספר התלמידים שעברו את מועד ג'. 

האם הוא צודק?

 1. כן
 2. לא
 3. מספר שווה של תלמידים עבר את שני המועדים
 4. בלי לדעת כמה תלמידים ניגשו למועד א' לא ניתן לחשב
 5. בלי לדעת כמה תלמידים עברו את מועד ב' לא ניתן לחשב

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

אפשר לראות כי 60% ממספר האנשים שניגשו למועד א' עברו את מועד א' (העמודה האדומה במועד א').

אפשר לראות ש50% ממספר האנשים שניגשו למועד א' ניגשו למועד ג' (העמודה הכחולה במועד ג').

כלומר – מספר התלמידים שניגשו למועד ג' קטן ממספר התלמידים שעברו את מועד א'. 

אפילו אם כל מי שניגש למועד ג' היה עובר אותו (ובפועל עברו רק 80%), עדיין מספר העוברים במועד א' גבוה ממספר העוברים במועד ג'. ולכן עוזר ההוראה צודק, והתשובה הנכונה היא א' – כן.

דוגמה מספרית להמחשה:

נניח שניגשו 100 אנשים למועד א'. אם כך, 60 אנשים עברו אותו בהצלחה (לפי הנתונים, 60% עברו).

אם ניגשו 100 אנשים למועד א', אז רק 50 אנשים ניגשו למועד ג'. 

כלומר, אפשר לדעת כי יותר אנשים עברו את מועד א' מאשר את מועד ג'.

 

שאלה 3

לפניכן גרף המתאר את תפוקת פירות ההדר בישראל בשנים 1988-1983:

שאלת הסקה מתרשים 3 מתוך מבחן לדוגמא של יום המאה

מה היחס בין תפוקת התפוזים לתפוקת הלימונים בשנת 1984?

 1. 2 : 1
 2. 1 : 2
 3. 3 : 1
 4. תפוקת התפוזים ותפוקת הלימונים היו זהות

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

אנו נשאלים על תפוקת התפוזים ועל תפוקת הלימונים בשנת 1984.

לכן, נתמקד בגרף בחלק המייצג שנה זו בלבד ונחלץ את הנתונים הרלוונטיים לנו:

סימון שנת 1984 בתרשים 3 כחלק מהסבר שאלת הסקה מתרשים במבחן לדוגמא של יום המאה

אפשר להבחין כי תפוקת התפוזים היא 10 טונות (העקומה הירוקה) וכי תפוקת התפוזים והלימונים יחד היא 20 טונות (העקומה האדומה). 

מכך נובע כי תפוקת הלימונים בלבד היא 10 טונות.

תפוקת הלימונים = תפוקת התפוזים – תפוקת התפוזים והלימונים יחד

10 = 10 - 20

מצאנו כי בשנת 1984 תפוקת הלימונים ותפוקת התפוזים היו זהות ועמדו על 10 טונות כל אחת. לפיכך, התשובה הנכונה היא (4).

שאלות צורניות לדוגמא

שאלה 4

מצאו את הצורה שתתקבל בחיבור הצורות.

שאלת צורות 1 העוסקת בחיבור צורות מתוך מבחן לדוגמא של יום המאה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

נבחן את התשובות:

 • תשובה (1) אינה נכונה כיוון שחסרות הנקודות המופיעות בחיצים הנתונים בשאלה.
 • תשובה (2) לא נכונה כיוון ששתי הנקודות מופיעות בראשי החיצים, בעוד בשאלה מופיעות הנקודות בראש חץ אחד ובבסיס השני.
 • תשובה (3) אינה נכונה כיוון ששתי הנקודות נמצאות בבסיסי החיצים.
 • בתשובה (4) מופיעים שני החיצים ללא קו מפריד, הנקודות נמצאות בראש חץ אחד ובתחתית השני ולכן זוהי התשובה הנכונה.

 

שאלה 5

מצאו את הצורה שתתקבל בחיבור הצורות.

שאלת צורות 2 בנושא חיבור צורות מתוך מבחן יום המאה לדוגמא

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

על מנת לפתור את השאלה נבחר להשוות את מספר הריבועים בצורות שחיברנו (16=8+8) למספר הריבועים באפשרויות התשובה. התשובה הנכונה תכיל את אותו מספר ריבועים. חשוב לשים לב גם לקיום ומיקום הנקודה.

נסקור את אפשרויות התשובה:

 • תשובה (4) – מכילה 13 ריבועים. 9 ריבועים שייכים לצורה האנכית ו-5 בלבד שייכים לצורה האופקית.
 • תשובה (3) – חסר רווח באמצע, קיים שם ריבוע ועליו נקודה שלא הייתה קיימת בצורות הנתונות.
 • תשובה (2) – מכילה 16 ריבועים. השורה הראשונה של הריבוע המאונך מוסתרת מאחורי הריבוע האופקי. זו התשובה הנכונה.
 • תשובה (1) – מכילה 9 ריבועים בלבד (וגם אין רווח באמצע).

חיבור צורות לצורה אחת מתוך הסבר של שאלת צורות לדוגמא במבחן יום המאה

 

שאלה 6

מצאו את הצורה שתתקבל בחיבור הצורות על פי הסימון המתאים.

שאלת צורות 3 כחלק ממבחן יום המאה לדוגמא

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

שימו לב שכאשר נחבר את החלקים על פי הסימון המצוייר תתקבל הצורה הבאה:

חיבור צורות לפי סימון כחלק מהסבר לפתרון שאלת צורות במבחן יום המאה לדוגמא

שפרו את סיכוייכן להצליח במבחנים הפסיכוטכניים.

תחנה 3: עבודה בצוות

בתחנה זו ייבחנו יכולת העבודה וההשתלבות בצוות. בעבר כללה התחנה שתי משימות קבוצתיות - משימת דינמיקה קבוצתית ומשימת בנייה קבוצתית - אבל עקב המעבר לזום בוטלה משימת הבנייה הקבוצתית, ועתה תיבחנו אך ורק במשימת דינמיקה קבוצתית.

במשימת הדינמיקה הקבוצתית תחולקו לשתי קבוצות, ולכל קבוצה יינתן נושא לדיון. 

נושא לדוגמא:

אגף התקציבים באוצר מתלבט לאיזה פלח אוכלוסייה עליו להעביר תקציבים: קשישים, ניצולי שואה, עניים, עולים חדשים וכו'. תחילה כל משתתפת בוחרת לאיזו קבוצה היא רוצה לתת את התקציב. לאחר מכן יתנהל בקבוצה דיון, שבו יהיה עליכן להחליט לאיזו קבוצה לתת את התקציב. לבסוף יהיה עליכן להגות תוכנית למתן התקציב.

ייתכן שלאחר הדיון הראשון, יחולקו הקבוצות הקיימות לשתי קבוצות חדשות. במצב שכזה, לאחר שהתקבלה החלטה, על קבוצה אחת יהיה לשכנע את השנייה מדוע כדאי להשקיע בפלח אוכלוסייה מסוים ומדוע הבחירה שלה עדיפה.

תחנה 4: יחסים בין-אישיים

בתחנה זו תתבקשו להתמודד עם סיטואציה מורכבת, שביסודה קונפליקט. התחנה נועדה לבדוק את היכולות הבין-אישיות שלכן, מידת האסרטיביות והאמפתיה שאתן מסוגלות להפגין וכן את היכולת להתמודד עם סיטואציה מורכבת, אגב שמירה על נהלים, ודרכה לעשות זאת היא באמצעות משחק תפקידים. במשחק תגלמו דמות, ואת הדמות השנייה, שעימה נוצר הקונפליקט, תגלם אחת הבוחנות. לאורך משחק התפקידים יהיה עליכן לפעול בכפוף להוראות ולמגבלות שיוגדרו מראש. חשוב לדעת כי הבוחנות עלולות לצעוק, להפגין אקטיביות רבה ובאופן כללי להקשות עליכן.

כאמור, גם משימה זו, כמו שאר המשימות ביום המא"ה, תיערך באופן מקוון בזום.

טיפים לסימולציות הבין-אישיות!

  • נסו להבין את האדם שמולכן וגלו כלפיו אמפתיה. יחס מזלזל, מבטל או סמכותי מדי לא יוסיף לכן נקודות. 
  • גלו אסרטיביות ועמדו על שלכן, אך עשו זאת בנימוס ומתוך כבוד לאדם שמולכן.    
  • נסו להסביר לאדם שמולכן את הצד שלכן. למשל, אם מדובר בלקוח בקולנוע שמבקש מכן להעביר אותו מקום, הסבירו לו מדוע אינכן יכולות לעשות זאת. 

תחנה 5: משימת הרכבה (טכני) - בוטלה

עקב השינויים ביום המא"ה והמעבר להשתתפות מקוונת דרך הזום, משימת ההרכבה בוטלה ובמקומה נבחנות המשתתפות במבחנים הטכניים הכלולים בתחנת המבחנים הפסיכוטכניים.

תחנה 6: משימת שדה ("ניהול וארגון") - בוטלה

כמו תחנות אחרות, גם משימת השדה, שמטרתה הייתה לבחון את תפקוד הנבחנות בתנאים פיזיים שאינם נוחים, בוטלה בעקבות המעבר למיונים מקוונים דרך הזום.

 

אל תופתעו - התחילו לתרגל עכשיו!


הציונים ביום המא"ה

בתחנות השונות ביום המיונים נבחנים הביצועים שלכן בתחומים רבים, כגון יחסי אנוש, פיקוד, ניהול וארגון, הדרכה, עבודת צוות, עיבוד מידע וקשב מתמשך. על כל אחד מן התחומים תקבלו ציון, ובתום יום המיונים תוכלו לראות את הציונים שקיבלתן באתר של מיטב. 

רוב התחנות בוחנות יותר מתחום אחד, ועל כן חשוב שתשקיעו את מרב המאמצים גם בתחנות שנדמה לכן שאינן רלוונטיות לתפקיד או לתפקידים שאליהם אתן מכוונות. כמו כן, זכרו שתפקידים רבים מחייבים ציונים טובים בשניים או בשלושה תחומים. כך למשל ציון גבוה בתחום ההדרכה בלבד לא יספיק לכן אם ברצונכן לשרת כמדריכות חי"ר; לשם כך יהיה עליכן גם לקבל ציונים גבוהים בתחומים טכניים.  

הציונים ניתנים בסולם של 1 עד 5: 5 הוא הציון הגבוה ביותר שניתן לקבל, ואילו 1 הוא הציון הנמוך שאפשר לקבל. 

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.